Aktualności

Dotacje na zakup i karosację samochodów pożarniczych - przypomnienie

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zasad podziału środków finansowych na zakup i karosację samochodów pożarniczych, sprzętu i umundurowania oraz remont i budowę strażnic, przypominamy, że:

1. Wniosek o dotację musi być napisany na obowiązującym druku, podpisany i zaopiniowany przez właściwe terytorialnie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego i Powiatowego ZOSP RP.

2. Jednostka OSP musi spełniać wszystkie warunki formalno prawne łącznie z rejestracją w Bazie Danych - "Raport OSP"

3. Dotacja może być przyznana do zakupu nowego samochodu pożarniczego raz na 10 lat, a do używanego samochodu pożarniczego raz na 5 lat.

4. Gmina może wystąpić o przyznanie dotacji do jednego nowego samochodu w danym roku.

5. Wnioski na zakup samochodów należy składać do dnia 25 października roku poprzedzającego zakup. Dotrzymanie tego terminu podyktowane jest koniecznością złożenia przez OW ZOSP RP w Lublinie zbiorczego wniosku w terminie do dnia 30 października w WFOŚiGW i w ZG ZOSP RP Warszawa.

6. Podział środków na remonty i budowę strażnic odbywa się na podstawie limitu przyznanego przez przez Zarząd Główny ZOSP RP. Limit obejmuje tylko te jednostki, które są zarejestrowane w Bazie Danych - "Raport OSP" i posiadają rachunek bankowy. Prezydium Oddziału Wojewózkiego stosownie do limitu przydziela dotacje na poszczególne Oddziały Powiatowe do rozpatrzenia.

7. Kompletne wnioski na zakup sprzętu, umundurowania oraz remont i budowę strażnic należy składać do Biura OW ZOSP RP Lublin w terminie do końca lutego danego roku, w którym będzie realizowany zakup.

8. W przypadku nie dotrzymania terminów składania wniosków ponowny podział dotacji dokonywany będzie ponownie dopiero w miesiącu wrześniu.

[powrót]

©JŁ