Przetargi / Zapytania Konkursowe

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. lubelskiego ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 43 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w ramach projektu pn. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanego z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

INSTRUKCJA pobrania Załącznika nr 3 do SIWZ.

Proszę najechać myszką na link o nazwie "Załącznik nr 3 do SIWZ" i następnie nacisnąć prawy przycisk myszki

Proszę wybrać opcję zapisz jako.

Po wybraniu opcji zapisz jako pojawi się okno w którym proszę wybrać miejsce do zapisania Załącznika nr 3 do SIWZ niezbędnego do uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ/ESPD

opublikowano - 19.06.2017 r.

opublikowano - 20.06.2017 r.

opublikowano - 22.06.2017 r.

opublikowano - 23.06.2017 r.

opublikowano - 27.06.2017 r.

opublikowano - 05.07.2017 r.

opublikowano - 26.07.2017 r.

opublikowano - 28.07.2017 r.

opublikowano - 13.07.2017 r.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. lubelskiego ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 7 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w ramach projektu pn. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanego z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

INSTRUKCJA pobrania Załącznika nr 3 do SIWZ.

Proszę najechać myszką na link o nazwie "Załącznik nr 3 do SIWZ" i następnie nacisnąć prawy przycisk myszki

Proszę wybrać opcję zapisz jako.

Po wybraniu opcji zapisz jako pojawi się okno w którym proszę wybrać miejsce do zapisania Załącznika nr 3 do SIWZ niezbędnego do uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ/ESPD

opublikowano - 28.07.2017 r.

opublikowano - 11.08.2017 r.

opublikowano - 18.08.2017 r.

opublikowano - 25.08.2017 r.

©JŁ