Aktualności

"Tylko życie poświęcone innym wartościom warte jest przeżycia"

1% PODATKU DLA ZWIĄZKU OSP RP W ROKU 2017 ZA ROK PODATKOWY 2016.

Druhny i Druhowie rozpoczęła się kampania 1% podatku. Trwa od 01.01.2017 r. do 02.05.2017 r. Pamiętaj o swojej jednostce, zachęć przyjaciół i najbliższych, wypełniając PIT wpisz nr KRS 0000116212 oraz „Cel szczegółowy 1%”.

UWAGA! Od tego roku jako „Cel szczegółowy 1%” można wskazać członka OSP lub członka jego rodziny

( §4 i 8 regulaminu oraz załącznik nr 1 regulaminu)

Szczegóły oraz regulamin znajdziesz poniżej

1% podatku dla OSP

XIV Wojewódzki Zjazd Związku OSP RP w Lublinie

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Siedzibie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego odbył się XIV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubelskiego

Skład nowo wybranego Zarządu przedstawia się następująco:

1. Prezes - Starownik Marian

2. Wiceprezes - Łopata Jan

3. Wiceprezes - Kuropatwa Józef

4. Wiceprezes - Sławecki Tadeusz

5. Wiceprezes - Smal Kazimierz

6. Sekretarz - Pikacz Czesław

7. Skarbnik - Kowalczyk Jan

8. Członek Prezydium - Alinowski Grzegorz

9. Członek Prezydium - Jagiełło Stanisław

10. Członek Prezydium - Kołodziejczyk Dariusz

11. Członek Prezydium - Kozioł Janusz

12. Członek Prezydium - Krępski Paweł

13. Członek Prezydium - Maj Andrzej

14. Członek Prezydium - Mielnicki Kazimierz

15. Członek Prezydium - Rodzik Zenon

16. Członek Prezydium - Sawczuk Roman

17. Członek Prezydium - Skura Mieczysław

18. Członek Prezydium - Szpak Janusz

19. Członek - Filipiuk Mariusz

20. Członek - Różańska Teresa

21. Członek - Narolski Zbigniew

22. Członek - Małecki Jan

23. Członek - Kowalik Witold

24. Członek - Chruściel Tadeusz

25. Członek - Kwiecień Frańciszek

26. Członek - Puła Fryderyk

27. Członek - Skrabucha Antoni

28. Członek - Żydek Mirosław

29. Członek - Cholewa Roman

30. Członek - Pieniak Zuzanna

31. Członek - Chyła Andrzej

32. Członek - Gagoś Robert

33. Członek - Organista Kazimierz

34. Członek - Gruszkowski Franciszek

35. Członek - Branecki Mariusz

36. Członek - Borowski Ryszard

37. Członek - Bartnik Sławomir

38. Członek - Stefaniuk Franciszek Jerzy

39. Członek - Hałas Mirosław

40. Członek - Stanibuła Ryszard

41. Członek - Piekarczyk Wojciech

42. Członek - Chomicki Łukasz

43. Członek - Hetman Krzysztof

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędą się w terminie

27 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Lublinie ul. Antoniny Grygowej 10.

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich - Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich - Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, odbędzie się w terminie

25 kwietnia 2017 roku o godzinie 11.00 w „Sali Narad” w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie, ul. Szczerbowskiego 6 .

" Ognisty ratownik-Gorąca krew''

Przypominamy o zgłoszeniu do programu " Ognisty ratownik-Gorąca krew''- 2017 r do 14 kwietnia 2017 r do godz. 12.00.

Najpóźniej do 18 kwietnia br. do godz. 9.00

Osoba do kontaktu

Alicja Dunin- Krukowska

Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Lublinie

Specjalista ds. Honorowego Krwiodawstwa LOO PCK

Lubelski Oddział Okręgowy

Polskiego Czerwonego Krzyża

20-323 Lublin, ul. Puchacza 6

tel. 81 532-08-27, fax 81 532-90-87

zr.lublin@pck.org.pl

www.lublin.pck.pl

Zaglądaj na naszą stronę www.pck.pl oraz profil na www.facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz

Powstaje zagrożenie, że ochotnicze straże pożarne nie będą otrzymywać dofinansowania !!!

Powstaje zagrożenie, że ochotnicze straże pożarne nie będą otrzymywać dofinansowania na takie działania jak:

zakup mundurów strażackich (mundury koszarowe, mundury wyjściowe, kurtki, czapki, koszule itp.), szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego a szczególnie praca z młodzieżą, umundurowanie MDP, zawody, turnieje, konkursy.

W dniu 16 marca 2017r. grupa posłów PiS złożyła w sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zła zmiana dotyczy sposobu dystrybucji środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy (art. 38 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej) zakłady ubezpieczeń zobowiązane są do przekazywania na cele ochrony przeciwpożarowej 10 % sumy wpływów z ubezpieczeń od ognia: 50 % tej kwoty Komendantowi Głównemu PSP oraz 50% Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Projekt nowelizacji ustawy złożony przez posłów PIS przewiduje przekazanie całości kwoty Komendantowi Głównemu PSP.

Wiceminister w MSWiA p. Jarosław Zieliński, w dniu 17 marca 2017r., w komunikacie stwierdza, że "Działamy zgodnie z zasadą, że pieniądze podatników w pierwszej kolejności powinny zostać przeznaczone właśnie na "wyposażenie bojowe" strażaków. ... Dlatego środki z budżetu państwa będą w pierwszej kolejności przeznaczone na umundurowanie wykorzystywane w akcjach ratowniczych."

Wobec wykluczenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z procesu dystrybucji tych środków oraz w świetle określonych w komunikacie MSWiA kierunków i priorytetów przeznaczenia dofinansowania dla OSP ze środków MSWiA oraz firm ubezpieczeniowych, powstaje zagrożenie, że ochotnicze straże pożarne nie będą otrzymywać dofinansowania na takie działania jak:

- zakup mundurów strażackich (mundury koszarowe, mundury wyjściowe, kurtki, czapki, koszule itp.)

- szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

- propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego a szczególnie praca z młodzieżą - umundurowanie MDP,

- zawody,

- turnieje,

- konkursy.

Dotychczas Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przekazywał w całości środki z firm ubezpieczeniowych na potrzeby wszystkich OSP, wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na wspieranie w/w działań ponieważ nie były one w 2016r. wspierane środkami budżetowymi ani w ramach KSRG ani dotacji MSWiA.

Zła zmiana polega na odebraniu środków przekazywanych przez firmy ubezpieczeniowe samorządowi strażackiemu i przekazaniu ich do dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Wiceminister Zieliński proponuje by środki objąć „skuteczniejszą KONTROLĄ” – kontrolą centralną opartą na decyzji FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWYCH. Należy zauważyć, że wbrew stwierdzeniu zawartemu w uzasadnieniu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej iż proponowana zmiana „przyczyni się do bardziej racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.”, środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeniowe nie są środkami publicznymi.

Z uzasadnienia ustawy jasno wynika, że środki na OSP zostaną zmniejszone ponieważ z dotychczas przekazywanych 5% na KG PSP dofinansowywano również OSP w KSRG a w proponowanej zmianie środki te będą przeznaczone wyłącznie na PSP oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej określone w art.15 ust. 1-5 i 8 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Niniejsze projekty ustaw i procedur nie są i nie były konsultowane ze środowiskiem strażackim.

Lista posłów zgłaszających projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

1. Machałek Marzena, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 1 Legnica, województwo - dolnośląskie

2. Szymańska Ewa, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 1 Legnica, - dolnośląskie

3. Zubowski Wojciech, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 1 Legnica, województwo - dolnośląskie

4. Ardanowski Jan Krzysztof, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 5 Toruń, województwo - kujawsko-pomorskie

5. Borowiak Joanna, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 5 Toruń, województwo - kujawsko-pomorskie

6. Schreiber Łukasz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 4 Bydgoszcz, województwo - kujawsko-pomorskie

7. Bielecki Jerzy, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 6 Lublin, województwo - lubelskie

8. Borowiec Agata, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 7 Chełm, województwo - lubelskie

9. Hałas Teresa, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 7 Chełm, województwo - lubelskie

10. Masłowska Gabriela, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 6 Lublin, województwo - lubelskie

11. Szulowski Krzysztof, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 6 Lublin, województwo - lubelskie

12. Tułajew Sylwester, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 6 Lublin, województwo - lubelskie

13. Zawiślak Sławomir, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 7 Chełm, województwo - lubelskie

14. Ast Marek, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 8 Zielona Góra, województwo - lubuskie

15. Materna Jerzy, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 8 Zielona Góra, województwo - lubuskie

16. Buda Waldemar, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 9 Łódź, województwo - łódzkie

17. Kaczorowska Alicja, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 9 Łódź, województwo - łódzkie

18. Kubiak Dariusz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 10 Piotrków Trybunalski, województwo - łódzkie

19. Maciejewski Krzysztof, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 10 Piotrków Trybunalski, województwo - łódzkie

20. Matuszewski Marek, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 11 Sieradz, województwo - łódzkie

21. Milczanowska Anna, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 10 Piotrków Trybunalski, województwo - łódzkie

22. Polak Piotr, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 11 Sieradz, województwo - łódzkie

23. Telus Robert, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 10 Piotrków Trybunalski, województwo - łódzkie

24. Wojciechowski Grzegorz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 10 Piotrków Trybunalski, województwo - łódzkie

25. Woźniak Tadeusz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 11 Sieradz, województwo - łódzkie

26. Bartuś Barbara, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 14 Nowy Sącz, województwo - małopolskie

27. Duda Elżbieta, Przynależność partyjna, - PiS, nr. okręgu wyborczego - 13 Kraków, województwo - małopolskie

28. Duda Jan, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 14 Nowy Sącz, województwo - małopolskie

29. Paluch Anna, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 14 Nowy Sącz, województwo - małopolskie

30. Polak Marek, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 12 Chrzanów, województwo - małopolskie

31. Rusecka Urszula, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 15 Tarnów, województwo - małopolskie

32. Szczurek-Żelazko Józefa, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 15 Tarnów, województwo - małopolskie

33. Szlachetka Jarosław, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 12 Chrzanów, województwo - małopolskie

34. Czartoryski Arkadiusz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 18 Siedlce, województwo - mazowieckie

35. Kołakowski Robert, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 16 Płock, województwo - mazowieckie

36. Kosztowniak Andrzej, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 17 Radom, województwo - mazowieckie

37. Kwiecień Anna, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 17 Radom, województwo - mazowieckie

38. Lisiecki Paweł, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 19 Warszawa, województwo - mazowieckie

39. Skurkiewicz Wojciech, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 17 Radom, województwo - mazowieckie

40. Suski Marek, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 17 Radom, województwo - mazowieckie

41. Tomaszewska Ewa, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 19 Warszawa, województwo - mazowieckie

42. Uściński Piotr, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 20 Warszawa, województwo - mazowieckie

43. Woźniak Grzegorz Adam, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 18 Siedlce, województwo - mazowieckie

44. Czochara Katarzyna, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 21 Opole, województwo - opolskie

45. Stawiarski Bartłomiej, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 21 Opole, województwo - opolskie

46. Babinetz Piotr, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 22 Krosno, województwo - podkarpackie

47. Buczak Wojciech, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

48. Hrynkiewicz Józefa, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

49. Matusiewicz Andrzej, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 22 Krosno, województwo - podkarpackie

50. Miazga Mieczysław, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

51. Moskal Kazimierz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

52. Paul Jerzy, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

53. Rzońca Bogdan, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 22 Krosno, województwo - podkarpackie

54. Szlachta Andrzej, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

55. Uruski Piotr, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 22 Krosno, województwo - podkarpackie

56. Warzecha Jan, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

57. Weber Rafał, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

58. Jurgiel Krzysztof, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 24 Białystok, województwo - podlaskie

59. Kołakowski Lech, Przynależność partyjna - PiS,nr. okręgu wyborczego - 24 Białystok, województwo - podlaskie

60. Krynicka Bernadeta, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 24 Białystok, województwo - podlaskie

61. Zieliński Jarosław, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 24 Białystok, województwo - podlaskie

62. Arciszewska-Mielewczyk Dorota, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 26 Gdynia, województwo - pomorskie

63. Horała Marcin, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 26 Gdynia, województwo - pomorskie

64. Kilian Jan, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 25 Gdańsk, województwo - pomorskie

65. Mrówczyński Aleksander, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 26 Gdynia, województwo - pomorskie

66. Szczypińska Jolanta, Przynależność partyjna - PiS,nr. okręgu wyborczego - 26 Gdynia, województwo - pomorskie

67. Śniadek Janusz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 26 Gdynia, województwo - pomorskie

68. Andzel Waldemar, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 32 Sosnowiec, województwo - śląskie

69. Burzyńska Lidia, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 28 Częstochowa, województwo - śląskie

70. Dziuk Barbara, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 29 Gliwice, województwo - śląskie

71. Gawron Andrzej,Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 28 Częstochowa, województwo - śląskie

72. Giżyński Szymon, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 28 Częstochowa, województwo - śląskie

73. Gonciarz Jarosław, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 29 Gliwice, województwo - śląskie

74. Janik Grzegorz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 30 Rybnik, województwo - śląskie

75. Malik Ewa, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 32 Sosnowiec, województwo - śląskie

76. Matuszny Kazimierz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 27 Bielsko-Biała, województwo - śląskie

77. Puda Grzegorz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 27 Bielsko-Biała, województwo - śląskie

78. Sobierajski Czesław, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 30 Rybnik, województwo - śląskie

79. Starzycki Dariusz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 32 Sosnowiec, województwo - śląskie

80. Szwed Stanisław, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 27 Bielsko-Biała, województwo - śląskie

81. Warwas Robert, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 32 Sosnowiec, województwo - śląskie

82. Kryj Andrzej, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 33 Kielce, województwo - świętokrzyskie

83. Latosiński Bogdan, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 33 Kielce, województwo - świętokrzyskie

84. Lipiec Krzysztof, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 33 Kielce, województwo - świętokrzyskie

85. Zuba Maria, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 33 Kielce, województwo - świętokrzyskie

86. Krasulski Leonard, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 34 Elbląg, województwo - warmiński-mazurskie

87. Arent Iwona, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 35 Olsztyn, województwo - warmińsko-mazurskie

88. Gosiewski Jerzy, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 35 Olsztyn, województwo - warmińsko-mazurskie

89. Kossakowski Wojciech, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 35 Olsztyn, województwo - warmińsko-mazurskie

90. Małecki Jerzy, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 35 Olsztyn, województwo - warmińsko-mazurskie

91. Ołdakowski Adam, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 34 Elbląg, województwo - warmińsko-mazurskie

92. Wilk Jerzy, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 34 Elbląg, województwo - warmińsko-mazurskie

93. Bartosik Ryszard, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 37 Konin, województwo - wielkopolskie

94. Czarnecki Witold, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 37 Konin, województwo - wielkopolskie

95. Kaleta Piotr, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 36 Kalisz, województwo - wielkopolskie

96. Ławniczak Tomasz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 36 Kalisz, województwo - wielkopolskie

97. Mosiński Jan, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 36 Kalisz, województwo - wielkopolskie

98. Porzucek Marcin, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 38 Piła, województwo - wielkopolskie

99. Jach Michał, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 41 Szczecin, województwo - zachodniopomorskie

[Projekt Ustawy]

XL edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Kontynuując tradycję, wypracowaną na przestrzeni minionych lat w Związku OSP RP w zakresie pracy z młodzieżą, została ogłoszona XL edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom". Celem poszczególnych etapów eliminacji OTWP (podstawowe, gminne, powiatowe, wojewódzkie), jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Ponadto udział w OTWP, przybliża młodzieży realizację marzeń zostania strażakiem, poprzez umożliwienie wstąpienia do szkół aspirantów PSP oraz Centralnej Szkoły PSP.

[Ogłoszenie eliminacji]

[Karta uczestnika]

[Protokół z posiedzenia jury]

[Regulamin]

Konkurs FLORIANY

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie

Jeśli Wasza OSP podjęła ciekawą społeczną inicjatywę lub zrealizowała pożyteczny projekt, zapraszamy do udziału w ogólnopolskim Konkursie FLORIANY!

Wystartował Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY,

w którym przyznawane będą prestiżowe nagrody.

Jest on adresowany do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z lokalnymi środowiskami realizują rozmaite inicjatywy, przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania.

Serdecznie zapraszamy więc do udziału w Konkursie FLORIANY wszystkie ochotnicze straże pożarne, które aktywnie działają na rzecz swoich lokalnych społeczności.

Więcej informacji oraz Regulamin Konkursu FLORIANY można znaleźć na stronie: www.floriany.pl

Będziemy też informować o Konkursie w każdym numerze „STRAŻAKA”.

Od numeru październikowego zaczęliśmy zamieszczać rozmowy z członkami Kapituły Konkursu FLORIANY, kolejne ukażą się

w numerach listopadowym i grudniowym naszego czasopisma.

Prosimy wszystkich Strażaków o to, by informowali swoje oraz zaprzyjaźnione OSP, a także lokalne środowiska o naszym Konkursie FLORIANY.

Szanowne Druhny i Druhowie

Informuję, że na stronie ZOSP RP www.zosprp.pl umieszczone zostało sprawozdanie z realizacji wydatków w ramach dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonywanej na podstawie zawieranej umowy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2015.

Sprawozdanie poniżej:

[Rozliczenie dotacji MSWiA]

Na stronie ZOSP RP umieściliśmy także syntetyczna informację w sprawie projektów ustaw dotyczących dodatków do emerytur dla wieloletnich członków OSP.

Informacja poniżej:

www.zosprp.pl/?q=content/informacja-w-sprawie-projektow-ustaw-dotyczacych-dodatkow-do-emerytur-dla-wieloletnich-czlon

Jednocześnie przypominam, że Ochotnicza Straż Pożarna, posiadająca status OPP, która dotąd nie skorzystała z możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, a chce z tej możliwości skorzystać musi ustalić termin walnego zebrania najpóźniej do końca stycznia 2017 r. Informacja o koniecznych działaniach, jakie należy podjąć wraz z projektami odpowiednich dokumentów znajduje się na stronie internetowej Związku w zakładce Prawo pod podanym poniżej adresem:

www.zosprp.pl/?q=content/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-osp-z-uproszczonej-formy-prowadzenia-rachunkowosc

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Zapobiegajmy Pożarom”.

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Zapobiegajmy Pożarom” . Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu jest dosyć szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa. Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

[Ogłoszenie eliminacji]

[Regulamin]

INFORMACJA Z LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY NA OBOZACH MDP

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie w 2016 r. zorganizował obozy szkoleniowo- wypoczynkowe dla członków MDP w wieku do 16 lat, dzieci strażaków ochotników i funkcjonariuszy zawodowych PSP oraz sympatyków pożarnictwa.

I turnus nad morzem - Niechorze 13.07 - 27.07.2016 r.

II turnus w górach - Zakopane - Harenda 29.07 - 11.08.2016 r.

Program obejmował:

• Poznanie walorów turystyczno – rekreacyjnych Niechorza oraz Zakopanego.

• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wrażliwości na piękno przyrody i jej poszanowanie.

• Zwiedzanie ciekawych miejsc w czasie wycieczek.

• Zapoznanie się z podstawowym sprzętem pożarniczym i umiejętnością jego obsługi.

• Zapoznanie się z przepisami przeciwpożarowymi.

• Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

• Udział w zawodach sportowo-pożarniczych.

• Popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

• Integracja dzieci i młodzieży.

• Uczenie się samodzielności, odpowiedzialności, dyscypliny.

Organizowane na obozach wycieczki krajoznawcze, dały możliwość poznać nadmorski krajobraz, piękno w dolinie rzeki Poprad i dwóch jej dopływów, uroki uzdrowiska, parki narodowe, zabytki, miejsca historyczne i miejsca pamięci narodowej.

Na wszystkich obozach młodzież miała zapewnioną opiekę medyczną i ubezpieczenie podczas pobytu i w czasie podróży.

Poza wycieczkami i innymi atrakcjami, realizowany był przede wszystkim program szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego, zagrożeń dla ekologii i ochrony środowiska, higieny osobistej, profilaktyki uzależnień, a w tym szkodliwości palenia tytoniu i używania narkotyków, picia alkoholu oraz ćwiczenia i zawody sportowo - pożarnicze prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, posiadających oprócz umiejętności zawodowych, uprawnienia wychowawców i kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Dla najbardziej aktywnych uczestników organizowanych zajęć uhonorowano pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami.

[Galeria zdjęć Niechorze]

 

[Galeria zdjęć Zakopane]

 

XXXI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

W Batorzu pow. janowski 19 czerwca 2016 r. odbył się XXXI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

Uroczystego otwarcia przeglądu dokonali:

dh Marian Starownik Prezes Zarządu OW ZOSP RP,

dh Tadeusz Szyszko Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP,

Antoni Kulpa Wicestarosta Powiatu Janowskiego

Henryk Michałek Wójt Gminy Batorz.

W przeglądzie wzięło udział 12 najlepszych z województwa orkiestr:

1. OSP Batorz

2. OSP Kiełczewice Górne

3. OSP Kraśnik

4. OSP Kocudza Druga

5. OSP Lubartów

6. OSP Mełgiew

7. OSP Niedrzwica Kościelna

8. OSP Obsza

9. OSP Ostrów Lubelski

10. OSP Szastarka

11. OSP Tomaszów Lubelski

12. OSP Zakrzew

Po uroczystym otwarciu, połączone orkiestry w liczbie ok. 400 osób pod dyrekcją Rafała Maruszaka wykonały trzy utwory: Hymn strażacki „Rycerze Floriana”, sambę „Jambalaja” muz. Hank Wiliams arr. Hans Kolditz i utwór zespołu ENEY „Tak Smakuje Życie”.

Przed rozpoczęciem koncertów konkursowych orkiestra z Lubartowa wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Leszczyniacy” z dużym kunsztem artystycznym zaprezentowała układ choreograficzny dwóch utworów:

1) polonez „Pożegnanie Ojczyzny” muz. M. Ogiński

2) wiązankę „Mazury Ułańskie” arr. B. Sitarski.

Orkiestry oceniane były w dwóch kategoriach przez jurorów w składzie:

ppłk WP Bogusław Hila,

ppłk Adam Czajkowski,

kpt. Dariusz Kaczmarski.

1) ocena gry w marszu, w której najlepszą była orkiestra OSP Kiełczewice Górne gm. Strzyżewice nagrodzona pucharem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

2) koncerty konkursowe, w której zwyciężyła orkiestra z Mełgwi, nagrodzona pucharem i nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego,

II miejsce zajęła orkiestra z Kiełczewic Górnych,

III miejsce z Lubartowa,

IV miejsce z Tomaszowa Lubelskiego,

V miejsce z Ostrowa Lubelskiego

Pozostałe orkiestry uczestniczące w przeglądzie otrzymały wyróżnienia, puchary, pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez Prezesa Zarządu OW ZOSP RP, Starostę Janowskiego, Wójta Gminy Batorz i Oddział Wojewódzki Związku OSP RP.

Nagrody, puchary i dyplomy wręczali: dh Marian Starownik Prezes Zarządu OW ZOSP RP, dh Tadeusz Szyszko Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP. st. bryg. Grzegorz Alinowski Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, Grzegorz Pyrzyna Starosta Janowski, Henryk Michałek Wójt Gminy Batorz i Jurorzy.

[Galeria zdjęć]

 

Ogólnopolski Konkurs Kronik

XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kronik

Związek OSP RP organizuje konkurs kronik, które należy przesłać do ZG ZOSP RP do końca sierpnia 2016 roku.

W konkursie mogą wziąć kroniki OSP, MDP i Oddziałów Związku OSP RP z terenu naszego województwa.

Bardzo proszę o użycie aktualnych wzorów kart zgłoszenia. Wielu kronikarzy i autorów przesyła stare formularze i to utrudnia pracę.

Proszę również o zwrócenie uwagi, czy kronikarze wpisują adresy korespondencyjne.

Regulamin oraz karty zgłoszenia znajdą Państwo w poniższych zakładkach

Zainteresowane jednostki OSP prosimy o kontakt

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

[Konkurs Kronik 2016]

[Konkurs Monografie 2016]

[Regulamin]

Strażacy ochotnicy na ŚDM Czekamy na wasze zdjęcia!

Planujemy opublikowanie wielkiej fotorelacji dokumentującej udział ochotniczych straży pożarnych i ich członków w Światowych Dniach Młodzieży 26-31 lipca 2016.

Wszystkich strażaków ochotników zaangażowanych w przygotowania, organizację, zabezpieczenie oraz inne zadania na rzecz ŚDM zachęcamy do nadsyłania zdjęć obrazujących działalność OSP.

W mailu z załączonymi zdjęciami prosimy podać:

• nazwę OSP,

• imię i nazwisko autora zdjęć oraz kontakt telefoniczny,

• krótki opis fotografii (na czym polegało zaangażowanie strażaków, jakie wykonywali zadania) ,

• oświadczenie: wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć na stronach www: zosprp.pl i strazak.org.pl oraz w celu promowania działalności OSP.

Za zdjęcia opublikowane w papierowym wydaniu „Strażaka” redakcja wypłaci honorarium autorskie.

Zdjęcia prosimy przesyłać na adres: foto@strazak.org.pl

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w zawodach sportowych wg regulaminu CTIF Parczew 2016

W dniu 2 lipca 2016 roku na Obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie przeprowadzono Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w zawodach wg regulaminu CTIF dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w klasach A i B.

W zawodach udział wzięło 9 drużyn w następujących grupach klasyfikacyjnych:

Klasa „A” Ochotnicze Straże Pożarne - 5 drużyn

Klasa „B” Ochotnicze Straże Pożarne - 1 drużyna

Klasa „A” Kobiece Drużyny Pożarnicze - 2 drużyny

Klasa „B” Kobiece Drużyny Pożarnicze - 1 drużyna

Łącznie w zawodach stratowało 90 zawodników.

Zawody przeprowadzono wg regulaminu Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych CTIF- wydanie 6 z 2002 r.

Komisję sędziowską stanowili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej pod przewodnictwem

mł. bryg. Tadeusza Bujno.

Klasyfikacja generalna na zawodach przedstawia się następująco:

W Klasie „A”:

1. Miejsce - OSP Milanów z wynikiem - 386, 59 punktów,

2. Miejsce - OSP Parczew z wynikiem - 378, 11 punktów,

3. Miejsce - OSP Trzydnik Duży z wynikiem - 376, 09 punktów,

4. Miejsce - OSP Garbów z wynikiem - 374, 00 punktów,

5. Miejsce - OSP Wilkołaz z wynikiem - 355, 44 punktów.

W Klasie „B”:

1. Miejsce - OSP Wilkołaz z wynikiem - 365, 26 punktów.

W Klasie „A”- Drużyny kobiece :

1. Miejsce - OSP Parczew z wynikiem - 374, 35 punktów,

2. Miejsce - OSP Garbów z wynikiem - 372, 55 punktów.

W Klasie „B” – Drużyny kobiece:

1. Miejsce - OSP Piszczac z wynikiem - 203,75 punktów.

Zawody swoją obecnością zaszczycili:

dh Marian Starownik - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,

st. bryg. Szczepan Goławski - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

dh Tadeusz Szyszko - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. lubelskiego,

dh Waldemar Wezgraj - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,

Komendanci Powiatowi (Miejscy ) PSP w terenu woj. lubelskiego,

Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych podsumował dh Marian Starownik – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie wraz z Zastępcą Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepanem Goławskim.

Wspólnie wręczyli drużynom nagrody, dziękując: zawodnikom za sportową rywalizację, a sędziom i organizatorom za sprawne przeprowadzenie zawodów.

tekst Dariusz Gawlik OW ZOSP RP w Lublinie

zdjęcia: Dariusz Gawlik OW ZOSP RP w Lublinie

[Galeria zdjęć]

 

Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF – Parczew 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2016 roku na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie przeprowadzono Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF.

W zawodach udział wzięło 11 drużyn chłopięcych oraz 11 dziewczęcych

Łącznie w zawodach startowało 220 zawodników

Zawody przeprowadzono wg REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH z 2010 roku

Komisji sędziowskiej przewodniczył - kpt. Grzegorz TYMOSZUK

Klasyfikacja generalna na zawodach przedstawiała się następująco:

W grupie chłopców:

Miejsce 1 MDP Podedwórze pow. parczewski z wynikiem 1044,80 punktów

Miejsce 2 MDP Wohyń pow. radzyński z wynikiem 1043,20 punktów

Miejsce 3 MDP Trzydnik Duży pow. kraśnicki z wynikiem 1037,70 punktów

Miejsce 4 MDP Wola Przybysławska pow. lubelski z wynikiem 1033,00 punktów

Miejsce 5 MDP Tuczna pow. bialski z wynikiem 1031,40 punktów

Miejsce 6 MDP Stojeszyn pow. janowski z wynikiem 1018,20 punktów

Miejsce 7 MDP Hańsk pow. włodawski z wynikiem 1011,20 punktów

Miejsce 8 MDP Brzezice pow. świdnicki z wynikiem 993,60 punktów

Miejsce 9 MDP Zimno pow. tomaszowski z wynikiem 988,30 punktów

Miejsce 10 MDP Kluczkowice pow. opolski z wynikiem 977,80 punktów

Miejsce 11 MDP Ulan Majorat pow. radzyński z wynikiem 969,60 punktów

W grupie dziewcząt:

Miejsce 1 MDP Hańsk pow. włodawski z wynikiem 1028,60 punktów

Miejsce 2 MDP Parczew pow. parczewski z wynikiem 1020,90 punktów

Miejsce 3 MDP Agatówka pow. kraśnicki z wynikiem 1000,40 punktów

Miejsce 4 MDP Wohyń pow. radzyński z wynikiem 992,70 punktów

Miejsce 5 MDP Stojeszyn pow. janowski z wynikiem 977,80 punktów

Miejsce 6 MDP Babin pow. lubelski z wynikiem 954,50 punktów

Miejsce 7 MDP Majdan Sopocki pow. tomaszowski z wynikiem 932,20 punktów

Miejsce 8 MDP Kluczkowice pow. opolski z wynikiem 925,10 punktów

Miejsce 9 MDP Ulan Majorat pow. radzyński z wynikiem 901,10 punktów

Miejsce 10 MDP Pilaszkowice Bazar pow. świdnicki z wynikiem 879,10 punktów

Miejsce 11 MDP Chotyłów pow. bialski z wynikiem 0,00 punktów

Zawody swoją obecnością zaszczycili:

dh Marian Starownik - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,

dh Tadeusz Szyszko - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. lubelskiego,

st. bryg. Szczepan Goławski - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

dh Waldemar Wezgraj - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,

Delegacja Strażaków z Brześcia pod przewodnictwem Aleksandra Sawczuka,

Komendanci Powiatowi (Miejscy ) PSP w terenu woj. lubelskiego,

Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych podsumował dh Marian Starownik – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie wraz z Zastępcą Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepanem Goławskim.

Wspólnie wręczyli drużynom nagrody, dziękując: zawodnikom za sportową rywalizację, a sędziom i organizatorom za sprawne przeprowadzenie zawodów.

tekst Dariusz Gawlik OW ZOSP RP w Lublinie

zdjęcia: Dariusz Gawlik OW ZOSP RP w Lublinie i Radosław Szaniawski

[Galeria zdjęć]

 

Informacja o wynikach XXXIX finału centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

“Młodzież Zapobiega Pożarom” 4-6 czerwca 2016 r. w Supraślu

W dniach 4-6 czerwca 2016 r. w Supraślu (woj. podlaskie) odbył się finał centralny XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Do rywalizacji o tytuł „Mistrza Polski wiedzy pożarniczej” stanęło 97 najlepszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.

Również i województwo lubelskie pod opieką dh Marii Pieńkosz reprezentował siedmioosobowy zespół w składzie:

Wojciech Michałek (pow. kraśnicki), Bartłomiej Pękala (pow. lubartowski)- szkoły podstawowe

Krystian Motek (pow. biłgorajski), Paweł Łacek (pow. janowski)- gimnazja

Joanna Waszczuk (pow. bialski), Łukasz Filipek (pow. rycki) oraz Maciej Piątek (pow. kraśnicki)- szkoły ponadgimnazjalne.

W tym roku lubelska młodzież była najliczniejszą grupą spośród wszystkich województw.

Do grona zwycięzców eliminacji wojewódzkich dołączył bowiem Maciej Piątek, który dzięki ubiegłorocznemu triumfowi w najstarszej kategorii wiekowej, został zakwalifikowany do finału centralnego bez konieczności udziału w etapach niższego szczebla.

Rywalizacja o tytuły najlepszych była bardzo zacięta. O wysokim poziomie trudności tegorocznej edycji świadczą wyniki z pierwszego etapu-testów pisemnych, w których najlepsze rezultaty oscylowały w granicach 27-31 punktów na 40 możliwych do zdobycia.

Mimo to walka o awans do ścisłego finału toczyła się do samego końca.

W grupie uczniów szkół gimnazjalnych bój o miejsce w gronie najlepszej „piątki” stoczyło aż sześć osób, wśród których znalazł się reprezentant naszego województwa - Paweł Łacek. Niestety Pawłowi zabrakło niewiele, by zamknąć ścisłą grupę finalistów.

Mimo to Lubelszczyzna zaakcentowała swoją obecność na Podlasiu.

W najstarszej grupie wiekowej tytuł Mistrza Polski Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zdobył Maciej Piątek, który, po części praktycznej i finale ustnym, zdobył najwięcej punktów.

Warty podkreślenia jest fakt, iż jest to drugi z rzędu tryumf Maćka na najwyższym szczeblu tej imprezy.

Dzięki tegorocznemu zwycięstwu zostaje on zwolniony z egzaminów teoretycznych podczas naboru w wybranej przez siebie Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Pozostali nasi reprezentanci również nie zawiedli i pomimo zakończenia swojego udziału na etapie pisemnym, pokazali, że województwo lubelskie ma uzdolnioną młodzież i będą oni siłą w następnych edycjach.

Podsumowanie XXXIX edycji turnieju miało miejsce w Pałacu Branickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Najlepsi odebrali nagrody oraz słowa gratulacji z rąk prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - dh Waldemara Pawlaka, przewodniczącego Jury turnieju - st. bryg. Pawła Rochali oraz fundatorów nagród.

Podczas trzydniowego pobytu organizatorzy zadbali o liczne atrakcje dla uczestników, do których należało zwiedzanie Supraśla i meczetu w Kruszynianach, możliwość poznania kultury tatarskiej oraz prawosławnej, a także wieczór integracyjny, zorganizowany w miejscu zakwaterowania.

Miejmy nadzieję, że za rok również nasze województwo sięgnie po najwyższe laury.

Tymczasem gratulujemy zwycięzcom tegorocznej edycji, rodzicom oraz opiekunom.

autor tekstu: Maciej Piątek

zdjęcia: Maria Pieńkosz

Na podstawie Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” Jury finału centralnego

w składzie:

st. bryg. Paweł Rochala - przewodniczący

mł. bryg. Ariadna Koniuch

st. kpt. Patryk Maruszak

mł. asp. Arkadiusz Kot

dr Krzysztof Adam Latocha

Adam Nowak

Po dokonaniu oceny prac i przeprowadzeniu dogrywki gr. I, II i III zakwalifikowało do finału ustnego następujących uczestników eliminacji pisemnych:

Grupa I – szkoły podstawowe

Konrad Kozdrański, podkarpackie - 27 pkt

Miłosz Mesjasz, woj. lubuskie - 27 pkt

Szymon Maryniak, woj. opolskie - 26 pkt

Alan Jagodziński, woj. kujawsko-pomorskie - 25 pkt

Krzesimir Bryszewski, woj. wielkopolskie - 25 pkt

Grupa II – gimnazja

Kamil Krauz, woj. podkarpackie - 30 pkt

Marcin Wójcik, woj. świętokrzyskie - 29 pkt

Jakub Kusz, woj. lubuskie - 28 pkt

Cezary Sagan, woj. podkarpackie - 27 pkt

Szymon Wiatrok, woj. śląskie - 26 pkt

Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne

Maciej Piątek, woj. lubelskie - 31 pkt

Justyna Kowalczewska, woj. zachodniopomorskie - 30 pkt

Elżbieta Popowicz, woj. wielkopolskie - 30 pkt

Patryk Filipczyk, woj. śląskie - 27 pkt

Tomasz Wstawski, woj. wielkopolskie - 26 pkt

W całości wyniki eliminacji pisemnych kształtują się następująco:

Grupa 1 - szkoły podstawowe

1. Kozdrański Konrad podkarpackie - 27 pkt finał

2. Mesjasz Miłosz lubuskie - 27 pkt finał

3. Maryniak Szymon opolskie - 26 pkt finał

4. Połcik Szymon śląskie - 25 pkt dogrywka

5. Bryszewski Krzesimir wielkopolskie - 25 pkt dogrywka, finał

6. Jagodziński Alan kujawsko-pomorskie - 25 pkt dogrywka, finał

7. Chyb Adrian świętokrzyskie - 23 pkt

8. Jadłowska Julia warmińsko-mazurskie - 23 pkt

9. Knop Ewa łódzkie - 23 pkt

10. Rudnicki Kuba łódzkie - 23 pkt

11. Siczek Aleksandra mazowieckie - 23 pkt

12. Behrendt Artur warmińsko-mazurskie - 22 pkt

13. Brzychczy Bartosz małopolskie - 22 pkt

14. Grochowska Weronika podlaskie - 22 pkt

15. Krakowiak Hubert mazowieckie - 22 pkt

16. Michałek Wojciech lubelskie - 21 pkt

17. Cholewa Dominik zachodniopomorskie - 21 pkt

18. Malczyńska Aleksandra podkarpackie - 21 pkt

19. Kowalczyk Maciej Pomorskie - 20 pkt

20. Ponomarenkow Natalia lubuskie - 20 pkt

21. Ślusarczyk Wiktoria małopolskie - 20 pkt

22. Goldberg Zuzanna opolskie - 19 pkt

23. Jereczek Magda pomorskie - 19 pkt

24. Mazurczak Kacper kujawsko-pomorskie - 19 pkt

25. Skotnicki Kamil świętokrzyskie - 19 pkt

26. Marcol Sylwia śląskie - 18 pkt

27. Offman Aleksandra dolnośląskie - 18 pkt

28. Pękala Bartłomiej lubelskie - 18 pkt

29. Pluta Dominik zachodniopomorskie - 18 pkt

30. Cyrulik Łukasz dolnośląskie - 16 pkt

31. Meller Sławomir wielkopolskie - 15 pkt

32. Pużyńska Barbara podlaskie - 14 pkt

Grupa 2 - szkoły gimnazjalne

1. Krauz Kamil podkarpackie - 30 pkt finał

2. Wójcik Marcin świętokrzyskie - 29 pkt finał

3. Kusz Jakub lubuskie - 28 pkt finał

4. Sagan Cezary podkarpackie - 27 pkt finał

5. Adamczewski Rafał kujawsko-pomorskie - 26 pkt dogrywka

6. Cichocki Tomasz wielkopolskie - 26 pkt dogrywka

7. Greś Klaudia podlaskie - 26 pkt dogrywka

8. Kłoczko Jakub podlaskie - 26 pkt dogrywka

9. Łacek Paweł lubelskie - 26 pkt dogrywka

10. Wiatrok Szymon śląskie - 26 pkt dogrywka, finał

11. Bała Julia świętokrzyskie - 25 pkt

12. Hallmann Dawid pomorskie - 25 pkt

13. Królik Wioletta dolnośląskie - 25 pkt

14. Wojtczak Zuzanna mazowieckie - 25 pkt

15. Kamińska Marta wielkopolskie - 24 pkt

16. Motek Krystian lubelskie - 24 pkt

17. Sobantka Patrycja łódzkie - 24 pkt

18. Wąs Anna małopolskie - 24 pkt

19. Bartkowski Jakub opolskie - 23 pkt

20. Leśnicka Izabela małopolskie - 23 pkt

21. Buniak Filip zachodniopomorskie - 22 pkt

22. Dytko Marek lubuskie - 22 pkt

23. Okonek Mateusz kujawsko-pomorskie - 22 pkt

24. Dudziak Jan zachodniopomorskie - 21 pkt

25. Filipkowski Łukasz pomorskie - 21 pkt

26. Brzuska Julia mazowieckie - 20 pkt

27. Krućko Jakub warmińsko-mazurskie - 20 pkt

28. Legierska Małgorzata śląskie - 20 pkt

29. Składowska Julia łódzkie - 20 pkt

30. Wadecki Jakub warmińsko-mazurskie - 20 pkt

31. Wyrwa Aleksandra opolskie - 20 pkt

32. Kliś Weronika dolnośląskie - 19 pkt

Grupa 3 - szkoły ponadgimnazjalne

1. Piątek Maciej lubelskie - 31 pkt finał

2. Kowalczewska Justyna zachodniopomorskie - 30 pkt finał

3. Popowicz Elżbieta wielkopolskie - 30 pkt finał

4. Filipczyk Patryk śląskie - 27 pkt finał

5. Wstawski Tomasz wielkopolskie - 26 pkt dogrywka, finał

6. Zięba Marcin podkarpackie -26 pkt dogrywka

7. Jarząbek Sebastian łódzkie - 25 pkt

8. Muskała Marcin łódzkie - 25 pkt

9. Borejko Adam podlaskie - 24 pkt

10. Silwon Paweł zachodniopomorskie - 24 pkt

11. Cholewa Mateusz dolnośląskie - 22 pkt

12. Filipek Łukasz lubelskie - 22 pkt

13. Grabowska Faustyna kujawsko-pomorskie - 21 pkt

14. Kaluga Karol dolnośląskie - 21 pkt

15. Kubik Rafał opolskie - 21 pkt

16. Waszczuk Joanna lubelskie - 21 pkt

17. Cichoń Kamila świętokrzyskie - 20 pkt

18. Ewertowska Maria warmińsko-mazurskie - 20 pkt

19. Godusławski Mateusz mazowieckie - 20 pkt

20. Kensicki Paweł pomorskie - 20 pkt

21. Zawadzki Robert pomorskie - 20 pkt

22. Dąbek Bartłomiej świętokrzyskie - 19 pkt

23. Kasprzyk Edyta małopolskie - 19 pkt

24. Kozioł Dawid podlaskie - 19 pkt

25. Lasek Adrian podkarpackie - 19 pkt

26. Madej Weronika warmińsko-mazurskie - 19 pkt

27. Starowicz Fabian małopolskie - 19 pkt

28. Leśniewska Dominika kujawsko-pomorskie - 18 pkt

29. Miotk Andrzej lubuskie - 18 pkt

30. Cygler Paweł śląskie - 15 pkt

31. Drączkowski Mariusz lubuskie - 15 pkt

32. Ibrom Kamil opolskie - 15 pkt

33. Szturemski Michał mazowieckie - 15 pkt

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Grupa I – szkoły podstawowe

1. Miłosz Mesjasz, woj. lubuskie 12 pkt

2. Konrad Kozdrański, woj. podkarpackie 10 pkt

3. Krzesimir Bryszewski, woj. wielkopolskie 9 pkt

4. Szymon Maryniak, woj. opolskie 7 pkt

5. Alan Jagodziński, woj. kujawsko-pomorskie 4 pkt

Grupa II – gimnazja

1. Jakub Kusz, woj. lubuskie 9 pkt

2. Kamil Krauz, woj. podkarpackie 8 pkt

3. Marcin Wójcik, woj. świętokrzyskie 7 pkt

4. Cezary Sagan, woj. podkarpackie 6 pkt

5. Szymon Wiatrok, woj. śląskie 6 pkt

Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne

1. Maciej Piątek, woj. lubelskie 11 pkt

2. Tomasz Wstawski, woj. wielkopolskie 10 pkt

3. Justyna Kowalczewska, woj. zachodniopomorskie 9 pkt

4. Patryk Filipczyk, woj. śląskie 9 pkt

5. Elżbieta Popowicz, woj. wielkopolskie 7 pkt

[Galeria zdjęć]

 

Eliminacje Wojewódzkie XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „ Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W eliminacjach wzięło udział 60 uczestników z 20 powiatów województwa lubelskiego.

Współorganizatorami tegorocznej edycji byli:

- Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie.

- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

W części pierwszej młodzież odpowiadała na 30 pytań testowych o zróżnicowanym poziomie trudności.

Do finału ustnego, po dogrywce w grupie I i grupie III, zakwalifikowało się po pięciu najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej. Finaliści odpowiadali na trzy losowo wybrane pytania.

W wyniku rozgrywek finałowych /ustnych/ kolejność miejsc w finale ukształtowała się następująco:

Grupa I szkoły podstawowe:

1. Wojciech Michałek 7/25 pkt powiat kraśnicki,

2. Bartłomiej Pękala 7/24 pkt powiat lubartowski,

3. Marta Mołdoch 4/22 pkt powiat świdnicki,

4. Klaudia Czerniec 4/22 pkt powiat lubelski,

5. Jonatan Żółkiewski 1/22 pkt powiat chełmski.

Grupa II szkoły gimnazjalne:

1. Paweł Łacek 9/24 pkt powiat janowski,

2. Krystian Motek 4,5/23 pkt powiat biłgorajski,

3. Adrian Świrszcz 3,5/23 pkt powiat zamojski,

4. Karolina Krzemińska 3/24 pkt powiat kraśnicki,

5. Łukasz Krzos 1,5/28 pkt powiat lubelski.

Grupa III szkoły ponadgimnazjalne:

1. Joanna Waszczuk 7/21 pkt powiat bialski,

2. Łukasz Filipek 5,5/25 pkt powiat rycki,

3. Łukasz Koper 4/25 pkt powiat łęczyński,

4. Dawid Misiura 3/26 pkt powiat chełmski,

5. Łukasz Palat 3/24 pkt powiat krasnostawski.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej wezmą udział w finale centralnym XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „ Młodzież Zapobiega Pożarom” w Supraślu, w dniach 4-6 czerwca br.

Wszyscy uczestnicy turnieju oraz opiekunowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i podziękowania.

Fundatorami nagród oraz upominków dla uczestników byli:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, który reprezentowała Pani Elżbieta Małek

oraz

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego, który reprezentowali Prezes Marian Starownik oraz Dyrektor Biura Tadeusz Szyszko.

[Galeria zdjęć]

 

Briefing prasowy inaugurujący kampanię pod hasłem „STOP pożarom traw!”

22 marca 2016 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbył się briefing prasowy inaugurujący kampanię pod hasłem „STOP pożarom traw!”, który poprowadził st. bryg. Paweł Frątczak, rzecznik prasowy KG PSP.

Przedstawił on dane statystyczne, skalę zaangażowania straży pożarnej w interwencje związane z wypalaniem traw, straty dla środowiska naturalnego oraz koszty, jakie ponosi każdy obywatel w związku z pożarami i zaangażowaniem służb ratowniczych. Wspólna kampania informacyjna Komendy Głównej PSP oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków rolnych. W grupie docelowej akcji znaleźli się m.in. nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna, mieszkańcy terenów wiejskich, właściciele ogródków działkowych.

Od początku roku do 24 marca 2016 roku strażacy w woj. lubelskim wyjeżdżali już do ponad 340 pożarów traw, łąk i nieużytków.

KAMPANIA INFORMACYJNA "STOP POŻAROM TRAW!"

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ph. "Zapobiegajmy pożarom"

Z oceny prac plastycznych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Zapobiegajmy pożarom” dokonanej przez komisję ds. Młodzieży OW ZOSP RP w Lublinie, 09 lutego 2016 r. w składzie:

1. Andrzej Biernat – przewodniczący

2. Andrzej Grzesiuk – członek

3. Krzysztof Karaś – członek

4. Zbigniew Narolski – członek

5. Dariusz Gawlik – członek

Stwierdzono, że do oceny na szczeblu wojewódzkim przesłano 142 prace z terenu województwa, wykonane różną techniką,

z czego do oceny na szczeblu centralnym wybrano prace w poszczególnych grupach w/w jn:.

I Grupa wiekowa - przedszkola:

Wyróżnienie – Nikola Andrasiuk - Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach, gm. Terespol,

Wyróżnienie – Bartłomiej Baczkura - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sworach, gm. Biała Podlaska,

Wyróżnienie – Patrycja Lato - Szkoła Podstawowa w Brzezinach, gm. Lubartów,

Wyróżnienie – Kacper Trochonowicz - Szkoła Podstawowa w Charlężu, gm. Spiczyn,

Wyróżnienie – Rozalia Mańka - Zespół Placówek Oświatowych w Jabłoniu, gm. Jabłoń,

II Grupa wiekowa- szkoły podstawowe - klasy I-III:

Wyróżnienie – Julia Wawryniuk - Szkoła Podstawowa w Sworach, gm. Biała Podlaska,

Wyróżnienie – Oliwia Białota - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Abramowie, gm. Abramów,

Wyróżnienie – Zuzanna Gontarczyk - Szkoła Podstawowa w Abramowie, gm. Abramów,

Wyróżnienie – Antonio Orlando - Szkoła Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, gm. Tomaszów Lubelski,

Wyróżnienie – Oliwia Kozieja - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku, gm. Hańsk,

III Grupa wiekowa- szkoły podstawowe klasy - IV-VI:

Wyróżnienie – Bernadetta Prokupiuk - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, gm. Piszczac,

Wyróżnienie – Mateusz Kucharczyk - Szkoła Podstawowa w Annoborze, gm. Lubartów,

Wyróżnienie – Wiktoria Deruś - Szkoła Podstawowa w Maciejowie Starym, gm. Wysokie,

Wyróżnienie – Eryka Romaneczko - Szkoła Podstawowa Kodeniec, gm. Dębowa Kłoda,

Wyróżnienie – Maja Chmielowiec - Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, gm. Lubycza Królewska,

IV Grupa wiekowa– szkoły - gimnazjalne:

Wyróżnienie – Kinga Linkiewicz - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Wisznicach, gm. Wisznice,

Wyróżnienie – Natalia Frończuk - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Wisznicach, gm. Wisznice,

Wyróżnienie – Emila Pożnowicz - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Wisznicach, gm. Wisznice,

Wyróżnienie – Julia Pałka - ZS z Odziałami Integracyjnymi w Cycowie, gm. Cyców,

Wyróżnienie – Kamil Grzegorczyk - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kurowie, gm. Kurów,

V Grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne:

Wyróżnienie – Sylwia Gromysz - Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach, gm. Wisznice,

Wyróżnienie – Eryka Symbor - RCEZ Lubartów, gm. Lubartów,

Wyróżnienie – Dominik Grabowiec - RCEZ Lubartów, gm. Czemierniki,

Wyróżnienie – Sylwia Trybała - Zespół Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, gm. Tomaszów Lubelski,

VI Grupa wiekowa – dorośli:

Wyróżnienie – Wioleta Skiba - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy, gm. Susiec,

Wyróżnienie – Katarzyna Wasiura - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy, gm. Susiec.

Wyróżnione prace zostały przesłane do Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, gdzie wezmą udział w eliminacjach szczebla centralnego.

XXXI Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP

Zapraszamy do XXXI Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, który odbędzie się 19 czerwca 2016 r. w Batorzu pow. janowski.

Wszystkie orkiestry strażackie z naszego województwa mile widziane są w organizowanym przeglądzie.

Uczestniczącym orkiestrom zapewniamy nagrody pieniężne, pamiątkowe puchary i dyplomy oraz wyżywienie i napoje.

[Karta zgłoszenia]

©JŁ