Aktualności

Narada szkoleniowa dla dla pracowników zajmujących się sprawami ochrony przeciwpożarowej w urzędach gmin

Biuro Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubelskiego, 24.11.2008 r. zorganizowało naradę szkoleniową dla pracowników zajmujących się sprawami ochrony przeciwpożarowej w urzędach gmin z całego województwa. Celem narady było przybliżenie problemów, kóre napotykamy w codziennej pracy w nowych realiach.

Podczas narady poruszano następujące sprawy:

- przetargi,

- zasady uzyskiwania dotacji na zakup i karosację samochodów, sprzetu pożarniczego i sortów mundurowych oraz dotacji na budowę i remonty strażnic,

- zasady rozliczeń z przyznanych doltacji,

- szkolenie podstawowe i strażaków,

- pozyskiwanie środków UE dla OSP.

Ponadto zaprezentowano najnowszą produkcję sortów mundurowych Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach oraz omówino zmiany wprowadzone w życie w znowelizowanej ustawie o ochronie przeciwpożarowqej.

W trakcie narady szczególna uwagę zwrócono na problem braku danych z województwa lubelskiego w elektronicznym systemie „Raport OSP” oraz nowych zasad podziału środków finansowych na zakup i karosację samochodów, sprzętu pożarniczego, umundurowania oraz remonty i budowę strażnic.

Jednostka ubiegająca się o dofinansowanie musi spełniać wszystkie warunki formalno prawne łącznie z wprowadzeniem do systemu "Raport OSP".

Wniosek o dofinansowanie musi być sporzadzony na obowiązującym formularzu, zaopiniowany i podpisany przez właściwe terytorialnie Prezydium ZO Gminnego i Powiatowego ZOSP RP.

Naradzie przewodniczył wiceprezes Zarządu Głównego i zarazem prezes Zarzadu OW ZOSP RP dh Marian Starownik, a gościnnie udział wzięli: dh Leszek Filipiak - przedstawiciel Zarzadu Wykonawczego ZOSP RP, druhna Dorata Zagroba - dyrektor WUS Brzeziny, mł. bryg. Artuyr Łoś - Ośrodek Szkolenia Pożarniczego - KW PSP w Lublinie i Marcin Pastuła - dyrektor ds. Sprzedaży Faber Cosulting Oddział Regionalny Lublin.

 

[powrót]

©JŁ