Aktualności

Uroczysty Koncert w Krakowie z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski

W dniu 6 września br. - na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się Uroczysty Koncert z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Z terenu naszego województwa zostały zaproszone orkiestry, które w ramach Regionalnych Przeglądów Orkiestr OSP przeprowadzonych w roku bieżącym uzyskały średnią ocenę za grę w marszu i koncert konkursowy na poziomie min. 5,67 punktów oraz zespoły biorące udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Artystycznych OSP w Polanicy Zdroju (wokalne i taneczne.

Z terenu naszego województwa zaproszono orkiestry OSP z Lubartowa, Mełgwi i Krasnegostawu oraz Zespół Ludowy z Podzamcza.

[powrót]

©JŁ