Aktualności

Konferencja naukowa w Sali Kolumnowej Sejmu RP pod hasłem "Z myślą o Niepodległej"

W dniu 10 września br. - w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się konferencja naukowa pod hasłem "Z myślą o Niepodległej", poświęcona udziałowi Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku OSP RP, w tym Bolesława Chomicza w walce o odzyskanie niepodległości i odbudowania państwa po latach zaborów. Do udziału w konferencji zaproszone zostały władze kraju, władze naszego Związku oraz historycy zajmujący się badaniem i dokumentowaniem dziejów i dorobku straży.

W związku z powyższym prosimy w terminie do 25 sierpnia o zgłaszanie nazwisk przedstawicieli wyższych uczelni, muzeów oraz izb tradycji z terenu województwa proponowanych do udziału w konferencji (10 do 15 osób z województwa). Dla wytypowanych osób zostaną przesłane zaproszenia imienne.

[powrót]

©JŁ