Aktualności

Spotkanie opłatkowe i posiedzenie Prezydium i Zarzadu OW ZOSP RP w Lublinie 18.12.2012 r.

Uroczyście i w świątecznym nastroju odbyło się już ostatnie w tym roku posiedzenie Prezydium i Zarzadu OW ZOSP RP w Lublinie 18.12.2012 r. Było to pierwsze posiedzenie Zarządu po XIII Zjeżdzie Wojewódzkim, z udziałem Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego OW.

 

Zarząd dokonał oceny przebiegu zadań jakie zaplnowane były na 2012 rok, a między innymi:

- kampanii sprawozdaczo-wyborczej przed XIII Zjazdem Krajowym oraz Zjadem Wojewódzkim ZOSP RP,

- eliminacji na poszczególnych szczeblach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom",

- przeglądów powiatowych i przeglądu wojewódzkiego orkiestr dętych OSP,

- wypoczynku letniego młodzieży na obozach MDP.

 

Powołane zostały do działalności na okres bieżącej kadencji (2012 - 2017) dwie komisje:

- Komisja ds. Młodzieży w składzie: dh Andrzej Biernat - Parczew, Andrzej Grzesiuk - Łęczna, Franciszek Gruszkowski - Włodawa, Krzysztof Karaś - Karczmiska, Zbigniew Narolski - Żmudż, Krzysztof Szczepaniuk - MIędzyrzec Podlaski i Katzrzyna Kwieciń - Biuro OW ZOSP RP.

- Komisja ds. Odznaczeń w składzie: Zbigniew Ostrowski - Krasnystaw, Józef Wiak - Żyrzyn i Wiktor Jakubczyk - Biuro OW ZOSP RP:

 

Zarząd OW wytyczł również plan pracy i tematykę posiedzeń plenarnych na rok 2013 oraz zatwierdził plan pracy Prezydium ZOW .

 

Na zakończenie obrad, zgodnie z polską tradycją przy dzwiękach kolęd wszyscy wszyscy uczestniczący w obradach złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne i przełamali się opłatkiem.

 

Galeria zdjęć z uroczystości[tutaj]

 

[powrót]

©JŁ