Aktualności

XXV Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Lubartowie

XXV Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP odbył się 20 czerwca 2010 r. w Lubartowie. W jubileuszowej imprezie więło 9 orkiestr z województwa lubelskiego. Jurorzy oceniali orkiestry w dwóch kategoriach: gry w marszu i koncerty konkursowe.

Grę w marszu orkiestry prezentowały na placu przed Pałacem Sanguszków, siedzibą Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Według oceny Jurorów najlepiej zaprezentowała się orkiestra z Lubartowa prowadzona przez kapelmistrza Andrzeja Zarębę. Deszczowa pogoda zmusiła orgnizatorówe do przeniesienia koncertów z amfiteatru do Zespołu Szkół.

Każda orkiestra zgodnie z regulaminem wykonała trzy utwory, wtym jeden obowiązkowo kompozytora polskiego.

Jurorzy najwyżej ocenioli orkiestrę OSP Lubartów pod dyrekcją andrzeja Zaręby, klasyfikujć jąna I miejscu. Kolejne mijsca zajęły orkiestry:

  • OSP Mełgiew II

  • OSP Kielczewice Górne III

  • OSP Milanów IV

  • OSP Potok Górny V

  • OSP OSP Kraśnik VI

  • OSP Ostrów Lubelski VII

  • OSP NIedrzwica Kościelna VIII

  • OSP Goraj IX

Za najlepszego kapelmistrza podczas przeglądu, Jury uznało Andrzeja Zarębę.

Wszystkie orkiestry otrzymały nagrody pieniężne, puchary i pamiątkowe dyplomy.

 

Galeria zdjęć z Turnieju [tutaj]

 

[powrót]

©JŁ