Aktualności

Nowy projekt szkoleniowy dla rolników i ich rodzin!

Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Lublinie jest współgospodarzem nowego projektu szkoleniowego do którego obecnie zaczynamy przygotowania. Będą to szkolenia na temat: "Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających sie o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne."

Szkolenia skierowane są do rolników ich rodzin oraz osób bezpośrednio zainetresowanych tematem (nie wymagane są zaświadczenia o ubezpieczeniu w KRUS). Większość szkoleń planujemy przeprowadzić w Centrach Kształcenia na odległość na wsiach ale również w jednostkach OSP, świetlicach itp. Jednostka, która udostępni salę szkoleniową na 1 dzień otrzyma 220 złotych wynagrodzenia za wynajem + 30 złotych jeśli opiekun sali będzie zajmował sie serwisem kawowym ( rozpakuje, paczkę z kawą, herbatą, ciastkami rozłoży ciastka na talerzykach, udostępni czajnik elektryczny). Są to ustalenia wstępne.

Szkolenia będą przeprowadzanie nieodpłatnie w grupach 18 osobowych i mają trwać 2 dni : pierwszy dzień ma to być część teoretyczna ( tutaj wykorzystamy sale szkoleniowe) drugi dzień odbędzie się w przykładowym gospodarstwie rolnym. My zajmujemy się tylko pozyskaniem sal szkoleniowych oraz rekrutacją osób na szkolenia.

Będziemy również potrzebowali rekruterów w terenie czyli osoby, z którymi podpiszemy umowę i będą zajmować się pozyskiwaniem osób na szkolenia. Rekruter będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości ok. 30 złote brutto za każdą pozyskaną na szkolenie osobę ( stawka jest w fazie negocjacji). Państwa zadaniem byłoby wyznaczenie takiej osoby. W jednej sali może odbyć się kilka szkoleń. W miarę możliwości proszę zainteresowane jednostki (w pierwszej kolejności OSP ) o zaplanowanie ilości osób do przeszkolenia. Ze względu na to, że temat jest ciekawy sugerujemy aby zaplanować po kilka grup szkoleniowych na jednostkę.

Projekt dotyczy województw podkarpackiego i lubelskiego. Ogółem planowana liczba do przeszkolenia tj około 8 tysięcy osób, w naszym województwie ma to być około 4.000 osób.

Projekt realizujemy przy współpracy z Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Combidatą Poland (ich konsorcjum wygrało konkurs ogłoszony przez FAPA fundację Ministra Rolnictwa - na przeprowadzenie szkoleń w obu województwach).

Szkolenia dotyczą sprawy żywotnie interesującej środowisko wiejskie: dopłat bezpośrednich.

Czas realizacji projektu wstępnie ustaliliśmy na okres późno jesienno zimowy.

Wymagania jakie powinna spełniać sala szkoleniowa:

  • sala szkoleniowa na 20 osób (stoły/krzesła)

  • sala ogrzewana

  • punkty sanitarne

  • w miarę możliwości dostęp do Internetu

  • możliwość wykonania obiadu, serwisu kawowego przez OSP bądź pobliską restaurację

  • dobrze byłoby gdyby jednostka posiadała lub była w stanie wypożyczyć 3-5 komputerów oraz rzutnik. Jeśli nie ma takiej możliwości sprzęt może dostarczyć szkolący ale wówczas ZMNIEJSZY SIĘ ODPŁATNOŚĆ ZA SALĘ.

Wypełnione ankiety proszę przesłać najlepiej w formie skanu na adres lublin@zosprp.pl lub katarzyna.kwiecienosp@wp.pl do 6_września_2012, a następnie oryginały proszę przesłać pocztą na adres:

 
 

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie

Ul. Szczerbowskiego 6c

20-012 Lublin

z dopiskiem : FAPA

 
 

Szkoleniami zajmuje się Katarzyna Kwiecień

tel. kontaktowy; 506 372 085 lub 509 221 084

 
 

Załączniki:

 

[Ankieta do wypełnienia przez zainteresowane OSP]

 

[Informacja dotyczące szkolenia]

 

[Formularz pełnomocnictwa]

 

[powrót]

©JŁ