Aktualności

Przeglądy i naprawy sprzętu ratowniczego w ZOSP RP

Informujemy wszystkich użytkowników pożarniczego sprzętu ratowniczego, iż z początkiem maja br. Oddział Wojewózki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego, wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek OSP oraz przepisom dotyczącym Ochrony Przeciwpożarowej uruchomił przy swojej siedzibie, to jest w Lublinie przy ul.Szczerbowskiego 6 - serwis sprzętu ratowniczego.

W ramach działalności serwisu wykonywane będą następujące usługi

 

 1. Przeglądy i naprawa sprzętu ochrony dróg oddechowych

 2. Przeglądy i naprawa ubrań ochrony chemicznej

 3. Przeglądy i naprawa ratowniczego sprzętu hydraulicznego

 4. Przeglądy i naprawa chemicznego sprzętu pneumatycznego

 

W przyszłości w miarę posiadanych środków i możliwości starać się będziemy o poszerzenie zakresu wykonywanych usług przez nasz serwis.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem biura odpowiedzialnym za przeglądy - panem Andrzejem Krzywdą.

 

Pismo Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP w Lublinie do Panów Wójtów, Prezesów i Burmistrzów w sprawie przeglądów sprzętu - do pobrania [tutaj]

©JŁ