Aktualności

XXXI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Kontynuując tradycję wypracowaną przez lata w Związku OSP RP w zakresie pracy z młodzieżą, wzorem lat ubiegłych, ogłaszamy tegoroczną XXXI edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, która będzie przebiegała pod hasłem: "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Celem poszczególnych etapów eliminacji OTWP, jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Ponadto udział w OTWP, przybliża realizację marzeń zostania strażakiem, poprzez umożliwienie wstąpienia do szkół aspirantów PSP oraz Centralnej Szkoły PSP.

Dokumenty związane z OTWP znajdują się na stronie Zarządu Głównego ZOSP RP – www.zosprp.pl

Do eliminacji wojewódzkich ze szczebla powiatowego zgłasza się po jednym zawodniku z każdej grupy.

Dokumentację z przeprowadzonych eliminacji powiatowych należy przekazać do Biura ZOW, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2008 r.

Przewidywany termin eliminacji wojewódzkich - 24 kwietnia 2008 r.

Ponadto informujemy, że w Biurze OW są do nabycia wydawnictwa z materiałami szkoleniowymi dla uczestników OTWP - ABC Strażaka Ochotnika:

   - "Młodzież Zapobiega Pożarom" (4)

   - „Kompedium historii pożarnictwa i straży pożarnych na ziemiach polskich do 1918 roku” (12)

   - „Taktyka” (13)

   - Regulaminy i inne (19)

   - „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych - 75 lat Związku OSP”

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Turnieju do zgłaszania się do Zarządów Oddziałów Gminnych Związku OSP RP w swoim terenie!

[powrót]

 

 

 

 

 

 

©JŁ