Aktualności

Apel do strażaków ochotników

Apel do strażaków ochotników o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób potrzebujących wsparcia w okresie silnych mrozów

Mając na uwadze utrzymującą się falę silnych mrozów występujących w Polsce, zwracamy się z prośbą i apelem do Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych i działaczy Związku OSP RP za pośrednictwem Komendantów PSP, o uwrażliwienie na los ludzi wymagających pomocy w tym okresie i przekazanie właściwym służbom informacji o osobach starszych i samotnie zamieszkałych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Istotne jest dotarcie do takich osób, zapoznanie się z warunkami ich przebywania.

Osobom wymagającym wsparcia, w zależności od zdiagnozowanych dominujących trudności, powinna zostać udzielona pomoc, poprzez zgłoszenie ich sytuacji do Ośrodków Pomocy Społecznej. Instytucje te udzielają pomocy w postaci opału, gorącego posiłku, zabezpieczenia potrzeb w zakresie odzieży i obuwia dostosowanych do warunków atmosferycznych lub kierują do właściwego schroniska ew. innego ośrodka wsparcia. Zapewniana jest również pomoc w zakresie opieki nad ludźmi chorymi.

Prosimy również o podjęcie działań - wspólnie przez organizacje pozarządowe, które świadczą pomoc w zakresie: schronienia w noclegowniach, schronikskach, ośrodkach wsparcia dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Wykazami placówek świadczących pomoc na rzecz osób bezdomnych dysponują Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, a także placówki Policji i właściwe terenowo Komendy Powiatowe / Miejskie PSP.

Znając dotychczasowe zaangażowanie Druhen i Druhów wierzymy, że podjęte przez Was działania pomogą przetrwać ten trudny okres wielu osobom.

 

Pismo podpisali:

 

 

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP - Waldemar Pawlak

 

oraz

 

Komendant Główny PSP - nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz

 

 

 

Warszawa, 6.01.2009 r.

 

[powrót]

©JŁ