Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

Odznaki i sprawności

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wydał serię kart okolicznościowych przedstawiających sprawności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Każda karta na odwrocie posiada krótki opis charakteryzujący przedstawianą sprawność.

Wzory kart zamieszczono [tutaj]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©JŁ