Konkursy

!!!JESIENNE KONKURSY dla OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH w 2019 roku!!!

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. lubelskiego ogłasza kolejną edycję konkursu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego.

1. JESIENNY KONKURS BONUSOWY 2019

Spośród jednostek OSP, które w okresie od 2 września do 20 listopada 2019 roku dokonają w naszych biurach w Lublinie, Białej Podlaskiej lub Zamościu zakupów towarów o łącznej wartości netto z wszystkich faktur w tym okresie wyłonimy zwycięską jednostkę w poniższych kategoriach, która otrzyma bon wartościowy.

Kategorie i wartości bonów:

I kategoria – zakupy do kwoty 35.000 zł – bon wartościowy na kwotę 1.000 zł

II kategoria – zakupy od 35.000 do 55.000 zł – bon wartościowy na kwotę 2.000 zł

III kategoria – zakupy powyżej kwoty 55.000 zł – bon wartościowy na kwotę 3.000 zł

Bon wartościowy będzie do realizacji w naszych biurach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi

27 listopada 2019 roku, o czym poinformujemy listownie zwycięską jednostkę OSP z każdej kategorii.

2. JESIENNY KONKURS PROMOCYJNY 2019

Jednostka OSP, która w okresie od 2 września do 20 listopada 2019 roku dokona w naszych biurach w Lublinie, Białej Podlaskiej lub Zamościu jednorazowego zakupu towarów o łącznej wartości netto 10.000 zł otrzyma promocyjnie za 1 zł do wyboru

np: rękawice strażackie, pas bojowy, kominiarkę, koszulkę organizacyjna, czapkę rogatywkę, czapkę dżokejkę lub inny podobny asortyment.

Serdecznie zapraszamy jednostki OSP do wzięcia udziału w konkursach.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW WIOSENNYCH 2019

Informujemy, że wiosenne konkursy zostały zakończone.

Dokonano podsumowania wyniku z konkursu bonusowego i wyłoniono laureatów.

Zwycięskie jednostki OSP zostały poinformowane listownie.

Serdecznie gratulujemy!

!!!WIOSENNE KONKURSY dla OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH w 2019 roku!!!

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. lubelskiego ogłasza kolejną edycję konkursów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego.

1. WIOSENNY KONKURS BONUSOWY 2019

Spośród jednostek OSP, które w okresie od 4 marca do 28 czerwca 2019 roku dokonają w naszych biurach w Lublinie, Białej Podlaskiej lub Zamościu zakupów towarów o łącznej wartości netto z wszystkich faktur wyłonimy zwycięską jednostkę w poniższych kategoriach, która otrzyma bon wartościowy.

Kategorie i wartości bonów:

I kategoria – zakupy do kwoty 35.000 zł – bon wartościowy na kwotę 1.000 zł

II kategoria – zakupy od 35.000 do 55.000 zł – bon wartościowy na kwotę 2.000 zł

III kategoria – zakupy powyżej kwoty 55.000 zł – bon wartościowy na kwotę 3.000 zł

Bon wartościowy będzie do realizacji w naszych biurach do dnia 30 grudnia 2019r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi

19 lipca 2019 roku, o czym poinformujemy listownie zwycięską jednostkę OSP z każdej kategorii.

2. WIOSENNY KONKURS PROMOCYJNY 2019

Jednostka OSP, która w okresie od 4 marca do 28 czerwca 2019 roku dokona w naszych biurach w Lublinie, Białej Podlaskiej lub Zamościu jednorazowego zakupu towarów o łącznej wartości netto 10.000 zł otrzyma promocyjnie za 1 zł do wyboru

np: rękawice strażackie, pas bojowy, kominiarkę, koszulkę organizacyjna, czapkę rogatywkę, czapkę dżokejkę lub inny podobny asortyment.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach.

©JŁ