Archiwum aktualności

Spotkanie opłatkowe i posiedzenie Prezydium i Zarzadu OW ZOSP RP w Lublinie 18.12.2012 r.

Uroczyście i w świątecznym nastroju odbyło się już ostatnie w tym roku posiedzenie Prezydium i Zarzadu OW ZOSP RP w Lublinie 18.12.2012 r. Było to pierwsze posiedzenie Zarządu po XIII Zjeżdzie Wojewódzkim, z udziałem Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego OW. Zarząd dokonał oceny przebiegu zadań jakie zaplnowane były na 2012 rok, a między innymi...

 

19.12.2012

[więcej]

Ostatnie sztuki sprzętu z dotacją 2012

Informujemy, że kończą się zapasy sprzętu oferowane z dotacją MSW na zakup sprzętu i umundurowania na 2012 r. Prosimy o zapoznanie się z ofertą i wcześniejszą rezerwację i realizację zakupów.

 

7.12.2012

[więcej]

Dotacja MSW do zakupów sprzętu i umundurowania 2013

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z planem dotacji MSW na zakup sprzętu i umundurowania na 2013 r. Informacje ważne szczególnie dla jednostek KSRG przy podpisywaniu umowy na zakupy sprzętu i umundorowania z Komendantem Głownym PSP. Wnioski należy składać do 31.01.2013 r.

5.12.2012

Prenumerata "Strażaka"

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie zwraca się z prośbą rozpropagowanie na terenie powiatu/gminy pisma "Strażak". Pismo propaguje współczesne ratownictwo oraz szeroko pojętą ochronę przeciwpożarową. Na jego łamach publikowane są artykuły o nowych zagrożeniach rozwijającej się cywilizacji, sposobacg zapobiegania im i usuwaniu skutków ...

 

5.12.2012

[więcej]

Przekazanie lekkich samochodów pożarniczych 18 jednostkom OSP

W pełnej gali odbyło się uroczyste przekazanie nowych lekkich samochodów pożarniczych FORD TRANSIT osiemnastu jednostkom Ochotniczych Straży Pozarnych z województwa lubelskiego 26.10.2012 w Batorzu pow. janowski. Uroczyste przekazanie samochodów, poprzedzone było wyjazdowym posiedzeniem Prezydium ZOW ZOSP RP w sali kameralnej Gminnego Ośrodka Kultury w Batorzu, na którym prezes OP i prezesi OG ZOSP RP złożyli informacje z działalności oddziałów za okres bieżącej kadencji.

 

29.10.2012

[więcej]

Nowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Zapobiegajmy Pożarom”      AKTUALIZACJA

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Zapobiegajmy Pożarom”. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu jest dosyć szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa. Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

 

24.10.2012

[więcej]

Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze KDP, OSP, PSP wg CTIF Biała Podlaska 2012

8 września 2012 r. w Białej Podlaskiej woj. lubelskie odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze wg. regulaminu CTIF. Organizatorami byli : Zarząd Główny Związku OSP RP i Komenda Główna PSP.

Gospodarzami: Prezydent Miasta Biała Podlaska, Starosta Bialski i Komenda Miejska PSP w Białej Podlaskiej.

W zawodach, które zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza, brało udział 62 drużyny: 31 OSP , 23 KDP i 8 ZSP.

 

6.10.2012

[więcej]

XXVIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP      AKTUALIZACJA

XXVIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP, odbędzie się w Rykach 16.06.2013 r. Szczegóły i program przeglądu zostaną przekazane tym orkiestrom, które zgłoszą swój udział w przeglądzie. Regulamin i zasady przyjmowania orkiestr do przeglądu wojewódzkiego bez zmian.

 

[Karta zgłoszenia]

5.10.2012

Uroczyste włączenie jednostki OSP z Kryłowa do KSRG

W niedzielę 19 sierpnia odbyło się uroczyste włączenie do KSRG jednostki OSP z Kryłowa. Wręczenia Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, dokonał Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie mł. bryg. Gustaw Włodarczyk.

 

28.09.2012

[więcej]

Jubileusz OSP w Łopienniku Górnym

Znamienita uroczystość odbyła się w minioną sobotę 8 września w Łopienniku Górnym. Miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej obchodziła swoje 90-lecie powstania. Świętowanie rozpoczęto w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Bartłomieja, gdzie powiatowy kapelan strażaków ks. kanonik Henryk Kozyra wraz z ks. proboszczem Adamem Brzyskim koncelebrowali mszę św. w intencji strażaków.

 

14.09.2012

[więcej]

Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze KDP, OSP w Parczewie

W dniu 4 sierpnia 2012r. na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej wg regulaminu CTiF. Organizatorem zawodów byli: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Lublinie, Komenda Powiatowa PSP w Parczewie, Starostwo Powiatowe w Parczewie oraz Miasto Parczew. Skład komisji sędziowskiej tworzyli funkcjonariusze Lubelskiej Komendy Wojewódzkiej PSP.

 

28.08.2012

[więcej]

Nowy projekt szkoleniowy dla rolników i ich rodzin!

Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Lublinie jest współgospodarzem nowego projektu szkoleniowego do którego obecnie zaczynamy przygotowania. Będą to szkolenia na temat: "Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających sie o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne."

Szkolenia skierowane są do rolników ich rodzin oraz osób bezpośrednio zainetresowanych tematem (nie wymagane są zaświadczenia o ubezpieczeniu w KRUS).

 

25.08.2012

[więcej]

Kursie dla kandydatów na płetwonurków

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizuje kurs dla kandydatów na płetwonurków na stopień podstawowy KDP/CMAS (P1) w terminach:

  I turnus: 28.07–04.08.2012 r.

  II turnus: 5–12.08.2012 r.

Karty zgłoszenia należy przesłać do Działu Programowo-Szkoleniowego w terminie do 23 lipca br oraz do wiadomości do OW ZOSP RP w Lublinie. Przyjmowane będą tylko prawidłowo i kompletnie wypełnione karty zgłoszenia oraz oświadczenia.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

7.06.2012

[Oświadczenie uczestnika][Karta zgłoszenia II turnus][Karta zgłoszenia I turnus][Informacja na temat kursu]

XXVII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP województwa lubelskiego

17 czerwca 2012 r. w Biłgoraju odbył się XXVII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP województwa lubelskiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego. Organizatorami przegladu byli: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, Starosta Biłgorajski, Burmistrz Biłgoraja, Oddział Powiatowy ZOSP RP w Biłgoraju i Komenda Powiatowa PSP w Biłgoraju. Wsród zaproszonych gości obecnością swą zaszczyciła Pani Genowefa Tokarska - Poseł na Sejm RP, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Artur Habza, Pan bryg. Gustaw Włodarczyk Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, komendanci Powiatowi/Miejscy PSP, Prezesi Oddziałów Powiatowych ZOSP RP, burmistrzowie i wójtowie z powiatu biłgorajskiego oraz przedstawiciele inastytucji współpracujących ze Związkiem OSP RP.

 

18.06.2012

[więcej]

Verus K-SSSE Maraton MTB 2012

W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych strażaków z Wojewóztwa Lubelskiego do udziału w Verus K-SSSE Maraton MTB 2012 - Otwartych Mistrzostwach Wojewóztwa Lubuskiego Służb Mundurowych, międzynarodowej imprezie sportowej dla dzieci i dorosłych, która odbędzie się 30 czerwca br. w miejscowości Cybinka w woj. lubuskim.

Ideą przesięwzięcia jest promowanie aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia wśród funkcjonariuszy służb mundurowych.

[Pismo przewodnie]

 

[Regulamin mistrzostw]

7.06.2012

XXII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków

Informujemy, że zgodnie z Centralnym Kalendarzem Imprez Sportowych KGPSP na rok 2012, w dnniach 6-9 września 2012 r. przeprowadzone zostaną na poligonie wodnym Wojewózkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie XXII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków. Szczegóły w załączonych pismach.

[Pismo przewodnie]

 

[Program mistrzostw]

5.06.2012

XII Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych

Zgodnie z Kalendarzem Imprez na 2012, w dniach 2-7 lipca br. w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowy ZOW ZOSP RP woj. opolskiego „Strażak" w miejscowości Turawa, odbędą się XII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH W SPORTACH OBRONNYCH. Termin zgłoszenia upływa 14 czerwca. Drużyny zgłaszają się za pośrednictwem właściwych Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP

[Materiały związane z udziałem w zawodach do pobrania]

30.05.2012

Wojewódzkie uroczystości „Dnia Strażaka” w Zamościu

Wojewódzkie uroczystości „Dnia Strażaka” odbyły się 25 maja 2012 r. w Zamościu, w połączeniu z 20-leciem Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Katedrze Zamojskiej, odprawioną w intencji strażaków i ich rodzin, przez Administratora Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej JE ks. biskupa Mariusza Leszczyńskiego.

 

25.05.2012

[więcej]

XXVII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP

Informujemy, ż XXVII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP odbędzie się 17 czerwca 2012 r. w Biłgoraju. Orkiestry zainteresowane przeglądem, winny zgłosić swój udział do Biura OW za pośrednictwem Zarządu OP ZOSP RP najpóźniej do dnia 10 czerwca br. Szczegółowe informacje wraz z programem przeglądu otrzyma każda orkiestra po dokonaniu zgłoszenia.

[Karta zgłoszenia]

 

[Lista obecności]

22.05.2012

XIII ZJAZD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

XIII Zjazd Oddziału Wojewózkiego Związku OSP RP województwa lubelskiego, odbył się 27 kwietnia 2012 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie, w połączeniu z uroczystym wręczeniem sztandaru Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku OSP RP w Lublinie.

 

14.05.2012

[więcej]

Mistrzostwa Polski OSP w maratonie MTB o Puchar Prezesa ZG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaprasza wszystkich chętnych strażaków ochotników do wzięcia udziału w Mistrzostwach Polski Ochotniczych Straży Pożarnych w maratonie MTB o Puchar Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP podczas edycji Skandia Maraton Lang Team 2012.

 

11.05.2012

[więcej]

Zwycięzcy eliminacji wojewódzkich XXXV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 20 kwietnia 2012 r. w Lublinie odbyły się eliminacje wojewódzkie XXXV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej przebiegającej w roku bieżącym pod hasłem - „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do eliminacji przystąpili uczestnicy wyłonieni w eliminacjach powiatowych. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wiedzy i umiejętności.

23.04.2012

[więcej]

XXXV jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Kontynuując tradycję wypracowaną przez lata w Związku OSP RP w zakresie pracy z młodzieżą, wzorem lat ubiegłych, ogłaszamy tegoroczną XXXV edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2012 roku.

Celem poszczególnych etapów eliminacji OTWP, jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Ponadto udział w OTWP, przybliża realizację marzeń zostania strażakiem, poprzez umożliwienie wstąpienia do szkół aspirantów PSP oraz Centralnej Szkoły PSP.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Turnieju do zgłaszania się do Zarządów Oddziałów Gminnych Związku OSP RP w swoim terenie!

21.03.2012

Szkolenie sędziów zawodów sportowo-pożarniczych MDP, OSP i KDP

Dział Programowy Związku OSP RP organizuje w dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2012 r. szkolenie sędziów zawodów sportowo - pożarniczych MDP, OSP i KDP według regulaminu CTIF. Szkolenie zostanie przeprowadzone w obiektach Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa pomorskiego w Pruszczu Gdańskim.

[Materiały związane z kursem do pobrania]

21.02.2012

Nowe zasady nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych ochotniczych straży pożarnych nie będą mieli obowiązku ukończenia kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o ile obecnie posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz spełnią wymogi ustawowe wymagane dla zachowania tych uprawnień.

5.12.2011

[więcej]

Apel Redakcji STRAŻAKA

W załączeniu przekazujemy Państwu apel Redakcji STRAŻAKA w sprawie zasad i odpłatności za pismo i jego prenumeratę w roku 2012. Polecamy!

25.11.2011

[więcej]

Społeczna kampania informacyjno - edukacyjna Lasów Państwowych

Lasy Państwowe rozpoczynają społeczną kampanię informacyjno – edukacyjną „Świadomi zagrożenia”, współfinansowaną ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kampania obejmuje 10 województw charakteryzujących się największym stopniem zagrożenia pożarowego. Na terenie województwa lubelskiego trwa realizacja projektu II „Ogień w lesie a przyroda II – drugi etap kampanii informującej społeczeństwo o zagrożeniu pożarowym w lasach”; obejmującej województwa południowo – wschodniej części Polski.

09.09.2011

[więcej]

XXVI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego

W dniu 19 czerwca 2011 r. w Łukowie odbył się XXVI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego. Głównym organizatorem przeglądu, był Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Lublinie, przy współorganizacji Starosty Łukowskiego i Burmistrza Łukowa.

19.06.2011

[więcej]

Uroczystość wojewódzkie z okazji Dnia Strażaka 2011

Uroczystość wojewódzkie z okazji Dnia Strażaka rozpoczęto mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin w Archikatedrze Lubelskiej, koncelebrowaną przez księdza biskupa Ryszarda Karpińskiego. We mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe OSP i PSP, kompanie honorowe, delegacje strażaków ochotników z 20 powiatów, księża kapelani oraz delegacje zagraniczne strażaków ochotników z Węgier i Ukrainy, przy oprawie muzycznej orkiestry dętej OSP z Lubartowa pod batutą Andrzeja Zaręby.

19.05.2011

[więcej]

Skandia Maraton Lang Team

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaprasza wszystkich chętnych strażaków ochotników do wzięcia udziału w Miastrzostwach Polski Ochotniczych Straży Pożarnych w Maratonie MTB o Puchar Prezesa Zarzadu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP podczas 3 edycji Skandia Maraton Lang Team w dniu 28 maja 2011 r. w Nałęczowie.

17.05.2011

[więcej]

Wojewódzka Pielgrzymka Strażaków do Matki Bożej Kębelskiej

Serdecznie zapraszamy wszystkich Strażaków i ich Rodziny do udziału w Wojewódzkiej Pielgrzymce Strażaków do Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy, która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2011 r. Zbiórka strażaków w dniu Pielgrzymki o godz. 9.00 na placu przy Kaplicy Objawień w Kęble.

[Plakat pielgrzymkowy]

11.05.2011

Życzenia Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP z okazji Jubileuszu 90 lecia

Jednością silni - Życzenia Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP z okazji Jubileuszu 90 lecia Zwiazku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

04.05.2011

[więcej]

Eliminacje Wojewódzkie XXXIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 28 kwietnia 2011 r. w Lublinie odbyły się eliminacje wojewódzkie XXXIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej przebiegającej w roku bieżącym pod hasłem - „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do eliminacji przystąpili uczestnicy wyłonieni w eliminacjach powiatowych. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wiedzy i umiejętności.

28.04.2011

[więcej]

Podsumowanie V edycji programu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew"

Uroczyste podsumowanie V edycji programu strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW” odbyło się w dniu 18 marca 2011 r. w sali Zarządzania Kryzysowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Podczas spotkania wręczone zostały dyplomy i pamiątkowe puchary dla strażaków-krwiodawców. W V edycji programu, trwającego od 1 stycznia do 10 grudnia 2010 r. zorganizowano kilkadziesiąt otwartych akcji poboru krwi, podczas których 352 strażaków i 477 innych osób uczestniczących w programie oddało ponad 500 litrów krwi. Zaangażowanych w akcję było 7 komend Państwowej Straży Pożarnej, 18 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 2 jednostki ratowniczo - gaśnicze.

22.03.2011

[więcej]

XXXIV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Kontynuując tradycję wypracowaną przez lata w Związku OSP RP w zakresie pracy z młodzieżą, wzorem lat ubiegłych, ogłaszamy tegoroczną XXXIV edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2011 roku.

Celem poszczególnych etapów eliminacji OTWP, jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Ponadto udział w OTWP, przybliża realizację marzeń zostania strażakiem, poprzez umożliwienie wstąpienia do szkół aspirantów PSP oraz Centralnej Szkoły PSP.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Turnieju do zgłaszania się do Zarządów Oddziałów Gminnych Związku OSP RP w swoim terenie!

[Program Turnieju]

21.03.2011

XXVI Wojewodzki Przegląd Orkiestr OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego

Informujemy, że XXVI Wojewodzki Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego odbędzie się w dniu 19 czerwca 2011 r. w Łukowie. Miejscem Przeglądu będzie "Stadion Miejski Orlęta" w Łukowie zlokalizowany przy ul. Warszawska 15. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są za pośrednictwem oddziałów powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w terminie do 20 maja 2011 r. w załączeniu (do pobrania): Program przeglądu orkiestr, Karta zgłoszenia oraz Lista obecności.

[Program Przeglądu]

 

[Karta zgłoszenia]

 

[Lista obecności]

17.03.2011

Konkurs fotograficzny "Powódź 2010"

Szanowne Druhny i Druhowie!

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym konkursie fotograficznym „Powódź 2010”. Jeżeli posiadacie zdjęcia lub filmy z powodzi, która miała miejsce w ubiegłym roku, prześlijcie je do ZG ZOSP RP.

Konkurs składa się z dwóch niezależnych kategorii – zdjęć i filmów. Obie te kategorie będą oddzielnie oceniane i nagradzane. Nagrodami będą bony na zakup sprzętu strażackiego. Sami wybieracie swoją nagrodę. Główne nagrody w obu kategoriach są równowartością 4 000 zł.

1.02.2011

[więcej]

Pomóż OSP przekazując 1% podatku!

DRUHNY I DRUHOWIE, ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1% - TRWA OD 01.01.2011 R. DO 02.05.2011 R.

PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE PRZY SKŁADANIU PIT-u

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem, przede wszystkim strażaków ochotników, działaczy oraz członków współdziałających i sympatyków Związku OSP RP o wspólne zaangażowanie się w kampanię „1% podatku dla Związku OSP RP”. Zachęcamy głównie strażaków ochotników, mających bezpośredni kontakt z podatnikami mieszkającymi na terenie działania ich jednostek o propagowanie kampanii w roku 2011. Wspólnym wysiłkiem możemy własnym jednostkom pomóc zgromadzić dodatkowe środki finansowe. Rozliczając podatek za 2010 rok , możemy wesprzeć swoją jednostkę. UWAGA! Są zmiany.

[więcej]

31.01.2011

Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego " Zapobiegajmy Pożarom"

W dniu 27.01.2011 roku w biurze ZOSP RP w Lublinie odbyły się Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego " Zapobiegajmy Pożarom". Komisja oceniająca oceniając prace brała pod uwagę sposób ujęcia tematu, wiek uczestników oraz technikę wykonania pracy. Na podstawie tych kryteriów stwierdziła, że prace nadesłane na konkurs w sposób ciekawy i wyczerpujący ujmują temat, pomysłowe wykonanie i różnorodność technik ukazują zaangażowanie uczestników oraz ich opiekunów.

Z ponad 200 nadesłanych prac komisja wyróżniła autorów...

28.01.2011

[więcej]

Członkowie OSP - podwyższenie wieku osób mogących uczestniczyć w działaniach ratowniczych

Członkowie OSP mogą brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych jesli ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat - wynika ze znowelizowanego art.19 ust.1b ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380. Zmiana w stosunku do dotychczasowych regulacji polega na tym, że wydłużono maksymalny wiek osoby, która może uczestniczyć w akcji ratowniczej - z 60 do 65 lat. Pozostałe warunki nie uległy zmianie - członkowie OSP biorący udział w działaniach ratowniczych muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w akcji ratowniczej oraz powinni obdyć szkolenie pożarnicze, zgodnie z przepisami art.28 ust.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Przedstawione modyfikacje wprowadzono na podstawie noweli do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która została uchwalona 19.02.2010 r. (Dz.U. Nr 57, poz.353). Przepisy ustawy zmieniającej weszły w zycie z dniem 24.04.2010 r.

28.01.2011

Polsko - niemieckie szkolenie animacji językowej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP informuje, że w dniach od 17 do 20 lutego br. w Mikuszewie, województwo wielkopolskie, odbędzie się szkolenie dla osób zainteresowanych wykorzystaniem animacji w organizacji polsko - niemieckich obozów MDP. W szkoleniu przewidziano udział grup z Polski i Niemiec. Szkolenie jest bezpłatne.

[Materiały związane ze szkoleniem]

18.01.2011

II Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych

Informujemy, że w dniach od 2 do 3 kwietnia br. w Gąsawie pow. żniński, województwo kujawsko - pomorskie odbędzie się II Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorami Turnieju są: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żninie, Starosta Żniński oraz Samorządy Gminne Powiatu Żnińskiego.

17.01.2011

[więcej]

List Rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, jak też w związku z przypadającymi w roku bieżącym ważnymi rocznicami: 40 rocznicą wyższego szkolnictwa pożarniczego, 30 rocznicą strajku w WOSP oraz 10 rocznicą Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego publikujemy list Rektora Komendanta Szkoły oraz materiały informacyjne.

14.01.2011

[więcej]

II edycja konkursu dla MDP „Najlepsi z najlepszych”

Zachęcamy jednostki MDP z naszego województwa do udziału w II edycji konkursu "Najlepsi z najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna, który ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP.

Zgłoszenia należy przesyłać do 25 lutego br. bezpośrednio do Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa (z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”).

12.01.2011

[więcej]

Uroczyste wręczenie dyplomów Benemerenti dla OSP i PSP

W dniu 8 stycznia br. w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Benemerenti ("Dobrze Zasłużonym") Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Dyplom Benemerenti jest wyróżnieniem Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, który przyznawany jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”.

W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej Dyplom odebrał Pan Waldemar Pawlak – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

8.01.2011

[więcej]

Spotkanie opłatkowe Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie

20 grudnia 2010 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, ostatnie w tym roku, ale bardzo uroczyste, połączone ze spotkanie opłtkowym.

Na uroczyste spotkanie zaproszeni byli:

- Genowefa Takarska - Wojewoda Lubelski

- Krzysztof Hetman - Marszałek województwa Lubelskiego

21.12.2010

[więcej]

Uroczyste spotkanie z okazji zakończenia działań powodziowych na Lubelszczyźnie w 2010 r.

27.08.2010 r. w hali MIejskiego Ośrodka Sportu i Rekraacji GLOBUS w Lublinie, odbyło się uroczyste spotkanie władz państwowych, administracyjnych i samorządowych oraz Związku OSP RP ze strażakami OSP i PSP, którzy w szczególny sposób zaangażowani byli i zasłużyli się w ratowaniu życia i mienia ludzi, podczas powodzi na Lubelszczyźnie. Wśród honorowych gości, obecnością swą zaszczycili nas:

  • Posłowie na Sejm RP

    -  Marian Starownik - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie,

    -  Jan Łopata - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie,

    -  Tadeusz Sławecki - wiceprezes Zarzadu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie,

  • Wicepremier Rzadu RP - Waldemar Pawlak - Prezez Zarządu Głównego Związku OSP RP,

  • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Zbigniew Sosnowski,

  • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - Krzysztof Hetman,

  • Dyrektor Zarzadu Wykonawcvzego Związku OSP ROP - Jerzy Maciak,

  • Komendant Gółwny PSP - gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz,

  • Lubelski Komendant Wojewódzki - st.bryg Tadeusz Dołgań,

  • Wojewoda Lubelski - Genowefa Tokarska,

  • Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Grabczuk,

  • prezesi zarządów oddziałów powiatowych i gminnych Związku OSP RP województwa lubelskiego,

  • komendanci miejscy i powiatowi PSP województwa lubelskiego,

  • przedstwiciele służb mundurowych: wojska, policji i więziennictwa,

  • przedstwiciele radia, telewizji i prasy.

Wśród wyróżnionych, funkcjonariusze PSP awansowani byli na wyższe stopnie oficerskie, aspiranckie i podoficerskie.

Strażacy ochotnicy i działacze Związku OSP RP uhonorowani zostali odznaczeniami:

  • Złotym Znakiem Związku OSP RP;

    -  dh Artur Bis

    -  dh Marek Frąckiewicz

    -  dh Krzysztof Karaś

    -  dh Wacław Kozioł

    -  dh Hieronim Mazurek

    -  dh Zygmunt Pyć

    -  dh Antoni Rachoń

    -  dh Zenon Rodzik

    -  dh Tadeusz Wojtak

  • Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza;

    -  dh Stanisław Antończyk

    -  dh Tomasz Czapla

    -  dh Józef Gniazdek

    -  dh Sławomir Kamiński

    -  dh Adam Kamela

    -  dh Lech Kurowski

    -  dh Antoni Stochmal

Wielu strażaków ochotników otrzymało także nagrody pieniężne.

Uroczystośc zakończyła się koncertem zespołu "DE-MONO"

27.08.2010

[Galeria fotografi]

Zaproszenie do udziału w uroczystościach

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. lubelskiego oraz Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie organizują w dniu 27.08.2010 o godzinie 10.00 spotkanie z członkami OSP, funkcjonariuszami PSP oraz przedstawicielami innych służb mundurowych biorącymi udział w działaniach powodziowych w 2010 roku.

23.08.2010

[więcej]

Wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze OSP

Zaplanowane wcześniej na 13 czerwca br. zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych z województwa lubelskiego, zostały przełożone na 14 sierpnia, z powodu akcji powodziowej na Powiślu Lubelskim, w której uczestniczyli strażacy ochotnicy.

Dowódca pododdziałów dh Leszek Waręcki – Komendant Gminny w Krasnymstawie, uroczyście wprowadził na stadion wszystkie drużyny i złożył raport druhowi Marianowi Starownikowi – wiceprezesowi Zarządu Głównego ZOSP RP - Posłowi na Sejm RP bieżącej kadencji i zarazem prezesowi ZOW ZOSP RP w Lublinie.

14.08.2010

[więcej]

Kursy zawodowe na patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej organizuje kurs zawodowy na PATENT STERMOTORZYSTY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ.

Patent uprawnia do:

  • kierowania małym statkiem tj. statkiem, którego długość kadłuba jest mniejsza niż 20 m, z wyjątkiem promów, statków przeznaczonych do przewozu więcej niż 12 pasażerów, do holowania lub pchania, niezależnie od długości ich kadłuba, bez ograniczeń mocy silnika,

  • kierowania łodzią przewozową o napędzie mechanicznym bez ograniczeń mocy silnika,

  • obsługi maszyn, urządzeń maszynowych i urządzeń napędowych na małych statkach i łodziach przewozowych o napędzie mechanicznym.

[Informacja o kursie]

 

[Dokumenty związane z kursem - archiwum ZIP]

30.06.2010

XXV Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Lubartowie

XXV Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP odbył się 20 czerwca 2010 r. w Lubartowie. W jubileuszowej imprezie więło 9 orkiestr z województwa lubelskiego. Jurorzy oceniali orkiestry w dwóch kategoriach: gry w marszu i koncerty konkursowe.

Grę w marszu orkiestry prezentowały na placu przed Pałacem Sanguszków, siedzibą Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Według oceny Jurorów najlepiej zaprezentowała się orkiestra z Lubartowa prowadzona przez kapelmistrza Andrzeja Zarębę.

20.06.2010

[więcej]

Uroczyste obchody Dnia Strażaka 2010

W dniu 19 maja 2010 roku o godz. 9:00 w Archikatedrze Lubelskiej odprawiona zostanie w intencji Strażaków i ich Rodzin Msza Św. koncelebrowana przez Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego Metropolitę Lubelskiego.

Serdecznie zapraszamy delegacje strażaków z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz ogniw Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego wraz z rodzinami do wzięcia udziału we Mszy Św.

13.05.2010

[więcej]

Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej

Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Starosta Parczewski i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie informują , że 22 maja 2010r. odbędzie się, już po raz drugi, Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej w Parczewie.

Dzieci i młodzież zainteresowaną udziałem, w tym sympatycznym spotkaniu z piosenką strażacką , zapraszamy do wzięcia w nim udziału. Regulamin i karta zgłoszenia /do pobrania / znajdują się na stronie www.parczew.pl. Zgłoszenia można przysyłać pocztą lub na adres e-mail pbp-ck@wp.pl do 10 maja 2010r. Dodatkowych informacji udziela instruktor PBP-CK Jadwiga Ogłozińska, tel. 83/ 355-15-76.

[Regulamin Konkursu]

.

[Karta zgłoszenia do Konkursu]

10.05.2010

XIV Pielgrzymka OSP do Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy

Drodzy Druhowie, zapraszamy na XIV już Pielgrzymkę Ochotniczych Straży Pożarnych do Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy, która odbędzie się 6 czerwca 2010 roku.

Program pielgrzymki - Niedziela 6 czerwca:

godz. 11:00 - Zbiórka jednostek na placu przy Kaplicy Objawień w Kęble, zgłoszenie przybyłych jednostek

godz. 11:45 - Powitanie przybyłych jednostek i zaproszonych gości

godz. 12:00 - Nabożeństwo Maryjne

godz. 12:30 - Przygotowanie szyku do przemarszu do Wąwolnicy

godz. 13:15 - Msza Święta w Bazylice Matki Bożej w Wąwolnicy

godz. 14:30 - Defilada jednostek uczestniczących w pielgrzymce i parada samochodów pożarniczych

godz. 15:00 - Strażacki poczęstunek

godz. 15:30 - Zakończenie pielgrzymki

[więcej]

8.05.2010

Wliminacje Wojewódzkie XXXIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 23 kwietnia 2010 r. w Lublinie odbyły się eliminacje wojewódzkie XXXIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do eliminacji przystąpiło 60 uczestników z województwa, wyłonionych w eliminacjach powiatowych.

W I pierwszej grupie - szkół podstawowych, po dogrywce między Marianem Sidorem z pow. biłgorajskiego, Jaroslawem Wiśniewskim z pow. lubartowskiego i Hubertem Kierepką z pow. tomaszowskiego, do finału zakwalifikowali się i zajęli kolejno miejsca:

I miejsce - Michał Rawski pow. janowski

II miejsce - Joanna Sosnowska pow. łukowski

III miejsce - Marian Sidor pow. biłgorajski

IV miejsce - Natalia Mirosław pow. lubelski

V miejsce - Maghdalena Czarnata pow. łęczyński

30.04.2010

[więcej]

Pogrzeb Posła na Sejm RP Edwarda Wojtasa

W związku z tragiczną śmiercią Posła na Sejm RP Edwarda Wojtasa - członka Zespołu Parlamentarnego Strażaków w dniu 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, uprzejmie informujemy, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 24 kwietnia 2010 r. w Archikatedrze Lubelskiej.

20.04.2010

[więcej]

VI Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

Przypadająca w bieżącym roku kolejna VI Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę stała się inspiracją do zaproszenia Druhów - Członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, weteranów służby pożarniczej oraz sympatyków pożarnictwa na uroczystą Mszę Świętą, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2010 roku o godzinie 12:00.

28.03.2010

[więcej]

XXXIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Kontynuując tradycję wypracowaną przez lata w Związku OSP RP w zakresie pracy z młodzieżą, wzorem lat ubiegłych, ogłaszamy tegoroczną XXXIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2010 roku.

Celem poszczególnych etapów eliminacji OTWP, jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Ponadto udział w OTWP, przybliża realizację marzeń zostania strażakiem, poprzez umożliwienie wstąpienia do szkół aspirantów PSP oraz Centralnej Szkoły PSP.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Turnieju do zgłaszania się do Zarządów Oddziałów Gminnych Związku OSP RP w swoim terenie!

27.03.2010

IX Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach

Informujemy, że w dniach 21-25 kwietnia 2010 roku w ośrodku "Mieszko" w Pokrzywnej odbędą się IX Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach. Organizatorem imrezy jest Wydział Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

Impreza ma na celu wyłonienie Mistrza Polski w Szachach Służb Mundurowych.

25.03.2010

[więcej]

XXV Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP 2010 w Lubartowie

XXV Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP odbędzie się 20 czerwca 2010 r. w Lubartowie. Zgłoszenia orkiestr do przegladu należy przekazywać do Biura OW w terminie do 31 maja br. Zasady zgłaszania orkiestr zostały przesłane wszystkim prezesom oddziałów powiatowych ZOSP RP. Karta zgłoszenia do pobrania w załączeniu.

7.02.2010

[pobierz kartę]

Ruszyła ogólnopolska akcja pod hasłem „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

Pod hasłem "Zwykła kromka chleba, ma wspaniały smak, co dzień jej potrzeba, a niektórym brak..." ruszyła jak co roku ogólnopolska akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, zainicjowana przez red. Ewę Dados - Kawalera Orderu Uśmiechu. Sztaby koordynujące przebieg zbiórek i imprez powstają na terenie całego kraju. Sztaby organizujące zbiórki i imprezy kulturalne powstają na terenie Lubelszczyzny, Podlasia, Małopolski, Podkarpacia, Mazowsza, Ziemi Łódzkiej, Pomorza, Wielkopolski i Dolnego Sląska ...

25.11.2009

[więcej]

Pismo w sprawie możliwości podejmowania działań w zakresie dostępu do Internetu społeczności lokalnych.

Publikujemy pismo Druha Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka skierowane do przedstawicieli władz samorządowych w sprawie możliwości podejmowania działań w zakresie dostępu do Internetu społeczności lokalnych.

20.11.2009

[treść pisma]

Spis druków na kampanie sprawozdawcza 2010

Informujemy, że zamieściliśmy w naszym serwisie druki na walne zebrania sprawozdawcze na rok 2009/2010. Druki dostępne są w sekcji "Druki do pobrania".

20.11.2009

[więcej]

Zestaw Hazlight Emergency już w sprzedaży!!!

Informujemy, że posiadamy w specjalnej ofercie sprzedaży Zestaw Hazlight Emergency - system ostrzegawczy, wykorzystywany podczas zdarzeń i wypadków drogowych oraz w sytuacjach wymagających zabezpieczenia sprzętu i osób przebywających na drodze (doskonale zabezpiecza zwłaszcza w nocy oraz podczas trudnych warunków pogodowych takich jak mgła,śnieg, deszcz).

Ponadto w stałej sprzedaży z dotacją celową znajdują się ubrania koszarowe we wszystkich rozmiarach, hełmy F1SF z osłoną na kark, węże tłoczne W52 i W75.

10.11.2009

[więcej]

XXIV Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP

W dniu 21 czerwca 2009 przy deszczowej pogodzie w Stróży k/Kraśnika, odbył się XXIV Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP. W przeglądzie wzięło udział 7 orkiestr z województwa lubelskiego.

Pierwsze miejsce Jury przyznało orkiestrze z Lubartowa pod batutą nowego kapelmistrza Andrzeja Zaręby. Drugie miejsce zajęła orkiestra OSP z Kiełczewic Górnych prowadzona przez Stanisława Szymaniaka. Trzecie miejsce zajęła orkiestra z Mełgwi pod batuta Rafała Maruszaka.

24.06.2009

[więcej]

Dzień Strażaka

W dniu 15 maja 2009 roku o godz. 9.00 w Archikatedrze Lubelskiej odprawiona zostanie w intencji strażaków oraz ich rodzin msza św., koncelebrowana przez Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego Metropolitę Lubelskiego.

Serdecznie zapraszamy delegacje strażaków z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz ogniw Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego wraz z rodzinami do wzięcia udziału we mszy świętej.

7.05.2009

Przeglądy i naprawy sprzętu ratowniczego w ZOSP RP

Informujemy wszystkich użytkowników pożarniczego sprzętu ratowniczego, iż z początkiem maja br. Oddział Wojewózki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego, wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek OSP oraz przepisom dotyczącym Ochrony Przeciwpożarowej uruchomił przy swojej siedzibie, to jest w Lublinie przy ul.Szczerbowskiego 6 - serwis sprzętu ratowniczego.

4.05.2009

[więcej]

Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Lublin 2009

Eliminacje wojewódzkie XXXII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież zapobiega pożarom" odbyły się 28 kwietnia 2009 r. w trzech grupach wiekowych:

 1. I grupa - młodzież szkół podstawowych

 2. II grupa - młodzież szkół gimnazjalnych

 3. III grupa - młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Do finału wojewódzkiego z każdej grupy zakwalifikowało się po 5 osób.

30.04.2009

[więcej]

Pielgrzymka strażaków do Wąwolnicy

Tegoroczna pielgrzymka strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy odbędzie się w dniu 7 czerwca 2009 r. Za organizację Pielgrzymki odpowiada ks. Andrzej Mizura - kapelan powiatu puławskiego.

25.04.2009

[więcej]

Terminy festiwali i spotkań muzycznych OSP w roku bieżącym

1. XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej, odbędzie się w tym roku w dniach 26 - 28 czerwca 2009 r. w Ciechocinku woj. kujawsko-pomorskie.

2. Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych w roku bieżącym odbędą się zgodnie z harmonogramem:

29.03.2009

[więcej]

Apel ZW ZOSP RP województwa lubelskiego - Możesz pomóc OSP przekazując 1% podatku!

APELUJEMY

do społeczeństwa, do strażaków ochotników, do strażaków zawodowych, do członków ich rodzin i znajomych, do przyjaciół i sympatyków strażaków, do kierownictw firm, zakładów i instytucji, o przekazanie 1 % podatku ochotniczym strażom pożarnym i Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

18.01.2009

[więcej]

Apel do strażaków ochotników

Apel do strażaków ochotników o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób potrzebujących wsparcia w okresie silnych mrozów

Mając na uwadze utrzymującą się falę silnych mrozów występujących w Polsce, zwracamy się z prośbą i apelem do Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych i działaczy Związku OSP RP za pośrednictwem Komendantów PSP, o uwrażliwienie na los ludzi wymagających pomocy w tym okresie i przekazanie właściwym służbom informacji o osobach starszych i samotnie zamieszkałych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

11.01.2009

[więcej]

Narada szkoleniowa dla dla pracowników zajmujących się sprawami ochrony przeciwpożarowej w urzędach gmin

Biuro Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubelskiego, 24.11.2008 r. zorganizowało naradę szkoleniową dla pracowników zajmujących się sprawami ochrony przeciwpożarowej w urzędach gmin z całego województwa. Celem narady było przybliżenie problemów, kóre napotykamy w codziennej pracy w nowych realiach.

24.11.2008

[więcej]

Dotacje na zakup i karosację samochodów pożarniczych - przypomnienie

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zasad podziału środków finansowych na zakup i karosację samochodów pożarniczych, sprzętu i umundurowania oraz remont i budowę strażnic, przypominamy, podstawowe zasady obowiązujące przy wypełnianiu, składaniu i realizowaniu wniosków.

16.10.2008

[więcej]

Serwer Stron OSP - nowa usługa, nowe możliwości

Informujemy, że niedawno została uruchomiona usługa „Serwer Stron OSP”. Dotychczas istniejące internetowe strony OSP, umieszczone są na różnych serwerach. Ideą projektu jest zgromadzenie możliwie dużej liczby witryn OSP na jednym serwerze pod jedną domeną: osp.org.pl - dzięki czemu będzie można łatwo znaleźć w Internecie strony Ochotniczych Straży Pożarnych.

11.10.2008

[więcej]

Dotacje do zakupu samochodów pożarniczych

Informujemy, że Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie, może udzielać dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa, na zakup używanych samochodów pożarniczych.

09.10.2008

[więcej]

Spotkanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom"

W listopadzie br. w Warszawie odbędzie się spotkanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom". W związku z powyższym prosimy zainteresowane osoby o przesłanie prac do oceny krajowej do końca września br. z uwagi na potrzebę wcześniejszej oceny i wybór prac do druku kalendarzyków oraz kart pocztowych. O dokładnym terminie spotkania laureaci zostaną zawiadomieni w terminie późniejszym.

23.08.2008

Spotkanie laureatów

W dniach 26-28 września br. w Warszawie planowane jest spotkanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP oraz Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje "Z dziejów OSP".

23.08.2008

[więcej]

Konferencja naukowa w Sali Kolumnowej Sejmu RP pod hasłem "Z myślą o Niepodległej"

W dniu 10 września br. - w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się konferencja naukowa pod hasłem "Z myślą o Niepodległej", poświęcona udziałowi Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku OSP RP, w tym Bolesława Chomicza w walce o odzyskanie niepodległości i odbudowania państwa po latach zaborów. Do udziału w konferencji zaproszone zostały władze kraju, władze naszego Związku oraz historycy zajmujący się badaniem i dokumentowaniem dziejów i dorobku straży.

23.08.2008

[więcej]

Uroczysty Koncert w Krakowie z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski

W dniu 6 września br. - na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się Uroczysty Koncert z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Z terenu naszego województwa zostały zaproszone orkiestry, które w ramach Regionalnych Przeglądów Orkiestr OSP przeprowadzonych w roku bieżącym uzyskały średnią ocenę za grę w marszu i koncert konkursowy na poziomie min. 5,67 punktów oraz zespoły biorące udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Artystycznych OSP w Polanicy Zdroju (wokalne i taneczne.

23.08.2008

[więcej]

III Konkurs Popularnonaukowy i Badawczy Dotyczący Historii Pożarnictwa

Zapraszamy do udzialu w III Konkursie Popularnonaukowym i Badawczym Dotyczącym Historii Pożarnictwa. Termin nadsyłania prac upływa 15 wrzesnia 2008 r. Podsumowanie konkursu odbędzie się 12 grudnia 2008 r. w Warszawie.

9.07.2008

[więcej]

Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Lublin 2008

Eliminacje wojewódzkie, XXXI edycji OTWP odbyły się 24 kwietnia br. tradycyjnie w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie, która prócz udostępnienia lokalu, zorganizowała pokaz sprzętu służącego do ratownictwa wodnego i wysokościowego. Ogólnie w województwie lubelskim w eliminacjach wzięło udział 2 551 uczestników, z tego w I grupie 929, w II grupie 1 258 i w III grupie 364.

28.04.2008

[więcej]

XII Pielgrzymka Ochotniczych Straży Pożarnych do Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy

Zapraszamy wszystkich Członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz działaczy Związku OSP RP województwa lubelskiego do udziału w XII Pielgrzymce Ochotniczych Straży Pożarnych do Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy. Pielgrzymka odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2008 roku.

6.04.2008

[więcej]

Przegląd wojewódzki orkiestr dętych OSP

Informujemy zainteresowane orkiestry, że w roku bieżącym Przegląd wojewódzki orkiestr dętych OSP odbędzie się w dniu 8 czerwca w Łęcznej. Przegląd odbędzie się w połączeniu z jubileuszem 150-lecia OSP Łęczna oraz uroczystościami wojewódzkimi organizowanymi z okazji „Dnia Strażaka”.

4.04.2008

[więcej]

Eliminacje wojewódzkie OTWP

Przypominamy, że 31 marca br. minął termin składania informacji z przeprowadzonych eliminacji powiatowych OTWP oraz zgłoszeń uczestników do eliminacji wojewódzkich.

Informujemy, że w tym roku eliminacje wojewódzkie odbędą się w dniu 24 kwietnia 2008 r. Uczestnicy zgłoszeni do eliminacji wojewódzkich, otrzymają osobiście zaproszenia i program.

4.04.2008

XXXI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Kontynuując tradycję wypracowaną przez lata w Związku OSP RP w zakresie pracy z młodzieżą, wzorem lat ubiegłych, ogłaszamy tegoroczną XXXI edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, która będzie przebiegała pod hasłem: "Młodzież Zapobiega Pożarom".

26.01.2008

[więcej]

Spotkanie opłatkowe i posiedzenie Prezydium i Zarządu ZOSPRP

W 17 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, zakończone spotkaniem opłatkowym z udziałem Pani Genowefy Tokarskiej - Wojewody Lubelskiego i Pana Włodzimierza Stańczyka - Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na posiedzeniu ZOW ZOSP RP podsumowano m.in. osiagnięcia roku 2007 oraz zatwierdzono plany pracy Prezydium i Zarządu OW ZOSP RP na rok 2008.

21.12.2007

Zmiana czasu pracy biur w okresie świątecznym

Informujemy, że zgodnie z postanowieniem Zarzadu Głównego ZOSP RP, dzień 24 grudnia 2007 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Biura Zarzadu Głównego, Biur Oddziałów Wojewódzkich i Biur Terenowych. Biura w tym dniu będą nieczynne.

13.12.2007

„Ognisty ratownik - gorąca krew” - podsumowanie akcji

„Oddając krew - darujesz życie" - to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 40 lat - od czasu, gdy Polski Czerwony Krzyż zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem społeczeństwu znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Do tej idei dołączyliśmy i my, strażacy ochotnicy. Ratujemy życie nie tylko gasząc pożary, ale również dzieląc się najcenniejszą rzeczą jaką jest krew. Krew, to dla wielu szansa i bezcenny dar życia.

11.12.2007

[więcej]

„Ognisty ratownik - gorąca krew"

W dniu 10 grudnia 2007 roku w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbędzie się podsumowanie akcji „Strażacy w honorowym krwiodawstwie" odbywającej się pod hasłem „Ognisty ratownik- gorąca krew".

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału!

7.12.2007

Ruszyła ogólnopolska akcja pod hasłem „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

Pod hasłem "Zwykła kromka chleba, ma wspaniały smak, co dzień jej potrzeba, a niektórym brak..." ruszyła jak co roku ogólnopolska akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, zainicjowana przez red. Ewę Dados - Kawalera Orderu Uśmiechu. Sztaby koordynujące przebieg zbiórek i imprez powstają na terenie całego kraju. Sztaby organizujące zbiórki i imprezy kulturalne powstają na terenie Lubelszczyzny, Podlasia, Małopolski, Podkarpacia, Mazowsza, Ziemi Łódzkiej, Pomorza, Wielkopolski i Dolnego Sląska ...

21.11.2007

[więcej]

Narada szkoleniowa prezesów oddz. gminnych ZOSP RP woj. lubelskiego

W dniu 20 listopada 2007 r. w Lublinie, odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów oddziałów gminnych ZOSP RP województwa lubelskiego, zorganizowana przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Zarzadu Głównego Związku OSP RP

21.11.2007

[więcej]

Sprzęt i mundurowanie w atrakcyjnych cenach do zakupu w naszym biurze

Szanowni Państwo, informujemy o możliwości zakupu w naszym biurze sprzętu i umundurowania w atrakcyjnych cenach. Ze względu na ograniczoną ilość prosimy o weryfikowanie dostępności towarów drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną.

19.11.2007

[więcej]

XII Krajowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 1 września 2007 roku w Płocku, przeprowadzono XII Krajowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, w których udział wzięły 34 drużyny (17 kobiecych i 17 męskich).

13.09.2007

[więcej]

Ekwiwalenty dla strazaków

W załączeniu prezentujemy pismo Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie wstrzymania wypłaty ekwiwalentów dla strażaków ochotników za czas udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

27.06.2007

[więcej]

Jubileusz 100-lecia OSP Krzczonów i 80-lecia OSP Krzczonów III

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowie wraz z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowie III zapraszają na uroczystość 100-lecia OSP w Krzczonowie oraz 80-lecia OSP w Krzczonowie III, które odbędzie się wspólnie w dniu 1 lipca 2007 r. w Krzczonowie.

26.06.2007

[więcej]

©JŁ