Poniedziałek, 20 lutego 2017

Aktualności

"Tylko życie poświęcone innym wartościom warte jest przeżycia"

1% PODATKU DLA ZWIĄZKU OSP RP W ROKU 2017 ZA ROK PODATKOWY 2016.

Druhny i Druhowie rozpoczęła się kampania 1% podatku. Trwa od 01.01.2017 r. do 02.05.2017 r. Pamiętaj o swojej jednostce, zachęć przyjaciół i najbliższych, wypełniając PIT wpisz nr KRS 0000116212 oraz „Cel szczegółowy 1%”.

UWAGA! Od tego roku jako „Cel szczegółowy 1%” można wskazać członka OSP lub członka jego rodziny

( §4 i 8 regulaminu oraz załącznik nr 1 regulaminu)

Szczegóły oraz regulamin znajdziesz poniżej

1% podatku dla OSP

XL edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Kontynuując tradycję, wypracowaną na przestrzeni minionych lat w Związku OSP RP w zakresie pracy z młodzieżą, została ogłoszona XL edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom". Celem poszczególnych etapów eliminacji OTWP (podstawowe, gminne, powiatowe, wojewódzkie), jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Ponadto udział w OTWP, przybliża młodzieży realizację marzeń zostania strażakiem, poprzez umożliwienie wstąpienia do szkół aspirantów PSP oraz Centralnej Szkoły PSP.

[Ogłoszenie eliminacji]

[Karta uczestnika]

[Protokół z posiedzenia jury]

[Regulamin]

Konkurs FLORIANY

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie

Jeśli Wasza OSP podjęła ciekawą społeczną inicjatywę lub zrealizowała pożyteczny projekt, zapraszamy do udziału w ogólnopolskim Konkursie FLORIANY!

Wystartował Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY,

w którym przyznawane będą prestiżowe nagrody.

Jest on adresowany do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z lokalnymi środowiskami realizują rozmaite inicjatywy, przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania.

Serdecznie zapraszamy więc do udziału w Konkursie FLORIANY wszystkie ochotnicze straże pożarne, które aktywnie działają na rzecz swoich lokalnych społeczności.

Więcej informacji oraz Regulamin Konkursu FLORIANY można znaleźć na stronie: www.floriany.pl

Będziemy też informować o Konkursie w każdym numerze „STRAŻAKA”.

Od numeru październikowego zaczęliśmy zamieszczać rozmowy z członkami Kapituły Konkursu FLORIANY, kolejne ukażą się

w numerach listopadowym i grudniowym naszego czasopisma.

Prosimy wszystkich Strażaków o to, by informowali swoje oraz zaprzyjaźnione OSP, a także lokalne środowiska o naszym Konkursie FLORIANY.

Szanowne Druhny i Druhowie

Informuję, że na stronie ZOSP RP www.zosprp.pl umieszczone zostało sprawozdanie z realizacji wydatków w ramach dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonywanej na podstawie zawieranej umowy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2015.

Sprawozdanie poniżej:

[Rozliczenie dotacji MSWiA]

Na stronie ZOSP RP umieściliśmy także syntetyczna informację w sprawie projektów ustaw dotyczących dodatków do emerytur dla wieloletnich członków OSP.

Informacja poniżej:

www.zosprp.pl/?q=content/informacja-w-sprawie-projektow-ustaw-dotyczacych-dodatkow-do-emerytur-dla-wieloletnich-czlon

Jednocześnie przypominam, że Ochotnicza Straż Pożarna, posiadająca status OPP, która dotąd nie skorzystała z możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, a chce z tej możliwości skorzystać musi ustalić termin walnego zebrania najpóźniej do końca stycznia 2017 r. Informacja o koniecznych działaniach, jakie należy podjąć wraz z projektami odpowiednich dokumentów znajduje się na stronie internetowej Związku w zakładce Prawo pod podanym poniżej adresem:

www.zosprp.pl/?q=content/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-osp-z-uproszczonej-formy-prowadzenia-rachunkowosc

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Zapobiegajmy Pożarom”.

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Zapobiegajmy Pożarom” . Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu jest dosyć szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa. Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

[Ogłoszenie eliminacji]

[Regulamin]

INFORMACJA Z LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY NA OBOZACH MDP

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie w 2016 r. zorganizował obozy szkoleniowo- wypoczynkowe dla członków MDP w wieku do 16 lat, dzieci strażaków ochotników i funkcjonariuszy zawodowych PSP oraz sympatyków pożarnictwa.

I turnus nad morzem - Niechorze 13.07 - 27.07.2016 r.

II turnus w górach - Zakopane - Harenda 29.07 - 11.08.2016 r.

Program obejmował:

• Poznanie walorów turystyczno – rekreacyjnych Niechorza oraz Zakopanego.

• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wrażliwości na piękno przyrody i jej poszanowanie.

• Zwiedzanie ciekawych miejsc w czasie wycieczek.

• Zapoznanie się z podstawowym sprzętem pożarniczym i umiejętnością jego obsługi.

• Zapoznanie się z przepisami przeciwpożarowymi.

• Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

• Udział w zawodach sportowo-pożarniczych.

• Popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

• Integracja dzieci i młodzieży.

• Uczenie się samodzielności, odpowiedzialności, dyscypliny.

Organizowane na obozach wycieczki krajoznawcze, dały możliwość poznać nadmorski krajobraz, piękno w dolinie rzeki Poprad i dwóch jej dopływów, uroki uzdrowiska, parki narodowe, zabytki, miejsca historyczne i miejsca pamięci narodowej.

Na wszystkich obozach młodzież miała zapewnioną opiekę medyczną i ubezpieczenie podczas pobytu i w czasie podróży.

Poza wycieczkami i innymi atrakcjami, realizowany był przede wszystkim program szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego, zagrożeń dla ekologii i ochrony środowiska, higieny osobistej, profilaktyki uzależnień, a w tym szkodliwości palenia tytoniu i używania narkotyków, picia alkoholu oraz ćwiczenia i zawody sportowo - pożarnicze prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, posiadających oprócz umiejętności zawodowych, uprawnienia wychowawców i kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Dla najbardziej aktywnych uczestników organizowanych zajęć uhonorowano pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami.

[Galeria zdjęć Niechorze]

 

[Galeria zdjęć Zakopane]

 

XXXI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

W Batorzu pow. janowski 19 czerwca 2016 r. odbył się XXXI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

Uroczystego otwarcia przeglądu dokonali:

dh Marian Starownik Prezes Zarządu OW ZOSP RP,

dh Tadeusz Szyszko Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP,

Antoni Kulpa Wicestarosta Powiatu Janowskiego

Henryk Michałek Wójt Gminy Batorz.

W przeglądzie wzięło udział 12 najlepszych z województwa orkiestr:

1. OSP Batorz

2. OSP Kiełczewice Górne

3. OSP Kraśnik

4. OSP Kocudza Druga

5. OSP Lubartów

6. OSP Mełgiew

7. OSP Niedrzwica Kościelna

8. OSP Obsza

9. OSP Ostrów Lubelski

10. OSP Szastarka

11. OSP Tomaszów Lubelski

12. OSP Zakrzew

Po uroczystym otwarciu, połączone orkiestry w liczbie ok. 400 osób pod dyrekcją Rafała Maruszaka wykonały trzy utwory: Hymn strażacki „Rycerze Floriana”, sambę „Jambalaja” muz. Hank Wiliams arr. Hans Kolditz i utwór zespołu ENEY „Tak Smakuje Życie”.

Przed rozpoczęciem koncertów konkursowych orkiestra z Lubartowa wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Leszczyniacy” z dużym kunsztem artystycznym zaprezentowała układ choreograficzny dwóch utworów:

1) polonez „Pożegnanie Ojczyzny” muz. M. Ogiński

2) wiązankę „Mazury Ułańskie” arr. B. Sitarski.

Orkiestry oceniane były w dwóch kategoriach przez jurorów w składzie:

ppłk WP Bogusław Hila,

ppłk Adam Czajkowski,

kpt. Dariusz Kaczmarski.

1) ocena gry w marszu, w której najlepszą była orkiestra OSP Kiełczewice Górne gm. Strzyżewice nagrodzona pucharem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

2) koncerty konkursowe, w której zwyciężyła orkiestra z Mełgwi, nagrodzona pucharem i nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego,

II miejsce zajęła orkiestra z Kiełczewic Górnych,

III miejsce z Lubartowa,

IV miejsce z Tomaszowa Lubelskiego,

V miejsce z Ostrowa Lubelskiego

Pozostałe orkiestry uczestniczące w przeglądzie otrzymały wyróżnienia, puchary, pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez Prezesa Zarządu OW ZOSP RP, Starostę Janowskiego, Wójta Gminy Batorz i Oddział Wojewódzki Związku OSP RP.

Nagrody, puchary i dyplomy wręczali: dh Marian Starownik Prezes Zarządu OW ZOSP RP, dh Tadeusz Szyszko Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP. st. bryg. Grzegorz Alinowski Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, Grzegorz Pyrzyna Starosta Janowski, Henryk Michałek Wójt Gminy Batorz i Jurorzy.

[Galeria zdjęć]

 

Ogólnopolski Konkurs Kronik

XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kronik

Związek OSP RP organizuje konkurs kronik, które należy przesłać do ZG ZOSP RP do końca sierpnia 2016 roku.

W konkursie mogą wziąć kroniki OSP, MDP i Oddziałów Związku OSP RP z terenu naszego województwa.

Bardzo proszę o użycie aktualnych wzorów kart zgłoszenia. Wielu kronikarzy i autorów przesyła stare formularze i to utrudnia pracę.

Proszę również o zwrócenie uwagi, czy kronikarze wpisują adresy korespondencyjne.

Regulamin oraz karty zgłoszenia znajdą Państwo w poniższych zakładkach

Zainteresowane jednostki OSP prosimy o kontakt

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

[Konkurs Kronik 2016]

[Konkurs Monografie 2016]

[Regulamin]

Strażacy ochotnicy na ŚDM Czekamy na wasze zdjęcia!

Planujemy opublikowanie wielkiej fotorelacji dokumentującej udział ochotniczych straży pożarnych i ich członków w Światowych Dniach Młodzieży 26-31 lipca 2016.

Wszystkich strażaków ochotników zaangażowanych w przygotowania, organizację, zabezpieczenie oraz inne zadania na rzecz ŚDM zachęcamy do nadsyłania zdjęć obrazujących działalność OSP.

W mailu z załączonymi zdjęciami prosimy podać:

• nazwę OSP,

• imię i nazwisko autora zdjęć oraz kontakt telefoniczny,

• krótki opis fotografii (na czym polegało zaangażowanie strażaków, jakie wykonywali zadania) ,

• oświadczenie: wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć na stronach www: zosprp.pl i strazak.org.pl oraz w celu promowania działalności OSP.

Za zdjęcia opublikowane w papierowym wydaniu „Strażaka” redakcja wypłaci honorarium autorskie.

Zdjęcia prosimy przesyłać na adres: foto@strazak.org.pl

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w zawodach sportowych wg regulaminu CTIF Parczew 2016

W dniu 2 lipca 2016 roku na Obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie przeprowadzono Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w zawodach wg regulaminu CTIF dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w klasach A i B.

W zawodach udział wzięło 9 drużyn w następujących grupach klasyfikacyjnych:

Klasa „A” Ochotnicze Straże Pożarne - 5 drużyn

Klasa „B” Ochotnicze Straże Pożarne - 1 drużyna

Klasa „A” Kobiece Drużyny Pożarnicze - 2 drużyny

Klasa „B” Kobiece Drużyny Pożarnicze - 1 drużyna

Łącznie w zawodach stratowało 90 zawodników.

Zawody przeprowadzono wg regulaminu Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych CTIF- wydanie 6 z 2002 r.

Komisję sędziowską stanowili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej pod przewodnictwem

mł. bryg. Tadeusza Bujno.

Klasyfikacja generalna na zawodach przedstawia się następująco:

W Klasie „A”:

1. Miejsce - OSP Milanów z wynikiem - 386, 59 punktów,

2. Miejsce - OSP Parczew z wynikiem - 378, 11 punktów,

3. Miejsce - OSP Trzydnik Duży z wynikiem - 376, 09 punktów,

4. Miejsce - OSP Garbów z wynikiem - 374, 00 punktów,

5. Miejsce - OSP Wilkołaz z wynikiem - 355, 44 punktów.

W Klasie „B”:

1. Miejsce - OSP Wilkołaz z wynikiem - 365, 26 punktów.

W Klasie „A”- Drużyny kobiece :

1. Miejsce - OSP Parczew z wynikiem - 374, 35 punktów,

2. Miejsce - OSP Garbów z wynikiem - 372, 55 punktów.

W Klasie „B” – Drużyny kobiece:

1. Miejsce - OSP Piszczac z wynikiem - 203,75 punktów.

Zawody swoją obecnością zaszczycili:

dh Marian Starownik - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,

st. bryg. Szczepan Goławski - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

dh Tadeusz Szyszko - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. lubelskiego,

dh Waldemar Wezgraj - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,

Komendanci Powiatowi (Miejscy ) PSP w terenu woj. lubelskiego,

Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych podsumował dh Marian Starownik – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie wraz z Zastępcą Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepanem Goławskim.

Wspólnie wręczyli drużynom nagrody, dziękując: zawodnikom za sportową rywalizację, a sędziom i organizatorom za sprawne przeprowadzenie zawodów.

tekst Dariusz Gawlik OW ZOSP RP w Lublinie

zdjęcia: Dariusz Gawlik OW ZOSP RP w Lublinie

[Galeria zdjęć]

 

Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF – Parczew 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2016 roku na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie przeprowadzono Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF.

W zawodach udział wzięło 11 drużyn chłopięcych oraz 11 dziewczęcych

Łącznie w zawodach startowało 220 zawodników

Zawody przeprowadzono wg REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH z 2010 roku

Komisji sędziowskiej przewodniczył - kpt. Grzegorz TYMOSZUK

Klasyfikacja generalna na zawodach przedstawiała się następująco:

W grupie chłopców:

Miejsce 1 MDP Podedwórze pow. parczewski z wynikiem 1044,80 punktów

Miejsce 2 MDP Wohyń pow. radzyński z wynikiem 1043,20 punktów

Miejsce 3 MDP Trzydnik Duży pow. kraśnicki z wynikiem 1037,70 punktów

Miejsce 4 MDP Wola Przybysławska pow. lubelski z wynikiem 1033,00 punktów

Miejsce 5 MDP Tuczna pow. bialski z wynikiem 1031,40 punktów

Miejsce 6 MDP Stojeszyn pow. janowski z wynikiem 1018,20 punktów

Miejsce 7 MDP Hańsk pow. włodawski z wynikiem 1011,20 punktów

Miejsce 8 MDP Brzezice pow. świdnicki z wynikiem 993,60 punktów

Miejsce 9 MDP Zimno pow. tomaszowski z wynikiem 988,30 punktów

Miejsce 10 MDP Kluczkowice pow. opolski z wynikiem 977,80 punktów

Miejsce 11 MDP Ulan Majorat pow. radzyński z wynikiem 969,60 punktów

W grupie dziewcząt:

Miejsce 1 MDP Hańsk pow. włodawski z wynikiem 1028,60 punktów

Miejsce 2 MDP Parczew pow. parczewski z wynikiem 1020,90 punktów

Miejsce 3 MDP Agatówka pow. kraśnicki z wynikiem 1000,40 punktów

Miejsce 4 MDP Wohyń pow. radzyński z wynikiem 992,70 punktów

Miejsce 5 MDP Stojeszyn pow. janowski z wynikiem 977,80 punktów

Miejsce 6 MDP Babin pow. lubelski z wynikiem 954,50 punktów

Miejsce 7 MDP Majdan Sopocki pow. tomaszowski z wynikiem 932,20 punktów

Miejsce 8 MDP Kluczkowice pow. opolski z wynikiem 925,10 punktów

Miejsce 9 MDP Ulan Majorat pow. radzyński z wynikiem 901,10 punktów

Miejsce 10 MDP Pilaszkowice Bazar pow. świdnicki z wynikiem 879,10 punktów

Miejsce 11 MDP Chotyłów pow. bialski z wynikiem 0,00 punktów

Zawody swoją obecnością zaszczycili:

dh Marian Starownik - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,

dh Tadeusz Szyszko - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. lubelskiego,

st. bryg. Szczepan Goławski - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

dh Waldemar Wezgraj - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,

Delegacja Strażaków z Brześcia pod przewodnictwem Aleksandra Sawczuka,

Komendanci Powiatowi (Miejscy ) PSP w terenu woj. lubelskiego,

Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych podsumował dh Marian Starownik – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie wraz z Zastępcą Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepanem Goławskim.

Wspólnie wręczyli drużynom nagrody, dziękując: zawodnikom za sportową rywalizację, a sędziom i organizatorom za sprawne przeprowadzenie zawodów.

tekst Dariusz Gawlik OW ZOSP RP w Lublinie

zdjęcia: Dariusz Gawlik OW ZOSP RP w Lublinie i Radosław Szaniawski

[Galeria zdjęć]

 

Informacja o wynikach XXXIX finału centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

“Młodzież Zapobiega Pożarom” 4-6 czerwca 2016 r. w Supraślu

W dniach 4-6 czerwca 2016 r. w Supraślu (woj. podlaskie) odbył się finał centralny XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Do rywalizacji o tytuł „Mistrza Polski wiedzy pożarniczej” stanęło 97 najlepszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.

Również i województwo lubelskie pod opieką dh Marii Pieńkosz reprezentował siedmioosobowy zespół w składzie:

Wojciech Michałek (pow. kraśnicki), Bartłomiej Pękala (pow. lubartowski)- szkoły podstawowe

Krystian Motek (pow. biłgorajski), Paweł Łacek (pow. janowski)- gimnazja

Joanna Waszczuk (pow. bialski), Łukasz Filipek (pow. rycki) oraz Maciej Piątek (pow. kraśnicki)- szkoły ponadgimnazjalne.

W tym roku lubelska młodzież była najliczniejszą grupą spośród wszystkich województw.

Do grona zwycięzców eliminacji wojewódzkich dołączył bowiem Maciej Piątek, który dzięki ubiegłorocznemu triumfowi w najstarszej kategorii wiekowej, został zakwalifikowany do finału centralnego bez konieczności udziału w etapach niższego szczebla.

Rywalizacja o tytuły najlepszych była bardzo zacięta. O wysokim poziomie trudności tegorocznej edycji świadczą wyniki z pierwszego etapu-testów pisemnych, w których najlepsze rezultaty oscylowały w granicach 27-31 punktów na 40 możliwych do zdobycia.

Mimo to walka o awans do ścisłego finału toczyła się do samego końca.

W grupie uczniów szkół gimnazjalnych bój o miejsce w gronie najlepszej „piątki” stoczyło aż sześć osób, wśród których znalazł się reprezentant naszego województwa - Paweł Łacek. Niestety Pawłowi zabrakło niewiele, by zamknąć ścisłą grupę finalistów.

Mimo to Lubelszczyzna zaakcentowała swoją obecność na Podlasiu.

W najstarszej grupie wiekowej tytuł Mistrza Polski Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zdobył Maciej Piątek, który, po części praktycznej i finale ustnym, zdobył najwięcej punktów.

Warty podkreślenia jest fakt, iż jest to drugi z rzędu tryumf Maćka na najwyższym szczeblu tej imprezy.

Dzięki tegorocznemu zwycięstwu zostaje on zwolniony z egzaminów teoretycznych podczas naboru w wybranej przez siebie Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Pozostali nasi reprezentanci również nie zawiedli i pomimo zakończenia swojego udziału na etapie pisemnym, pokazali, że województwo lubelskie ma uzdolnioną młodzież i będą oni siłą w następnych edycjach.

Podsumowanie XXXIX edycji turnieju miało miejsce w Pałacu Branickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Najlepsi odebrali nagrody oraz słowa gratulacji z rąk prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - dh Waldemara Pawlaka, przewodniczącego Jury turnieju - st. bryg. Pawła Rochali oraz fundatorów nagród.

Podczas trzydniowego pobytu organizatorzy zadbali o liczne atrakcje dla uczestników, do których należało zwiedzanie Supraśla i meczetu w Kruszynianach, możliwość poznania kultury tatarskiej oraz prawosławnej, a także wieczór integracyjny, zorganizowany w miejscu zakwaterowania.

Miejmy nadzieję, że za rok również nasze województwo sięgnie po najwyższe laury.

Tymczasem gratulujemy zwycięzcom tegorocznej edycji, rodzicom oraz opiekunom.

autor tekstu: Maciej Piątek

zdjęcia: Maria Pieńkosz

Na podstawie Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” Jury finału centralnego

w składzie:

st. bryg. Paweł Rochala - przewodniczący

mł. bryg. Ariadna Koniuch

st. kpt. Patryk Maruszak

mł. asp. Arkadiusz Kot

dr Krzysztof Adam Latocha

Adam Nowak

Po dokonaniu oceny prac i przeprowadzeniu dogrywki gr. I, II i III zakwalifikowało do finału ustnego następujących uczestników eliminacji pisemnych:

Grupa I – szkoły podstawowe

Konrad Kozdrański, podkarpackie - 27 pkt

Miłosz Mesjasz, woj. lubuskie - 27 pkt

Szymon Maryniak, woj. opolskie - 26 pkt

Alan Jagodziński, woj. kujawsko-pomorskie - 25 pkt

Krzesimir Bryszewski, woj. wielkopolskie - 25 pkt

Grupa II – gimnazja

Kamil Krauz, woj. podkarpackie - 30 pkt

Marcin Wójcik, woj. świętokrzyskie - 29 pkt

Jakub Kusz, woj. lubuskie - 28 pkt

Cezary Sagan, woj. podkarpackie - 27 pkt

Szymon Wiatrok, woj. śląskie - 26 pkt

Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne

Maciej Piątek, woj. lubelskie - 31 pkt

Justyna Kowalczewska, woj. zachodniopomorskie - 30 pkt

Elżbieta Popowicz, woj. wielkopolskie - 30 pkt

Patryk Filipczyk, woj. śląskie - 27 pkt

Tomasz Wstawski, woj. wielkopolskie - 26 pkt

W całości wyniki eliminacji pisemnych kształtują się następująco:

Grupa 1 - szkoły podstawowe

1. Kozdrański Konrad podkarpackie - 27 pkt finał

2. Mesjasz Miłosz lubuskie - 27 pkt finał

3. Maryniak Szymon opolskie - 26 pkt finał

4. Połcik Szymon śląskie - 25 pkt dogrywka

5. Bryszewski Krzesimir wielkopolskie - 25 pkt dogrywka, finał

6. Jagodziński Alan kujawsko-pomorskie - 25 pkt dogrywka, finał

7. Chyb Adrian świętokrzyskie - 23 pkt

8. Jadłowska Julia warmińsko-mazurskie - 23 pkt

9. Knop Ewa łódzkie - 23 pkt

10. Rudnicki Kuba łódzkie - 23 pkt

11. Siczek Aleksandra mazowieckie - 23 pkt

12. Behrendt Artur warmińsko-mazurskie - 22 pkt

13. Brzychczy Bartosz małopolskie - 22 pkt

14. Grochowska Weronika podlaskie - 22 pkt

15. Krakowiak Hubert mazowieckie - 22 pkt

16. Michałek Wojciech lubelskie - 21 pkt

17. Cholewa Dominik zachodniopomorskie - 21 pkt

18. Malczyńska Aleksandra podkarpackie - 21 pkt

19. Kowalczyk Maciej Pomorskie - 20 pkt

20. Ponomarenkow Natalia lubuskie - 20 pkt

21. Ślusarczyk Wiktoria małopolskie - 20 pkt

22. Goldberg Zuzanna opolskie - 19 pkt

23. Jereczek Magda pomorskie - 19 pkt

24. Mazurczak Kacper kujawsko-pomorskie - 19 pkt

25. Skotnicki Kamil świętokrzyskie - 19 pkt

26. Marcol Sylwia śląskie - 18 pkt

27. Offman Aleksandra dolnośląskie - 18 pkt

28. Pękala Bartłomiej lubelskie - 18 pkt

29. Pluta Dominik zachodniopomorskie - 18 pkt

30. Cyrulik Łukasz dolnośląskie - 16 pkt

31. Meller Sławomir wielkopolskie - 15 pkt

32. Pużyńska Barbara podlaskie - 14 pkt

Grupa 2 - szkoły gimnazjalne

1. Krauz Kamil podkarpackie - 30 pkt finał

2. Wójcik Marcin świętokrzyskie - 29 pkt finał

3. Kusz Jakub lubuskie - 28 pkt finał

4. Sagan Cezary podkarpackie - 27 pkt finał

5. Adamczewski Rafał kujawsko-pomorskie - 26 pkt dogrywka

6. Cichocki Tomasz wielkopolskie - 26 pkt dogrywka

7. Greś Klaudia podlaskie - 26 pkt dogrywka

8. Kłoczko Jakub podlaskie - 26 pkt dogrywka

9. Łacek Paweł lubelskie - 26 pkt dogrywka

10. Wiatrok Szymon śląskie - 26 pkt dogrywka, finał

11. Bała Julia świętokrzyskie - 25 pkt

12. Hallmann Dawid pomorskie - 25 pkt

13. Królik Wioletta dolnośląskie - 25 pkt

14. Wojtczak Zuzanna mazowieckie - 25 pkt

15. Kamińska Marta wielkopolskie - 24 pkt

16. Motek Krystian lubelskie - 24 pkt

17. Sobantka Patrycja łódzkie - 24 pkt

18. Wąs Anna małopolskie - 24 pkt

19. Bartkowski Jakub opolskie - 23 pkt

20. Leśnicka Izabela małopolskie - 23 pkt

21. Buniak Filip zachodniopomorskie - 22 pkt

22. Dytko Marek lubuskie - 22 pkt

23. Okonek Mateusz kujawsko-pomorskie - 22 pkt

24. Dudziak Jan zachodniopomorskie - 21 pkt

25. Filipkowski Łukasz pomorskie - 21 pkt

26. Brzuska Julia mazowieckie - 20 pkt

27. Krućko Jakub warmińsko-mazurskie - 20 pkt

28. Legierska Małgorzata śląskie - 20 pkt

29. Składowska Julia łódzkie - 20 pkt

30. Wadecki Jakub warmińsko-mazurskie - 20 pkt

31. Wyrwa Aleksandra opolskie - 20 pkt

32. Kliś Weronika dolnośląskie - 19 pkt

Grupa 3 - szkoły ponadgimnazjalne

1. Piątek Maciej lubelskie - 31 pkt finał

2. Kowalczewska Justyna zachodniopomorskie - 30 pkt finał

3. Popowicz Elżbieta wielkopolskie - 30 pkt finał

4. Filipczyk Patryk śląskie - 27 pkt finał

5. Wstawski Tomasz wielkopolskie - 26 pkt dogrywka, finał

6. Zięba Marcin podkarpackie -26 pkt dogrywka

7. Jarząbek Sebastian łódzkie - 25 pkt

8. Muskała Marcin łódzkie - 25 pkt

9. Borejko Adam podlaskie - 24 pkt

10. Silwon Paweł zachodniopomorskie - 24 pkt

11. Cholewa Mateusz dolnośląskie - 22 pkt

12. Filipek Łukasz lubelskie - 22 pkt

13. Grabowska Faustyna kujawsko-pomorskie - 21 pkt

14. Kaluga Karol dolnośląskie - 21 pkt

15. Kubik Rafał opolskie - 21 pkt

16. Waszczuk Joanna lubelskie - 21 pkt

17. Cichoń Kamila świętokrzyskie - 20 pkt

18. Ewertowska Maria warmińsko-mazurskie - 20 pkt

19. Godusławski Mateusz mazowieckie - 20 pkt

20. Kensicki Paweł pomorskie - 20 pkt

21. Zawadzki Robert pomorskie - 20 pkt

22. Dąbek Bartłomiej świętokrzyskie - 19 pkt

23. Kasprzyk Edyta małopolskie - 19 pkt

24. Kozioł Dawid podlaskie - 19 pkt

25. Lasek Adrian podkarpackie - 19 pkt

26. Madej Weronika warmińsko-mazurskie - 19 pkt

27. Starowicz Fabian małopolskie - 19 pkt

28. Leśniewska Dominika kujawsko-pomorskie - 18 pkt

29. Miotk Andrzej lubuskie - 18 pkt

30. Cygler Paweł śląskie - 15 pkt

31. Drączkowski Mariusz lubuskie - 15 pkt

32. Ibrom Kamil opolskie - 15 pkt

33. Szturemski Michał mazowieckie - 15 pkt

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Grupa I – szkoły podstawowe

1. Miłosz Mesjasz, woj. lubuskie 12 pkt

2. Konrad Kozdrański, woj. podkarpackie 10 pkt

3. Krzesimir Bryszewski, woj. wielkopolskie 9 pkt

4. Szymon Maryniak, woj. opolskie 7 pkt

5. Alan Jagodziński, woj. kujawsko-pomorskie 4 pkt

Grupa II – gimnazja

1. Jakub Kusz, woj. lubuskie 9 pkt

2. Kamil Krauz, woj. podkarpackie 8 pkt

3. Marcin Wójcik, woj. świętokrzyskie 7 pkt

4. Cezary Sagan, woj. podkarpackie 6 pkt

5. Szymon Wiatrok, woj. śląskie 6 pkt

Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne

1. Maciej Piątek, woj. lubelskie 11 pkt

2. Tomasz Wstawski, woj. wielkopolskie 10 pkt

3. Justyna Kowalczewska, woj. zachodniopomorskie 9 pkt

4. Patryk Filipczyk, woj. śląskie 9 pkt

5. Elżbieta Popowicz, woj. wielkopolskie 7 pkt

[Galeria zdjęć]

 

Eliminacje Wojewódzkie XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „ Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W eliminacjach wzięło udział 60 uczestników z 20 powiatów województwa lubelskiego.

Współorganizatorami tegorocznej edycji byli:

- Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie.

- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

W części pierwszej młodzież odpowiadała na 30 pytań testowych o zróżnicowanym poziomie trudności.

Do finału ustnego, po dogrywce w grupie I i grupie III, zakwalifikowało się po pięciu najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej. Finaliści odpowiadali na trzy losowo wybrane pytania.

W wyniku rozgrywek finałowych /ustnych/ kolejność miejsc w finale ukształtowała się następująco:

Grupa I szkoły podstawowe:

1. Wojciech Michałek 7/25 pkt powiat kraśnicki,

2. Bartłomiej Pękala 7/24 pkt powiat lubartowski,

3. Marta Mołdoch 4/22 pkt powiat świdnicki,

4. Klaudia Czerniec 4/22 pkt powiat lubelski,

5. Jonatan Żółkiewski 1/22 pkt powiat chełmski.

Grupa II szkoły gimnazjalne:

1. Paweł Łacek 9/24 pkt powiat janowski,

2. Krystian Motek 4,5/23 pkt powiat biłgorajski,

3. Adrian Świrszcz 3,5/23 pkt powiat zamojski,

4. Karolina Krzemińska 3/24 pkt powiat kraśnicki,

5. Łukasz Krzos 1,5/28 pkt powiat lubelski.

Grupa III szkoły ponadgimnazjalne:

1. Joanna Waszczuk 7/21 pkt powiat bialski,

2. Łukasz Filipek 5,5/25 pkt powiat rycki,

3. Łukasz Koper 4/25 pkt powiat łęczyński,

4. Dawid Misiura 3/26 pkt powiat chełmski,

5. Łukasz Palat 3/24 pkt powiat krasnostawski.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej wezmą udział w finale centralnym XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „ Młodzież Zapobiega Pożarom” w Supraślu, w dniach 4-6 czerwca br.

Wszyscy uczestnicy turnieju oraz opiekunowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i podziękowania.

Fundatorami nagród oraz upominków dla uczestników byli:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, który reprezentowała Pani Elżbieta Małek

oraz

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego, który reprezentowali Prezes Marian Starownik oraz Dyrektor Biura Tadeusz Szyszko.

[Galeria zdjęć]

 

Briefing prasowy inaugurujący kampanię pod hasłem „STOP pożarom traw!”

22 marca 2016 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbył się briefing prasowy inaugurujący kampanię pod hasłem „STOP pożarom traw!”, który poprowadził st. bryg. Paweł Frątczak, rzecznik prasowy KG PSP.

Przedstawił on dane statystyczne, skalę zaangażowania straży pożarnej w interwencje związane z wypalaniem traw, straty dla środowiska naturalnego oraz koszty, jakie ponosi każdy obywatel w związku z pożarami i zaangażowaniem służb ratowniczych. Wspólna kampania informacyjna Komendy Głównej PSP oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków rolnych. W grupie docelowej akcji znaleźli się m.in. nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna, mieszkańcy terenów wiejskich, właściciele ogródków działkowych.

Od początku roku do 24 marca 2016 roku strażacy w woj. lubelskim wyjeżdżali już do ponad 340 pożarów traw, łąk i nieużytków.

KAMPANIA INFORMACYJNA "STOP POŻAROM TRAW!"

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ph. "Zapobiegajmy pożarom"

Z oceny prac plastycznych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Zapobiegajmy pożarom” dokonanej przez komisję ds. Młodzieży OW ZOSP RP w Lublinie, 09 lutego 2016 r. w składzie:

1. Andrzej Biernat – przewodniczący

2. Andrzej Grzesiuk – członek

3. Krzysztof Karaś – członek

4. Zbigniew Narolski – członek

5. Dariusz Gawlik – członek

Stwierdzono, że do oceny na szczeblu wojewódzkim przesłano 142 prace z terenu województwa, wykonane różną techniką,

z czego do oceny na szczeblu centralnym wybrano prace w poszczególnych grupach w/w jn:.

I Grupa wiekowa - przedszkola:

Wyróżnienie – Nikola Andrasiuk - Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach, gm. Terespol,

Wyróżnienie – Bartłomiej Baczkura - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sworach, gm. Biała Podlaska,

Wyróżnienie – Patrycja Lato - Szkoła Podstawowa w Brzezinach, gm. Lubartów,

Wyróżnienie – Kacper Trochonowicz - Szkoła Podstawowa w Charlężu, gm. Spiczyn,

Wyróżnienie – Rozalia Mańka - Zespół Placówek Oświatowych w Jabłoniu, gm. Jabłoń,

II Grupa wiekowa- szkoły podstawowe - klasy I-III:

Wyróżnienie – Julia Wawryniuk - Szkoła Podstawowa w Sworach, gm. Biała Podlaska,

Wyróżnienie – Oliwia Białota - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Abramowie, gm. Abramów,

Wyróżnienie – Zuzanna Gontarczyk - Szkoła Podstawowa w Abramowie, gm. Abramów,

Wyróżnienie – Antonio Orlando - Szkoła Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, gm. Tomaszów Lubelski,

Wyróżnienie – Oliwia Kozieja - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku, gm. Hańsk,

III Grupa wiekowa- szkoły podstawowe klasy - IV-VI:

Wyróżnienie – Bernadetta Prokupiuk - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, gm. Piszczac,

Wyróżnienie – Mateusz Kucharczyk - Szkoła Podstawowa w Annoborze, gm. Lubartów,

Wyróżnienie – Wiktoria Deruś - Szkoła Podstawowa w Maciejowie Starym, gm. Wysokie,

Wyróżnienie – Eryka Romaneczko - Szkoła Podstawowa Kodeniec, gm. Dębowa Kłoda,

Wyróżnienie – Maja Chmielowiec - Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, gm. Lubycza Królewska,

IV Grupa wiekowa– szkoły - gimnazjalne:

Wyróżnienie – Kinga Linkiewicz - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Wisznicach, gm. Wisznice,

Wyróżnienie – Natalia Frończuk - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Wisznicach, gm. Wisznice,

Wyróżnienie – Emila Pożnowicz - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Wisznicach, gm. Wisznice,

Wyróżnienie – Julia Pałka - ZS z Odziałami Integracyjnymi w Cycowie, gm. Cyców,

Wyróżnienie – Kamil Grzegorczyk - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kurowie, gm. Kurów,

V Grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne:

Wyróżnienie – Sylwia Gromysz - Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach, gm. Wisznice,

Wyróżnienie – Eryka Symbor - RCEZ Lubartów, gm. Lubartów,

Wyróżnienie – Dominik Grabowiec - RCEZ Lubartów, gm. Czemierniki,

Wyróżnienie – Sylwia Trybała - Zespół Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, gm. Tomaszów Lubelski,

VI Grupa wiekowa – dorośli:

Wyróżnienie – Wioleta Skiba - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy, gm. Susiec,

Wyróżnienie – Katarzyna Wasiura - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy, gm. Susiec.

Wyróżnione prace zostały przesłane do Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, gdzie wezmą udział w eliminacjach szczebla centralnego.

XXXI Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP

Zapraszamy do XXXI Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, który odbędzie się 19 czerwca 2016 r. w Batorzu pow. janowski.

Wszystkie orkiestry strażackie z naszego województwa mile widziane są w organizowanym przeglądzie.

Uczestniczącym orkiestrom zapewniamy nagrody pieniężne, pamiątkowe puchary i dyplomy oraz wyżywienie i napoje.

[Karta zgłoszenia]

Uroczyste przekazanie samochodów oraz sprzętu p.poż. dla jednostek OSP woj. lubelskiego

W dniu 18 grudnia 2015 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyła się uroczystość przekazania nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. lubelskiego.

W uroczystości udział wzięli m.in.:

­

Krzysztof Hetman – europarlamentarzysta,

­

dh Jan Łopata – poseł na sejm RP,

­

dh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP,

­

gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP,

­

Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski

­

Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego,

­

Robert Gmitruczuk - Wicewojewoda Lubelski

­

dh Marian Starownik – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,

­

nadbryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,

­

Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych i Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. lubelskiego

­

Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP woj. lubelskiego,

­

Starostowie, burmistrzowie, wójtowie gmin woj. lubelskiego i Prezesi jednostek OSP, którzy odbierali w/w samochody oraz sprzęt

W czasie uroczystego apelu przekazano 26 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzęt ratowniczy (łodzie, motopompy i zestawy hydrauliczne) dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego na kwotę ok. 9 mln złotych. Służyć będą strażakom przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, gaszeniu pożarów oraz przy ratownictwie drogowym. Zakupy były finansowane ze środków:

• Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

• Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

• Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

• Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,

• budżetów samorządów miast i gmin,

• środków własnych OSP,

• oraz wspólnot ziemskich

Podczas uroczystości wręczono 25 odznaczeń państwowych i resortowych. Na zakończenie uroczystości odbyło się spotkanie opłatkowe.

[Galeria zdjęć z uroczystości]

 

UWAGA WAŻNE!!!

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 605) w art. 41 ustawy o VAT uchylony został ust. 10, w oparciu o który do towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, stosuje się dotąd 8% stawkę VAT. Zgodnie z art. 13 ustawy nowelizacyjnej art. 1 pkt 3 wchodzi w życie

od 1 stycznia 2016 r. Z tą datą wejdzie stawka 23% VAT na wyroby dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

XXXIX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Kontynuując tradycję, wypracowaną na przestrzeni minionych lat w Związku OSP RP w zakresie pracy z młodzieżą, została ogłoszona XXXIX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom". Celem poszczególnych etapów eliminacji OTWP (podstawowe, gminne, powiatowe, wojewódzkie), jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Ponadto udział w OTWP, przybliża młodzieży realizację marzeń zostania strażakiem, poprzez umożliwienie wstąpienia do szkół aspirantów PSP oraz Centralnej Szkoły PSP.

[Ogłoszenie eliminacji]

[Karta uczestnika]

[Protokół z posiedzenia jury]

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Zapobiegajmy Pożarom”.

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Zapobiegajmy Pożarom” . Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu jest dosyć szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa. Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

[Ogłoszenie eliminacji]

[Regulamin]

INFORMACJA Z LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY NA OBOZACH MDP

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie w 2015 r. zorganizował obozy szkoleniowo- wypoczynkowe dla członków MDP w wieku do 16 lat, dzieci strażaków ochotników i funkcjonariuszy zawodowych PSP oraz sympatyków pożarnictwa.

I turnus na Węgrzech - Nyiregyhaza 03.07 - 16.07.2015r. - udział 53 uczestników.

II turnus w górach - Zakopane - Harenda 13.07 - 26.07.2015r. - udział 120 uczestników.

III turnus nad morzem - Niechorze 14.07 - 29.07.2015 r. - udział 122 uczestników,

Łącznie na obozach w 2015 roku wzięło udział 295 uczestników.

Program obejmował:

• Poznanie walorów turystyczno - rekreacyjnych Nyiregyhazy, Niechorza oraz Zakopanego.

• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wrażliwości na piękno przyrody i jej poszanowanie.

• Zwiedzanie ciekawych miejsc w czasie wycieczek.

• Zapoznanie się z podstawowym sprzętem pożarniczym i umiejętnością jego obsługi.

• Zapoznanie się z przepisami przeciwpożarowymi.

• Zapoznanie się z przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi w danym kraju.

• Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

• Zapoznanie się z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej, tradycjami historią ruchu strażackiego w tym rejonie Węgier.

• Udział w zawodach sportowo-pożarniczych.

• Popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

• Integracja dzieci i młodzieży.

• Uczenie się samodzielności, odpowiedzialności, dyscypliny.

Organizowane na obozach wycieczki krajoznawcze, dały możliwość poznać nadmorski krajobraz, piękno w dolinie rzeki Poprad i dwóch jej dopływów, uroki uzdrowiska, parki narodowe, zabytki, miejsca historyczne i miejsca pamięci narodowej oraz malownicze węgierskie miejscowości położone nad rzeką Lónya w zachodniej części wysoczyzny Nyírség.

Spośród uczestników, większość miała okazję po raz pierwszy zobaczyć morze, jeziora, góry oraz po raz pierwszy opuściło granice RP.

Na wszystkich obozach młodzież miała zapewnioną opiekę medyczną i ubezpieczenie podczas pobytu i w czasie podróży.

Poza wycieczkami i innymi atrakcjami, realizowany był przede wszystkim program szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego, zagrożeń dla ekologii i ochrony środowiska, higieny osobistej, profilaktyki uzależnień, a w tym szkodliwości palenia tytoniu i używania narkotyków, picia alkoholu oraz ćwiczenia i zawody sportowo - pożarnicze prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, posiadających oprócz umiejętności zawodowych, uprawnienia wychowawców i kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Dla najbardziej aktywnych uczestników organizowanych zajęć uhonorowano pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami.

Eliminacje Wojewódzkie XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 28 kwietnia 2015 roku w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na ulicy Grygowej odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej do których przystąpiło 62 osoby - laureaci eliminacji powiatowych.

Uczestnicy byli podzieleni na 3 grupy w zależności od wieku (I grupa - szkoły podstawowe, II grupa - szkoły gimnazjalne, III grupa - szkoły ponadgimnazjalne).

I etapem eliminacji były testy pisemne

Wyniki testów przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa - szkoły podstawowe

1 miejsce - Adrianna Grabowska - 24 pkt - powiat radzyński

2 miejsce - Bartłomiej Pękala - 23 pkt - powiat lubartowski

3 miejsce - Wojciech Michałek - 22 pkt - powiat kraśnicki

4 miejsce - Patrycja Wilgos - 21 pkt - powiat chełmski

4 miejsce - Beata Piwko - 21 pkt - powiat tomaszowski

6 miejsce - Tomasz Turek - 19 pkt - powiat hrubieszowski

6 miejsce - Oskar Biżek - 19 pkt - powiat janowski

6 miejsce - Marta Waszczuk - 19 pkt - powiat parczewski

6 miejsce - Miłosz Kołodziej - 19 pkt - powiat puławski

6 miejsce - Alicja Serafin - 19 pkt - powiat rycki

6 miejsce - Paweł Koman - 19 pkt - powiat biłgorajski

12 miejsce - Gabriel Zając - 18 pkt - powiat bialski

12 miejsce - Krystian Krzos - 18 pkt - powiat lubelski

14 miejsce - Kamil Lewandowski - 17 pkt - powiat łukowski

14 miejsce - Karolina Zając - 17 pkt - powiat świdnicki

14 miejsce - Jakub Oleszczuk - 17 pkt - powiat włodawski

17 miejsce - Filip Sarna - 16 pkt - powiat opolski

18 miejsce - Jakub Rudnik - 14 pkt - powiat krasnostawski

18 miejsce - Joanna Pasieczny - 14 pkt - powiat łęczyński

20 miejsce - Aleksandra Ligaj - 11 pkt - powiat zamojski

Do egzaminu ustnego zakwalifikowały się osoby, które zajęły 5 pierwszych miejsc.

Klasyfikacja końcowa:

1 miejsce - Bartłomiej Pękala

2 miejsce - Patrycja Wilgos

3 miejsce - Wojciech Michałek

4 miejsce - Adrianna Grabowska

5 miejsce - Beata Piwko

W finale Centralnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej województwo lubelskie w I grupie wiekowej reprezentować będą Bartłomiej Pękala oraz Patrycja Wilgos

II grupa wiekowa - szkoły gimnazjalne

1 miejsce - Paweł Łacek - 27 pkt - powiat janowski

2 miejsce - Krystian Motek - 24 pkt - powiat biłgorajski

3 miejsce - Kacper Kamola - 23 pkt - powiat puławski

4 miejsce - Rafał Dziak - 22 pkt - powiat krasnostawski - po dogrywce

5 miejsce - Jolanta Chibowska - 22 pkt - powiat bialski - po dogrywce

6 miejsce - Anna Niedźwiedzka - 22 pkt - powiat radzyński - po dogrywce

7 miejsce - Karol Flor - 21 pkt - powiat zamojski

8 miejsce - Natalia Kowalczyk - 20 pkt - powiat łukowski

9 miejsce - Piotr Piskorski - 19 pkt - powiat łęczyński

9 miejsce - Karolina Krzemińska - 19 pkt - powiat kraśnicki

11 miejsce - Patrycja Kożuch - 18 pkt - powiat lubartowski

11 miejsce - Kamil Pawłowski - 18 pkt - powiat lubartowski

13 miejsce - Łukasz Adamczak - 17 pkt - powiat chełmski

13 miejsce - Michał Kowalski - 17 pkt - powiat świdnicki

13 miejsce - Łukasz Jurkiewicz - 17 pkt - powiat tomaszowski

13 miejsce - Martyna Cenian - 17 pkt - powiat włodawski

17 miejsce - Aleksandra Kaźmirska - 13 pkt - powiat lubelski

18 miejsce - Karol Szypulski - 11 pkt - powiat parczewski

19 miejsce - Dawid Czarnecki - 9 pkt - powiat opolski

19 miejsce - Damian Kot - 9 pkt - powiat hrubieszowski

Do egzaminu ustnego zakwalifikowały się osoby, które zajęły 5 pierwszych miejsc.

Klasyfikacja końcowa:

1 miejsce - Paweł Łacek

2 miejsce - Jolanta Chibowska

3 miejsce - Kacper Kamola

4 miejsce - Krystian Motek

5 miejsce - Rafał Dziak

W finale Centralnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej województwo lubelskie w II grupie wiekowej reprezentować będą Paweł Łacek oraz Jolanta Chibowska

III grupa wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne

1 miejsce - Łukasz Filipek - 27 pkt - powiat rycki

2 miejsce - Maciej Piątek - 25 pkt - powiat kraśnicki

3 miejsce - Hubert Jośko - 21 pkt - powiat lubelski - grodzki

3 miejsce - Łukasz Koper - 21 pkt - powiat łęczyński

5 miejsce - Marian Sidor - 19 pkt - powiat biłgorajski

6 miejsce - Dawid Misiura - 18 pkt - powiat chełmski

6 miejsce - Jakub Kudło - 18 pkt - powiat lubartowski

6 miejsce - Bartłomiej Kamola - 18 pkt - powiat puławski

9 miejsce - Marcin Cizio - 17 pkt - powiat łukowski

9 miejsce - Tymoteusz Borysiuk - 17 pkt - powiat radzyński

11 miejsce - Aleksander Sacharuk - 16 pkt - powiat bialski

12 miejsce - Damian Chmura - 15 pkt - powiat janowski

13 miejsce - Anita Kamińska - 14 pkt - powiat lubelski - ziemski

13 miejsce - Marcin Kulik - 14 pkt - powiat tomaszowski

15 miejsce - Zuzanna Cenkała - 13 pkt - powiat włodawski

15 miejsce - Iga Płachta - 13 pkt - powiat zamojski

15 miejsce - Karolina Maliszewska - 13 pkt - powiat parczewski

18 miejsce - Aleksandra Kaźmierak - 12 pkt - powiat lubelski - grodzki

19 miejsce - Aleksandra Wójcik - 11 pkt - powiat świdnicki

20 miejsce - Patryk Amerek - 10 pkt - powiat krasnostawski

20 miejsce - Kamil Janek - 10 pkt - powiat opolski

22 miejsce - Maciej Rudawski - 9 pkt - powiat hrubieszowski

Do egzaminu ustnego zakwalifikowały się osoby, które zajęły 5 pierwszych miejsc.

Klasyfikacja końcowa:

1 miejsce - Maciej Piątek

2 miejsce - Hubert Jośko

3 miejsce - Łukasz Filipek

4 miejsce - Łukasz Koper

5 miejsce - Marian Sidor

W finale Centralnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej województwo lubelskie w III grupie wiekowej reprezentować będą Maciej Piątek oraz Hubert Jośko

Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędzie się w dniach 29-31 maja w Polanicy Zdrój.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy posiadanej wiedzy.

Organizacja XXXVIII lubelskich eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom" dofinansowana przez:

UWAGA !!! - Komunikat Komitetu Organizacyjnego VII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę

Z powodów niezależnych od Komitetu uległa zmianie godzina rozpoczęcia pielgrzymki

[Komunikat dotyczący zmiany rozpoczęcia pielgrzymki

XXXVIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

XXXVIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbędzie się 28 kwietnia 2015 roku. Eliminacje Wojewódzkie odbędą się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie; ul. Antoniny Grygowej 10; 20-234 Lublin

[PROGRAM eliminacji wojewódzkich 2015]

XXX (jubileuszowy) Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

XXX (jubileuszowy) Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, odbędzie się 21 czerwca 2015 r. w Ostrowie Lubelskim. Szczegóły i pogram przeglądu, zostaną przekazane tym orkiestrom, które zgłoszą swój udział w przeglądzie. Regulamin i zasady przyjmowania orkiestr do przeglądu wojewódzkiego, bez zmian w stosunku do lat poprzednich.

[Karta zgłoszenia orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej]

Informacja o klasyfikacji OSP jako jednostki mikro - stanowisko Ministerstwa Finansów

[Informacja o klasyfikacji OSP jako jednostki mikro]

Ognisty Ratownik - Gorąca Krew

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża uprzejmie informuje, że ogłoszona została X jubileuszowa edycja programu

"OGNISTY RATOWNIK - GORĄCA KREW".

Poniżej dostępne: regulamin, karta zgłoszenia oraz tabela - wyniki X edycji programu Ognisty Ratownik - Gorąca Krew

[Druk zgłoszenia]

[Wyniki X Edycji Programu "OGNISTY RATOWNIK-GORĄCA KREW" 2015 r.]

[Regulamin]

UWAGA WAŻNE !!!

W związku z trwającą kampanią sprawozdawczą w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2014, której wynikiem jest wypełnianie sprawozdań finansowych składanych przez OSP do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych, informujemy że:

- w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości jednostki mogą stosować uproszczone zasady rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jako tzw. jednostki mikro.

Jednostka mikro w rozumieniu ustawy to m.in. stowarzyszenia, w tym OSP, nie prowadzące działalności gospodarczej.

Zmienione przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy 2014. Aby uproszczone sprawozdanie finansowe OSP mogły sporządzić za rok 2014, należy podjąć uchwałę przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Przyjęcie uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości dla jednostek mikro nie jest dla OSP obowiązkowe. Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta sprawozdanie finansowe OSP musi sporządzić na zasadach ogólnych, tak jak inne jednostki zobowiązane ustawą.

- obowiązujące od 1 stycznia 2015r. zmiany w Kodeksie Karnym Skarbowym przewidują kary grzywny za nie złożenie przez OSP sprawozdania finansowego w terminie ( termin to złożenie sprawozdania finansowego w ciągu 10 dni od daty odbycia walnego zebrania sprawozdawczego członków OSP).

 

Więcej szczegółów i informacji załączamy w zakładce "Druki do pobrania".

- Kampania sprawozdawcza w OSP w 2015r. - WSKAZÓWKI

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej uruchamia studia magisterskie na nowo utworzonych studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, realizowanych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

[SGSP uruchamia studia magisterskie na Bezpieczeństwie Wewnętrznym]

[SGSP informator]

INFORMACJA dotycząca składania wniosków o dotację na zakup sprzętu ppoż. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że termin składania wniosków o dotację na zakup sprzętu ppoż. w tym samochodów ratowniczo gaśniczych na potrzeby jednostek OSP z terenu województwa lubelskiego na rok 2015 upływa z dniem 30 listopada 2014 roku.

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej www.wfos.lublin.pl w zakładce Obsługa Beneficjentów - wzory dokumentów do pobrania dla kontrahentów - Formularz wniosku dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych na zadania inwestycyjne.

W związku z powyższym przedmiotowe wnioski o dotację winny być składane przez jednostki OSP bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu.

Na podstawie złożonych wniosków we wskazanym terminie zostanie utworzona lista, która będzie przekazana Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie w terminie do 31 stycznia 2015 roku w celu rekomendowania jednostek OSP do dofinansowania zakupu sprzętu ppoż., w tym samochodów ratowniczo - gaśniczych w 2015 roku

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Kontynuując tradycję, wypracowaną na przestrzeni minionych lat w Związku OSP RP w zakresie pracy z młodzieżą, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP ogłasza XXXVIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom".

[Ogłoszenie eliminacji]

[Karta uczestnika]

[Protokół z posiedzenia jury]

[Regulamin]

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Zapobiegajmy Pożarom” .

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Zapobiegajmy Pożarom” . Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu jest dosyć szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa. Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

[Ogłoszenie eliminacji]

[Regulamin konkursu]

Informacja

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie informuje:

Filia w Białej Podlaskiej od dnia 13.10.2014 pracuje w godzinach: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

XXIX Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

XXIX Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego odbył się 22.06.2014 w Tomaszowie Lubelskim z udziałem 8 orkiestr: Kiełczewice Górne, Kraśnik, Lubartów, Mełgiew, Ostrów Lubelski, Opoka, Rejowiec, Tomaszów Lubelski i poza konkursem Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa z Motycza gm. Konopnica. Jurorzy najwyżej ocenili orkiestrę z Tomaszowa Lubelskiego, która otrzymała główną nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego. II miejsce i nagrodę Prezesa Zarządu OW ZOSP RP otrzymała orkiestra z Lubartowa, III miejsce i nagrodę Starosty Powiatu Tomaszowskiego otrzymała orkiestra z Mełgwi, IV miejsce i nagrodę Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski otrzymała orkiestra z Ostrowa Lubelskiego, V miejsce i nagrodę Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Lublinie otrzymała orkiestra z Rejowca, VI miejsce i nagrodę Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Lublinie otrzymała orkiestra z Kiełczewic Górnych, VII miejsce i nagrodę Prezesa Zarządu OP ZOSP RP w Tomaszowie Lubelskim otrzymała orkiestra z Kraśnika i VIII miejsce oraz nagrodę Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Lubelskim otrzymała orkiestra z Opoki.

 

Zapraszamy do Galerii

 

[Protokół]

XXXVII finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W dniach 6-8 czerwca 2014 roku w Lublinie odbył się XXXVII finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Na 96 uczestników po testach pisemnych do ścisłego finału zakwalifikowało się 15 osób.

[więcej]

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom"

29 kwietnia 2014 roku odbyły się Eliminacje Wojewódzkie XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom." Poniżej przedstawiamy wyniki z egzaminu pisemnego oraz ustnego

 

[Wyniki egzaminu pisemnego - grupa III]  [Wyniki egzaminu pisemnego - grupa II]  [Wyniki egzaminu pisemnego - grupa I]

 

[Wyniki egzaminu ustnego - grupa III]  [Wyniki egzaminu ustnego - grupa II]  [Wyniki egzaminu ustnego - grupa I]

 

Do szczebla Centralnego zostały zakwalifikowane po 2 osoby z każdej grupy które po egzaminie ustnym otrzymały największą liczbę punktów.

 

30.04.2014

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Eliminacje Wojewódzkie XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędą się 29 kwietnia 2014r. w Lublinie. Szczegółowe informacje wraz z programem zostaną przesłane bezpośrednio do uczestników turnieju.

XXIX Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP

XXIX Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP, pod honorowym patronatem Maraszałka Województwa Lubelskiego, odbędzie się 22 czerwca 2014 r. w Tomaszowie Lubelskim. Szczegóły i pogram przeglądu, zostaną przekazane tym orkiestrom, które zgłoszą swój udział w przeglądzie. Regulamin i zasady przyjmowania orkiestr do przeglądu wojewódzkiego, bez zmian w stosunku do lat poprzednich.

 

17.03.2014

[Karta zgłoszenia]

Szkolenie dla animatorów polsko - niemieckiej wymiany młodzieży

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizuje w dniach 26.02-1.03.2014 r. szkolenie dla animatorów polsko - niemieckiej wymiany młodzieży - wnioskodawców PNWM. Szkolenie przeznaczone jest dla członków OSP, współpracujących lub planujących rozpocząć współpracę polsko - niemiecką. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku szkoleniowo - wypoczynkowym ZOSPRP STRAŻAK w Turawie. W załączeniu Program szkolenia i Karta uczestnika Kursu.

 

21.01.2014

[Karta uczestnika Kursu]  [Program szkolenia]

Ogólnopolski Konkurs na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizuje Ogólnopolski Konkurs na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (MDP) i jej Opiekuna. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, jak również promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach. W załączeniu Regulamin Konkursu i Formularz Zgłoszenia.

 

21.01.2014

[Formularz Zgłoszenia]  [Regulamin Konkursu]

Konkursu na Wspomnienia "Ocalić od Zapomnienia"

Zarząd Wykonawczy Związku OSP RP jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu na Wspomnienia "Ocalić od Zapomnienia", którego celem jest popularyzowanie historii OSP, historii swojej miejscowości, tradycji OSP i jej bohaterów oraz pokazanie wpływu OSP na rozwój miejscowości i regionu. Uczestnikami konkursu mogą zostać Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze i ich członkowie oraz uczniowie wszystkich typów szkół - podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju. W załączeniu Regulamin Konkursu.

 

21.01.2014

[Regulamin Konkursu]

Wyjazdowe posiedzenie Prezydium i Zarządu OW ZOSP RP

W dniu 13 grudnia 2013 r. w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium i Zarządu OW ZOSP RP, rozszerzone o posiedzenie Zarządu OP ZOSP RP w Lubartowie, połączone z uroczystym przekazaniem samochodów pożarniczych jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. W trakcie uroczystości odbyło się również spotkanie opłatkowe, w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy Uroczystości. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z połączonych uroczystości.

 

13.12.2013

[Galeria zdjęć z uroczystości]

Ogólnopolskie Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych

Informujemy o możliwości podjęcia kształcenia w dwuletnim studium dla dyrygentów amatorskich orkiestr dętych w Nowym Sączu w ramach Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych. Studium dedykowane jest dla osób dorosłych: kobiet i mężczyzn, pragnących podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać wiedzę z zakresu prowadzenia amatorskich orkiestr dętych. Szczegóły w załączniku, w tym: pismo przewodnie, program oraz podanie-ankieta.

 

27.11.2013

[Dokumenty do pobrania]

Nowy Ford Transit dla OSP Kamień

Kolejne w tym roku wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu OW ZOSP RP, odbyło się 7 października w Kamieniu pow. chełmski, połączone z uroczystym przekazaniem samochodu pożarniczego Ford Transit dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu.

W posiedzeniu na zaproszenie uczestnicvzyli: przewodniczący Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP dh Marian Gąbka, przewodniczący Komisji ds. Młodzieży OW ZOSP RP ks. Andrzej Biernat, prezes Zarzadu OP ZOSP RP w Chełmie dh Kazimierz Smal oraz prezesi oddziałów gminnych ZOSP RP z powiatu chełmskiego.

 

12.10.2013

[więcej]

Warsztaty dla kronikarzy i opiekunów izb tradycji

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniach 18-25 sierpnia br. organizowane są warsztaty szkoleniowe dla kronikarzy i opiekunów izb tradycji. Prosimy o zgłaszanie kandydatów, zwłaszcza spośród kronikarzy i opiekunów izb tradycji z mniejszym doświadczeniem. Średnio na województwo przypadają 3 miejsca. Warsztaty odbędą się Ośrodku AGRAVIT w Przewięzi k/Augustowa w województwie podlaskim. Do pobrania karta zgłoszenia kronikarza na kurs.

 

30.07.2013

[Karta zgłoszenia]

Kurs dla kandydatów na płetwonurków

Informujemy, że Dział Programowo-Szkoleniowy ZOSPRP, organizuje kurs dla kandydatów na płetwonurków na stopień podstawowy KDP/CMAS (P1). Planowane jes uruchomienie dwóch turnusów szkoleniowych w dniach: I turnus od 10 do 17.08.2013 r. oraz II turnus od 18 do 25.08.2013 r.

 

5.07.2013

[więcej]

WAŻNE!   Informacja o w wejściu w życie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami

W dniu 20 czerwca 2013 r. w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 700 opublikowana została ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. Z tą też datą weszła ona w życie (art. 5).

 

3.07.2013

[więcej]

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ph. "Zapobiegamy pożarom"

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ph. "Zapobiegamy pożarom" na poziomie województwa odbyło się 25 czerwca 2013 z udziałem 24 autorów prac plastycznych, które komisja oceniająca uznała za najlepsze spośród zgłoszonych do oceny. Konkurs prowadzony był w szściu grupach wiekowych.

 

1.07.2013

[więcej]

XXVIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP - Ryki 2013

W dniu 16 czerwca 2013 r. w Rykach odbył się kolejny - XXVIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP. W przeglądzie zaprezentowało się 11 orkiestr OSP z terenu województwa lubelskiego. Po ocenie gry w marszu i wysłuchaniu koncertów, Jury Konkursu przyznało orkiestrom punkty, które ostatecznie zadecydowały o kolejności zajętych miejsc w konkursie.

 

18.06.2013

[więcej]

Ważne informacje dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Do Prezydenta RP została skierowana kolejna nowelizacja ustawy o kierujących pojazadami. Ważny wniosek dotyczy przesunięcia wejścia w życie nowych wymagań dotyczących kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Obowiązek ukończenia specjalnego kursu, realizowanego w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy (ODT) przesunięto na rok 2016.

 

13.06.2013

[więcej]

Jubileusz z wielką pompą – czyli 100 lat OSP w Siennicy Różanej

Z wielką pompą obchodzono setną rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy Różanej. Na uroczystości zjawili się przedstawicie najwyższych władz Związku OSP RP z Prezesem Zarządu Głównego Waldemarem Pawlakiem oraz Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Marianem Starownikiem na czele.

05.06.2013

[więcej]

Oferta operatora ORANGE dla Ochotniczych Straży Pożarnych

lnformujemy Druhny/Druhów, że Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wspólnie z firmą Orange opracował ofertę dedykowaną dla członków OSP. Szczegóły i warunki oferty zamieszczone są na stronie internetowej www.zosprp.pl. Strażacy ochotnicy mają możliwość skorzystania z oferty po wejściu na stronę www.orange.pl/ofertaspecjalna i zalogowaniu się specjalnym kodem, który został wysłany do Zarządów Oddziałów Gminnych i Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP.

 

17.05.2013

Laureaci eliminacji wojewódzkich XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 30 kwietnia 2013 r. w Lublinie odbyły się eliminacje wojewódzkie XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej przebiegającej w roku bieżącym pod hasłem - „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do eliminacji przystąpili uczestnicy wyłonieni w eliminacjach powiatowych. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wiedzy i umiejętności.

30.04.2013

[więcej]

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla ratowników OSP - instrukcje do pobrania

W związku z powtarzającymi sie prośbami ze strony strażaków dotyczącymi wcześniejszego przygotowania do kursu KPP zamieszczamy instrukcje dla przyszłych uczestników kursów KPP. Przyswojenie kanonu zasad ratowniczych przed szkoleniem, pozwoli na skuteczne wykorzystanie czasu na ćwiczeniach, a tym samym efektywniejsze wykorzystanie wiedzy instruktorów.

 

25.04.2013

[KPP instrukcja 1][KPP instrukcja 2]

VII Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach KPP "STAR-DADAJ 2013" 17-19 maja 2013 r.

Joanici serdecznie zapraszają do udziału w >VII Mistrzostwach w Ratownictwie w Ramach KPP "STAR-DADAJ 2013". Mistrzostwa odbędą się w dniach od 17 do 19 maja 2013 roku na terenie gminy Barczewo, baza noclegowa natomiast ulokowana będzie w miejscowości Dadaj, w przepięknie ulokowanym ośrodku Star Dadaj.

 

11.03.2013

[Zaproszenie]  [Zgłoszenie]  [Regulamin]

XII Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w szachach

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach organizuje w dniach 10-14.04.2013 r. Indywidualne Szachowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych. Turniej odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowo - Szkoleniowym "Mieszko" w Pokrzywnej. Do udziału w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych zaproszeni są: policjanci, celnicy, funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze Służby Więziennej, żołnierze, strażacy i pozostałe służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

 

8.03.2013

[Pismo przewodnie][Ulotka informacyjna]

Informacja Lubelskiego Centrum Sportów Wodnych „NEPTUN” w sprawie szkolenia sterników żeglugi śródlądowej

Lubelskie Centrum Sportów Wodnych NEPTUN wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, organizują szkolenie na zawodowe uprawnienia sterników żeglugi śródlądowej. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników PSP, członków OSP, kandydatów do PSP i Policji oraz innych grup zawodowych.

 

7.03.2013

[więcej]

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Zapobiegajmy Pożarom”

W dniu 06.02.2013 roku w biurze Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego " Zapobiegajmy Pożarom".

Komisja Konkursowa oceniając prace brała pod uwagę sposób ujęcia tematu, wiek uczestników oraz technikę wykonania pracy. Na podstawie tych kryteriów stwierdziła, że prace nadesłane na konkurs w sposób ciekawy i wyczerpujący ujmują temat, pomysłowe wykonanie i różnorodność technik ukazują zaangażowanie uczestników oraz ich opiekunów.

 

6.03.2013

[więcej]

XXVIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP

XXVIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP, odbędzie się w Rykach 16.06.2013 r. Szczegóły i program przeglądu zostaną przekazane tym orkiestrom, które zgłoszą swój udział w przeglądzie. Regulamin i zasady przyjmowania orkiestr do przeglądu wojewódzkiego bez zmian.

 

[Karta zgłoszenia]

5.03.2012

Informacja w sprawie wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami

W Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 82 została opublikowana ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Wprowadzone ustawą uregulowania nie wprowadzają żadnych zmian, które dotyczyłyby zasad nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych, w tym także kierowców OSP.

 

6.02.2013

[więcej]

Szkolenie dla komendantów, członków i działaczy Związku, pracowników prowadzących sprawy ochrony ppoż

Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie wspólnie z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie organizuje szkolenie dla komendantów gminnych, członków i działaczy Związku lub pracowników prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej w gminach. Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniają organizatorzy.

 

6.02.2013

[więcej]

IV edycja Konkursu dla MDP "Najlepsi z Najlepszych"

Zapraszamy do udziału w IV Konkursie "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna, który ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP.

Zgłoszenia należy przesyłać do końca lutego br. na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa (z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”).

 

21.01.2013

[więcej]

©JŁ