Aktualności

UWAGA !!! WAŻNE !!!

Przypominamy o terminie wprowadzania Raportów OSP.
Postawowy termin upływa 31 marca br.

19 Edycja Programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

Uprzejmie informuję, że Zarząd Główny PCK na ostatnim posiedzeniu w dniu 21 lutego 2024 r. zdecydował o zorganizowaniu w 2024 roku 19. Edycji Programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

Współorganizatorami Programu są Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendy Wojewódzkie PSP i Oddziały Wojewódzkie Związku OSP RP.

Podobnie jak w ubiegłym roku Program zostanie przeprowadzony we współpracy z jednostkami publicznej służby krwi na trzech szczeblach:

rejonowym – przez zarządy oddziałów rejonowych PCK oraz rejonowe rady HDK PCK,

okręgowym – przez zarządy oddziałów okręgowych PCK oraz okręgowe rady HDK PCK,

centralnym – przez Zarząd Główny PCK oraz Krajową Radę HDK PCK.

W związku z powyższym przesyłam zatwierdzony uchwałą nr 46/2024 Zarządu Głównego PCK Regulamin Programu wraz z załącznikami.

Zachęcam do wzięcia udziału w Programie promującym Honorowe Krwiodawstwo wśród społeczności strażackiej

[Regulamin]

[Załączniki]

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich – Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego

W dniu 13 lutego 2024 r. odbyła się ocena prac, które wpłynęły na Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny do Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie. Poniżej zamieszczamy protokół z oceny prac plastycznych.

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich - Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego, planowane jest na początku marca br.

O miejscu i godzinie podsumowania eliminacji wojewódzkich zainteresowani zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.

[Zdjęcia nagrodzonych prac]

Wzory druków na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2024 roku

Wzory druków na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2024 roku

UWAGA! Organizujemy III Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie zgodnie z ustaleniami organizuje w dniu 9 grudnia 2023 r. III Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych woj. lubelskiego.

Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń i integrację środowiska MDP/DDP woj. lubelskiego.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli drużyn oraz opiekunów MDP.

Zapraszamy czteroosobowe delegacje z każdej drużyny, w składzie:

1 opiekun MDP (osoba pełnoletnia),

1 dowódca MDP (lider drużyny wybrany spośród członków drużyny),

2 członków MDP.

Warunkiem uczestnictwa w Sejmiku jest wypełnienie i przesłanie w terminie do 3 grudnia 2023 r. formularza zgłoszeniowego on-line, który dostępny jest w serwisie internetowym pod adresem:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

W przypadku dużej liczny chętnych, organizatorzy zastrzegają możliwość skrócenia terminu nadsyłania zgłoszeń.

Udział w Sejmiku jest bezpłatny. ZOW ZOSP RP zapewni uczestnikom ciepły posiłek. Dojazd do Lublina drużyny organizują we własnym zakresie.

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży
.

Przyjazd i rejestracja uczestników możliwa będzie od godziny 9:00. Rozpoczęcie obrad planowane jest na godz. 10.00 w auli Lubelskiego Parku Naukowo-Technicznego, ul. Dobrzańskiego, 20-262 Lublin.

Zakończenie planowane jest na godzinę 16:00. Szczegółowy program Sejmiku w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny.

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie ogłasza kolejną edycję 2023-2024 Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.

Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego, oraz udział we wszelkich innych wydarzeniach czy działaniach tj.: zawody strażackie, koncerty orkiestr, Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, itp.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną środowiska i ochroną przeciwpożarową. Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych.

Przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

Szczegółowe warunki konkursu zawiera załączony regulamin.

[Konkurs plastyczny]

[Karta zgłoszenia]

[Regulamin]

Warsztaty kronikarskie dla kronikarzy - członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu województwa lubelskiego.

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie, wspólnie z Komisją historyczną, ruchu kronikarskiego, odznaczeń i ceremoniału strażackiego OW ZOSP RP w Lublinie, serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach kronikarskich dla kronikarzy - członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu województwa lubelskiego.

Warsztaty kronikarskie (dedykowane zarówno dla druhen i druhów prowadzących kroniki, jak i tych którzy noszą się z zamiarem rozpoczęcia dokumentowania działalności swoich OSP i MDP) odbędą się w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, przy ulicy Obwodowej 1.

Termin organizacji warsztatów: 22 września 2023 r. (piątek) – rozpoczęcie godz. 10:00. Uczestników prowadzących kroniki prosimy o przywiezienie w celu wyeksponowania na bieżąco prowadzonego jednego jej egzemplarza. Kronikarze lub kandydaci na kronikarzy OSP i MDP niepełnoletni - uczestniczą w warsztatach kronikarskich z pełnoletnimi opiekunami.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres poczty elektronicznej członka Komisji historycznej, ruchu kronikarskiego, odznaczeń i ceremoniału strażackiego OW ZOSP RP druha Ryszarda Starko: rstarko@wp.pl do dnia 10 września 2023 roku.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

[Karta zgłoszenia]

[Program warsztatów]

Zawody Sportowo-Pożarnicze 2023 Kalwaria Zebrzydowska

W ramach przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych w dniach 23-26 sierpnia 2023 r. roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, w województwie małopolskim odbędą się zawody sportowo-pożarnicze :

• 23-24.08 Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg. regulaminu CTIF – eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady Strażackiej CTIF MDP w 2024 roku oraz

• 26.08 Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Współorganizatorem jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska. Zawody przeprowadzane będą na Stadionie Miejskim Klubu Sportowego Kalwarianka. Partnerem obu wydarzeń jest Województwo Małopolskie. Patronat honorowy nad zawodami objął Pan Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego. W zawodach weźmie udział 38 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z całego kraju wraz z opiekunami, 3 drużyny zagraniczne, zawodnicy 39 drużyn męskich i kobiecych – członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach MDP rywalizować będą najlepsze w kraju Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – drużyny dziewcząt i chłopców ze wszystkich województw oraz zwycięzcy poprzednich zawodów szczebla krajowego – trzy pierwsze miejsca (Konin 2021). Przewidujemy udział 19 drużyn dziewczęcych i 19 drużyn chłopięcych oraz 3 drużyn zagranicznych. W Krajowych Zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych rywalizować będą najlepsze kobiece drużyny pożarnicze oraz drużyny męskie OSP z poszczególnych województw oraz zwycięzcy poprzednich zawodów szczebla krajowego (Polanica-Zdrój 2019). Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze CTIF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbywają się co 2 lata i są eliminacjami do Międzynarodowej Olimpiady CTIF. Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych są zwieńczeniem czteroletniego cyklu, w którym udział bierze ponad 100 tysięcy członków OSP. Zawody są kluczowym elementem przygotowania i weryfikacji gotowości jednostek OSP zarówno w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG) jak i poza KSRG do udziału w działaniach ratowniczych. To największe i najważniejsze zawody realizowane w środowisku ochotniczych straży pożarnych w kraju. Zawody sportowo-pożarnicze są stałym elementem wyszkolenia zarówno dorosłych członków Ochotniczych Straży Pożarnych, jak i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane są z dofinansowaniem MSWiA.

Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

GRUPA C kobiece drużyny pożarnicze

OSP LUBNÓW woj. dolnośląskie

OSP ŁĄŻYN woj. kujawsko-pomorskie

OSP KRZEWICA woj. lubelskie

OSP TRZEBICZ woj. lubuskie

OSP RECZYCE woj. łódzkie

OSP ZUBRZYCA DOLNA woj. małopolskie

OSP KREMPACHY woj. małopolskie

OSP MIĘTNE woj. mazowieckie

OSP ŻELAZNA woj. opolskie

OSP RACŁAWÓWKA woj. podkarpackie

OSP SURAŻ woj. podlaskie

OSP MIELNO woj. pomorskie

OSP POTĘPA woj. śląskie

OSP SKOTNIKI woj. świętokrzyskie

OSP GALINY woj. warmińsko-mazurskie

OSP LĄDEK woj. wielkopolskie

OSP KALINOWA woj. wielkopolskie

OSP DOBRÓW woj. wielkopolskie

OSP GOLCE woj. zachodniopomorskie

GRUPA A męskie drużyny pożarnicze

OSP CIEPŁOWODY woj. dolnośląskie

OSP NIEŻYWIĘĆ woj. kujawsko-pomorskie

OSP WOLA PRZYBYSŁAWSKA woj. lubelskie

OSP TRZEBICZ woj. lubuskie

OSP TWARDA woj. łódzkie

OSP NOWE BYSTRE woj. małopolskie

OSP NAGOSZEWKA woj. mazowieckie

OSP RASZOWA woj. opolskie

OSP BYSTROWICE woj. podkarpackie

OSP ZUBRZYCA WIELKA woj. podlaskie

OSP CZECZEWO woj. pomorskie

OSP RUDNIK WIELKI woj. śląskie

OSP OBICE woj. świętokrzyskie

OSP BRUDZÓW woj. świętokrzyskie

OSP LUBSTYNEK woj. warmińsko-mazurskie

OSP KALINOWA woj. wielkopolskie

OSP JANISZEW woj. wielkopolskie

OSP DOBRÓW woj. wielkopolskie

OSP DOBRZYCA woj. zachodniopomorskie

Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg. regulaminu CTIF

KATEGORIA DZIEWCZĘTA

MDP OSP SZKLARY DOLNE woj. dolnośląskie

MDP OSP SITNO woj. kujawsko-pomorskie

MDP OSP CHOTYŁÓW woj. lubelskie

MDP OSP TRZEBICZ woj. lubuskie

MDP OSP KUNICE woj. łódzkie

MDP OSP SPYTKOWICE woj. małopolskie

MDP OSP PRZYTKOWICE woj. małopolskie

MDP OSP GWIZDAŁY woj. mazowieckie

MDP OSP CIECIUŁÓW woj. opolskie

MDP OSP MIEJSCE ODRZAŃSKIE woj. opolskie

MDP OSP JABŁONICA POLSKA woj. podkarpackie

MDP OSP WĄSOSZ woj. podlaskie

MDP OSP GNIEŻDŻEWO woj. pomorskie

MDP OSP USTROŃ NIERODZIM woj. śląskie

MDP OSP DOBROMIERZ woj. świętokrzyskie

MDP OSP BRZOZIE LUBAWSKIE woj. warmińsko-mazurskie

MDP OSP LĄDEK woj. wielkopolskie

MDP OSP ŻDŻARY woj. wielkopolskie

MDP OSP WITANKOWO woj. zachodniopomorskie

KATEGORIA CHŁOPCY

MDP OSP ROKITKI woj. dolnośląskie

MDP OSP WOLA WAPOWSKA woj. kujawsko-pomorskie

MDP OSP KRZEWICA woj. lubelskie

MDP OSP DREZDENKO woj. lubuskie

MDP OSP KUNICE woj. łódzkie

MDP OSP WYSOKIENICE woj. łódzkie

MDP OSP JORDANÓW woj. małopolskie

MDP OSP PRZYTKOWICE woj. małopolskie

MDP OSP JASIENIEC woj. mazowieckie

MDP OSP ROSZOWICKI LAS woj. opolskie

MDP OSP ZALESIE ŚLĄSKIE woj. opolskie

MDP OSP NIECHOBRZ woj. podkarpackie

MDP OSP RUTKI STARE woj. podlaskie

MDP OSP GNIEŻDŻEWO woj. pomorskie

MDP OSP ROSZKÓW woj. śląskie

MDP OSP SKOTNIKI woj. świętokrzyskie

MDP OSP KALINOWO woj. warmińsko-mazurskie

MDP OSP GŁUCHÓW woj. wielkopolskie

MDP OSP DYGOWO woj. zachodniopomorskie

Dodatkowe informacje, listy startowe, harmonogramy startów oraz prezentacje drużyn dostępne są na stronie:

zawody-sportowo-pozarnicze-2023

Kontakt: Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Email: rzecznik@zosprp.pl lub rzecznik@zosprp.org.pl

Komórka: +48 606-337-139

PODSUMOWANIE XXXVII WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU ORKIESTR DĘTYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH w 2023 roku

W niedzielę dnia 25 czerwca 2023 roku w Nałęczowie odbył się XXXVII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych, w którym udział wzięło 9 orkiestr dętych z miejscowości:

1. Izbica (pow. krasnostawski) – kapelmistrz Józef Czugała

2. Kiełczewice Górne (pow. lubelski) – kapelmistrz Marek Ziarkowski

3. Kraśnik (pow. kraśnicki) – kapelmistrz Kamil Czerwiński

4. Mełgiew (pow. świdnicki) - kapelmistrz Rafał Maruszak

5. Niedrzwica Kościelna (pow. lubelski) – kapelmistrz Piotr Kociubowski

6. Obsza (pow. biłgorajski) – kapelmistrz Michał Giza

7. Polichna (pow. kraśnicki) – kapelmistrz Jan Piech

8. Ryki (pow. rycki) – kapelmistrz Jarosław Mielko

9. Stoczek Łukowski (pow. łukowski) – kapelmistrz Dariusz Kaczmarski

Wszystkie orkiestry zaprezentowały się podczas gry w marszu oraz wykonały koncert z kilku przygotowanych utworów.

Orkiestry wykonały również wspólnie 3 utwory, które poprowadzone zostały pod batutą Dariusza Kaczmarskiego i Rafała Maruszaka, a były to utwory:

1. Hymn Strażacki - Rycerze Floriana

2. Orkiestry Dęte w opracowaniu Juliana Kwiatkowskiego

3. Happy Marching Band opracowanie Siegfried Rundel

Komisja sędziowska po ocenie gry w marszu oraz wysłuchaniu i ocenie koncertów konkursowych dokonała podsumowania i klasyfikacja przedstawia się następująco:

Laureatką przeglądu, zajmując I miejsce, została Orkiestra Dęta OSP w Mełgwi.

Wyróżnienia za prezencję i kunszt muzyczny otrzymały:

• Orkiestra Dęta OSP z Izbicy

• Orkiestra Dęta OSP z Kiełczewic Górnych

• Orkiestra Dęta OSP z Kraśnika

• Orkiestra Dęta OSP z Niedrzwicy Kościelnej

• Orkiestra Dęta OSP z Obszy

• Orkiestra Dęta OSP z Polichny

• Orkiestra Dęta OSP z Ryk

• Orkiestra Dęta OSP z Stoczka Łukowskiego

Decyzją komisji grę w marszu najlepiej wykonała Orkiestra Dęta OSP z Niedrzwicy Kościelnej.

Wybrani zostali również najmłodsi muzycy przeglądu, którymi okazali się Oliwia Bednarczyk z Orkiestry Dętej OSP w Niedrzwicy Kościelnej, która gra na saksofonie altowym oraz Franciszek Adrian z Orkiestry Dętej OSP w Obszy, który również gra na saksofonie altowym. Najmłodsi dostali puchar, dyplom i maskotkę.

Komisja wyróżniła także Mażoretki z Orkiestry Dętej OSP w Mełgwi za piękny pokaz taneczny, który cieszył się wielkim aplauzem publiczności.

Licznie zebrani mieszkańcy gminy i okolic, turyści, kuracjusze oraz melomani i sympatycy kultury muzycznej z entuzjazmem oklaskiwali występy wszystkich strażackich orkiestr.

W przeglądach regionalnych organizowanych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej orkiestra laureatka będzie reprezentować województwo lubelskie.

Wszystkie orkiestry biorące udział w przeglądzie otrzymały puchary, dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.

Współorganizatorami przeglądu byli: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie, Miasto Nałęczów przy współpracy i pomocy Nałęczowskiego Ośrodka Kultury oraz Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Nałęczów.

Przegląd był współfinansowany ze środków Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Miasta Nałęczów.

Partnerem wydarzenia było Województwo Lubelskie. Lubelskie. Smakuj życie!.

Gościnnie wystąpiła orkiestra „Nałęczowskie Dęciaki”. Imprezą towarzyszącą podczas przeglądu był Kiermasz Produktu Lokalnego oraz cykl obchodów 60-lecia otrzymania przez Nałęczów praw miejskich.

Dziękujemy serdecznie współorganizatorom i współfinansującym przegląd, a także wszystkim pomagającym przy organizacji przeglądu orkiestr.

Wszystkim orkiestrom gratulujemy zaangażowania, prezencji oraz wysokiego kunsztu muzycznego!!!

[Galeria zdjęć]

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW KRAJOWYCH

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW KRAJOWYCH PRZEWIDUJE:

23 sierpnia – środa

Przyjazd uczestników zawodów MDP – zakwaterowanie

W godzinach popołudniowych – Ceremonia otwarcia Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych CTiF MDP

24 sierpnia – czwartek

Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarniczych CTiF MDP

- konkurencje zawodów: ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza i musztra

- harmonogram startu MDP:

część I – pierwszy start

przerwa

część II – drugi start

- Ceremonia zakończenia Zawodów MDP

25 sierpnia – piątek

Wyjazd uczestników Zawodów MDP

Przyjazd uczestników Zawodów OSP (zakwaterowanie drużyn we własnym zakresie)

26 sierpnia – sobota

Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

- Ceremonia otwarcia Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP,

- konkurencje zawodów: ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza, musztra

- harmonogram startu (w trakcie ustaleń)

- Ceremonia zakończenia Zawodów OSP

Zawody odbędą się na Stadionie Miejskim Klubu Sportowego „Kalwarianka” ul. Adama Mickiewicza 16, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

XXXVII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych

Informacja z Wojewódzkich Zawodów Sportowo–Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTiF.

W dniu 13 czerwca 2023 r. na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo–Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTiF.

Organizatorem zawodów byli: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Komisję sędziowską powołał Prezes ZOW ZOSP RP w Lublinie dh Marian Starownik, a sędzią głównym był dh Marek Duda.

W zawodach startowało 38 drużyn, w tym 18 drużyn dziewczęcych.

Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza 400m z przeszkodami oraz dodatkowo musztra.

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych kategoriach była następująca:

Klasyfikacja generalna w kategorii dziewczęcej:

1. miejsce – MDP Chotyłów pow. bialski

2. miejsce – MDP Wierzchowiska Pierwsze pow. janowski

3. miejsce – MDP Świderki pow. łukowski

Klasyfikacja generalna w kategorii drużyny chłopięcej :

1. miejsce – MDP Krzewica pow. bialski

2. miejsce – MDP Busówno pow. chełmski

3. miejsce – MDP Stróża pow. kraśnicki

Musztrę najlepiej wykonała drużyna:

MDP Przykwa dziewczęta pow. rycki

MDP Stary Bazanów chłopcy pow. rycki

Drużyny z czołowych miejsc otrzymały medale, puchary, dyplomy i upominki. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestniczącym drużynom!!!

Województwo Lubelskie na Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP będą reprezentowały drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w każdej kategorii, które odbędą się 24 sierpnia 2023 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej woj. małopolskie.

Trzymamy kciuki!!

Pełna końcowa klasyfikacja w kategorii dziewczęcej:

1. miejsce – MDP Chotyłów, pow. bialski

2. miejsce – MDP Wierzchowiska Pierwsze, pow. janowski

3. miejsce – MDP Świderki, pow. łukowski

4. miejsce – MDP Wohyń, pow. radzyński

5. miejsce – MDP Urszulin, pow. włodawski

6. miejsce – MDP Parczew, pow. parczewski

7. miejsce – MDP Stróża, pow. kraśnicki

8. miejsce – MDP Rogóźno, pow. łęczyński

9. miejsce – MDP Tarnogród, pow. biłgorajski

10. miejsce – MDP Sawin, pow. chełmski

11. miejsce – MDP Bystrzejowice Drugie, pow. świdnicki

12. miejsce – MDP Bełżyce, pow. lubelski

13. miejsce – MDP Tworyczów, pow. zamojski

14. miejsce – MDP Szczuczki Kolonia, pow. opolski

15. miejsce – MDP Przykwa, pow. rycki

16. miejsce – MDP Tarnoszyn, pow. tomaszowski

17. miejsce – MDP Stara Wieś, pow. hrubieszowski

18. miejsce – MDP Jasionka, pow. parczewski

Pełna końcowa klasyfikacja generalna w kategorii drużyny chłopięcej :

1. miejsce – MDP Krzewica, pow. bialski

2. miejsce – MDP Busówno, pow. chełmski

3. miejsce – MDP Stróża, pow. kraśnicki

4. miejsce – MDP Stary Bazanów, pow. rycki

5. miejsce – MDP Gęś, pow. parczewski

6. miejsce – MDP Radawiec Duży, pow. lubelski

7. miejsce – MDP Wola Uhruska, pow. włodawski

8. miejsce – MDP Gręzówka, pow. łukowski

9. miejsce – MDP Wierzchowiska Drugie, pow. janowski

10. miejsce – MDP Piaski, pow. świdnicki

11. miejsce – MDP Niedźwiada, pow. lubartowski

12. miejsce – MDP Potok Górny, pow. biłgorajski

13. miejsce – MDP Rogóźno, pow. łęczyński

14. miejsce – MDP Źrebce, pow. zamojski

15. miejsce – MDP Kraczewice, pow. opolski

16. miejsce – MDP Wohyń, pow. radzyński

17. miejsce – MDP Krupe, pow. krasnostawski

18. miejsce – MDP Gościeradów, pow. kraśnicki

19. miejsce – MDP Tarnoszyn, pow. tomaszowski

20. miejsce – MDP Stara Wieś, pow. hrubieszowski

[Galeria zdjęć]

18 Edycja Ogólnopolskiego Programu PCK „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

Szanowne Druhny i Druhowie

Informujemy, że Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża ogłosił 18. Edycję Ogólnopolskiego Programu PCK „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

Jednostki OSP zgłaszają swój udział w Programie do właściwego zarządu oddziału rejonowego PCK – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Termin zgłoszenia został przedłużony do 31.05.2023 r.

Celem Programu jest zwiększenie ilości pozyskiwanej krwi, której nigdy nie jest za dużo.

W ciągu dotychczasowych 17 edycji, dzięki staraniom, również Strażaków i zawodowych i ochotników, wiele osób ze społeczności lokalnych po raz pierwszy miało okazję do poznania idei honorowego krwiodawstwa, jak również do podzielenia się cząstką siebie, darem krwi, z osobami potrzebującymi. Mogli czynnie i honorowo przyczyniać się do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Dlatego, aby w dalszym ciągu kontynuować tę humanitarną misję i zachęcić kolejnych Strażaków oraz społeczność lokalną do wzięcia udziału w Programie, PCK rozpoczął jego kolejną edycję, a co za tym idzie, w załączeniu Regulamin i komplet dokumentów – w wersji pdf oraz w wersji edytowalnej, z prośbą o zapoznanie się z ich treścią oraz informację zwrotną do oddziału rejonowego PCK czy jednostka wyraża chęć przystąpienia do projektu.

Uczestnikami Programu są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) i Państwowej Straży Pożarnej (PSP), a także indywidualnie strażacy ochotnicy i zawodowi.

Udział w Programie oceniany jest w następujących kategoriach:

1) Najaktywniejsza jednostka PSP (3 miejsca)

2) Najaktywniejsza jednostka OSP (3 miejsca)

3) „Ognisty Ratownik” – najaktywniejszy organizator akcji w danej jednostce (ocena tylko na szczeblu okręgowym).

W kategorii „Najaktywniejsza jednostka PSP” oraz „Najaktywniejsza jednostka OSP” ocenie podlega efektywność działań promocyjno-organizacyjnych poszczególnych jednostek, tj. ilość krwi pozyskanej w ramach Programu w przeliczeniu na 1 strażaka w jednostce.

W kategorii „Ognisty Ratownik” ocenie podlega zaangażowanie strażaków w promocję i organizację honorowego krwiodawstwa w środowisku lokalnym, tj. podejmowane działania promocyjne własne i we współpracy z mediami, organizacja otwartych akcji poboru krwi, ewentualne utworzenie klubu HDK PCK lub znaczący wzrost liczby członków już istniejącego klubu.

Ocenie w ramach Programu w 2023 roku podlegać będą działania realizowane w okresie od 2 stycznia do 30 listopada 2023 r.

Zakończenie edycji Programu odbędzie się w terminie do 28.02.2024 r. podczas jego podsumowania, połączonego z wręczeniem nagród laureatom etapu centralnego. Zwycięzcy etapu centralnego otrzymają puchar wraz z dyplomem dla jednostki oraz nagrody.

[ZAŁĄCZNIK NR 1 - wersja doc.]

[ZAŁĄCZNIK NR 1 - wersja pdf.]

[Regulamin OGNISTY RATOWNIK - GORĄCA KREW]

XXXVII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych

Szanowni Druhowie, Kapelmistrzowie, Opiekunowie orkiestr

Uprzejmie informujemy, że w porozumieniu z Burmistrzem Nałęczowa organizujemy XXXVII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych w dniu 25 czerwca 2023 roku w Nałęczowie pow. puławski.

Stosownie do ustaleń podczas spotkania z kapelmistrzami dnia 18 marca br. przekazuję główne zasady przeglądu:

1. Gra w marszu podczas przeglądu obejmuje: przemarsz z grą, zatrzymanie z przerwaniem gry, rozpoczęcie marszu z grą. OW ZOSP RP w Lublinie jest odpowiedzialny za powołanie odrębnego jury oceniającego grę w marszu.

2. Podczas przesłuchań koncertowych będzie wyłoniona jedynie najlepsza orkiestra przeglądu. Pozostałe orkiestry uzyskają tytuł laureatów przeglądu.

3. Komisję sędziowską do przesłuchań koncertowych stanowić będą kapelmistrzowie poszczególnych orkiestr (lub wyznaczeni przez nich przedstawiciele) bez możliwości głosowania na własną orkiestrę. Dokumentację dla komisji oraz obsługę przygotuje OW ZOSP RP w Lublinie.

4. Przewodniczącym komisji będzie Dyrektor OW ZOSP RP w Lublinie lub jego przedstawiciel.

5. Do koncertu konkursowego orkiestry przygotowują 3 utwory (15-20 min. występu), w tym jeden utwór polskiego kompozytora.

6. Koncerty orkiestr nie będą wzmacniane sprzętem nagłośnieniowym.

7. Rezygnuje się z wyłonienia najlepszego kapelmistrza przeglądu.

Ponadto w scenariuszu przeglądu przewidziane jest wspólne wykonanie utworów przez wszystkie orkiestry biorące udział w przeglądzie, a są to:

Rycerze Floriana – Hymn Strażacki

Orkiestry Dęte, opr. Julian Kwiatkowski

Happy Marching Band, opr. Siegfried Rundel

Zgłoszenia orkiestr do przeglądu wojewódzkiego proszę przysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja br. na adres e-mail: lublin@zosprp.pl

Karta zgłoszenia orkiestry do przeglądu w załączeniu. Uprzejmie proszę o czytelne wypełnianie karty.

Szczegóły organizacyjne związane z przeglądem zostaną przesłane orkiestrom, które zgłoszą swój udział w przeglądzie.

W razie pytań osobami do kontaktu są:

Dariusz Gawlik tel.: 81/536-13-10,

Agnieszka Prokopowicz tel.: 81/536-13-14,

lub kontakt e-mailowo na adres: lublin@zosprp.pl .

[Karta zgłoszenia 2023 - plik doc.]

[Karta zgłoszenia 2023 - plik pdf.]

Wojewódzki finał 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph.: „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W dniu 27 kwietnia 2023 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbył się wojewódzki finał 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph.: „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Laureaci eliminacji wojewódzkich:

GRUPA I

miejsce 1 – Dawid Pawlak – powiat świdnicki

miejsce 2 – Milena Kozyra – powiat tomaszowski

miejsce 3 – Mateusz Daszczyk – powiat lubartowski

miejsce 4 – Alicja Wąsek – powiat janowski

miejsce 5 – Karolina Dąbrowska – powiat biłgorajski

GRUPA II

miejsce 1 – Grzegorz Kowalczyk – powiat łukowski

miejsce 2 – Karol Próchniak – powiat janowski

miejsce 3 – Patrycja Kowalczyk – powiat opolski

miejsce 4 – Jakub Semeniuk – powiat włodawski

miejsce 5 – Tobiasz Kapczuk – powiat bialski

GRUPA III

miejsce 1 – Filip Taradyś – powiat janowski

miejsce 2 – Piotr Horbaczewski – powiat lubelski

miejsce 3 – Damian Kowalczyk – powiat puławski

miejsce 4 – Cezary Żentała – powiat łukowski

miejsce 5 – Paweł Wasilewski – powiat parczewski

Konkurs szczebla wojewódzkiego zorganizowali Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Lublinie oraz Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie.

Do turnieju przystąpiło 61 zawodników w trzech kategoriach wiekowych kl. I-IV, V-VII i szkoły ponadpodstawowe. W całym województwie lubelskim w eliminacjach szczebli gminnych i powiatowych zmierzyło się w tym roku 2704 uczestników.

Zawodników przywitali reprezentujący Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Dyrektor Zarządu Wykonawczego - Grzegorz Szyszko oraz reprezentujący Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - bryg. Dominik Wysocki – Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie.

Oficjalnego otwarcia turnieju wojewódzkiego dokonał dh Marian Starownik - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, który podziękował wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom za wkład włożony w przygotowanie się do Turnieju.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph.: „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. Turnieje Wiedzy Pożarniczej wyposażają młodzież w teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także przyczyniają się do popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Ponadto młodzież ma możliwość poznania historii, kultury i tradycji danego regionu, bierze udział w zajęciach edukacyjnych na temat bezpieczeństwa, ekologii, ratowania życia. Ze względu na tematykę Turnieju uczestnicy muszą wykazać się wiedzą m.in. z zakresu chemii, fizyki oraz umiejętnościami praktycznymi (np. udzielanie pierwszej pomocy, podstawy gaszenia pożarów). W finale centralnym wystartują laureaci pierwszego i drugiego miejsca szczebla wojewódzkiego.

Nagrody, które ufundowali Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Lublinie oraz Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie wręczyli laureatom Dyrektor Grzegorz Szyszko oraz Zastępca Komendanta st. bryg. Mirosław Bury.

Województwo lubelskie podczas eliminacji centralnych reprezentować będą laureaci dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej.

Eliminacje Centralne odbędą się w dniach 3-4 czerwca br. we Wrześni woj. wielkopolskie.

Zwycięzcom składamy serdecznie gratulacje i trzymamy kciuki za finał!

[Galeria zdjęć]

VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

Serdecznie zapraszam na VIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę, która odbędzie się 27 maja 2023 r.

Harmonogram VIII Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę:

➡️ Data: 27 maja 2023 - sobota

➡️ Uczestników pielgrzymki obowiązuje umundurowanie galowe ze sznurem.

Częstochowa - Plac Biegańskiego (złożenie wieńców)

🕘 9.00 - Kompania reprezentacyjna PSP

Kompania reprezentacyjna OSP (OW ZOSP RP woj. śląskiego)

Kompania MDP (OW ZOSP RP woj. świętokrzyskiego)

Orkiestra OSP Mykanów

Goście honorowi wg. zaproszeń

🕘 9.30 - Meldunek

Złożenie wieńców wg. uzgodnień.

🕘 9.50 - Przemarsz Kompanii honorowych na błonia klasztoru.

Częstochowa – Msza święta - błonia Jasnej Góry

🕘 9.30 - Przyjazd strażaków, pielgrzymów i gości

(wyznaczone parkingi).

🕘 9.30 - Orkiestry OSP, chóry, zespoły

zbiórka na błoniach (autokary - parking P2, P8).

🕘 9.00 - Poczty sztandarowe zgłoszone z nr pesel (zabrać dowód osobisty).

Zbiórka parking P5 ul. Klasztorna, gdzie otrzymają identyfikatory uprawniające do wejścia na wały Klasztoru.

Pozostałe poczty przechodzą bezpośrednio na błonia.

Poczty sztandarowe – umundurowanie zgodnie z regulaminem.

🕘 10.00 - Wspólny Koncert Orkiestr

Wprowadzenie kompanii towarzyszących OSP, Drużyn MDP,

Przygotowanie do mszy świętej.

🕘 11.00 - Msza święta w intencji strażaków

ℹ️ Informacje o pielgrzymce na stronie: zosprp.pl

Wsparcie finansowe na organizację pielgrzymki prosimy kierować na konto: Ochotnicza Straż Pożarna przy CS PSP w Częstochowie 34 1090 1795 0000 0001 5303 7948 Tytuł wpłat: „Pielgrzymka Strażaków 2023”

Mail kontaktowy: zg@zosprp.pl

ℹ️ Punkt informacyjny w dniu pielgrzymki: Komenda Miejska PSP w Częstochowie ul. Sikorskiego 82/94, tel. 0-34 3614993

🅿️ Parkingi:

P1 Rynek Wieluński strona Pd. - wjazd od ul. Św. Rocha (autokary)

P2 Rynek Wieluński strona Płn. - wjazd od ul. Św. Rocha (autokary)

P3 Parking ul. Oleńki (górny) – wjazd od ul. Oleńki

P4 Parking ul. Oleńki (dolny) – wjazd od ul. Oleńki

P5 Parking ul. 7-miu Kamienic, (poczty sztandarowe, które wchodzą na Wały)

P6 Parking ul. Jadwigi – ul. Wyszyńskiego (parking dolny)

P7a Parking VIP (ul. Klasztorna) Parking Dom Pielgrzyma

P7b Parking VIP (ul. Wyszyńskiego) Parking Dom Pielgrzyma

P7c Parking – (ul. Klasztorna) Parking Dom Pielgrzyma (autokary)

P8 Parking ul. Kubiny – Jadwigi (autokary)

P9 Parking ul. Sikorskiego

P10 Parking VIP Teren KM PSP

UWAGA! Przedłużony termin złożenia CIT-8 za rok 2022.

Decyzją Ministerstwa Finansów został przedłużony termin złożenia zeznania CIT-8 za rok 2022. Rozporządzenie w tej sprawie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że zeznania o wysokości osiągniętych dochodów lub poniesionych strat w roku podatkowym należy złożyć do 30 czerwca 2023 roku. Inne terminy sprawozdawcze, w tym sprawozdanie finansowe, nie zostały przedłużone. Tym samym ostateczne terminy sprawozdawcze za rok 2022 są:

- do 31 marca br. należy sporządzić sprawozdanie finansowe,

- do 30 czerwca br. należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe,

- do 15 lipca br. należy złożyć sprawozdanie finansowe do KAS lub KRS.

Termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego będzie zbieżny z terminem na złożenie zeznania CIT-8. Informacje o podatku zawarte w CIT-8 będą zgodne z danymi w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym.

Rozliczenie CIT

Dziennik ustaw

Szkolenie opiekunów MDP województwa lubelskiego

Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY. BRAK MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZEŃ. LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego organizuje dwudniowe szkolenie dla opiekunów dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 marca br.

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie uczestnika zostanie zakwalifikowane po wypełnieniu formularza i dokonaniu opłaty w wysokości 200,00 zł na rachunek bankowy nr 78 1240 5497 1111 0000 5012 7063.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej jednostki można zgłosić maksymalnie do 4 osób.

W trakcie szkolenia mile widziane będą koszulki strażackie lub ubranie koszarowe.

PROGRAM SZKOLENIA 25–26 marca 2023 r.

Dzień I

9.00 – 10.00 Zakwaterowanie

10.00 – 10.10 Przywitanie

10.10 – 14.00 Blok I zajęć: Poznanie i doświadczenie procesu grupowego

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 – 18.00 Blok II zajęć: Poznanie narzędzi do pracy z grupą - gry i symulacje wpływające na poprawę komunikacji w zespole, działania związane z angażowaniem, metody aktywizujące, działania wpływające na budowanie zaufania i współpracę w grupie

18.00 – 18.30 Przerwa

18.30 – 23.00 Kolacja (ubiór cywilny)

Dzień II

8.00 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 12.00 Blok III zajęć: Kreatywne prowadzenie zbiórek MDP

12.00 – 13.00 Blok IV zajęć: Samorządność drużyny MDP

13.00 – 14.00 Podsumowanie. Sprawy wspólne

14.00 – 15.00 Obiad

15.00 Wykwaterowanie

Wszelkich informacji udziela:

Magdalena Żentała tel.: 511-436-956 oraz Bartosz Dąbrowski tel.: 505-256-748.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Protokół z oceny prac Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Strażacka trąbka

Druhowie Strażacy z Gminy Dzwola wykonali piosenkę strażacką

pt. „Strażacka Trąbka”

Druhowie strażacy z terenu Gminy Dzwola wraz z dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Kocudzy Drugiej – Tomaszem Jaszkiem, podjęli inicjatywę nagrania piosenki strażackiej pt. „Strażacka Trąbka”. Jest to utwór, który utkwił im w pamięci z lat młodzieńczych, gdy to ich ojcowie i dziadkowie należący do Ochotniczej Straży Pożarnej, śpiewali go na zebraniach w remizach. Chcąc zachować pieśń dla potomnych druhowie z Gminy Dzwola postanowili nagrać utwór. Sprzyjająca aura długich, zimowych wieczorów skłoniła Panów do spotkań w Ośrodku Kultury, gdzie odbywały się próby i ostatecznie zostało zrealizowane nagranie

Premiera utworu odbyła się 18 lutego na Gali Ambasadora Kultury 2022 w sali Domu Ludowego w Kocudzy Drugiej. Utwór został zamieszczony na kanale Youtube Ośrodka Kultury „DzwolaOK”, na stronie internetowej Gminy Dzwola i Ośrodka Kultury oraz w mediach społecznościowych. Informacja o nagraniu pojawi się również w gminnym kwartalniku ,,Źródło”. Warto nadmienić, że w dwa dni po publikacji, piosenkę obejrzało prawie 2500 internautów, co świadczy o jej popularności.

Ponieważ piosenka przekazywana była metodą ustną, nie posiadamy informacji o jej powstaniu. Kto i kiedy napisał tekst i melodię? Poszukujemy tych informacji! Gdyby ktoś je posiadał, lub wiedział kto może posiadać, prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kultury pod numerem telefonu 881799703, lub mailowo na dzwolaok@gmail.com.

LINK DO UTWORU

„Strażacka trąbka”

Zagrały sygnały,

Druhowie strażacy

Jasna łuna gore

Dalejże do pracy!

Ref:

Alarm na wóz, na wóz, na wóz,

Strażacka trąbka gra,

Dziewczyno daj mi ust,

Na wóz, na wóz, na wóz.

Już wozy ruszyły,

Pożegnać się muszę,

Bo walka z żywiołem

Raduje mą duszę.

Syczy ogień groźny,

Motopompy grają,

A nasi strażacy,

Dzielnie się zwijają.

Ogień ugasili,

Dzielnie się spisali,

Na pewno komendant,

Strażaków pochwali.

Komendant pochwali,

Dziewczyna uściśnie,

A ogień goreńczy,

W jej sercu zabłyśnie.

Konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”

Zapraszamy wszystkie młodzieżowe drużyny pożarnicze do pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami.

Zachęcamy do zgłoszenia Waszych młodzieżowych drużyn pożarniczych do ogólnopolskiego konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, jak również promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach (kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej, itp.).

W XIV edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2022 roku.

Regulaminowy termin przesłania zgłoszeń – do 28.02.2023 roku

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu, do którego mogą przystąpić drużyny, które zrealizowały cele z każdego z wymienionych w regulaminie kryteriów.

Ciekawi nas jakie mieliście inicjatywy i jak realizowaliście Wasze działania związane z propagowaniem wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Większość z Was podjęła nowe działań dostosowane do warunków, częściowo Wasza działalność przeniosła się na zajęcia i inne przedsięwzięcia realizowane w systemie on-line. W 2022 roku byliście pomysłowi, zaradni, odpowiedzialni i przedsiębiorczy – wyjątkowi. Dlatego chcemy zapoznać się z Wasza pracą, osiągnięciami i promować nowe formy działalności, które bardzo prosimy byście opisali również w formularzu zgłoszenia.

Zgłoszenia w roku bieżącym na konkurs należy przesyłać do końca lutego br. na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa – z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”.

[Regulamin konkursu]

[Formularz zgłoszenia MDP]

Wzory druków na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2023 roku

Wzory druków na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2023 roku

Szanowni Druhny/Druhowie. Ruszyła Akcja LATARKI DLA UKRAINY. Prosimy o rozpowszechnienie jej na swoim terenie. Zachęcamy do przyłączenia się do akcji zbierania latarek, która będzie trwała do 6 stycznia 2023 roku.

Więcej informajcji

Link do formularza

Wyniki V Halowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Woli Wapowskiej dn. 03.12.2022

Do sportowej rywalizacji stanęły 24 drużyny, w tym 9 drużyn dziewczęcych oraz 15 drużyn chłopców z województw kujawsko-pomorskiego, lubelskiego oraz łódzkiego w wieku do 16 lat. Województwo lubelskie reprezentowały drużyny: MDP Zalesie, MDP Chotyłów, MDP Rogoźnica, MDP Krzewica, MDP Rzeczyca oraz MDP Przytoczno. Drużyny z województwa lubelskiego wiodły prym i zaprezentowały się znakomicie na tle pozostałych drużyn.

Kategoria dziewcząt

1. MDP Rogoźnica 152,73 pkt.

2. MDP Zalesie I 168,13 pkt.

3. MDP Krzewica 169,64 pkt.

4. MDP Chotyłów 169,68 pkt.

5. MDP Rzeczyca 180,30 pkt.

6. MDP Zalesie II 204,25 pkt.

7. MDP Bydgoszcz Fordon 216,73 pkt.

8. MDP Lututów 225,08 pkt.

9. MDP Wola Wapowska 265,72 pkt.

Kategoria chłopców

1. MDP Wola Wapowska 145,19 pkt.

2. MDP Rogoźnica I 153,96 pkt.

3. MDP Krzewica 159,75 pkt.

4. MDP Chotyłów I 169,07 pkt.

5. MDP Rzeczyca 170,27 pkt.

6. MDP Zalesie 175,79 pkt.

7. MDP Przytoczno I 181,50 pkt.

8. MDP Wola Wapowska II 181,70 pkt.

9. MDP Rogoźnica II 190,84 pkt.

10. MDP Krzewica II 194,61 pkt.

11. MDP Rojewo 204,06 pkt.

12. MDP Przytoczno II 224,68 pkt.

13. MDP Chotyłów II 227,96 pkt.

14. MDP Lututów 260,11 pkt.

15. MDP Przytoczno III 280,94

Wyniki indywidualne dziewcząt

1. Aleksandra Michaluk MDP Rogoźnica 33,93 pkt.

2. Amelia Kaślacz MDP Rogoźnica 35,80 pkt.

3. Patrycja Kozłowska MDP Wola Wapowska 36,35 pkt.

Wyniki indywidualne chłopców

1. Paweł Lasecki MDP Wola Wapowska 31,88 pkt.

2. Damian Danieluk MDP Rogoźnica I 34,16 pkt.

3. Nikodem Tymoszuk MDP Rogoźnica I 34,81 pkt.

Champion zawodów

Paweł Lasecki MDP Wola Wapowska

W ramach wyjazdu młodzież miała okazję do relaksu, zabawy w parku rozrywki Mandoria, gdzie mogła bawić się i zapomnieć o zawodach. Mandoria to największy tematyczny park rozrywki w Europie. Karuzele, roller-coastery, rowerki wodne, zjeżdżalnia czy olbrzymi małpi gaj, labirynt luster, dwupoziomowa karuzela wenecka, czy też karuzela łańcuchowa – to tylko część atrakcji.

[Galeria zdjęć]

Regulamin Halowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP 2022

[Regulamin Halowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP 2022]

[Karta zgłoszenia drużyny]

[Arkusze oceny]

DRUGI SEJMIK MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2022

W sobotę 19 listopada 2022 roku w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym zorganizowaliśmy II Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa lubelskiego. Spotkanie miało na celu integrację oraz wymianę doświadczeń MDP z terenu naszego województwa. Wzięło w nim udział około 370 młodych ludzi z MDP wraz z ich opiekunami. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 i tradycyjnie na początku odśpiewano hymn „Rycerze Floriana”. Następnie o swojej działalności, osiągnięciach i pracy z młodzieżą opowiedzieli poprzez świetnie przygotowane prezentacje przedstawiciele jednostek OSP Ludwin, Niedrzwica Duża, Krzewica i Janiszkowice.

Głos podczas sejmiku zabierali również:

- Marian Starownik Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie,

- Grzegorz Szyszko Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP i Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie,

- Magdalena Żentała Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP i jednocześnie członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie

- Bartosz Dąbrowski Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP i jednocześnie członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie

- Dorota Pardecka z redakcji czasopisma „Strażak”

- ks. Andrzej Biernat Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Młodzieży Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie i jednocześnie członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie

- st. bryg. Mirosław Bury z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie

Spotkanie obfitowało w wiele istotnych informacji, które zostaną wykorzystane i z pewnością zaprocentują przy pracy z młodzieżą. Tematy jakie były poruszone wiele wniosły uczestnikom i nakreśliły proces wspólnego działania OSP i MDP, a były to m.in.: z jakich stron korzystać, by pozyskać wiedzę jak założyć MDP, gdzie rekrutować młodzież, finansowanie MDP, odznaczenia i legitymacje dla MDP, zawody sportowo-pożarnicze MDP, obozy dla MDP, OTWP i inne konkursy, halowe turnieje sportowe, jak aktywizować młodzież w działaniach OSP i lokalnej społeczności, obowiązki opiekunów MDP, problemy lokalowe i sprzętowe, udział MDP w zebraniach OSP, udział w wolontariacie, różnych projektach środowiskowych czy unijnych, wymiana doświadczeń opiekunów, szkolenia pożarnicze, medyczne i inne.

Podczas sejmiku został przedstawiony nowy Regulamin Halowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP, o którym opowiedział druh Grzegorz Tymoszuk z OSP Krzewica. Zawody te mają na celu mobilizowanie do szkolenia pożarniczego, popularyzowania wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, ocenę stanu wyszkolenia członków MDP, zorganizowanie czasu młodzieży podczas zimowego okresu i przede wszystkim to sposób na zbiórkę i przygotowanie młodzieży do zawodów CTiF w lecie na tzw. „trawie”.

Przekazane informacje będą z pewnością inspiracją dla wielu osób i pozwolą efektywniej pracować z młodzieżą. Wspaniała atmosfera, bardzo dobre pomysły i cenna wiedza, którą się wymieniliśmy, zostanie wykorzystana na przyszłość. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i głos w owocnej dyskusji, a przede wszystkim młodym członkom MDP, którzy zabrali głos i podzielili się wrażeniami z przynależności do MDP oraz powodami które nimi kierowały, by wstąpić do drużyny.

Jesteśmy pewni, że warto jest organizować takie spotkania. Pamiętajmy- młodzież jest naszą przyszłością. Zachęcamy korzystać ze strony Zarządu Głównego, gdzie w zakładce „Poradnik” znajdziemy dwa panele: praktyczne informacje jak prowadzić OSP i MDP oraz wzory dokumentów i regulaminów MDP i OSP. Ciekawe materiały zawiera także „Poradnik Opiekuna MDP” oraz Regulaminy o MDP. Wart uwagi jest także przyjazny poradnik dla opiekunów MDP pt.: „Nie trać czasu” opracowany przez jednostkę OSP Łodygowice. Stworzony został na podstawie pracy OSP z MDP. To zbiór pomysłów na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, gdzie atrakcyjne sposoby pozwalają przemycić naukę „strażackiego fachu” podczas zabawy. Zapoznać się można także z nowatorskim projektem Związku OSP RP pod nazwą „OSP-Potencjał Młodych”, który umożliwia zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania OSP, pokazuje jak ważne jest aktywizowanie młodzieży w lokalnej społeczności. Często w internecie prowadzą webinaria na bardzo różne tematy.

Wszystkim dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym roku!

Spotkanie objęte było Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.

Zdjęcia w galerii dzięki uprzejmości MDP Świderki.

[Galeria zdjęć]

Poradnik „Nie trać czasu” dla opiekunów MDP na podstawie pracy z MDP w OSP Łodygowice

Zaprenumeruj „Strażaka” na rok 2023!

Prenumeratę „Strażaka” przyjmują:

Firmy kolportażowe:

Poczta Polska S.A.,

- RUCH S.A.,

- Garmond Press sp. z o.o. (tel. 12 412 75 60),

- Kolporter S.A. (tel. 48 41 367 88 88)

- Redakcja „Strażaka”

- Redakcja „Strażaka” Prenumeratę można zamawiać przez cały rok na dowolny okres:

mailowo na adres: redakcja@strazak.org.pl

telefonicznie, pod nr. 22 509 50 62 i 76

faksem, pod nr (22) 828 86 28

pocztą, wysyłając formularz zamówienia prenumeraty na adres redakcji:

Redakcja „Strażak”

ul. Oboźna 1

00-340 Warszawa

Biura Oddziałów Wojewódzkich, Biura Terenowe, Punkty Sprzedaży Związku OSP RP

Zamówienie powinno zawierać: dane firmy, NIP, imię i nazwisko osoby zamawiającej, pełen adres zamawiającego, tel. kontaktowy, adres do wysyłki – jeśli jest inny niż adres zamawiającego, email.

Prenumerata płatna na podstawie faktury.

Od stycznia cena 1 egzemplarza wynosi 14,00 zł (w tym 8% VAT)

Zapytania proszę kierować mailowo lub telefonicznie.

[Formularz prenumeraty strazaka 2023]

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie ogłasza kolejną edycję 2022-2023 Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie ogłasza kolejną edycję 2022-2023 Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.

Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w związku z 100-leciem istnienia i działalności Lasów Państwowych. W związku z powyższym prace z akcentem odnoszącym się do zagadnienia ochrony środowiska i klimatu będą mile widziane.

Zachęcamy by uczestnicy w swoich pracach uwzględnili temat:

Strażacy chronią lasy - lasy chronią klimat!

Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną środowiska i ochroną przeciwpożarową.

Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych.

Przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

Szczegółowe warunki konkursu zawiera załączony regulamin.

[Konkurs plastyczny]

[Karta zgłoszenia]

[Regulamin]

Zmiana terminu oraz miejsca Sejmiku Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych woj. lubelskiego

Informujemy, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie udziałem w Sejmiku MDP zmieniamy termin oraz jego miejsce.

Sejmik odbędzie się 19 listopada 2022 roku o godzinie 10.00 (sobota) w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym ul. Dobrzańskiego 3 w Lublinie.

Wszystkie przesłane do tej pory zgłoszenia i ankiety są ważne i obowiązujące. Jedynie w przypadku zmian prosimy o uaktualnienie formularzy i przesłanie na adres magdalenazentala@gmail.com

Wszelkich informacji udziela Pani Magdalena Żentała tel. 511-43-69-56.

Podczas Sejmiku mile widziane umundurowanie strażackie

[Link do aktualizacji w przypadku zmiany]

Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych woj. lubelskiego.

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie zgodnie z ustaleniami organizuje w dniu 22 października 2022 r. Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych woj. lubelskiego.

Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń i integrację środowiska MDP/DDP woj. lubelskiego.

Zapraszamy przedstawicieli drużyn, zarządów OSP/ZOSP RP i opiekunów MDP – delegacja do 5 osób z jednostki.

Zapraszamy również członków Ochotniczych Straży Pożarnych pragnących założyć i prowadzić drużynę we własnej jednostce.

Rozpoczęcie obrad planowane jest na godz. 10.00. w sali widowiskowej Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, 24-150 Nałęczów, ul. Lipowa 6

Zgłoszenia osób do udziału w Sejmiku oraz załączoną ankietę proszę przesłać na adres magdalenazentala@gmail.com

do dnia 15.10.2022. Informacji udziela: Magdalena Żentała tel. 511436956

[Program Sejmik 2022]

[Zgłoszenie Ankieta Sejmik 2022]

Klasyfikacja końcowa Wojewódzkich Zawodów Sportowo Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych

Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 25 września 2022 r. na stadionie MOSIR przy ul. J. Piłsudskiego 48 w Krasnymstawie odbędą się Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Program zawodów

godzina 10:00 – otwarcie zawodów, sztafeta pożarnicza, musztra,

godzina 12:00 – ćwiczenie bojowe,

godzina 15:00 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród.

Serdecznie zapraszamy

PODSUMOWANIE XXXVI WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU ORKIESTR DĘTYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH w 2022 roku

W niedzielę dnia 26 czerwca 2022 roku na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Batorzu odbył się XXXVI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, w którym udział wzięło 6 orkiestr dętych ochotniczych straży pożarnych z miejscowości:

1. Batorz – kapelmistrz Mariusz Fila

2. Mełgiew - kapelmistrz Rafał Maruszak

3. Niedrzwica Kościelna – kapelmistrz Paweł Chodór

4. Stoczek Łukowski – kapelmistrz Dariusz Kaczmarski

5. Tomaszów Lubelski – kapelmistrz Bogdan Pałczyński

6. Zakrzew – kapelmistrz Augustyn Pałupski

Wszystkie orkiestry zaprezentowały się podczas gry w marszu oraz wykonały koncert z kilku przygotowanych utworów.

Orkiestry wykonały również wspólnie 3 utwory, które poprowadzone zostały przez Dariusza Kaczmarskiego i Rafała Maruszaka, a były to utwory:

1. Hymn Strażacki - Rycerze Floriana

2. Orkiestry Dęte w opracowaniu Juliana Kwiatkowskiego

3. Happy Marching Band opracowanie Siegfried Rundel

Jury w składzie: Marian Chmielewski, Artur Czereszewski, Paweł Lewandowski po ocenie gry w marszu i wysłuchaniu koncertów konkursowych dokonało podsumowania i klasyfikacja pierwszych trzech miejsc przedstawia się następująco:

I miejsce zajęła Orkiestra Dęta OSP ze Stoczka Łukowskiego

II miejsce zajęła Orkiestra Dęta OSP z Mełgwi

III miejsce zajęła Orkiestra Dęta OSP z Niedrzwicy Kościelnej

Pozostałe orkiestry otrzymały wyróżnienia za udział w przeglądzie:

wyróżnienie dla Orkiestry Dętej OSP z Tomaszowa Lubelskiego

wyróżnienie dla Orkiestry Dętej OSP z Batorza

wyróżnienie dla Orkiestry Dętej OSP z Zakrzewa

Decyzją jury grę w marszu najlepiej wykonała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim.

Za najlepszego kapelmistrza-dyrygenta przeglądu jury uznało ex aequo Dariusza Kaczmarskiego z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoczku Łukowskim oraz Pawła Chodóra z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedrzwicy Kościelnej.

Wybrani zostali najmłodsi muzycy przeglądu, którymi okazali się Oliwia Zuń oraz Bartosz Drelich z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedrzwicy Kościelnej, którzy dostali puchar, dyplom i maskotkę słoń-strażak.

Licznie zebrani mieszkańcy gminy i okolic z entuzjazmem oklaskiwali występy wszystkich strażackich orkiestr. Wielkim aplauzem publiczności cieszył się występ mażoretek z Orkiestry Dętej OSP Mełgiew.

W przeglądach regionalnych Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwo lubelskie będą mogły reprezentować trzy pierwsze orkiestry z przeglądu.

Wszystkie orkiestry biorące udział w przeglądzie otrzymały puchary, dyplomy, albumy okolicznościowe i nagrody pieniężne ufundowane przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.

Współorganizatorami przeglądu byli: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie, Gmina Batorz przy współpracy i pomocy Gminnego Ośrodka Kultury w Batorzu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Batorzu.

Przegląd był współfinansowany ze środków Gminy Batorz, Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie, Zarządu Województwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Dziękujemy serdecznie współorganizatorom i współfinansującym przegląd, a także wszystkim pomagającym przy organizacji przeglądu orkiestr.

Wszystkim orkiestrom gratulujemy zaangażowania, prezencji oraz wysokiego kunsztu muzycznego i do zobaczenia!!!

[Galeria zdjęć]

XXXVI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych

Podsumowanie eliminacji wojewódzkich 44 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „ Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Do rywalizacji ogólnie w województwie na wszystkich szczeblach przystąpiło 2893 uczestników z 17 powiatów, w tym: w I grupie – 1119 osób, w II grupie – 1430 osób, w III grupie – 344 osoby.

W eliminacjach wojewódzkich udział wzięło 50 uczestników z 17 powiatów województwa lubelskiego, które odbyły się 9 czerwca 2022 roku na ośrodku szkolenia PSP w Lublinie.

Współorganizatorami tegorocznej edycji byli:

• Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. lubelskiego Grzegorza Szyszko,

• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, reprezentowana przez zastępcę komendanta wojewódzkiego st. bryg. Mirosława Burego.

Komisji sędziowskiej przewodniczył bryg. Marcin Grabowski. W części pierwszej młodzież odpowiadała na pytania testowe o zróżnicowanym poziomie trudności. Do finału ustnego zakwalifikowało się po czterech najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej. Finaliści odpowiadali na trzy losowo wybrane pytania. Kolejność miejsc w finale w załączniku.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej wezmą udział w finale centralnym 44.Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „ Młodzież Zapobiega Pożarom” w Miliczu, woj. dolnośląskie w dniach 25-26 czerwca 2022 r.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upominki i dyplomy za udział, a opiekunowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i podziękowania, natomiast finaliści otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe.

Fundatorami nagród oraz upominków dla uczestników byli:

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Dziękujemy wszystkim pomagającym przy organizacji turnieju.

Gratulujemy wszystkim finalistom, życzymy powodzenia w finale centralnym i do zobaczenia za rok!

[Finaliści 44.eliminacji wojewódzkich OTWP]

[Galeria zdjęć]

ORLEN dla Strażaków

Rozpoczęcie naboru do programu ORLEN dla Strażaków 2022

Fundacja ORLEN ogłasza nabór do tegorocznej edycji programu ORLEN dla Strażaków. W tym roku Fundacja ORLEN przeznaczy kolejne dwa miliony złotych na wsparcie Państwowych i Ochotniczych jednostek Straży Pożarnej w całej Polsce

W ramach darowizny jednostki mogły wnioskować o zakup:

· sprzętu przeciwpożarowego;

· sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego;

· sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego;

· sprzętu ratownictwa medycznego;

· sprzętu ratownictwa chemicznego;

· sprzętu ratownictwa ekologicznego;

· sprzętu ratownictwa wysokościowego;

· sprzętu łączności;

· wyposażenia osobistego strażaków.

Wnioski do programu należy składać poprzez formularz grantowy dostępny pod adresem:

Formularz grantowy

Nabór do programu potrwa do 04.07.2022. Złożenie wniosku po tym terminie nie będzie możliwe.

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer: 665 560 237

[Regulamin ORLEN dla Strażaków 2022]

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny rozstrzygnięty, z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki!

Prace były oceniane etapowo od środowiskowego przez gminny, miejski/powiatowy, wojewódzki i centralny. W tym roku do konkursu wpłynęło 2858 prac na etap wojewódzki. Do finału Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego przekazano 378 prac. Eliminacje wojewódzkie odbyły się w 14 województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim.

Pięcioro laureatów pochodzi z województwa lubelskiego. Serdecznie gratulujemy!

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

[Prace laureatów z Eliminacji Wojewódzkich zakwalifikowane na Final Centralny]

Nabór wniosków o dofinansowanie z WFOŚiGW- Mały strażak - Termin składania wniosków 25.03.2022r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

W ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zwany dalej WFOŚiGW, ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zwanych dalej OSP, z terenu województwa lubelskiego w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2022, zwanego dalej Programem.

Link do gołoszenia

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich – Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego

W dniu 3 marca 2022 r. odbyła się ocena prac, które wpłynęły na Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny do Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie. Poniżej zamieszczamy protokół z oceny prac plastycznych.

O podsumowaniu Eliminacji Wojewódzkich - Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego, zainteresowani zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.

[Protokół Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego]

Apel Prezesa ZG ZOSP RP o oddawanie krwi

Druhny i Druhowie

W poczuciu solidarności z narodem ukraińskim i troski o zapewnienie pomocy ofiarom wojny zwracam się do Druhen i Druhów z prośbą o oddawanie krwi. Codziennie do Polski przybywają tysiące uchodźców. Potrzebują każdego rodzaju wsparcia także medycznego. Rozwój wydarzeń pokazuje, że należy spodziewać się wzmożonego zapotrzebowania na krew i jej składniki. Jak zawsze ale szczególnie dzisiaj pomoc honorowych krwiodawców jest niezastąpiona. My strażacy codziennie służymy bliźnim w potrzebie. Wielu z nas oprócz odpowiedzialnej służby ratowania życia i mienia ratuje czyjeś życie także przekazując dar największy, bezcenny – krew. Każdy w wieku od 18 lat do 65 będąc zdrowy może to uczynić.

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich – Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego

Apeluje i proszę: zgłaszajmy się do centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Tętni w nas szczególne dobro. Honorowo przekażmy krew. W chwili historycznej potrzeby wesprzyjmy potrzebujących.

Waldemar Pawlak

Prezes ZG ZOSP RP

Opublikowano rozporządzenie dotyczące świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) - przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:

- wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);

- zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

[Wzór oświadczenia świadka]

[Instrukcja pomocnicza dla członków]

[Rozporządzenie MSWiA w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego]

Stanowisko prawne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące uchwał rad gmin w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP

[Stanowisko prawne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące uchwał rad gmin w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP]

Informacja

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Lublinie informuje, że na działalność statutową w 2021 roku uzyskał wsparcie finansowe od jednostek Lasów Państwowych Łuków, Biała Podlaska, Chotyłów i Sobibór. Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

UWAGA!!!

Termin zgłoszenia do CRBR upływa z dniem 31.01.2022

INFORMACJA o obowiązku dokonania zgłoszenia przez OSP do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Od 31 października 2021 r. ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815) rozszerza katalog podmiotów określnych w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1132) obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Od 31 października 2021 r. jednym z podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych będą stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc również OSP.

OSP są odrębnymi od siebie stowarzyszeniami, działającymi na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 869). OSP jako stowarzyszenia podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (wyjątek stowarzyszenia zwykłe).

Analizując definicję beneficjenta rzeczywistego z perspektywy OSP można stwierdzić, że beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna, która:

- sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez podmiot, lub

- w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

patrz: art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W związku z powyższym przy ustalaniu osób, które są beneficjentami rzeczywistymi w OSP pod uwagę należy wziąć przede wszystkim osoby, które są członkami zarządu (reprezentują OSP na zewnątrz, posiadają uprawnienia umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na działalność OSP). Nie tylko członkowie zarządu mogą zostać uznani na beneficjentów rzeczywistych. Należy również przeanalizować zakres uprawnień np. członków komisji rewizyjnej OSP jako organu nadzorczego. Wszystko zależy od zakresu uprawnień, jakie przyznaje im statut danej OSP.

Informacje podlegające zgłoszeniu:

Dane identyfikacyjne OSP:

nazwa (firma),

forma organizacyjna,

siedziba,

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

NIP, o ile został nadany.

Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego:

imię i nazwisko,

każde posiadane obywatelstwo,

państwo zamieszkania,

PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL

informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej pod niżej podanym adresem:

Link - zgłoszenie co CRBR

Zgłoszenie jest bezpłatne. Pierwszego zgłoszenia należy dokonać w terminie 31 października 2021 r. - 31 stycznia 2022 r. Niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł. Taką samą karą jest zagrożone zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

W przypadku dokonania zmian np. składu osobowego zarządu (zmieniają się beneficjenci rzeczywiści), dane zgłoszone do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy zaktualizować w terminie 7 dni od ich zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.

informację przygotował

adw. Krzysztof M. Miazga

5 VII 2021 r.

INFORMACJA w sprawie świadczenia ratowniczego dla strażaka OSP (tzw. dodatek do emerytury).

Art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) przyznaje strażakowi ratownikowi OSP świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej.

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:

1) czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:

w przypadku mężczyzn - przez co najmniej 25 lat,

w przypadku kobiet - przez co najmniej 20 lat oraz

2) osiągnął:

w przypadku mężczyzn - 65. rok życia,

w przypadku kobiet - 60. rok życia.

Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Ewidencję udziału strażaków ratowników OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych, obejmującą datę, numer i miejsce podjętych działań ratowniczych lub akcji ratowniczych oraz imienny wykaz ich uczestników, prowadzi właściwy komendant powiatowy (miejski) PSP.

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze, w formie decyzji przyznaje komendant powiatowy (miejski) PSP właściwy dla siedziby OSP strażaka ratownika OSP na wniosek tego strażaka ratownika OSP lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego określa minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze rozporządzenia.

W dacie wejścia w życie ustawy wysokość świadczenia ratowniczego została ustalona na 200 zł. Kwota świadczenia ratowniczego podlega corocznej waloryzacji.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE dotyczące osób które były członkami OSP i brały bezpośredni udział w działaniach ratowniczych przed 1 stycznia 2022 r.

Świadczenie ratownicze przysługuje również członkom ochotniczych straży pożarnych, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (art. 50 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych) – a więc osobom, które były członkami OSP przed 1 stycznia 2022 r.

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej, który:

1) brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych:

w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat

w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat oraz

2) ukończył:

w przypadku mężczyzn – 65 lat,

w przypadku kobiet – 60 lat.

Powyższe warunki należało spełnić do 31 stycznia 2021 r.

Jeżeli osoba, która była członkiem OSP nie spełniła powyższych przesłanek do 31 grudnia 2021 r. to okres, w którym brała bezpośredni udział w działaniach ratowniczych jako członek OSP może doliczyć do okresu, w którym brała bezpośredni udział w działaniach ratowniczych jako strażak ratownik OSP, a więc po 1 stycznia 2022 r.

Osoba ubiegająca się o świadczenie ratownicze musi wykazać stosowny okres bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:

1) od 1 stycznia 2022 r. - dokumentacja prowadzona przez PSP,

2) od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. - dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie 3 świadków,

3) do 31 grudnia 2011 r. - pisemne oświadczenie 3 świadków,

Zasady odnoszące się do osób powoływanych na świadków.

Co najmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych nie określa definicji „osoby pełniącej funkcję publiczną”, w związku z czym w tej kwestii należy posiłkować się innymi regulacjami oraz dorobkiem doktryny i orzecznictwa.

Zgodnie z art. 115 § 19 k.k. osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.

Z kolei na łamach ustawy z dnia 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną winno być ujmowane szeroko i nie ogranicza się tylko do funkcjonariuszy publicznych, lecz obejmuje każdą osobę mającą związek z realizacją zadań publicznych, a nawet dopiero ubiegającą się o ich wypełnianie.

Za osobę pełniącą funkcję publiczną należy uznać każdego, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w strukturach osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli tylko funkcja ta ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Nie ma przy tym znaczenia, na jakiej podstawie prawnej osoba wykonuje funkcję publiczną (patrz: wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2018 r., sygn. akt I OSK 169/18).

Ponadto świadkiem nie może być:

1) małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy,

2) osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,

3) osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej,

4) osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Pisemne oświadczenie świadków, podlega weryfikacji przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pod względem jego wiarygodności, a następnie jest przekazywane do właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) PSP w celu jego zatwierdzenia.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

W celu weryfikacji oświadczenia organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów. Organ może odmówić potwierdzenia, w przypadku gdy uzna, że oświadczenia świadków lub przekazane dodatkowe dokumenty nie są obiektywne lub w nienależyty sposób potwierdzają fakt bezpośredniego udziału wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.

Na dzień zamieszczenia niniejszej informacji nie zostało opublikowane rozporządzenie, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, mające określić wzór wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego.

W przypadku nieokreślenia w mającym ukazać się rozporządzeniu, wzoru pisemnego oświadczenia świadka, można będzie wykorzystać wzór oświadczenia przygotowany przez Związek, a zamieszczony wraz z niniejszą informacją.

[Oświadczenie świadka]

informację przygotował

adw. Krzysztof M. Miazga

17 I 2022 r.

Uchwała dot.kampanii sprawozdawczej

OTWP. Nowy termin eliminacji pisemnych dla grupy I.

Jury OTWP podjęło decyzję o ponownym przeprowadzeniu testu pisemnego dla całej I grupy wiekowej w sobotę 11 grudnia br. Uprzejmie informujemy że w dniu wczorajszym (środa) do uczestników TESTu w I grupie (szkoły podstawowe) została wysłana wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Uczestnikami TESTu mogą być wyłącznie osoby, które zostały prawidłowo zweryfikowane w procesie rejestracji do dnia 3 grudnia, do godziny 12:00 i tylko te osoby otrzymały maile.

Przypominamy, że na konto uczestnika może zalogować się jedna osoba. Podejmowanie próby logowania na innych urządzeniach przez inne osoby nie będzie skuteczne, wpłynie wyłącznie na nieprawidłowe działanie platformy OTWP.

Informacje o możliwości zalogowania się na platformie edukacyjnej uczestnicy otrzymali w wiadomości e-mail. Zwracamy uwagę, że zmieniony został link do logowania się na platformę. Nowy link wysłany został wczoraj mailem do uczestników.

Przed zalogowaniem, użytkownik powinien upewnić się, czy ma dostęp do Internetu.

Lista osób zakwalifikowanych do finału ustnego opublikowana zostanie 11 grudnia br. po godz. 18:00.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej edycja on-line

Tegoroczna edycja OTWP będzie miała formę zdalną. Turniej jest skierowany do dzieci i młodzieży w 2 grupach wiekowych:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych

II grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych

[REGULAMIN OTWP]

Turniej zostanie przeprowadzony w terminie: 04-11.12.2021

04.12 – TERMIN ELIMINACJI PISEMNYCH

godzina 9.00 I grupa - uczniowie szkół podstawowych

godzina 11.30 II grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych

11.12 – TERMIN FINAŁU USTNEGO

godzina 9.00 II grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych (finaliści)

godzina 14.00 I grupa - uczniowie szkół podstawowych (finaliści)

Zgłoszenia do udziału w turnieju

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I grupa Link do rejestracji

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW II grupa Link do rejestracji

REJESTRACJA OPIEKUNÓW - uruchomiona będzie od 23 listopada.

[INSTRUKCJA REJESTRACJI]

REJESTRACJA

Aby wziąć udział w turnieju należy się zarejestrować do 3 grudnia do godziny 12.00. Każdy uczestnik musi mieć opiekuna, który również musi się zarejestrować. Opiekun rejestrując się musi w formularzu dokonać wyboru OSP. Uczestnik podczas rejestracji wybierając OSP automatycznie będzie miał przypisanego opiekuna. Każdy uczestnik musi przekazać swojemu opiekunowi pisemną zgodę lub zgodę rodzica na udział w Turnieju. /oświadczenie uczestnika do pobrania/

[Oświadczenie uczestnika]

Etap rejestracji uczestnika kończy się zaakceptowaniem/potwierdzeniem przez opiekuna zgłoszenia uczestnika na internetowej platformie edukacyjnej do 3 grudnia do godziny 13.00 po otrzymaniu oświadczenia lub zgody rodzica na udział w Turnieju. Uczestnik ma możliwość wziąć udział w turnieju dopiero po zakończonej rejestracji.

UDZIAŁ

Na podany podczas rejestracji adres e-mail uczestnicy dostaną link aktywacyjny do zalogowania się na internetowej platformie edukacyjnej. Uczestnik musi aktywować konto do 3.12.2021.

Rozpoczęcia testu w dniu 04.12.2021 nastąpi po zalogowaniu na internetowej platformie edukacyjnej. Każdy uczestnik będzie miał 60 minut na jego wypełnienie. Uczestnicy w dniu eliminacji pisemnych mogą zalogować się na platformę edukacyjną między 9.00-9.30 (I grupa) i 11.30-12.00 (II grupa) przy czym możliwość wypełnienia testu dla I grupy kończy się o 10.30 a w grupie II o 13.00.

ETAPY

Pierwszym etapem będą eliminacje powszechne, otwarte dla wszystkich przeprowadzone w formie pisemnej (test on-line) na internetowej platformie edukacyjnej. Test zawiera 60 pytań dla każdej grupy wiekowej, na które należy udzielić odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród 3 podanych wariantów. Łączny czas odpowiedzi - 60 minut. Punktacja eliminacji pisemnych - 0 lub 1 punkt.

Do kolejnego etapu kwalifikuje się max. po 25 zawodników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach powszechnych. Jury bierze pod uwagę czas rozwiązania testu w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów gdy nie jest możliwe wskazanie 25 finalistów.

Etap drugi to finał przeprowadzony formie ustnej (on-line). W części ustnej każdy z zawodników odpowiada na pięć pytań. Po każdej wypowiedzi następuje jawna ocena jury oraz ewentualne uzupełnienie odpowiedzi (podanie pełnej odpowiedzi przez Jury). Czas odpowiedzi na jedno pytanie –max. 2 minuty. Punktacja odpowiedzi ustnych od 0 do 3 punktów.

Laureatami konkursu są osoby z pierwszych 3 miejsc z każdej grupy wiekowej z największą łączną liczbą punktów tylko za odpowiedzi ustne.

Uczestnicy finału ustnego mogą zostać poproszeni o udział w finale w miejscu wskazanym przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Turniej odbywa się pod nadzorem Jury, które powoływane jest przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Warunkiem uczestnictwa w finale jest dysponowanie komputerem z kamerą, głośnikami, mikrofonem oraz łączem internetowym.

WYNIKI

Lista uczestników II etapu konkursu zostanie opublikowana 6.12. Każdy uczestnik finału zostanie powiadomiony na adres podany podczas rejestracji. Każdy finalista zostanie poinformowany o godzinie i zasadach finału ustnego droga elektroniczną.

Lista laureatów OTWP zostanie opublikowana 13.12.21

Zakres tematyczny Turnieju:

* Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej.

* Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP.

* Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.

* Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP.

* Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.

* Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.

* Ochrona ludności.

* Ochrona środowiska.

* Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

* Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.

* Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych.

* Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.

* Zasady udzielania pierwszej pomocy.

* Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

Literatura oraz przepisy pomocne w przygotowaniu do OTWP – 2021 r.

1. DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1313/2013/EU z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności / aktualizacja w 2021 r.

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej. (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1123)

4. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

5. Ustawa z 23 października 2013 r. Prawo ochrony środowiska. (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym.

8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i sposobu funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych

9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej

10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 września 2021r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami).

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r, w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 296).

14. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym 8.IX.2006 r. z późniejszymi zmianami.

15. Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

16. Ramowy minimalny standard medycznego wyposażenia zestawu R1.

17. RATOWNICTWO MEDYCZNE W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM. Warszawa 2021 r.

18. Europejska Rada Resuscytacji i wytyczne 2020 r.

19. Skrypt do szkolenia z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji.

20. Skrypt do szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym.

21. Skrypt do szkolenia z zakresu ratownictwa chemicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.

22. Skrypt do szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.

23. Skrypt do szkolenia z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym. Działania na lodzie.

24. Skrypt do szkolenia z zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.

25. Europejski Zielony Ład – Wikipedia.

26. Dzieje ochotniczych straży pożarnych. Józef Szaflik

PIERWSZY SEJMIK MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2021

W sobotę 23 października 2021 roku w Lubartowskim Ośrodku Kultury zorganizowany został pierwszy Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa lubelskiego. Wzięło w nim udział 130 osób, w tym 63 młodzieży.

O swojej działalności, osiągnięciach i pracy z młodzieżą opowiedzieli m.in. Katarzyna Nowak i Magdalena Żentała z OSP Świderki, Roman Mochol z OSP Gościeradów i Wojciech Woźniak z Młodzieżą z OSP Nasutów. Głos zabrali również: Marian Starownik Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, Grzegorz Szyszko Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, ks. Andrzej Biernat członek Wojewódzkiej Komisji ds. Młodzieży Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie oraz Dariusz Gawlik z biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, który przybliżył uczestnikom i omówił sprawy legitymacji i odznaczeń dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Tematy jakie były poruszone podczas spotkania wiele wniosły uczestnikom i nakreśliły proces wspólnego działania OSP i MDP, a były to m.in.: jak założyć MDP, gdzie rekrutować młodzież, dotacje i finansowanie MDP, odznaczenia i legitymacje dla MDP, zawody sportowo-pożarnicze MDP, obozy dla MDP, OTWP i inne konkursy, halowe turnieje sportowe, jak aktywizować i organizować MDP, obowiązki opiekunów MDP, problemy lokalowe i sprzętowe, udział MDP w zebraniach OSP, udział w różnych projektach środowiskowych czy unijnych, aplikacja e-remiza, wymiana doświadczeń opiekunów, szkolenia pożarnicze, medyczne i inne.

Podczas Sejmiku wybrany został 10-osobowy Zarząd MDP, który będzie działał w kierunku dalszego rozwoju sejmiku, reprezentując sprawy młodzieży podczas różnych spotkań regionalnych czy krajowych.

Wspaniała atmosfera, bardzo dobre pomysły i cenna wiedza, którą się wymieniliśmy, zostanie wykorzystana na przyszłość. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i głos w owocnej dyskusji. Zakładamy, że spotkanie wejdzie na stałe do naszego lubelskiego kalendarza.

Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Lubartów Krzysztofowi Paśnikowi za pomoc w organizacji sejmiku i udostępnienie sali w Lubartowskim Ośrodku Kultury.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

tekst i zdjęcia Agnieszka Prokopowicz

[Galeria zdjęć]

Nowy projekt ustawy o OSP - zapraszamy do zgłaszania uwag.

Na witrynie internetowej Komendy Głównej PSP opublikowana została kolejna wersja projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych datowana na 11 października br.

Tekst nowego projektu do pobrania tu: Projekt ustawy

Związek OSP RP prowadzi analizę zapisów projektu ustawy z 11 października. Analiza przedstawiona będzie na posiedzeniu Prezydium ZG ZOSP RP, po czym Prezydium przedstawi stanowisko Związku OSP RP w tej sprawie.

W opracowanym stanowisku chcielibyśmy uwzględnić uwagi szerokiego grona strażaków zaangażowanych w ochotnicze pożarnictwo. Dlatego zwracamy się z prośbą o przekazywanie Waszych uwag do nowego projektu poprzez formularz: Formularz uwag

Interesuje nas Wasze zdanie o różnych blokach zagadnień regulowanych zapisami ustawy. Interesująca jest także Wasza ocena proponowanych w projekcie rozwiązań w odniesieniu do obowiązujących obecnie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej (ustawa do pobrania:) Ustawa

Jednocześnie przypominamy, że trwa proces procedowania poprzedniej wersji (datowanej na 2 lipca br,) można prześledzić tutaj:

Związek OSP RP zgłosił swoje uwagi do projektu ale nie otrzymał szczegółowej odpowiedzi. Stanowisko Związku OSP RP:

Ocena prawna

Wojewódzkie obchody 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W niedzielę 26 września 2021 r. w miejscowości Zwierzyniec, pow. zamojski odbyły się wojewódzkie uroczystości setnej rocznicy utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wybór miejsca obchodów tak ważnej dla Związku rocznicy nie był przypadkowy. Z miejscowością związany był Józef Tuliszkowski jeden z twórców zjednoczenia ruchu strażackiego i współorganizator w dniach 8 – 9 września 1921 roku w Warszawie pod hasłem „W jedności siła”, Pierwszego Ogólnokrajowego Zjazdu Straży Pożarnych.

Józef Tuliszkowski w latach 1906-1910 pracował w Fabryce Wyrobów Drzewnych w Zwierzyńcu Lubelskim. Przebywając na ziemi zamojskiej opracował sygnalizację gestową oraz napisał wydany w roku 1909 pionierski podręcznik dla strażaków „Walka z pożarem”.

Wojewódzkie obchody 100-lecia Związku OSP RP połączone były z jubileuszem 115-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzyńcu, której patronem jest Józef Tuliszkowski. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11,00 uroczystą Mszą Św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele „Na Wodzie” pw. Św. Jana Nepomucena, której przewodniczył proboszcz miejscowej parafii w asyście księży kapelanów. Po zakończonej liturgii przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Niedrzwica Kościelna uczestnicy uroczystości w przemarszu udali się na drugą część uroczystości, która odbyła się na placu przy Zespole Szkól Drzewnych i Ochrony Środowiska. W uroczystościach, których gospodarzami byli Prezes ZOW Marian Starownik, Prezes ZOP w Zamościu Kazimierz Mielnicki, Starosta Zamojski Stanisław Grześko, Burmistrz Zwierzyńca Pani Urszula Kolman i Prezes OSP Zwierzyniec Sławomir Bartnik, udział wziął m.in.: Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak. Jednostki OSP z terenu województwa reprezentowało 34 poczty sztandarowe oraz trzy kompanie honorowe OSP, których skład tworzyli strażacy: z powiatu świdnickiego, gminy Zwierzyniec i powiatu zamojskiego.

Druga część uroczystości rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości druhowi Waldemarowi Pawlakowi, przeglądu pododdziałów, podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegrania hymnu państwowego. Następnie Starosta Zamojski i Prezes ZOP ZOSP RP w Zamościu powitali obecnych gości, Prezes miejscowej jednostki druh Sławomir Bartnik przedstawił historię OSP Zwierzyniec.

Zabierając głos druh Marian Starownik Prezes OW ZOSP RP w Lublinie przedstawił zarys historyczny utworzenia Związku OSP RP, organizacji, która w swojej historii przechodziła istotne zmiany polityczne, ustrojowe, terytorialne w okresie od zaborów poprzez kolejne losy ojczyzny do dnia dzisiejszego. Dziś Związek tworzy ponad 16 tysięcy OSP, w woj. lubelskim 1741, z których każda przydaje naszej organizacji siły, wartości i znaczenia. Na przestrzeni lat zmieniło się wyposażenie techniczne i zakres działań prowadzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne, które stały się jedną z największych organizacji społecznych w kraju o wysokim stopniu zorganizowania i dyspozycyjności w zakresie pomocy i solidarności społecznej, rozbudowaną na terenie całego kraju w wymiarze lokalnym jak i centralnym. Stąd stanowią dziś swoisty fenomen, nie tylko w Europie ale i na całym świecie, ochotniczego, bezinteresownego działania, o który muszą zadbać kolejne pokolenia strażaków ochotników.

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP druh Waldemar Pawlak dziękując za zaproszenie, przedstawił w ogólnym zarysie działalność Związku i jednostek OSP na przestrzeni lat oraz wkład jaki wnieśli do rozwoju pożarnictwa przez ostatnie dziesiątki lat. Pogratulował OSP w Zwierzyńcu pięknego jubileuszu i złożył życzenia dalszej pomyślności w działaniach na kolejne lata dla strażaków miejscowej OSP oraz działaczy Związku OSP RP i członków wszystkich jednostek z terenu województwa lubelskiego. Gratulacje i okolicznościowe adresy na ręce gospodarzy złożyli także obecni na uroczystościach goście.

Z okazji pięknego podwójnego jubileuszu za aktywną działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej w szeregach OSP oraz w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP wręczono 5 Złotych Znaków Związku OSP RP, 3 Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza, 10 medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, oraz po raz pierwszy ustanowioną w roku 2021 nadawaną przez Prezydium ZOW ZOSP RP woj. lubelskiego „Odznakę Za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego”, którą otrzymało łącznie - złotą, srebrną, brązową – 34 druhów. Odznakę otrzymały także jednostki: OSP Zwierzyniec, OSP Hrubieszów, OSP Nasutów. Z okazji 100-lecia Związku Prezesi: Waldemar Pawlak i Marian Starownik dla gości uczestniczących w uroczystościach wręczyli medale okolicznościowe wybite z okazji jubileuszu. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Grzegorz Szyszko dyrektor Zarządu Wykonawczego, który podziękował wszystkim za przybycie, Staroście Zamojskiemu, Burmistrzowi Zwierzyńca, Prezesowi i strażakom miejscowej OSP za pomoc w organizacji, orkiestrze, kompaniom honorowym i pocztom sztandarowych za udział, organizację oraz wsparcie finansowe. Obchody podwójnego jubileuszu zakończyła defilada pododdziałów. Na placu Zespołu Szkół, gdzie odbyły się Wojewódzkie Obchody 100-lecia Związku OSP RP zorganizowana była wystawa zabytkowego sprzętu pożarniczego, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonej publiczności.

[Galeria zdjęć]

PODSUMOWANIE XXXV WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU ORKIESTR DĘTYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH w 2021 roku

W niedzielę dnia 5 września 2021 roku w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Tomaszowie Lubelskim odbył się XXXV Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, w którym udział wzięło 9 orkiestr dętych ochotniczych straży pożarnych z miejscowości:

1. Kraśnik – dyrygent Kamil Czerwiński

2. Lubartów – dyrygent Andrzej Zaręba

3. Mełgiew - w zastępstwie Rafała Maruszaka poprowadził dyrygent Jarosław Mielko

4. Niedrzwica Kościelna – dyrygent Paweł Chodór

5. Opoka – dyrygent Krzysztof Dąbrowski

6. Ostrów Lubelski – dyrygent Wojciech Durak

7. Poniatowa Wieś – dyrygent Jarosław Mielko

8. Ryki - w zastępstwie Adama Żydka poprowadził dyrygent Michał Nawrot

9. Tomaszów Lubelski – dyrygent Bogdan Pałczyński

Wszystkie orkiestry zaprezentowały się podczas gry w marszu oraz wykonały koncert z kilku przygotowanych utworów.

Na zakończenie przeglądu wszystkie orkiestry wykonały wspólnie 3 utwory, które poprowadził dyrygent miejscowej orkiestry Bogdan Pałczyński, a były to:

1. Hymn Strażacki - Rycerze Floriana

2. Orkiestry Dęte - opr. Julian Kwiatkowski

3. Happy Marching Band - opr. Siegfried Rundel

Komisja organizacyjna po obejrzeniu gry w marszu i wysłuchaniu koncertów dokonała podsumowania i sklasyfikowała orkiestry na najwyższym równym poziomie, przyznając wszystkim nagrody pieniężne.

Wybrani zostali najmłodsi muzycy przeglądu, którymi okazali się Pola Piasecka oraz Mikołaj Bartoszewski z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniatowej Wsi.

Licznie zebrani mieszkańcy miasta i okolic z entuzjazmem oklaskiwali występy wszystkich strażackich orkiestr. Wielkim aplauzem publiczności cieszył się występ mażoretek z Orkiestry Dętej OSP Mełgiew.

W przeglądach regionalnych Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwo lubelskie będą mogły reprezentować wszystkie orkiestry z przeglądu.

Na zakończenie przeglądu Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski z okazji 400-lecia nabycia praw miejskich wręczył wszystkim kapelmistrzom oraz osobom zaproszonym pamiątkowe medale.

Wszystkie orkiestry biorące udział w przeglądzie otrzymały puchary, dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie.

Współorganizatorami przeglądu byli: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie i Miasto Tomaszów Lubelski, przy współpracy i pomocy Tomaszowskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim.

Przegląd był współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Lubelskiego, Miasta Tomaszów Lubelski i Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie.

Partnerem wydażenia było województwo lubelskie "Lubelskie Smakuj Życie" promujące walory regionu i województwa lubelskiego.

Dziękujemy serdecznie współorganizatorom i współfinansującym przegląd, a także wszystkim pomagającym przy organizacji przeglądu orkiestr.

Podczas przeglądu imprezą towarzyszącą był również jubileusz 100-lecia Związku OSP RP oraz 400-lecia Miasta Tomaszów Lubelski.

Wszystkim orkiestrom gratulujemy zaangażowania, prezencji oraz wysokiego kunsztu muzycznego i do zobaczenia w przyszłym roku!!!

[Galeria zdjęć]

Informacja

Ankiety dotyczące zakresu zagadnień omawianych na konsultacjach

Blok V - Ankieta dotycząca dodatku do emerytury.

Blok IV - Ankieta dotycząca działalności społecznej OSP- orkiestry, MDP.

Blok III - Ankieta dotycząca finansowania jednostek OSP.

Blok II - Ankieta dotycząca spraw organizacyjnych OSP, munduru oraz statutu.

Blok I - Ankieta dotycząca organizacji systemu ratowniczego

Przedstawiamy materiały dot. dyskusji na dzisiejszych konsultacjach projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych - Blok V - „Dodatek do emerytur”.

Blok V - Dodatek do emerytur

Cz. V - Wysłuchania dot. projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok IV - „Działalność społeczna OSP - Orkiestry, MDP”.

Przedstawiamy materiały dot. dyskusji na dzisiejszych konsultacjach projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych - Blok IV - „OSP - finansowanie, nadzór, kontrola”.

Blok IV - Działalność społeczna OSP - orkiestry, MDP

Cz. IV - Wysłuchania dot. projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok III - OSP - finansowanie, nadzór, kontrola

Przedstawiamy materiały dot. dyskusji na dzisiejszych konsultacjach projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych - Blok III - „OSP - finansowanie, nadzór, kontrola”.

Blok III - OSP - finansowanie, nadzór, kontrola

Cz. III - Wysłuchania dot. projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok II - SPRAWY ORGANIZACYJNE OSP, MUNDUR, STATUT

Przedstawiamy materiały dot. dyskusji na dzisiejszych konsultacjach projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych - Blok II - Sprawy organizacyjne OSP. mundur, sztandary.

Blok II - SPRAWY ORGANIZACYJNE OSP, MUNDUR, STATUT

Cz. II - Wysłuchania dot. projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok I - ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICZEGO

Przedstawiamy materiały dot. dyskusji na dzisiejszych konsultacjach projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych - Blok I - Organizacja systemu ratowniczego.

Blok I - ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICZEGO

Cz. I - Wysłuchania dot. projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Rząd pracuje nad projektem ustawy o ochotniczej straży pożarnej

29 kwietnia br. (czwartek) w siedzibie MSWiA odbyła się konferencja prasowa w sprawie projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Udział w niej wzięli: minister spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Kamiński; sekretarz stanu w MSWiA, Maciej Wąsik oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Poniżej znajduje się link do projektu ustawy oraz link przedstaiający ocenę prawną ustawy

[PROJEKT USTAWY O OSP]

[OCENA PRAWNA PROJEKTU USTAWY O OSP]

4 maja 2021 r. Dzień św. Floriana

W dzień Świętego Floriana 4 maja 2021 roku Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego Grzegorz Szyszko wraz z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbryg. Grzegorzem Alinowskim i Komendantem Miejskim PSP w Lublinie bryg. Markiem Fiutką złożyli wieniec pod pomnikiem strażaków poległych za ojczyznę w latach 1939 – 1950.

Wartę honorową pod pomnikiem wystawili strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 w Lublinie.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł nasz przyjaciel ks. Henryk Kozyra Kanonik honorowy Kapituły Chełmskiej - Proboszcz parafii w Wirkowicach Kapelan Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w Krasnymstawie – Kapelan Powiatowy Policji w Krasnymstawie

Msza św. żałobna zostanie odprawiona 26 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 15.00 w kościele pw. Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa w Wirkowicach.

Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana 27 kwietnia br. (wtorek) o godz. 11.00 w kościele Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa w Wirkowicach. Ciało zostanie złożone w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Zamościu.

Przedłużenie niektórych terminów dot. sprawozdań finansowych

Informujemy o przedłużeniu niektórych terminów dotyczących sprawozdań finansowych.

Rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużył niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych.

W szczególności przedłużono:

o 3 miesiące - czyli do końca 6. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na sporządzenie sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym terminu nie przedłużono).

o 3 miesiące - czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym terminu nie przedłużono).

do dnia 31 lipca 2021 r. termin na złożenie sprawozdań finansowych do Szefa KAS przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Termin na złożenie do KRS sprawozdania finansowego przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS to 15 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania (termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony).

Termin na złożenie do Szefa KAS sprawozdania finansowego przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS to 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania (termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony).

Powyższe przedłużenia terminów mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r.

W ww. rozporządzeniu zmieniono także inne terminy określone w:

w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (na zatwierdzenie sprawozdania), w przypadku:

spółdzielni mieszkaniowych, w których ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie tej ustawy – przedłuża się do dnia odbycia walnego zgromadzenia, o którym mowa w art. 90 tej ustawy niektórych innych jednostek, w przypadku których brak jest możliwości podejmowania uchwał (szczegółowe warunki zawarte są w rozporządzeniu).

Rozporządzenie zostało opublikowane 29 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 572 (Dz. U. z 2021 r. poz. 572).

[Ministerstwo Finasów]

[Dz.U. 29.03.2021 poz.572_przdłużenie terminów składania sprawozdań]

Przedłużeniu terminów składania CIT i sprawozdań finansowych za rok 2020.

Przedluzenie terminu na sporzadzenie sprawozdan finansowych za 2020 r

Termin rozliczenia podatku cit przedluzony do 30 czerwca 2021 r

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich – Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego

W dniu 24 lutego 2021 r. odbyła się ocena prac, które wpłynęły na Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny do Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie. Poniżej zamieszczamy protokół z oceny prac plastycznych.

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich - Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego, planowane jest pod koniec kwietnia br. O miejscu i godzinie podsumowania eliminacji wojewódzkich zainteresowani zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.

[Protokół - Konkurs plastyczny woj. lubelskiego]

Można zatrudniać mechaników - konserwatorów z OSP

Zgodnie z decyzją RIO w Gdańsku z listopada 2020r., Regionalna Izba Obrachunkowa, po ponownym przeanalizowaniu praktyki zlecania przez organy wykonawcze gmin i finansowanie środkami budżetowymi w szczególności członków ochotniczych straży pożarnych, odstąpiła od wskazywania jako nieprawidłowości zawierania umów zleceń, których przedmiotem jest wykonywanie obowiązków konserwatora lub mechanika na rzecz jednostek OSP przez ich członków.

Powyższe stanowisko oznacza, że RIO odstępuje od niekorzystnej interpretacji możliwości zatrudnienia konserwatorów - mechaników OSP przez gminy.

Cieszymy się, że przywrócona została dotychczasowa interpretacja przepisów w tym zakresie.

Prezes RIO uznała, że można zawrzeć umowę z członkiem OSP-mechanikiem, jednak nie z kierowcą

Stanowisko ZOSP RP organizatora OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" edycja 2021

Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie uruchomił punkt konsultacyjny on line

Szanowne Druhny I Druhowie, Rozpoczęła się kampania sprawozdawczo-wyborcza przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP. Warunki zewnętrzne w jakiej przychodzi nam ją przeprowadzić powodują, że pojawia się wiele pytań i wątpliwości związanych z możliwym sposobem jej przeprowadzenia.

Sytuacja pandemii i związane z tym regulacje prawne wymuszają zmianę dotychczasowych form przeprowadzania zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP postanowił pomóc Wam w wyjaśnieniu wątpliwości związanych z organizacją Zebrań. Można będzie też zasięgnąć informacji we wszelkich innych sprawach dot. problemów ochotniczego pożarnictwa, OSP i Związku.

Od dnia 25 stycznia br. uruchamiony został punkt konsultacyjny w którym dyżurujący pracownicy Związku udzielą Wam odpowiedzi od razu, bądź przyjmą zgłoszenie i udzielą odpowiedzi w terminie późniejszym po konsultacji z ekspertami.

Punkt działa w trybie wideorozmowy w godz. 9.00-15.00.

W celu uzyskania porady należy na urządzeniu posiadającym głośnik, mikrofon, wyświetlacz i dostęp do internetu (laptop, smartfon, tablet) uruchomić następujący link: https://meet.google.com/odp-usax-bzp

Można też dołączyć ze smartfona po wybraniu numeru: +48 22 163 94 06 Kod PIN: 409 265 638#

Więcej o dołączaniu do wideorozmowy tu: http://www.zosprp.pl/?q=content/dolaczanie-do-spotkania-w-google-meet

Jeżeli wystąpią problemy z połączeniem prosimy o kontakt

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Główny

Zarząd Wykonawczy 22 509-50-52

Zapraszamy.

W związku z wprowadzeniem od dnia 10 października 2020 r. strefy żółtej w całym kraju w budynkach OW ZOSP RP w Lublinie, Filiach w Białej Podlaskiej oraz Zamościu zasłanianie nosa i ust jest obowiązkowe.

Zdalny Przegląd Orkiestr OSP 2020 – znamy wyniki!

Z ogromną przyjemnością informujmy, że Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy OSP Niedrzwica Kościelna zajęła III miejsce w Zdalnym Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych, którego organizatorem był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie.

Orkiestra uczestniczyła w kategorii - występ koncertowy i została uplasowana na I miejscu w kategorii Srebro Pasmo +.

Link do nagrania konkursowego:Link do występu orkiestry

Więcej informacji dot. konkursu na stronie: Wyniki zdalnego przeglądu osrkiestr OSP 2020

Uchwały dotyczące zebrań OSP na 2021 rok

Kalendarze na 2021 rok

Informujemy, że posiadamy w swojej ofercie kalendarze strażackie na 2021 rok.

Zapraszamy do kontaktu.

Wszystkie Volkswageny Transportery trafiły już do OSP

Na mocy porozumienia, które Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zawarł z Volkswagen Financial Services Polska, 29 czerwca ostatnia transza z trzydziestu Volkswagenów Transporterów została przekazana przedstawicielom OSP z różnych rejonów Polski. Poniżej przedstawiamy przygotowane przez Związek kryteria przyznawania samochodów oraz OSP, do których trafiły Transportery.

Bezpłatnie użyczone OSP przez Volkswagen Financial Services samochody zostały wyposażone w karty paliwowe, są ubezpieczone i objęte obsługą serwisową. Charakteryzują się przestronną 6-osobową kabiną i dużą przestrzenią ładunkową. Napęd na cztery koła pozwoli strażakom dotrzeć w krótkim czasie do każdego miejsca. Volkswageny Transportery będą wparciem dla strażaków-ochotników w ich codziennych działaniach, w tym w walce ze skutkami epidemii COVID-19, powodzi czy suszy.

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie ZOSP RP, 67 Ochotniczych Straży Pożarnych złożyło stosowne wnioski. Wytypowanie 30 z nich okazało się o tyle trudne, że każda OSP wykazała duży potencjał użytkowania Volkswagena Transportera T6 TDI L2H1 4Motion. Dotychczasowe działania zgłoszonych OSP również wskazywały na ich duże zaangażowanie i poświęcenie. Przyjęto zatem kilka kryteriów pomocnych w obiektywnym dokonaniu wyboru finałowej trzydziestki, w tym:

1. przynajmniej jedno auto na województwo (jeżeli z danego województwa złożono jeden wniosek to został rozpatrzony pozytywnie);

2. statystyka działań w 2020 r.;

3. liczba członków mogących brać udział w akcjach;

4. opis przewidywanego sposobu wykorzystania pojazdu.

W naszym województwie Volkswageny Transportery trafiły do OSP Olszowiec i OSP Urzędów

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w dotychczasowej realizacji projektu, a wszystkim wnioskodawcom przekazujemy wyrazy uznania za dotychczasową działalność.

III Zawody Halowe Dziecięcych Drużyn Pożarniczych

OSP Polska Cerekiew organizuje kolejne, III Zawody Halowe Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.

Zawody są z założenia imprezą cykliczną rozgrywaną corocznie na przełomie lutego i marca.

Data najbliższych zawodów: 27.02.2021 (jeśli Covid pozwoli).

Miejsce: GOSiR Zakrzów, gmina Polska Cerekiew, powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie.

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy w wieku od 6 do 10 lat.

Drużyna składa się z 8 zawodników + nieobowiązkowo 1 zawodnik rezerwowy.

Rozgrywane jest 6 konkurencji. Więcej na ten temat można przeczytać w majowym numerze "Strażaka".

W załączeniu przesyłam linki do materiałów video z poprzednich zawodów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt. .

Komendant Zawodów

Janusz Szulka

OSP Polska Cerekiew

tel. 661 936 702

e-mail: ddp.halowe@interia.pl

https://www.youtube.com/watch?v=CzHDKt41g08

https://www.youtube.com/watch?v=FygBDQH4fjk&t=95s

INFORMACJA w sprawie przyjętych rozwiązań prawnych istotnych dla strażaków OSP związanych z COVID-19

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) dodano do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) art. 31k zgodnie z którym ważność orzeczeń lekarskich, o których mowa w art. 71b ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 75c ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635, 1726 i 2020), art. 53 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940), art. 135 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2018 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384) oraz art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518, 1593 oraz z 2020 r. poz. 471) przedłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.) członek ochotniczej straży pożarnej biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych ma prawo do okresowych bezpłatnych badań lekarskich.

W związku z powyższym ważność orzeczeń lekarskich dotyczących okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych została przedłużona do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ponad powyższe warto przywołać dodany art. 31m, zgodnie z którym orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualne-go orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Powyższy zapis dotyczy orzeczeń:

a) lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

b) psychologicznych o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym. Orzeczenia te są wymagane, aby móc kierować pojazdem uprzywilejowanym (patrz - art. 106 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 341).

Wydłużenia terminu na złożenie CIT-8 za 2019 rok.

Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie, które wydłuża termin złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku CIT za 2019 r.

Termin złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych, tj. podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów wydłużono do 31 lipca br

Dla wszystkich pozostałych podatników termin złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. mija 31 maja br.

[Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r]

Komunikat o odwołaniu VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę.

Mając na uwadze rosnące zagrożenie związane z chorobą COVID-19 wywołaną koronawirusem, a także stawiając bezpieczeństwo wszystkich strażaków i ich rodzin na pierwszym planie, Komitet Organizacyjny ds. przygotowań VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę podjął decyzję o jej odwołaniu we wcześniej zaplanowanym terminie.

Jednocześnie informujemy, że VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę odbędzie się 25 kwietnia 2021 roku.

Dotyczy Posiedzenia Prezydium i Zarządu OW ZOSP RP woj. lubelskiego

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym posiedzenie Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego z udziałem Komisji przy OW ZOSP RP zaplanowane na 23 marca 2020 r. zostaje odwołane. O nowym terminie posiedzenia zainteresowani zostaną poinformowani.

UWAGA!!!

UWAGA!!!

W związku z licznymi ostatnio zgłoszeniami od jednostek OSP o problemie wysłania e-sprawozdania do KAS informujemy o możliwości logowania się inną drogą. Poniżej podajemy ścieżkę dostępu, która ułatwi podpisanie i wysłanie e-sprawozdania za pomocą Profilu Zaufanego.

Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego

https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

UWAGA! Zmiany dla OSP w składaniu CIT-8 i sprawozdań rocznych.

Z uwagi na rozpoczętą kampanię sprawozdawczą w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych należy zwrócić uwagę na fakt sposobu i metody składania CIT-8 oraz sprawozdań finansowych za rok podatkowy 2019. Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Po pierwsze: Art.3 pkt.3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1978) wprowadza zmiany w art. 27a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczące składania zeznania CIT-8 o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) w roku podatkowym przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podst. art. 17 pkt. 1 w postaci papierowej do Urzędu Skarbowego. Zapis ten wszedł w życie z dniem 25.10.2019 r.

Informacja ta jest zamieszczona na stronie Związku OSP RP pod adresem:

www.http://www.zosprp.pl/?q=content/zmiana-dla-osp-w-skladaniu-cit-8-mozna-skladac-w-formie-papierowej-nie-potrzebny-jest-juz-po/

Po drugie: Wspomniana wyżej ustawa wprowadza również zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie składania sprawozdań finansowych przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Skarbowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zapis ten wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Sprawozdanie finansowe będzie składane nie do Urzędu Skarbowego jak było do tej pory, ale do Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.. Będzie to składane w formie ustrukturyzowanej a nie jak do tej pory nieustrukturyzowanej czyli w dowolnym pliku i formacie. Szef KAS będzie te sprawozdania następnie udostępniał naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych.

Uwaga – uzupełnienie informacji!!!

Na stronie Ministerstwa Finansów dnia 17.01.2020 r. (w zakładce aktualności) pojawił się artykuł na temat sposobu i nowych zasad składania sprawozdań finansowych przez jednostki, które nie są wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, link do strony:

www.https://www.gov.pl/web/finanse/nowe-zasady-skladania-sprawozdan-finansowych-przez-niektorych-podatnikow-cit

Po trzecie: Od obowiązku składania sprawozdań rocznych OSP może się zwolnić, jeżeli spełni wymogi określone w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie co do prowadzenia uproszczonej formy rachunkowości. Może wówczas do 31 stycznia złożyć do Urzędu Skarbowego informację w sprawie uproszczonej rachunkowości wraz z uchwałą walnego zebrania. Będą one jednak nadal zobowiązane tak jak wszystkie pozostałe OSP do złożenia zeznania CIT-8 do Urzędu Skarbowego (w terminie nie później niż do 31 marca).

Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej Związku OSP RP pod adresem:

www.http://www.zosprp.pl/?q=content/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-osp-z-uproszczonej-formy-prowadzenia-rachunkowosc/

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich – Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

W dniu 19 lutego 2020 r. odbyła się ocena prac, które wpłynęły z woj. lubelskiego na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny do naszego Oddziału .

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny prac plastycznych.

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich - Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, odbędzie się w terminie 28 kwietnia 2020 roku.

O miejscu i godzinie podsumowania eliminacji wojewódzkich zainteresowani zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.

[Protokół - Konkurs plastyczny woj. lubelskie]

XXVI Regionalne Przeglądy Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych 2020

Terminy Przeglądów:

23 maja - Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie

06 czerwca – Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie

13 czerwca - Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie

21 czerwca - Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie

28 czerwca - Daleszyce, woj. świętokrzyskie

Ciechanów, woj. mazowieckie (w trakcie ustalania: 16,17.05 lub 20.06)

Formularz zgłoszenia do konkursu muzycznego i pokazów parady

Wybór miejsca Przeglądu zależy od Orkiestry.

Zgłoszenie, w formie wypełnienia formularza, przyjmowane jest najpóźniej 30 dni przed datą przeglądu, w którym chce uczestniczyć Orkiestra. Do tego dnia można modyfikować swoje zgłoszenie. Zgłoszenie do ostatniego przeglądu w tegorocznej edycji przyjmowane jest najpóźniej do dnia 25 maja 2020 roku.

Planowana maksymalna liczba orkiestr uczestniczących w jednym przeglądzie - 10.

Przeglądy są jednodniowe i odbywać się będą w ramach godzinowych 10:00-18:00 w zależności od ilości uczestników.

Ramowy program:

Przyjazd orkiestr

Odprawa dyrygentów i choreografów (losowanie kolejności występów Orkiestr) – spotkanie w miejscu wskazanym przez gospodarzy

Ceremonia otwarcia Przeglądu, w tym: wystąpienia gospodarzy i przedstawicieli Związku OSP RP i wspólne wykonanie utworów.

Przemarsz orkiestr ulicami miasta-gospodarza (odległość do 1000 m) trasami wskazanymi przez gospodarzy z oceną gry w marszu (w miejscu przemarszu wspólnym dla wszystkich Orkiestr), przy czym obowiązuje zatrzymanie Orkiestry w marszu przed Jury, przerwanie gry i ponowne rozpoczęcie gry w marszu.

Występy konkursowe - w wylosowanej kolejności (3 utwory muzyczne w tym minimum 1 utwór kompozytora polskiego)

Pokazy parady marszowej – konkurs zgodnie ze zgłoszeniami (§ 3 pkt. 4, 5 „Regulaminu Przeglądów Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych”) – w wylosowanej kolejności

Koncert okolicznościowy (podczas obrad Jury)

Ogłoszenie wyników Przeglądu

Utwory do wspólnego wykonania:

Sygnał Straży Pożarnych

Rycerze Floriana - Hymn Związku OSP RP

Romanza F. Chopin

Marsz Strażaków muz. F. Zwoliński

Orkiestry Dęte opr. J. Kwiatkowski

Pieśń IV Szwadronu (przybyli ułani) opr. G. Duchnowski

Jak to na wojence ładnie opr. G. Duchnowski

Materiały nutowe zostaną udostępnione po zgłoszeniu się Orkiestry do udziału w Przeglądzie (wypełnieniu formularza).

Uwagi:

Ceremonia Otwarcia i przemarsz Orkiestr mogą występować w dowolnej kolejności, zależnie od warunków miasta – gospodarza Przeglądów.

Przegląd odbywa się zgodnie z „Regulaminem Przeglądów Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych” zatwierdzonym przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP 9 lutego 2006 roku (dostępny na stronie Związku OSP RP zosprp.pl zakładka „regulaminy”)

W przerwie między występami orkiestry otrzymują posiłek.

Szczegółowo program i godziny podane zostaną w zaproszeniu, które prześlemy zgodnie ze zgłoszeniem Orkiestry.

Sprawy organizacyjne dotyczące przebiegu Przeglądu (losowanie, posiłki itp.) zostaną podane podczas odprawy dyrygentów i choreografów.

Informacja dodatkowa o przeglądach Orkiestr OSP

Obowiązujący regulamin dostępny jest pod linkiem

http://www.zosprp.pl/php/regulaminy/151-26-2006zal01.pdf/

Ocena gry w marszu.

- Obowiązuje obowiązkowe zatrzymanie Orkiestry na wysokości przewodniczącego jury /orientacyjny punkt podany na odprawie w dniu przeglądu/. Możliwe są: zatrzymanie gry i marszu, zatrzymanie marszu bez gry, zatrzymanie gry a następnie marszu. Rekomendowane jest zagranie podczas postoju na wysokości jury kilka/kilkanaście taktów dowolnego marsza. Odmarsz Orkiestry może odbyć się innym marszem (ale również może być grany ten sam utwór). Istotne przy ocenie tej kategorii jest m.in. jednolitość ruchów instrumentów i reakcja muzyków na komendy buławą (unikanie słownych komend). Ocena gry w marszu stanowi ½ oceny Orkiestry w konkursie głównym (sumuje się z występem scenicznym).

- Przeglądy ocenia w br. poszerzone jury (planowane w sumie 5 osób), z czego koncert oceniany jest przez 4 członków jury. Skład jury różni się w różnych lokalizacjach przeglądów. Skrajne noty członków jury są omawiane przez jury, aby zapewnić możliwie najobiektywniejszą ocenę w zestawieniu wszystkich przeglądów regionalnych.

Każda z Orkiestr podczas rozdania dyplomów otrzymuje średnią notę, jaką otrzymała w poszczególnych kompetencjach

(koncert + przemarsz oraz musztra paradna). Te noty posłużą po do sporządzenia ogólnopolskiego rankingu Orkiestr OSP 2020 po ostatnim tegorocznym przeglądzie regionalnym (28 czerwca Daleszycach). Najlepsze Orkiestry zostaną zaproszone na Ogólnopolski Festiwal Orkiestr OSP w 2021r. Ich liczba będzie znana na początku 2021r.

- Wspólne wykonanie podczas przeglądów, po konsultacji z przedstawicielami Orkiestr, zostało zredukowane do kilku pozycji: Sygnał Straży Pożarnych, Rycerze Floriana, Romanze (utwór o charakterze patriotycznym), Marsz Strażaków, Orkiestry Dęte, Pieśń IV Szwadronu (przybyli ułani, Jak to na wojence ładnie. Utwory podczas przeglądów dyrygują obowiązkowo dyrygenci Orkiestr biorących udział w konkursie. Chęć zadyrygowania danym utworem można zgłaszać telefonicznie, mailowo lub podczas odprawy w dniu przeglądu.

- Nagrody fundują gospodarze lub dodatkowi sponsorzy przeglądów bezpośrednio po ich zakończeniu. Ich wartość i ilość określają partnerzy przeglądów (burmistrzowie).

- W czasie trwania przeglądów, jak i po ich zakończeniu będziemy prosić przedstawicieli Orkiestr (biorących w nich udział obecnie, w przeszłości lub zainteresowanych wzięciem udziału w przeglądach w kolejnych edycjach) do wypełnienia anonimowych ankiet dotyczących spraw regulaminowych przeglądów, organizacyjnych i artystycznych. Wyniki posłużą do ulepszania całego cyklu.

Kontakt:

Dział Programowy

Tel: 22 5095040

e-mail: ps@zosprp.org.pl

VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę Częstochowa, 26 kwietnia 2020 roku

[Karta_Zgloszenia_VIII_Pielgrzymka_2020.doc]

[Projekt_oprawy_muzycznej.doc]

Zebranie sprawozdawcze u najlepszej MDP w Polsce

2 lutego 2020 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Świderki (gm. Wojcieszków, pow. Łuków, woj. lubelskie). To ochotnicza straż pożarna, w której działa najlepsza młodzieżowa drużyna pożarnicza w Polsce - MDP Świderki to zwycięzcy X edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oraz jej opiekuna. Funkcję opiekuna pełni nieustannie dh Magdalena Żentała, która w związku z wygraną została członkiem honorowym Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Zebranie sprawozdawcze OSP za rok 2019 poza tradycyjnym porządkiem zawierało również sprawozdanie z działalności MDP za rok 2019 i plan pracy na rok 2020. Sprawozdanie przedstawił dowódca drużyny dh Konrad Kajka. Drużyna obecnie liczy 51 członków. W związku z tak dużą liczba członków jednostka OSP postanowiła powołać drugiego opiekuna, którym została dh Katarzyna Nowak.

Zebranie otworzyła Prezes OSP – dh Monika Pytlik, która przywitała przybyłych gości wśród których byli m.in.: dh Teresa Tiszbierek – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, dh Grzegorz Szyszko – Dyrektor Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego, st. bryg. Tomasz Majewski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, kpt. Sylwester Goławski – d-ca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łukowie oaz Piotr Goławski - Zastępca Wójta Gminy Wojcieszków. Zebranie prowadził dh Jerzy Górka.

To wyjątkowy rok w życiu Ochotniczej Straży Pożarnej w Świderkach, która wygraną wpisała się w historię Związku OSP RP. To rok, w którym jako jedyna może się poszczycić tytułem „Najlepsi z Najlepszych”. Tytuł został przez nich ciężko wypracowany ale również zobowiązuje do dalszej pracy i rozwoju drużyny.

Podsumowując rok 2019, drużyna MDP Świderki nazwała go „rokiem spełniania marzeń”. Wygraną w konkursie „Najlepsi z Najlepszych” stała się największym sukcesem w historii drużyny i nagrodą za działalność w swojej małej ojczyźnie. Każda drużyna działa w swoim środowisku bezinteresownie, dlatego cenne jest, że konkurs docenia całą drużynę, ale też i każdego członka z osobna.

Do końca lutego można składać zgłoszenia do XI edycji konkursu. Zachęcamy do wzięcia udziału.

Informacja dotycząca składania wniosków na dofinansowanie do zakupu umundurowania specjalistycznego oraz wyposażenia osobistego strażaka ochotnika

W 2020 roku wzorem lat ubiegłych, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa lubelskiego planuje uruchomić środki finansowe na dopłaty do zakupu umundurowania specjalistycznego oraz wyposażenia osobistego strażaka ochotnika.

Podstawą otrzymania dofinansowania jest złożenie formularza wniosku w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości i składania wniosków do odpowiednich biur Oddziału.

Planując zakupy umundurowania i sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych należy zwracać szczególną uwagę, aby posiadały odpowiednie normy i certyfikaty dopuszczające do stosowania w czasie akcji. Jest to szczególnie ważne przy akcjach ratowniczo-gaśniczych chroniąc strażaka ochotnika przed uszczerbkiem na zdrowiu.

W swojej ofercie posiadamy bogatą gamę umundurowania oraz sprzętu przeciwpożarowego. Bazując na wieloletniej współpracy z Zarządem Głównym ZOSP RP oraz firmami zajmującymi się produkcją i handlem różnego rodzaju asortymentu strażackiego zapewniamy atrakcyjne ceny jak również jesteśmy elastyczni przy indywidualnych wycenach udzielając różnego rodzaju rabatów.

Stanowisko Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej organizatora Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom edycja 2020"

W związku z rozpoczęciem kolejnej edycji OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” w roku 2020 oraz stanowiskiem Przewodniczącej Komisji ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP wynikającym ze zmiany ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) wygaszającym działalność szkół gimnazjalnych informuję, że turniej w roku 2020 odbędzie się zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

[Stanowisko Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej organizatora Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom edycja 2020"]

Szkolenie dla osób, które zajmują się wymianą polsko-niemiecką MDP

W weekend 25-26 stycznia ZG ZOSP RP w Warszawie organizuje szkolenie dla osób, które zajmują się wymianą polsko-niemiecką MDP lub chciałyby korzystać ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Link do formularza zgłoszenia on-line:

www.https://forms.gle/ysmj5JgERBpg8DePA/

Zapraszamy do skorzystania

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

43. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom" - przewidywany termin eliminacji wojewódzkich - 29 kwietnia 2020 r.

UWAGA!!!

W związku ze zmianą ustroju szkół, podział na grupy w roku szkolnym 2019-2020 przedstawia się następująco:

Grupa I – uczniowie klas I – VI – szkoły podstawowej,

Grupa II– uczniowie klas VII – VIII – szkoły podstawowej,

Grupa III– uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W przypadku ewentualnych zmian, powiadomimy oddzielnym pismem.

Pracownia Orkiestry Strażackiej

Szanowni Państwo.

Realizujemy projekt „Pracownia Orkiestry Strażackiej” polegający na wsparciu strażackich Orkiestr Dętych w Polsce poprzez stworzenie na bazie Związku OSP RP sieci orkiestr dętych oraz objęcie opieką szkoleniową i doradczą ich kadry artystycznej i organizacyjnej.

Projekt Związku OSP RP „Pracownia Orkiestry Strażackiej” finansowy będzie przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Aktualnie prowadzimy nabór na warsztaty, które odbędą się 16-17 listopada w Warszawie - panel z zarządzania - pozyskiwanie środków z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;- formalno-prawne aspekty funkcjonowania Orkiestr OSP a pozyskiwanie środków na działalność strażackiej Orkiestry;

informacje o warsztatach i formularz zgłoszeń dostępne na stronie Związku

www.http://www.zosprp.pl/?q=content/pracownia-liderow-orkiestrowych-20192020/

zgłoszenia pod linkiem:

www.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfTNox9OqcDXrGisN_3f81O6DQnsGAhMN7_P2gOe-ZQ0hJkQ/viewform?vc=0&c=0&w=1/

Prowadzimy również nabór na miejsce realizacji warsztatów dla kadr strażackich orkiestr dętych w 2020 roku.

Zapraszamy do zgłaszania się chętne Orkiestry OSP do pełnienia roli gospodarzy warsztatów odbywających się w ramach projektu.

zgłoszenia pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvetUglJHcow_27ylfPNbpG8UplKMFjKviPLPxzwnMqJbRxQ/viewform?vc=0&c=0&w=1/

Monika Kajzer

koordynator projektu

Dział Programowy

Związek OSP RP

ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa

tel. 22 509 50 50

fax. 22 827 53 29

WARSZTATY DLA STRAŻACKICH ORKIESTR DĘTYCH.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie realizuje projekt „Pracownia Orkiestry Strażackiej” polegający na wsparciu strażackich Orkiestr Dętych w Polsce poprzez stworzenie na bazie Związku OSP RP sieci orkiestr dętych oraz objęcie opieką szkoleniową i doradczą ich kadry artystycznej i organizacyjnej. Projekt Związku OSP RP „Pracownia Orkiestry Strażackiej” finansowy będzie przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Informacje o warsztatach i formularze zgłoszeń dostępne są na stronie Związku OSP RP

www.http://www.zosprp.pl/ w zakładce kultura lub w zakładce pracownia liderów orkiestrowych.

Harmonogram warsztatów projektu dostępny jest na stronie Związku OSP RP:

www.http://www.zosprp.pl/?q=content/pracownia-liderow-orkiestrowych-20192020/

Aktualnie prowadzony jest nabór na warsztaty, które odbędą się 12-13 października w Kłomnicach k/Częstochowy:

- Warsztaty dla kapelmistrzów strażackich Orkiestr,

- Warsztaty dla kadry zarządzającej strażackich Orkiestr.

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie prowadzi również nabór na miejsce realizacji warsztatów dla kadr strażackich orkiestr dętych w 2020 roku.

Związek OSP RP zaprasza do zgłaszania się chętne Orkiestry OSP do pełnienia roli gospodarzy warsztatów odbywających się w ramach projektu.

Osobą do kontaktu jest koordynator projektu Monika Kajzer:

Dział Programowy Związku OSP RP w Warszawie

ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa, tel. 22/509-50-50, fax. 22/827-53-29.

Zapraszamy do udziału!

82 mln złotych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Termin złożenia wniosków upływa 10 września!!!

Przyjęty przez sejm 31 lipca projekt ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wchodzi w życie 14 sierpnia 2019 roku. Nowe zapisy ustawy pozwolą na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych dodatkowymi pieniędzmi z budżetu państwa na realizację zadań statutowych. Oprócz zadań związanych m.in. z gaszeniem pożarów, do ustawy wpisano następujące zadania realizowane przez OSP:

1) organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;

2) organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

3) upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

4) propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Koszty realizacji wskazanych zadań, mogą być pokrywane z: budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.

W 2019 roku budżet państwa przeznaczy na sfinansowanie tych zadań maksymalnie 82 mln zł.

Ustawa określa, że minister spraw wewnętrznych będzie dokonywał rozdziału środków finansowych, na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania tej straży, wraz z opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Cel realizowanego zadania musi być zgodny z przyjętymi zmianami ustawy.

[Tryb i zasady]

[WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI wersja word]

[WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI wersja pdf]

[Przykładowy wniosek]

Ochotnicze Straże Pożarne realizują różnego rodzaju działania i projekty, które wykraczają poza zadania polegające na walce z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Rząd zakłada, że każda OSP otrzyma 5 tys. zł. Niewykorzystane środki zostaną przydzielone dla OSP, które złożą wnioski na projekty, co oznacza, że kwoty dofinansowania mogą być wyższe.

Poniżej na bieżąco będą zamieszczane przykładowe zestawy szkoleniowe na które można wydatkować otrzymane środki zgodnie z punktem nr 2.

Zapraszamy do współpracy

[I Zestaw dydaktyczny OSP]

[II Zestaw dydaktyczny medyczny]

[III Zestaw dydaktyczny medyczny]

[IV Zestaw dydaktyczny medyczny]

[V Zestaw dydaktyczny wysokościowy]

[VI Zestaw dydaktyczny medyczny]

[VII Zestaw dydaktyczny MDP]

XXVI KONKURS KRONIK oraz inne KONKURSY HISTORYCZNE

XXVI Ogólnopolski Konkurs Kronik,

XXVI Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje ,,Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”,

XIV Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa,

Podsumowanie konkursów odbędzie się w dniach 21-22 września 2019 r w Olsztynie.

Prosimy o nadsyłanie kart zgłoszeń najpóźniej do 15 sierpnia.

Prace konkursowe należy przesłać do 15 sierpnia.

Przypominamy o dwuletnim cyklu zgłoszeń kronik.

Kroniki zgłoszone do konkursu ogólnopolskiego w 2018 nie podlegają ocenie w 2019.

Poniżej karty zgłoszeń i regulaminy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Dział Programowy

Związek OSP RP

ul. Oboźna 1,

00-340 Warszawa

tel. 22 509 50 50

fax. 22 827 53 29

www.zosprp.pl

Ponadto proszę przesłać dodatkowo zgłoszenia elektronicznie do wiadomości do OW ZOSP RP w Lublinie - na adres:

lublin@zosprp.pl

[karta zgłoszenia - Konkurs Kronik]

[karta zgłoszenia - Konkurs Monografia]

[karta zgłoszenia - Prace Popularnonaukowe]

[Regulamin konkursu]

[Regulamin konkursu na prace popularnonaukowe]

Wojewódzki Konkurs Kronik OSP – Lublin 2019

W dniu 28 czerwca 2019 roku w siedzibie Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie odbyły się warsztaty kronikarskie oraz I Wojewódzki Konkurs Kronik OSP, ZOGm, ZOP, MDP, Orkiestr Dętych OSP województwa lubelskiego.

Do konkursu zgłoszono kroniki z 11 jednostek OSP. Spotkanie rozpoczął Tadeusz Szyszko-Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Lublinie. Warsztaty kronikarskie poprowadził Jerzy Brzozowski-członek wojewódzkiej komisji historycznej, podczas których nastąpiła wymiana doświadczeń pomiędzy autorami kronik oraz doskonalenie kunsztu kronikarskiego.

Następnie komisja konkursowa w składzie: Mirosław Walicki-przewodniczący wojewódzkiej komisji historycznej, Piotr Szczurek-członek wojewódzkiej komisji historycznej i Tadeusz Sławecki-wiceprezes ZOW ZOSP RP w Lublinie i jednocześnie przewodniczący wojewódzkiej komisji ds. młodzieży, oceniła kroniki i dokonała podsumowania:

-Dyplomy za wzorowe prowadzenie kroniki otrzymały OSP: Osiny, Urszulin, Deszkowice, Leśniczówka, Końskowola, Tuczna, Hordzieżka i Adamów.

-Dyplomy za udział w konkursie kronik otrzymały OSP: Sąsiadka, Radecznica i Zaburze.

Wszyscy autorzy zgłoszonych kronik otrzymali kroniki, które sponsorował Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Lublinie.

Gratulujemy autorom wszystkim kronik i życzymy dalszych osiągnięć na niwie artystycznej!

[Galeria zdjęć]

PODSUMOWANIE XXXIV WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU ORKIESTR DĘTYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W 2019 ROKU

W niedzielę dnia 23 czerwca 2019 roku w Nałęczowie odbył się XXXIV Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, w którym udział wzięło 10 orkiestr z miejscowości:

1. Józefów nad Wisłą – dyrygent Anton Szaszkow

2. Kraśnik – dyrygent Kamil Czerwiński

3. Lubartów – dyrygent Andrzej Zaręba

4. Milanów – dyrygent Piotr Gierulski

5. Niedrzwica Kościelna – dyrygent Paweł Chodór

6. Ostrów Lubelski – dyrygent Wojciech Durak

7. Poniatowa Wieś – dyrygent Jarosław Mielko

8. Puławy – dyrygent Dariusz Domański

9. Szastarka – dyrygent Wojciech Durak

10. Tomaszów Lubelski – dyrygent Bogdan Pałczyński

Na rozpoczęcie przeglądu wszystkie orkiestry wykonały wspólnie 3 utwory, które poprowadził dyrygent Paweł Chodór:

1. Hymn Strażacki - Rycerze Floriana

2. Orkiestry Dęte - opr. Julian Kwiatkowski

3. Happy Marching Band - opr. Siegfried Rundel

Jury w składzie: Marian Chmielewski, Jerzy Zawisza, Mariusz Dziubek po ocenie gry w marszu i wysłuchaniu koncertów konkursowych dokonało podsumowania i klasyfikacja pierwszych pięciu miejsc przedstawia się następująco:

I miejsce zajęła Orkiestra Dęta z Tomaszowa Lubelskiego

II miejsce zajęła Orkiestra Dęta z Lubartowa

III miejsce zajęła Orkiestra Dęta z Niedrzwicy Kościelnej

IV miejsce zajęła Orkiestra Dęta z Józefowa nad Wisłą

V miejsce zajęła Orkiestra Dęta z Szastarki

Pozostałe orkiestry otrzymały wyróżnienia za udział w przeglądzie:

wyróżnienie dla Orkiestry Dętej z Poniatowej Wsi

wyróżnienie dla Orkiestry Dętej z Puław

wyróżnienie dla Orkiestry Dętej z Ostrowa Lubelskiego

wyróżnienie dla Orkiestry Dętej z Milanowa

wyróżnienie dla Orkiestry Dętej z Kraśnika

Decyzją jury grę w marszu najlepiej wykonała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie.

Za najlepszego kapelmistrza-dyrygenta przeglądu jury uznało Andrzeja Zarębę z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie.

Najmłodszym muzykiem przeglądu okazał się Antoni Gierulski z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanowie, grający na trąbce.

Specjalne wyróżnienia dostali dodatkowo:

Bartłomiej Trzeciak z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanowie za ekspresję podczas gry na trąbce,

Albert Bryczek z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce za solowego wykonanie utworu,

Emilia Krawczyk-Durak i Katarzyna Sobczyńska z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Lubelskim za solowe wykonanie utworów,

Julka Drozd, Ania Tyniec i Hania Pietras z Orkiestry Dętej w Józefowie nad Wisłą za ekspresję gry na perkusji.

Podczas przeglądu w uznaniu szczególnych zasług dla upowszechniania i krzewienia kultury muzycznej w ruchu amatorskim orkiestr strażackich, za bogaty dorobek artystyczny oraz za aktywną działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej medalami zostali odznaczeni:

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa – dyrygent Piotr Gierulski,

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa – dyrygent Wojciech Durak,

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa – dyrygent Andrzej Zaręba i Paweł Chodór oraz Bartosz Dąbrowski i Izabela Mazurek.

Medale wręczyli: Marian Starownik Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie oraz st. bryg. Szczepan Goławski Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Serdecznie gratulujemy odznaczonym!

Wszystkie orkiestry biorące udział w przeglądzie otrzymały puchary, dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego, Burmistrza Nałęczowa, Starostę Puławskiego oraz Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie.

W przeglądach regionalnych Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwo lubelskie będą reprezentować orkiestry z Tomaszowa Lubelskiego, Lubartowa, Niedrzwicy Kościelnej, Józefowa nad Wisłą i Szastarki.

Współorganizatorami przeglądu byli: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie i Miasto Nałęczów, przy współpracy i pomocy Jadwigi Sawy - Bednarczyk Dyrektora Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, Komendanta Gminnego Związku OSP RP Joanny Kozieł - Rząd oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nałęczowie, Bronicach i Drzewcach.

Przegląd był współfinansowany ze środków Województwa Lubelskiego, Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie, Miasta Nałęczów, Starostwa w Puławach.

Dziękujemy serdecznie współorganizatorom i współfinansującym przegląd, a także wszystkim pomagającym przy organizacji przeglądu orkiestr.

Wszystkim orkiestrom gratulujemy zaangażowania oraz wysokiego kunsztu muzycznego i do zobaczenia za rok!!!

Podczas przeglądu orkiestr imprezą towarzyszącą był Festiwal „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski” organizowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, w którym udział wzięło kilkudziesięciu wystawców z województwa podkarpackiego, podlaskiego i lubelskiego.

tekst: Agnieszka Prokopowicz

zdjęcia: Agnieszka Prokopowicz i Łukasz Smyk

[Galeria zdjęć]

XXXIV Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych woj. lubelskiego

Wojewódzki Konkurs Kronik OSP, ZOG, ZOP, MDP, Orkiestr dętych OSP.

Realizując plan pracy Komisji Historycznej, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie organizuje w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w „Sali narad” Lublin ul. Szczerbowskiego 6C, Wojewódzki Konkurs Kronik OSP, ZOG, ZOP, MDP, Orkiestr dętych OSP.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie.

Celem konkursu jest:

1. Doskonalenie warsztatu kronikarskiego w dokumentowaniu działalności OSP i popularyzacja tego ruchu.

2. Wymiana doświadczeń pomiędzy autorami kronik.

3. Prezentowanie kronik w środowisku i podczas uroczystości pożarniczych.

4. Komisyjna ocena kronik i wyróżnienie autorów najlepszych kronik.

5. Wystawa kronik.

Kryteria oceny kronik.

1. Koncepcja i zakres problematyki.

2. Poziom merytoryczny zapisów /wyróżniki/, autentyczność i obiektywizm.

3. Poziom i forma powiązania treści opisów z ilustracjami.

4. Chronologia zapisów.

5. Powołania cytatów, opis wyciągów z treści dokumentów lub ksero oryginałów.

Na konkurs należy przedstawić kroniki dokumentujące zapisy nie więcej jak ostatnie 4 lata.

Oceny kronik dokona komisja w składzie:

- członek prezydium ZOW ZOSP RP w Lublinie,

- przewodniczący komisji historycznej ZOW ZOSP RP w Lublinie,

- członek komisji ds. młodzieży ZOW ZOSP RP w Lublinie.

Warsztaty poprowadzi członek komisji historycznej ZOW ZOSP RP w Lublinie.

W celu sprawnej organizacji spotkania, proszę o przesłanie zgłoszenia na adres Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie, faksem na

nr 81 536 13 13 lub e-mailem na adres lublin@zosprp.pl bądź listem w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r.

Proszę Druhów Prezesów o rozpropagowanie Konkursu wśród Ochotniczych Straży Pożarnych.

[karta zgłoszenia - Konkurs Kronik]

Wojewódzkie Uroczystości „Dnia Strażaka 2019” połączone z jubileuszem 90-lecia istnienia jednostki OSP Jawidz.

Wojewódzkie Uroczystości „Dnia Strażaka 2019” połączone z jubileuszem 90-lecia istnienia jednostki OSP Jawidz.

Podczas mszy świętej w kościele pw. Marii Matki Bożej koncelebrowanej przez ks. kapelana Janusza Rzeźnika, ks. Romana Sawczuka, ks. Łukasza Bogutę oraz miejscowego proboszcza ks. Stanisława Kryszczuka, w homilii padły słowa o poświęceniu strażaków w niesienie pomocy, o ich bezinteresownym zaangażowaniu w ochronę życia, zdrowia ludzkiego i mienia. Księża odwołując się do zasady widniejącej na sztandarach - „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – podkreślali, aby ta dewiza stale była priorytetem dla obecnych i przyszłych pokoleń strażaków.

Gospodarzami imprezy byli:

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie druh Marian Starownik,

Starosta Powiatu łęczyńskiego a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łęcznej druh Roman Cholewa,

Wójt gminy Spiczyn Dorota Szczęsna

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Gustaw Włodarczyk

Prezes OSP Jawidz druh Artur Barczak.

Razem z naszymi druhnami i druhami ten szczególny dzień świętowali także zaproszeni goście. Byli to między innymi:

• Poseł do europarlamentu Pan Krzysztof Hetman,

• Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,

• Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego,

• Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski,

• Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP z województwa lubelskiego,

• Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej bryg. Michał Pytlak,

• Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej insp. Paweł Paździor,

• Zastępca Prezesa Banku Spółdzielczego w Niemcach Pan Wojciech Łuczyński,

• Przedstawiciel Nadleśnictwa Lubartów,

• Wice Wójt gminy Spiczyn Pani Bernadetta Przybylska-Bartnik,

• Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych Związku OSP RP z powiatu łęczyńskiego,

• Sołtys miejscowości Jawidz Pan Julian Szalast.

W uroczystym apelu w wraz z pocztami sztandarowymi oraz kompanią honorową jednoski OSP Jawidz oraz jednostek OSP z gminy Spiczyn uczestniczyli także mieszkańcy i sympatycy pożarnictwa.

Dowódca uroczystości druh Paweł Bochyński zameldował Prezesowi Zarządu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP

w Lublinie druhowi Marianowi Starownikowi gotowość do rozpoczęcia apelu i następnie dokonano przeglądu pododdziałów.

Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Gustaw Włodarczyk przywitał przybyłych na uroczystość gości.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druh Marian Starownik podziękował w swoim wystąpieniu wszystkim strażakom za zaangażowanie, społeczną bezinteresowną działalność i poświęcenie podczas niesienia pomocy a także

w ochronę życia, zdrowia ludzkiego i mienia.

Następnie Naczelnik OSP Jawidz Piotr Biedak przedstawił rys historyczny jednostki.

W trakcie uroczystości Strażacy OSP Jawidz otrzymali sztandar, a także została oddana nowa strażnica i nowy samochód

ratowniczo-gaśniczy.

W uznaniu zasług wyróżniający się strażacy, działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz osoby współpracujące ze strażakami zostali uhonorowani odznaczeniami i medalami za aktywną działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej

w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku, a także za bezinteresowną służbę w ochronie życia i mienia ludzi:

Podczas obchodów Dnia Strażaka nastąpiło także oficjalne ogłoszenie wyników plebiscytu Kuriera Lubelskiego na Strażaka Roku, Jednostkę OSP Roku i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Roku.

Oprawę muzyczną zarówno mszy jak i oficjalnej części zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie pod batutą Andrzeja Zaręby.

Na zakończenie do zgromadzonych na placu druhen i druhów słowa podziękowania za trud włożony w codzienną społeczną działalność kierowali zaproszeni goście.

Następnie odbył się festyn rodzinny.

Partnerem wydarzenia był Kurier Lubelski.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego składa najserdeczniejsze podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację uroczystości, współorganizatorom oraz pozostałym bez których te obchody by się nie odbyły. Dziękujemy wszystkim przybyłym pocztom sztandarowym, druhnom i druhom strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych, księżom kapelanom i zaproszonym gościom za wspólny udział w tych uroczystych obchodach. Niech św. Florian patronuje naszej jakże potrzebnej społeczeństwu służbie.

Artykuł: Agnieszka Prokopowicz i Dariusz Gawlik.

Zdjęcia: Redakcja Kurier Lubelski oraz druh Andrzej Bojan

[Galeria zdjęć]

Eliminacje Wojewódzkie XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „ Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Do rywalizacji ogólnie w województwie na wszystkich szczeblach przystąpiło 4 926 uczestników z 20 powiatów w tym:

I grupa liczyła - 2 256 osób

II grupa liczyła - 2 290 osób

III grupa liczyła - 380 osób

W eliminacjach wojewódzkich wzięło udział 61 uczestników z 20 powiatów województwa lubelskiego.

Współorganizatorami tegorocznej edycji byli:

• Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie, reprezentowany przez wiceprezesa OW ZOSP RP woj. lubelskiego Kazimierza Smala oraz Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. lubelskiego Tadeusza Szyszko

• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, reprezentowana przez zastępcę komendanta wojewódzkiego

st. bryg. Szczepana Goławskiego.

Komisji sędziowskiej przewodniczył st. bryg. Marek Dziedzic.

W części pierwszej młodzież odpowiadała na pytania testowe o zróżnicowanym poziomie trudności.

Do finału ustnego, po dogrywce w każdej grupie wiekowej, zakwalifikowało się po pięciu najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej. Finaliści odpowiadali na trzy losowo wybrane pytania. Kolejność miejsc w finale znajduje się w załączniku.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej wezmą udział w finale centralnym XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „ Młodzież Zapobiega Pożarom” w Złotym Potoku, woj. śląskie w dniach 31 maja-2 czerwca br.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upominki i dyplomy za udział, a opiekunowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i podziękowania, natomiast finaliści otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe.

Fundatorami nagród oraz upominków dla uczestników byli:

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

• Komenda Wojewódzka PSP

• Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie.

Dziękujemy serdecznie współorganizatorom i współfinansującym turniej, a także wszystkim pomagającym przy organizacji turnieju.

Gratulujemy wszystkim finalistom, życzymy powodzenia w finale centralnym i do zobaczenia za rok!

[Galeria zdjęć]

[Finaliści eliminacji wojewódzkich OTWP]

XXXIV Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych woj. lubelskiego

Uprzejmie informuję, że w porozumieniu z Burmistrzem Nałęczowa i po rozmowach z władzami samorządowymi powiatu puławskiego, zaakceptowana została koncepcja przeprowadzenia XXXIV Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych w dniu 23 czerwca 2019 roku w Nałęczowie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

W scenariuszu przeglądu przewidziane jest wspólne wykonanie utworów przez wszystkie orkiestry biorące udział w przeglądzie, a są to:

1. Rycerze Floriana – Hymn Strażacki

2. Orkiestry Dęte, opr. Julian Kwiatkowski

3. Happy Marching Band, opr. Siegfried Rundel

Kryteria oceny podczas przeglądu to:

I. Gra w marszu:

a. jednolitość umundurowania

b. krycie i równanie w szyku

c. ogólna prezentacja

d. tempo i dynamika

e. jednolitość ruchu instrumentów – podnoszenie i opuszczanie

II. Program koncertowy

a. układ programu i dobór repertuaru (3 utwory, w tym minimum jeden utwór polskiego kompozytora, w łącznym czasie od 20 do 30 minut)

b. brzmienie orkiestry i intonacja

c. interpretacja utworów – dynamika, tempo, frazowanie

d. rytm i artykulacja

e. ogólne wrażenie artystyczne

Zgłoszenia orkiestr do przeglądu wojewódzkiego powinny być przekazane do Biura OW w Lublinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 roku. W razie pytań osobą do kontaktu jest

Agnieszka Prokopowicz tel. 81/536-13-14, e-mail: lublin@zosprp.pl.

[Karta zgłoszenia do WPOD]

CIT-8 można składać do 31 października 2019 r.

Minister Finansów wydłużył termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za 2018 r. do 31 października 2019 r. To jedno z rozwiązań resortu finansów, które ułatwia m.in. najmniejszym podatnikom CIT składanie zeznań podatkowych.

Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 23 marca 2019 r.

W rozporządzeniu z 21 marca 2019 r. Minister Finansów przedłużył do 31 października 2019 r. termin do złożenia zeznania CIT-8 przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r. Dotyczy osób osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, które nie mają obowiązku w roku podatkowym – za który ma być złożone zeznanie – do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w ustawie o PIT. Nowe przepisy obejmują również podatników uprawnionych podmiotowo do zwolnień (np. stowarzyszenia), którzy nie pełnili funkcji płatnika i nie osiągnęli za dany rok dochodu (sporządzają zeznania „zerowe”) .

Rozporządzenie zostało opublikowane 22 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 549 i weszło w życie 23 marca br.

VIII Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr "ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II w HOŁDZIE"

Zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu Starym, który w tym roku odbędzie się

25 maja 2019 r.

godz. 10.00 - Próba oprawy muzycznej Mszy Świętej (Bazylika MB Licheńskiej)

godz. 12.00 - Msza Święta

godz. 15:30 - Próba

godz. 17:00 - Koncert

Warsztaty szkoleniowe dla kapelmistrzów orkiestr i kierowników zespołów i chórów zaplanowane są na 13 kwietnia.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na spotkanie i koncert do 10 kwietnia br. na adres ps@zosprp.org.pl

[KARTA ZGŁOSZENIA KONCERT]

[PROGRAM Z REPERTUAREM]

[KARTA ZGŁOSZENIA WARSZTATY]

Na warsztaty można również zgłosić się poprzez:

elektroniczny formularz

STRAŻAK LUBELSZCZYZNY Zgłoś strażaka, jednostkę OSP lub młodzieżową drużynę pożarniczą do nagrody w plebiscycie

Kurier Lubelski wspólnie z Zarządem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nagrodzi strażaków ochotników, jednostki OSP oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze z całego województwa lubelskiego. W tegorocznej edycji plebiscytu, którą tradycyjnie prowadzimy pod patronatem Waldemara Pawlaka, Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP, zwycięzcy odbiorą nagrody 18 maja w Warszawie podczas ogólnopolskiej gali konkursu FLORIANY 2019. Czekają nagrody finansowe!

KLIKNIJ i zgłoś strażaka ochotnika

KLIKNIJ i zgłoś jednostkę OSP

KLIKNIJ i zgłoś młodzieżową drużynę pożarniczą

Tegoroczna edycja naszego strażackiego plebiscytu będzie wyjątkowa. -W tym roku akcja zyska szczególną rangę i prestiż - mówi Edyta Pytka, dyrektor marketingu "Kuriera Lubelskiego". - Zwycięzcy plebiscytu z naszego województwa odbiorą nagrody w Warszawie podczas gali finałowej konkursu FLORIANY 2019, w którym przyznawane są tzw. strażackie oscary.

Wyjątkowy będzie także zasięg plebiscytu. Głosowanie będzie prowadzone jednocześnie we wszystkich województwach w Polsce, a laureaci zostaną wybrani na każdym poziomie - powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Nasi strażacy, poza zwycięstwem w powiecie i w regionie, będą mogli także zdobyć tytuły najlepszych w Polsce i dodatkowe nagrody finansowe w ogólnopolskim finale akcji!

Plebiscyt będzie prowadzony nie tylko pod patronatem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, lecz także we współpracy z Zarządem Głównym ZOSP RP i pod patronatem Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP.

- Z przyjemnością obejmujemy patronat nad tym plebiscytem - mówi Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głownego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. - Znakomicie przyczynia się on do promocji chwalebnej idei ochotniczej straży pożarnej. Cieszymy się także, że szesnastu najpopularniejszych strażaków i szesnaście jednostek OSP, a także trzy najpopularniejszej młodzieżowe drużyny pożarnicze z całej Polski zostaną nagrodzone podczas gali konkursu FLORIANY 2019.

[List do Prezesa Waldemara Pawlaka]

Trzy etapy głosowania na strażaków i jednostki OSP

Najpierw mieszkańcy każdego powiatu zgłoszą do nagrody strażaków, jednostki OSP i młodzieżowe drużyny pożarnicze, które ich zdaniem zasługują na wyróżnienie.

W piątek, 22 marca rozpocznie się głosowanie pierwszym etapie plebiscytu, w którym tytuły Strażak Roku i Jednostka OSP Roku zostaną przyznane osobno w Białej Podlaskiej i powiecie bialskim, Chełmie i powiecie chełmskim, Lublinie i powiecie lubelskim, Zamościu i powiecie zamojskim oraz w każdym powiecie naszego województwa. Głosowanie w pierwszym etapie plebiscytu będzie trwać do wtorku, 16 kwietnia.

Zwycięzcy z powiatów, zachowując zdobyte głosy, awansują do drugiego, wojewódzkiego etapu plebiscytu. W piątek, 19 kwietnia zaprezentujemy ich w świątecznym, magazynowym wydaniu "Kuriera Lubelskiego" i rozpocznie się głosowanie na wojewódzkim szczeblu akcji, które potrwa do wtorku, 30 kwietnia. Laureaci z powiatów powalczą w nim o wojewódzkie tytuły i nagrody finansowe, które zostaną wręczone w maju podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka.

Specjalną nagrodą dla zwycięzców w województwie w kategoriach Strażak Roku i Jednostka OSP Roku będzie dwuosobowe zaproszenie do Warszawy na uroczystą galę rozdania strażackich oscarów - nagród w konkursie FLORIANY 2019, gdzie laureaci naszego plebiscytu także odbiorą nagrody i wyróżnienia.

Na tym jednak nie skończy się rywalizacja. Zwycięzcy w województwie awansują do ogólnopolskiego finału plebiscytu, który rozpocznie się w sobotę, 4 maja - w Dni Strażaka i potrwa do wtorku, 14 maja. Podobnie, jak przy awansie do wojewódzkiego etapu akcji finaliści zachowają głosy zdobyte od początku akcji.

Ogólnopolski finał wyłoni laureatów tytułów Strażak Ochotnik Roku 2019 w Polsce i Jednostka OSP Roku 2019 w Polsce. Zwycięzcy zdobędą nie tylko zaszczytne wyróżnienia, lecz także dodatkowe nagrody finansowe. Otrzymają je także zdobywcy drugich i trzecich miejsc w ogólnopolskich rankingach strażaków i jednostek.

Głosowanie na młodzieżowe drużyny pożarnicze

Młodzi strażacy będą rywalizować w dwóch etapach. Najpierw młodzieżowe drużyny pożarnicze zgłoszone do naszej akcji powalczą o tytuł najpopularniejszej w województwie. Głosowanie rozpocznie się w piątek, 22 marca i potrwa do wtorku, 30 kwietnia. Trzy drużyny, które otrzymają najwięcej głosów zdobędą wyróżnienia i nagrody finansowe, które zostaną wręczone podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka.

Zwycięska drużyna uzyska także awans od ogólnopolskiego finału, w którym zachowując zdobyte głosy zmierzy się z drużynami z innych województw. Finałowe głosowanie rozpocznie się w sobotę, 4 maja i potrwa do wtorku, 14 maja. Trzy młodzieżowe drużyny pożarnicze, które w finale zdobędą najwięcej głosów otrzymają główne nagrody finansowe, które odbiorą podczas uroczystej gali rozdania strażackich oscarów w Warszawie.

Konkurs FLORIANY 2019

III Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2019 jest organizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz przez redakcję pisma "Strażak". Głównym przesłaniem i celem inicjatywy jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, a także wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Więcej o konkursie FLORIANY 2019 można przeczytać tutaj

www.http://floriany.zosprp.pl/

Wielka gala konkursu FLORIANY 2019

Strażackie Oscary są wręczane podczas uroczystej gali, które w tym roku odbędzie się w sobotę, 18 maja w Warszawie. To największe wydarzenie i święto ZOSP RP w Polsce. Na galę przybywają setki gości z całego kraju.

W tym roku, oprócz laureatów konkursu FLORIANY 2019 na scenie zostaną nagrodzeni także laureaci naszego plebiscytu - zwycięzcy z każdego województwa w kategoriach Strażak Ochotnik Roku i Jednostka OSP Roku oraz trzy młodzieżowe drużyny pożarnicze, które zdobędą najwięcej głosów w ogólnopolskim finale plebiscytu.

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka

Na szczeblu wojewódzkim laureaci z każdego powiatu odbiorą dyplomy i nagrody podczas organizowanych przez Zarząd Wojewódzki ZOSP RP Województwa Lubelskiego obchodów Dnia Strażaka.

Ważne terminy

- Na zgłoszenia kandydatów czekamy do wtorku, 2 kwietnia.

- Głosowanie w pierwszym, powiatowym etapie rozpocznie się w piątek, 22 marca i potrwa do wtorku, 16 kwietnia, do godz. 20:00.

- Do etapu wojewódzkiego zakwalifikują się zwycięzcy głosowania z każdego Białej Podlaskiej i powiatu bielskiego, Chełma i powiatu chełmskiego, Lublina i powiatu lubelskiego, Zamościa i powiatu zamojskiego oraz w każdego lubelskiego powiatu. Przechodząc do finału zachowają głosy zdobyte w pierwszym etapie.

- Etap wojewódzki głosowania rozpocznie się w piątek 19 kwietnia i potrwa do wtorku, 30 kwietnia, do godz. 20.

- Zwycięzcy wojewódzkiego etapu głosowania zdobędą awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu zachowując głosy zdobyte od początku głosowania.

- Ogólnopolski finał plebiscytu rozpocznie się w sobotę, 4 maja i potrwa do wtorku, 14 maja.

- Głosowanie w wojewódzkiej kategorii Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Roku rozpocznie się w piątek, 22 marca i potrwa do wtorku, 30 kwietnia, do godz. 22

- Drużyna, która zdobędzie najwięcej głosów, uzyska awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu zachowując głosy zdobyte od początku głosowania.

Na zwycięzców czekają nagrody!

Kategoria STRAŻAK ROKU

Strażacy, którzy w każdym powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

*tytuł Strażaka Roku w powiecie

*dyplom

*specjalną strażacką odznakę

*zaproszenie na uroczystość wręczenia wyróżnień podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka

*awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów

Strażak, który w wojewódzkim etapie plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

*tytuł Strażaka Roku Lubelszczyzny 2019

*dyplom i statuetkę wręczaną na scenie podczas uroczystej gali konkursu FLORIANY 2019 w Warszawie

*nagrodę finansową w wysokości 3000 złotych

*dwuosobowe zaproszenie na galę konkursu FLORIANY 2019 w Warszawie

*awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów

*ekskluzywny album z limitowanego wydania z okazji 100-lecia Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP

Strażacy, którzy w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

*dyplomy

*nagrody finansowe w wysokości 2000 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w rankingu

*ekskluzywny album z limitowanego wydania z okazji 100-lecia Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP

Strażak, który w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

*tytuł Strażaka Roku Polski 2019

*dyplom i statuetkę wręczane na scenie podczas uroczystej gali konkursu FLORIANY 2019 w Warszawie

*dodatkową nagrodę finansową w wysokości 5000 złotych

Strażacy, którzy w ogólnopolskim finale plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

*dyplomy

*dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 3000 złotych i 2000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu

Kategoria JEDNOSTKA OSP ROKU

Jednostki OSP, które w każdym powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

*tytuł Jednostki OSP Roku w powiecie

*dyplom

*zaproszenie na uroczystość wręczenia wyróżnień podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka

*awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów

Jednostka OSP, która w wojewódzkim etapie plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

*tytuł Jednostka OSP Roku Lubelszczyzny 2019

*dyplom i statuetkę wręczaną na scenie podczas uroczystej gali konkursu FLORIANY 2019 w Warszawie

*nagrodę finansową w wysokości 3000 złotych

*dwuosobowe zaproszenie na galę konkursu FLORIANY 2019 w Warszawie

*awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów

Jednostki OSP, która w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

*dyplomy

*nagrody finansowe w wysokości 2000 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w rankingu

Jednostka OSP, która w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

*tytuł Jednostki OSP Roku w Polsce 2019

*dyplom i statuetkę wręczaną na scenie podczas uroczystej gali konkursu FLORIANY 2019 w Warszawie

*dodatkową nagrodę finansową w wysokości 5000 złotych

Jednostki OSP, które w ogólnopolskim finale plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

*dyplomy

*dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 3000 złotych i 2000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu

Kategoria MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA

Młodzieżowa drużyna pożarnicza, która zdobędzie najwięcej głosów w naszym województwie otrzyma:

*tytuł Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Roku Lubelszczyzny

*dyplomy dla wszystkich członków drużyny wręczane podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka

*specjalne strażackie odznaki dla wszystkich członków drużyny wręczane podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka

nagrodę finansową w wysokości 1000 złotych

*awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów

Młodzieżowe drużyny pożarnicze, które zajmą drugie i trzecie miejsce w naszym województwie otrzymają:

*dyplomy oraz specjalne strażackie odznaki dla wszystkich członków drużyny wręczane podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka

*nagrody finansowe w wysokości 600 złotych i 400 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w rankingu

Młodzieżowa drużyna pożarnicza, która zdobędzie najwięcej głosów w ogólnopolskim finale plebiscytu otrzyma:

*tytuł Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Roku Polski 2019

*dyplomy dla wszystkich członków drużyny wręczane na scenie podczas uroczystej gali konkursu FLORIANY 2019 w Warszawie

*dodatkową nagrodę finansową w wysokości 3000 złotych

Młodzieżowe drużyny pożarnicze, która w ogólnopolskim finale plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

*dyplomy dla wszystkich członków drużyny wręczane na scenie podczas uroczystej gali konkursu FLORIANY 2019 w Warszawie

*dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 2000 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu

Informacji udzielają

Monika Kolejko

tel. 503 138 562 (w godz. 9-16, pn-pt)

e-mail: monika.kolejko@polskapress.pl

Edyta Pytka

tel. 503 138 594 (w godz. 9-16, pn-pt)

e-mail: edyta.pytka@polskapress.pl

Bieg na Szczyt - RONDO 1 "Strażackie schody"

[Galeria zdjęć]

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich - Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

W dniu 21 lutego 2019 r. odbyła się ocena prac, które wpłynęły na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny do naszego Oddziału z woj. lubelskiego.

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny prac plastycznych.

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich - Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, odbędzie się w terminie 26 kwietnia 2019 roku.

O miejscu i godzinie podsumowania eliminacji wojewódzkich zainteresowani zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.

[protokół konkurs plastyczny 2019]

Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych

Informujemy, że XXXIV Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych został zaplanowany na

dzień 23 czerwca 2019 r. w Nałęczowie.

O szczegółach poinformujemy w terminie późniejszym

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego

W dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali okolicznościowej Hotelu Regionalnego w Pełczynie, pow. świdnicki, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego z udziałem Druha Waldemara Pawlaka Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP, prezesów OP ZOSP RP woj. lubelskiego oraz Komisji

OW ZOSP RP .

W trakcie spotkania za aktywną działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej w szeregach ochotniczych straży pożarnych oraz w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku odznaczeni zostali:

Złotym Znakiem Związku:

1. druh BOCHYŃSKI Stanisław

2. druh CIUPAK Marian

3. druh GĄSKA Mirosław

4. druh KOMOR Tadeusz

5. druh ks. RZEŹNIK Janusz

6. druh SZCZERBA Jan

7. druh WINIARZ Zygmunt

8. druh ZADURA Zbigniew

9. druh ZIELIŃSKI Janusz

MEDALEM HONOROWYM imienia Bolesława Chomicza

10. Ochotnicza Straż Pożarna Dołhobyczów – (Jednostkę OSP reprezentował Druh Kowalczuk Henryk)

11. druh BUDZYŃSKI Stanisław

12. druh KOZACZUK Władysław

13. druh ŁATKA Antoni

14. druh ŁOJEK Marek

15. druh MIAZGA Franciszek

16. druh STANIBUŁA Ryszard

17. druh WOJTAŚ Leszek

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

18. druhna PROKOPOWICZ Agnieszka

Na zakończenie Posiedzenia odbyło się spotkanie opłatkowe.

[Galeria zdjęć]

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

42. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom" - przewidywany termin eliminacji wojewódzkich - 25 kwietnia 2019 r.

W przypadku ewentualnej zmiany planowanego terminu, powiadomimy oddzielnym pismem.

UWAGA!!!

Poniżej Uchwała nr 7/1/2017 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian do Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” zawierająca zmiany w podziale na grupy wiekowe w związku ze zmianą ustroju szkół.

[Zniana do Regulaminu - Uchwała nr 7.1.2017]

Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę

W dniu 18 listopada 2018 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się msza i uroczystości z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

Delegacji druhów z województwa lubelskiego przewodził druh Marian Starownik - prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie zaprasza na:

XX Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Krajowego Festiwalu Zespołów Ludowych w dniach 18 – 19 sierpnia 2018 roku w Amfiteatrze Miejskim w Parku Królowej Heleny w Bielsku Podlaskim woj. podlaskie

[Plakat]

Fundusz Sprawiedliwości - wyniki naboru

W dniu 06 sierpnia 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło wyniki XII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB. Poniżej przedstawiamy listę jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa lubelskiego.

Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę z samorządami zapraszamy do skorzystania z oferty handlowej przygotowanej przez OW ZOSP RP woj. lubelskiego.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 pod numerami telefonów bądź drogą mailową:

OW ZOSP RP w Lublinie - 81 536 13 10, e - mail: lublin@zosprp.pl

Filia Biała Podlaska - 83 343 24 88, e - mail: biala.podlaska@zosprp.pl

Filia Zamość - 84 638 44 44, e - mail: zamosc@zosprp.pl

[Wyniki naboru]

XXV Ogólnopolski Konkurs Kronik i koncert okolicznościowy

Szanowni Państwo,

XXV Ogólnopolski Konkurs Kronik i Konkurs na monografie w tym roku odbędzie się w Warszawie w dniach 7-8-9 września br. Prosimy o przesyłanie kronik i monografii wraz z kartami informacyjnymi do biura Zarządu Głównego do 15 sierpnia br. Jednocześnie przypominam, że według regulaminu kroniki mogą być oceniane co 2 lata.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we wrześniu ubiegłego roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie zorganizował uroczystości inaugurujące obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W roku jubileuszu Niepodległej w 40. rocznicę wyboru Papieża-Polaka chcemy przygotować koncert w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie pod hasłem „Myśląc Ojczyzna” zapożyczony od wiersza Świętego Jana Pawła II.

Przewidujemy udział około 1200-1500 wykonawców – członków Orkiestr i zespołów wokalnych działających pod patronatem Ochotniczych Straży Pożarnych.

W załączeniu karty zgłoszeń

Zgłoszenia przesyłać na adres

Dział Programowy

Związek OSP RP

ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa

tel. 22 509 50 50

fax. 22 827 53 29

www.zosprp.pl

Ponadto proszę przesłać dodatkowo zgłoszenia elektronicznie do wiadomości do OW ZOSP RP w Lublinie

- na adres:lublin@zosprp.pl

[karta zgłoszenia Konkurs Kronik]

[karta zgłoszenia Konkurs Monografia]

[karta zgłoszenia Koncert Warszawa]

XV Europejskie i XVIII Krajowe Zawody Sikawek Konnych.

Informujemy, że Zarządu Oddziału Powiatowego w Kościanie wraz z Samorządami Powiatu Kościańskiego organizuje XV Europejskie i XVIII Krajowe Zawody Sikawek Konnych.

Do udziału w zawodach zapraszamy po dwie drużyny z poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego oraz po cztery drużyny z pozostałych województw. Planowana liczba drużyn krajowych - 40, zagranicznych - 10. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Termin: 12.08.2018r.

Miejsce: Cichowo - gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie.

Termin zgłoszeń: do 9.07.2018r.

Zgłoszenia drużyn: Anna Stefaniak Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń, tel. 65 5170525 wew. 212, adres e-mail anna.stefaniak@krzywin.pl

Zgłoszenia proszę składać według załączonego wzoru w wersji komputerowej lub ręcznie, pamiętając o czytelnym wypełnieniu wszystkich pól (duże, drukowane litery).

Odpłatność za udział w zawodach: 600 zł + 23%VAT.

Termin odpłatności wg informacji na fakturze. Organizator w ramach opłaty zapewnia wyżywienie w dniu zawodów dla drużyn, upominki okolicznościowe oraz zaprzęg konny do sikawki (drużyna może posiadać własny zaprzęg).

W przypadku nie przybycia drużyny na zawody wpisowe nie podlega zwrotowi.

Wszelkie informacje dodatkowe będą zamieszczane na stronie:

http://www.zosprp.poznan.pl/

https://www.facebook.com/ZOSPRP/

https://www.facebook.com/zosprpkoscian/

www.krzywin.pl

Osoba do kontaktu: Grzelczyk Tomasz tel. kom. 697-095-392, e-mail: grzelczyk.tomasz@gmail.com

[Ogloszenie Sikawek Cichowo 2018]

[Załącznik nr 1 zgłoszenie drużyny]

[Załącznik nr 2 ankieta drużyny]

[Załącznik nr 3 karta drużyny]

[Załącznik nr 4 dane osobowe, wizerunek]

[Regulamin sikawek]

[Zał. 1 tor do regulaminu]

[Zał. 2 tor do regulaminu]

[Zał. 3 tor do regulaminu]

[Zał. 4 tor do regulaminu]

Nabór wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników województwa lubelskiego

Minister Sprawiedliwości zaprasza jednostki sektora finansów publicznych – jednostki samorządu terytorialnego – gminy i miasta na prawach powiatu – z obszaru województwa lubelskiego, do składania wniosków w ramach XI naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego naboru wniosków za pośrednictwem adresu

e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych Dysponenta - Biuletynu Informacji Publicznej.

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:

1. Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl

2. Następnie na stronie należy wybrać z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

https://witkac.pl/#/contest/view?id=6768

[ogłoszenie naboru]

[instrukcja skladania wniosków]

[pytania i odpowiedzi]

[witkac krok po kroku]

Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Krasnymstawie

24 czerwca 2018 r. przeprowadzone zostały Wojewódzkie Zawody Sportowo -Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

w Krasnymstawie. Udział wzięło 37 drużyn, w tym 22 drużyny męskie i 15 kobiecych.

Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze PSP oraz druhowie OSP.

Zawody rozgrywano w konkurencjach:

Ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami.

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach była następująca:

Klasyfikacja generalna grupa C Kobiety :

1. Garbów.

2. Opatkowice.

3. Parczew.

Klasyfikacja generalna grupa A - mężczyźni:

1.Wola Przybysławska.

2.Opatkowice.

3. Wielkolas.

[Galeria zdjęć]

Partnerami przy organizacji zawodów byli:

KW PSP Lublin, Totalizator sportowy, OW ZOSP RP w Lublinie

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Parczew 20 czerwca 2018 r.

20 czerwca 2018 roku na obiektach sportowych MOSiR w Parczewie odbyły się Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Organizatorami zawodów byli: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie dh. Marian Starownik oraz Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski.

Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej pod przewodnictwem kpt. Grzegorza Tymoszuka.

O stronę organizacyjną Mistrzostw zadbał gospodarz, czyli Komenda Powiatowa PSP w Parczewie.

W zawodach wzięły udział 24 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: 12 drużyn chłopięcych oraz 12 dziewczęcych.

Celem zawodów jest popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży, mobilizowanie do stałego doskonalenia obsługi sprzętu pożarniczego oraz ocena wyszkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych a także wyłonienie najlepszych drużyn do startu w zawodach krajowych MDP.

Zawody w konkurencjach rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy 400m z przeszkodami zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP-1/2010.

Opracowanie: asp. Tomasz Stachyra

Zdjęcia: Gawlik Dariusz, Sławomir Galiński, Tomasz Stachyra,

[protokół z zawodów MDP]

[Galeria zdjęć]

INFORMACJA O XXXIII WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE ORKIESTR DĘTYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W 2018 ROKU

W niedzielę dnia 17 czerwca 2018 roku w Niedrzwicy Dużej odbył się XXXIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, w którym udział wzięło 10 orkiestr z województwa lubelskiego:

1. Kiełczewice Górne

2. Kraśnik

3. Lubartów

4. Mełgiew

5. Niedrzwica Duża

6. Niedrzwica Kościelna

7. Stoczek Łukowski

8. Szastarka

9. Tarnogród

10. Tomaszów Lubelski

Na rozpoczęcie przeglądu wszystkie orkiestry wykonały wspólnie 4 utwory pod batutą Rafała Maruszaka (jako najlepszy kapelmistrz roku 2017):

1. Hymn Strażacki - Rycerze Floriana

2. Orkiestry Dęte - opr. Julian Kwiatkowski

3. Happy Marching Band - opr. Siegfried Rundel

4. Marsz Pierwszej Brygady – opr. Stefan Lidzki – Śledziński

Po ocenie gry w marszu i wysłuchaniu koncertów konkursowych decyzją jury klasyfikacja pierwszych pięciu miejsc przedstawia się następująco:

I miejsce zajęła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Lubartów

II miejsce zajęła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Lubelski

III miejsce zajęła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Niedrzwica Duża

IV miejsce zajęła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Stoczek Łukowski

V miejsce zajęła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Kiełczewice Górne

Pozostałe orkiestry otrzymały wyróżnienia za udział w przeglądzie.

Za najlepszego kapelmistrza przeglądu jury uznało Dariusza Kaczmarskiego z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoczku Łukowskim.

Decyzją jury grę w marszu najlepiej wykonała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie.

Najmłodszym muzykiem przeglądu okazała się Milena Masiak z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedrzwicy Kościelnej, grająca na flecie poprzecznym.

Specjalne wyróżnienie dostał Michał Walkowski z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedrzwicy Kościelnej za ekspresję wykonania, aktywność i zaangażowanie w kreowaniu dzieła muzycznego.

Wyróżniono także mażoretki z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mełgwi za piękny występ podczas koncertu konkursowego.

Wszystkie orkiestry otrzymały puchary, dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego, Wójta Gminy Niedrzwica Duża, Starostę Lubelskiego oraz Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie.

W przeglądach regionalnych Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwo lubelskie będą reprezentować orkiestry:

Lubartów, Tomaszów Lubelski, Niedrzwica Duża, Stoczek Łukowski i Kiełczewice Górne.

Dziękujemy serdecznie współorganizatorom i współfinansującym przegląd, a także wszystkim pomagającym przy organizacji przeglądu orkiestr.

Natomiast orkiestrom gratulujemy wysokiego kunsztu muzycznego i do zobaczenia za rok!!!

[Galeria zdjęć]

XXXIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego

Wojewódzkie Uroczystości „Dnia Strażaka 2018” połączone z jubileuszem 160-lecia istnienia jednostki OSP Łęczna.

W sobotę 9 czerwca 2018 r. w Łęcznej odbyły się Wojewódzkie Uroczystości „Dnia Strażaka 2018” połączone z jubileuszem 160-lecia istnienia jednostki OSP Łęczna.

Podczas mszy świętej w kościele pw. św. Marii Magdaleny koncelebrowanej przez ks. kapelana bryg. Mirosława Ładniaka oraz miejscowego proboszcza ks. Janusza Rzeźnika, w homilii padły słowa o poświęceniu strażaków w niesienie pomocy, o ich bezinteresownym zaangażowaniu w ochronę życia, zdrowia ludzkiego i mienia. Księża odwołując się do zasady widniejącej na sztandarach - „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – podkreślali, aby ta dewiza stale była priorytetem dla obecnych i przyszłych pokoleń strażaków.

Gospodarzami imprezy byli:

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie druh Marian Starownik,

Starosta Powiatu łęczyńskiego a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łęcznej druh Roman Cholewa,

Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski oraz Prezes OSP Łęczna druh Michał Czajkowski.

Uroczystości odbywały się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego.

Razem z naszymi druhnami i druhami ten szczególny dzień świętowali także zaproszeni goście. Byli to między innymi:

• Prezes Zarządu Głównego Związki OSP RP Waldemar Pawlak,

• Poseł na Sejm RP Jan Łopata,

• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,

• Przedstawiciel biura poselskiego Pana Krzysztofa Hetmana,

• Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,

• Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski,

• Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP z województwa lubelskiego,

• Komendanci Powiatowi / Miejscy PSP woj. lubelskiego,

• Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych Związku OSP RP z powiatu łęczyńskiego.

W uroczystym apelu w centrum miasta na Placu Kościuszki uczestniczyły 134 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych woj. lubelskiego ze stuletnim i wyższym stażem działalności społecznej wraz z pocztami sztandarowymi oraz kompania honorowa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego, kompania honorowa PSP woj. lubelskiego oraz kompania honorowa jednostek OSP z powiatu łęczyńskiego a także mieszkańcy i sympatycy pożarnictwa.

Dowódca uroczystości druh Paweł Bochyński zameldował Prezesowi Zarządu Głównego Związku OSP RP druhowi Waldemarowi Pawlakowi gotowość do rozpoczęcia apelu i następnie dokonano przeglądu pododdziałów.

Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt Starosta Powiatu łęczyńskiego Roman Cholewa i Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski przywitali przybyłych na uroczystość gości.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druh Marian Starownik podziękował w swoim wystąpieniu wszystkim strażakom za zaangażowanie, społeczną bezinteresowną działalność i poświęcenie podczas niesienia pomocy a także w ochronę życia, zdrowia ludzkiego i mienia.

Następnie Prezes OSP Łęczna przedstawił rys historyczny jednostki.

W uznaniu zasług wyróżniający się strażacy, działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz osoby współpracujące ze strażakami zostali uhonorowani odznaczeniami i medalami za aktywną działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku, a także za bezinteresowną służbę w ochronie życia i mienia ludzi:

Złotym Znakiem Związku - odznaczony został:, DUDEK Jan, DUDEK Kazimierz, JAGIEŁŁO Stanisław, JURKOWSKI Adam, KLOC Zbigniew, KOMOR Tadeusz, LIPKO Benedykt, PYTKA Dariusz, SOSNOWSKI Sławomir.

MEDALEM HONOROWYM imienia Bolesława Chomicza - wyróżniony został: BLICHARSKI Jerzy, CHRUŚCIEL Tadeusz Jan, CHRZĄSTOWSKI Andrzej, MICHAŁEK Henryk Aleksander, SIEŃKO Jerzy, ZUCHNIARZ Marek.

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa - Czajkowski Michał, Kotowicz Grzegorz, Protas Marcin

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa - Czesława Borowik, Chęć Ryszard, Czajkowski Sławomir, Drożdzyk Marcin, Filipek Adam

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa - CYTAWA Adrian, DYLEWSKI Łukasz, KOŚCIUK Piotr, MAJCZAK Paweł, MATYJASZCZYK Kamil, SMOLAK Mateusz, WŁODARSKI Leszek, WÓJTOWICZ Sebastian.

Odznaką Wzorowy Strażak - CHMIEL Joanna, DUDEK Krzysztof, GREGORCZYK Jakub, GULSKA Karina, KOCOWSKI Sebastian, KOWALCZYK Mateusz, MATYSEK Damian, NAZAREWICZ Kacper, OLESZKO Patryk, SAWICKI Jarosław, STAŻYŃSKI Michał, WITKOWSKI Mariusz.

Podczas obchodów z rąk Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP druha Waldemara Pawlaka dyplom za zajęcie II miejsca w XX Ogólnopolskim Konkursie Radiowym pt. "Strażacy ochotnicy - nie tylko gaszą 2017" organizowany przez ZG ZOSP RP wspólnie z Polskim Radiem S.A. odebrała Pani Czesława Borowik redaktor Regionalnej Rozgłośni w Lublinie "Radio Lublin" S.A. za reportaż "Na dobry sen".

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski w dowód uznania za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego województwa lubelskiego, uhonorował medalami okolicznościowymi z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 134 jednostki OSP z woj. lubelskiego ze stuletnim i wyższym stażem działalności społecznej.

Oprawę muzyczną zarówno mszy jak i oficjalnej części zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniku pod batutą Kamila Czerwińskiego.

Na zakończenie do zgromadzonych na placu druhen i druhów słowa podziękowania za trud włożony w codzienną społeczną działalność kierowali zaproszeni goście.

Następnie odbył się festyn rodzinny.

Partnerem wydarzenia było Województwo Lubelskie. „Lubelskie - Smakuj życie”.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego składa najserdeczniejsze podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację uroczystości, współorganizatorom oraz pozostałym bez których te obchody by się nie odbyły. Dziękujemy wszystkim przybyłym pocztom sztandarowym, kompaniom honorowym, druhnom i druhom strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych, księżom kapelanom i zaproszonym gościom za wspólny udział w tych uroczystych obchodach. Niech św. Florian patronuje naszej jakże potrzebnej społeczeństwu służbie.

[Galeria zdjęć]

Artykuł: Agnieszka Prokopowicz i Dariusz Gawlik.

Wojewódzkie Uroczystości Dnia Strażaka 2018 w Łęcznej

Wojewódzkie Uroczystości Dnia Strażaka 2018 w Łęcznej
połączone z obchodami 160-lecia OSP Łęczna w dniu 9 czerwca 2018 r.

Uroczystości pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego
Sławomira Sosnowskiego

Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie. „Lubelskie - Smakuj życie”.

UWAGA !!!

Nastąpiła zmiana miejsca XXXIII Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP.
Przegląd zorganizowany będzie w dniu 17 czerwca 2018 roku w
NIEDRZWICY DUŻEJ

Z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości włączamy 4 utwór do wspólnego wykonania przez wszystkie orkiestry - Marsz Pierwszej Brygady.

Poniżej do pobrania nuty dla orkiestry (na poszczególne instrumenty do wykonania Marszu Pierwszej Brygady)

[Marsz I Brygady - Directione in B]

[Marsz I Brygady - Flauto-piccolo I]

[Marsz I Brygady - Flauto-piccolo II]

[Marsz I Brygady - Oboe I-II]

[Marsz I Brygady - Clarinetto Es]

[Marsz I Brygady - Clarinetto I B]

[Marsz I Brygady - Clarinetto II B]

[Marsz I Brygady - Clarinetto III B]

[Marsz I Brygady - Clarinetto basso B]

[Marsz I Brygady - Fagotto I-II]

[Marsz I Brygady - Saxophone alto Es]

[Marsz I Brygady - Saxophone tenore B]

[Marsz I Brygady - Saxophone baritono Es]

[Marsz I Brygady - Corno I F]

[Marsz I Brygady - Corno II F]

[015 - Marsz I Brygady - Corno III-IV F]

[Marsz I Brygady - Tromba I B]

[Marsz I Brygady - Tromba II B]

[Marsz I Brygady - Tromba III Es]

[Marsz I Brygady - Tromba IV Es]

[Marsz I Brygady - Trombone I]

[Marsz I Brygady - Trombone II]

[Marsz I Brygady - Trombone III]

[Marsz I Brygady - Timpani C G]

[Marsz I Brygady - Tamburo militare]

[Marsz I Brygady - Cassa e Piatti]

[Marsz I Brygady - Cornetto I B]

[Marsz I Brygady - Cornetto II B]

[Marsz I Brygady - Saxhorn tenore I B]

[Marsz I Brygady - Saxhorn tenore II-III B]

[Marsz I Brygady - Euphonio]

[Marsz I Brygady - Euphonio]

[Marsz I Brygady - Saxhorn cbasso II]

FLORIANY 2018 - Gala Finałowa

Już w piątek 11 maja poznamy zdobywców Strażackich Oscarów 2018! Podczas uroczystej Gali Finałowej, Kapituła Konkursowa ogłosi zwycięzców II Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY.

O statuetkę Strażackiego Oscara w jedenastu kategoriach walczyć będzie 48 Ochotniczych Straży Pożarnych, których projekty zostały nominowane przez Kapitułę Konkursową. Czterech pracodawców zgłoszonych przez jednostki OSP zawalczy o tytuł najbardziej zaangażowanego społecznie. Laureaci w poszczególnych kategoriach zostaną uhonorowani nagrodami i unikatową statuetką FLORIANY 2018.

Znamy również laureatów kategorii XII specjalnej "Ratujemy i Uczymy Ratować". Fundacja WOŚP podczas Gali Finałowej II edycji Konkursu Floriany nagrodzi aż 13 najbardziej aktywnych jednostek OSP. Od grudnia 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. strażacy ochotnicy przeszkolili w ramach nauki udzielania pierwszej pomocy aż 29 366 dzieci na terenie całego kraju, a dokonali tego podczas 2 084 godzin lekcyjnych, w czasie których przeprowadzili zajęcia.

Gala Finałowa odbędzie się 11 maja 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej Centralnego Ośrodka Sportu TORWAR, Warszawa ul. Łazienkowska 6a.

Program:

12:30 – 13:20 rejestracja

13:30 – 16:00 uroczystość wręczenia FLORIANÓW

16:00 – poczęstunek

18:00 – koncert Golec uOrkiestra oraz występ Kabaretu Pod Wyrwigroszem

Serdecznie zapraszamy redakcje, dziennikarzy i fotoreporterów do uczestnictwa w Gali Finałowej Konkursu FLORIANY.

Konkurs skierowany dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich.

Uprzejmie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzorem ubiegłego roku jest organizatorem Konkursu skierowanego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich.

Tegoroczna edycja jest pt. „Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”. Konkurs skierowany do oddziałów Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce. Zadanie konkursowe będzie polegało przygotowaniu prezentacji multimedialnej w programie Power Point o tematyce tytułowej konkursu oraz przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami miejscowości, z dziećmi w przedszkolach, szkołach w której zlokalizowana jest OSP.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski. Oto kilka ważnych informacji z regulaminu:

W pierwszym etapie konkursu trwającym w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 15 sierpnia 2018r. każdy OR wyłoni 5 najlepszych zgłoszeń, laureaci otrzymają torbę medyczną z wyposażeniem. Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi w dniu 1 sierpnia 2018r. każdy OR w tym dniu wskaże najlepszą pracę do drugiego etapu rozgrywanego w okresie od dnia 27 sierpnia do 2 września 2018r. na szczeblu Centrali, w którym będą konkurowały najlepsze zgłoszenia z każdego OR, a nagrodą główną będzie defibrylator AED, za zajęcie II miejsca przewidziano zestaw treningowy defibrylator +fantom, za III miejsce pilarka spalinowa.

Wszystkie 16 prac zamieścimy na Facebooku ARiMR. Zwycięży materiał z największą liczbą polubień.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie, nagrody są dla Państwa okazją na wzbogacenie Państwa jednostki w nowy sprzęt oraz szczytny cel, zapobieganie wypadkom, pożarom, nauka udzielania pierwszej pomocy oraz zachowań w sytuacjach kryzysowych, jak również bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac polowych na terenach wiejskich.

[Regulamin konkursu pt. Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi]

[Załącznik nr 1 - Adresy OR]

[Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich]

[Wyposażenie torby medycznej]

[Plakat konkursowy]

XV Europejskie i XVIII Krajowe Zawody Sikawek Konnych

W imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego w Kościanie, jest mi niezmiernie miło poinformować, że wraz z Odziałem Wojewódzkim Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka oraz Samorządami Powiatu Kościańskiego organizujemy XV Europejskie i XVIII Krajowe Zawody Sikawek Konnych.

Do udziału w zawodach zapraszamy po dwie drużyny z poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego oraz po cztery drużyny z pozostałych województw.

Planowana ilość drużyn krajowych - 40, zagranicznych - 10.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Miejsce: Cichowo - gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie

Termin zgłoszeń: do 15.06.2018r.

Zgłoszenia drużyn:

Anna Stefaniak Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń, tel. 65 5170525 wew. 212, anna.stefaniak@krzywin.pl

Zgłoszenia proszę składać według załączonego wzoru, pamiętając o dokładnym wypełnieniu i podaniu dokładnych danych do kontaktu, ze szczególną uwagą na adres e-mail.

Odpłatność za udział w zawodach: 600 zł + 23%VAT.

Termin odpłatności wg informacji na fakturze. Organizator w ramach opłaty zapewnia wyżywienie w dniu zawodów dla drużyn oraz upominki okolicznościowe.

W przypadku nie przybycia drużyny na zawody wpisowe nie podlega zwrotowi.

Wszelkie informacje dodatkowe będą zamieszczane na stronie:

http://www.zosprp.poznan.pl/;

https://www.facebook.com/ZOSPRP/;

https://www.facebook.com/zosprpkoscian/;

Osoba do kontaktu:

Grzelczyk Tomasz tel. kom. 697-095-392, e-mail: grzelczyk.tomasz@gmail.com

[Załącznik nr 1 - zgłoszenie drużyny, płatność]

[Załącznik nr 2 - ankieta drużyny]

[Załącznik nr 3 - karta drużyny, badania lekarskie]

Eliminacje Wojewódzkie XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „ Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W eliminacjach wzięło udział 60 uczestników z 20 powiatów województwa lubelskiego.

Współorganizatorami tegorocznej edycji byli:

• Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie

reprezentowany przez Prezesa OW ZOSP RP woj. lubelskiego Mariana Starownika oraz Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. lubelskiego Tadeusza Szyszko

• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

reprezentowana przez zastępcę komendanta wojewódzkiego st. bryg. Szczepana Goławskiego

Komisji sędziowskiej przewodniczył st. bryg. Marek Dziedzic.

W części pierwszej młodzież odpowiadała na 30 pytań testowych o zróżnicowanym poziomie trudności.

Do finału ustnego, po dogrywce w każdej grupie wiekowej zakwalifikowało się po pięciu najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej.

Finaliści odpowiadali na trzy losowo wybrane pytania.

Kolejność miejsc w finale znajduje się w załączniku.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej wezmą udział w finale centralnym XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „ Młodzież Zapobiega Pożarom” w Świdwinie, woj. zachodniopomorskie w dniach 1 - 3 czerwca br.

Wszyscy uczestnicy turnieju oraz opiekunowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i podziękowania.

Fundatorami nagród oraz upominków dla uczestników byli:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego.

[Laureaci trzech grup eliminacji wojewódzkich]

[Wyniki testu grupa I]

[Wyniki testu grupa II]

[Wyniki testu grupa III]

[Pytania - TEST I GRUPA]

[Pytania - TEST II GRUPA WIEKOWA]

[Pytania - TEST III GRUPA WIEKOWA]

[Galeria zdjęć]

XXXIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP

XXXIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego odbędzie się

17 czerwca 2018 roku w Nałęczowie.

Zapraszamy wszystkie orkiestry strażackie z naszego województwa do udziału w przeglądzie.

Uczestniczącym orkiestrom zapewniamy nagrody pieniężne, pamiątkowe puchary, dyplomy oraz wyżywienie i napoje.

Tytuły utworów do wspólnego wykonania:

1. Rycerze Floriana - Hymn Strażacki,

2. Orkiestry Dęte - w opr. Juliana Kwiatkowskiego,

3. Happy Marching Band - opr. Siegfried Rundel.

UWAGA!!! Zmiana miejsca organizacji WPOD - Przegląd odbędzie się w Niedrzwicy Dużej

[karta zgłoszenia]

Interpretacja Mecenasa w sprawie wizytacji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy PSP pod kątem robienia zdjęć w garażach, świetlicach i pomieszczeniach socjalnych

PSP przeprowadzając w ostatnim czasie „kontrolę” OSP powołuje się na zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 grudnia 2017 r. w prawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wydanego na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.).

Całe zarządzenie jest niezgodne z prawem - w jakim dotyczy OSP w zakresie przekraczającym obowiązki tych OSP związane z włączeniem ich do ksrg. Pomijam tu zupełnie fakt, że podstawą ustawową jest ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, a nie ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Istota tkwi w samym akcie prawnym, którym jest zarządzenie.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 i 2 Konstytucji RP uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty.

2. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.

Akty prawa wewnętrznego nie mogą zawierać norm o charakterze powszechnie obowiązującym, a więc norm adresowanych do podmiotów, które nie podlegają organizacyjnie organowi wydającemu akt. Jest to konsekwencją dualistycznego charakteru systemu źródeł prawa i zamkniętego na poziomie Konstytucji katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli akt ustanawiający normy prawne nie mieści się w katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, to powinien być traktowany jako akt prawa wewnętrznego. Oznacza to, że postanowienia takiego aktu powinny spełniać wymagania określone w art. 93 Konstytucji RP. Natomiast zamieszczenie w akcie prawa wewnętrznego normy o charakterze powszechnie obowiązującym, jak również ustawowe upoważnienie do zamieszczania w aktach prawa wewnętrznego norm o charakterze powszechnie obowiązującym jest niezgodne art. 87 Konstytucji RP.

System źródeł prawa w Konstytucji opiera się na zasadzie hierarchicznego uporządkowania tych źródeł (zob. szerzej komentarz do art. 87). W hierarchii, o której mowa, akty prawa wewnętrznego zajmują najniższą pozycję. Oznacza to, że powinny być zgodne ze wszystkimi aktami prawa powszechnie obowiązującego [patrz: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, Warszawa 2016, teza V.1-2 do art. 93].

Niezależnie od literalnej treści art. 93 Konstytucja nie wyklucza wydawania aktów prawa wewnętrznego w innych postaciach niż uchwała RM czy zarządzenie Prezesa RM lub ministra. Zresztą sama Konstytucja przyznała kompetencję do wydawania zarządzeń Prezydentowi RP (art. 142 ust. 1 w zw. z art. 144 ust. 3 pkt 29) oraz przewodniczącemu komitetu określonego w ustawie (art. 149 ust. 3 w zw. z art. 93 ust. 1). Powstaje w tym miejscu pytanie, czy standard wydawania aktów prawa wewnętrznego, określony w art. 93 Konstytucji, odnosi się tylko do aktów wymienionych w tym przepisie, czy też wyznacza zasady wydawania wszelkich aktów prawa wewnętrznego. Dylemat ten wynika z niezbyt fortunnej redakcji art. 93 Konstytucji RP.

Należy podzielić stanowisko TK, który uznał, że wszystkie akty prawa wewnętrznego muszą mieścić się w modelu określonym w poszczególnych ustępach art. 93 Konstytucji RP – "przepis ten stanowi bowiem nie tylko podstawę do wydawania uchwał przez Radę Ministrów oraz zarządzeń przez premiera i ministrów, ale też traktowany być musi jako ustanawiający ogólny – i bezwzględnie wiążący – model aktu o charakterze wewnętrznym" (wyr. TK z 1.12.1998 r., K 21/98, OTK 1998, Nr 7, poz. 116). Tego typu funkcjonalna wykładnia art. 93 Konstytucji RP jest uzasadniona w szczególności niejasnością komentowanego przepisu (por. S. Wronkowska, System źródeł prawa, s. 85).

Konstytucja wprost upoważnia do wydawania aktów prawa wewnętrznego niektóre konstytucyjne organy państwa (Radę Ministrów, Prezesa RM, ministrów, Prezydenta RP, przewodniczących określonych w ustawie komitetów, Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – zob. niżej). W Konstytucji nie ma jednak zastrzeżenia, że akty prawa wewnętrznego mogą być wydawane tylko przez organy wskazane w Konstytucji, tak jak ma to miejsce w przypadku rozporządzeń (por. art. 92 ust. 1 Konstytucji RP). Wiąże się to z otwartym (pod względem podmiotowym) katalogiem aktów prawa wewnętrznego. Akty takie mogą być więc wydawane zarówno przez inne organy konstytucyjne niż wskazane wyżej, jak też przez organy funkcjonujące na podstawie aktów niższego rzędu.

Z art. 93 ust. 1 Konstytucji RP wynika, że akty prawa wewnętrznego mogą być wydawane przez "organy". Ustrojodawca nie rozwinął tego pojęcia. Jednak należy pamiętać, że akt prawa wewnętrznego jest źródłem prawa, a więc aktem władzy publicznej. Prowadzi to do wniosku, że pod pojęciem "organu", o jakim mowa w art. 93 ust. 1 Konstytucji RP, należy rozumieć organ władzy publicznej. Odwołując się do przyjętego w orzecznictwie rozumienia tego terminu, można przyjąć, że organem władzy publicznej jest "każdy podmiot niezależnie od jego przynależności do władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej oraz niezależnie od przynależności do struktury samorządowej lub państwowej o ile został wyposażony w kompetencję do władczego działania" (wyr. TK z 4.12.2012 r., U 3/11, OTK-A 2012, Nr 11, poz. 131). Dotyczy to m.in. Komendanta Głównego PSP [patrz: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, Warszawa 2016, tezy VII-VIII do art. 93].

Zgodnie z art. 93 ust. 1 Konstytucji RP adresatami aktów prawa wewnętrznego mogą być wyłącznie "jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu akt". Oznacza to, że zamieszczenie w akcie prawa wewnętrznego normy skierowanej do podmiotów niepozostających w relacji "podległości organizacyjnej" wobec organu, który wydał akt, jest naruszeniem art. 93 ust. 1 – a także art. 87 Konstytucji RP. Tak mamy w naszym zarządzeniu Komendanta Głównego PSP.

Pojęcie "podległości organizacyjnej" należy rozumieć jako rodzaj prawnie zdefiniowanej więzi (relacji) między dwoma podmiotami, z których co najmniej jeden jest organem władzy publicznej. Punktem wyjścia w ocenie, czy dany organ może wydać akt prawa wewnętrznego wobec określonej jednostki, powinno być odtworzenie – na podstawie przepisów prawa – treści relacji wiążącej ów organ z jednostką mającą być adresatem aktu.

Na podstawie dorobku doktryny i orzecznictwa można wskazać pewne typy relacji między podmiotami, które uzasadniają traktowanie ich jako "podległości organizacyjnej" w rozumieniu art. 93 ust. 1 Konstytucji RP.

A) Do omawianej kategorii należy zaliczyć tzw. hierarchiczne podporządkowanie. Zostało ono przez TK zdefiniowane jako "jednostronna zależność organu niższego stopnia od organu stopnia wyższego lub podmiotu podległego od podmiotu zwierzchniego" (wyr. TK z 28.6.2000 r., K 25/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 141). Zdaniem TK "na tę zależność składają się dwa elementy: zależność osobowa i zależność służbowa. Zależność osobowa [podkr. – M.W.] rozpoczyna się z chwilą nawiązania stosunku pracy osoby pełniącej funkcje organu, a kończy w momencie jego ustania. Jej treścią jest regulowanie stosunków osobowych w czasie trwania stosunku pracy (awansowanie, nagradzanie, przeniesienie na inne stanowisko, odpowiedzialność służbowa, porządkowa, odpowiedzialność dyscyplinarna). Niekiedy rozszerza się pojęcie zależności osobowej przez włączenie do niej dyspozycyjności pracownika. Zależność osobowa łączy się ściśle z zależnością służbową. Podległość służbowa [podkr. – M.W.] w systemie hierarchicznego podporządkowania wyraża się w możliwości wydawania poleceń służbowych przez organ wyższy organowi niższemu. Kierowanie organem niższym w obrębie zależności służbowej odbywa się za pomocą aktów dwojakiego rodzaju: aktów generalnych (okólników, wytycznych, instrukcji, zarządzeń) oraz aktów indywidualnych (poleceń służbowych). Stosunek organizacyjny, wyrażający się w hierarchicznym podporządkowaniu, jest stosunkiem między organami administracji publicznej" (tamże).

B) W orzecznictwie wyróżniono również tzw. więź ustrojowo-prawną, polegającą na tym, że "podmioty organizacyjnie nadrzędne mogą ingerować w przedmiotowo i konstytucyjnie określonym zakresie, w działania podmiotów podporządkowanych w każdej ich fazie i w zakresie, za pomocą dowolnie dobranych dla danej sytuacji środków" (wyr. TK z 1.12.1998 r., K 21/98, OTK 1998, Nr 7, poz. 116). Istnienie takiej relacji TK ustalił na linii Sejm–NIK po dokonaniu analizy przepisów art. 202 i n. Konstytucji RP, co przesądziło o zgodności z Konstytucją przepisu upoważniającego Marszałka Sejmu do nadania statutu NIK. W szczególności TK odnotował, że art. 202 ust. 2 Konstytucji RP wyraźnie mówi, iż NIK "podlega" Sejmowi. Z drugiej strony brak więzi ustrojowo-prawnej uzasadniającej wydawanie aktów prawa wewnętrznego przesądził o stwierdzeniu niekonstytucyjności przepisu przyznającego Marszałkowi Sejmu kompetencję do wydawania statutu Biura RPO (wyr. TK z 19.10.2010 r., K 35/09, OTK-A 2010, Nr 8, poz. 77). Jednym z argumentów na rzecz takiego rozstrzygnięcia była treść art. 210 Konstytucji RP, który stanowi o "niezawisłości" RPO i o "niezależności" tego organu od innych organów państwowych.

Z powyższego wynika, że ustalenie istnienia między dwoma organami władzy "podległości organizacyjnej" wymaga dokładnej analizy przepisów określających relacje między tymi organami. W szczególności o "podległości organizacyjnej" nie świadczy sam fakt przyznania jednemu organowi kompetencji do powołania czy odwołania drugiego organu. Istotne znaczenie mają wszystkie elementy składające się na relację ustrojową, w jakiej pozostają ze sobą organy – m.in. to, czy dany organ jest wyposażony przez prawo w przymiot niezależności od innych, co w zasadzie wyklucza istnienie "podległości organizacyjnej" (zob. niżej). Z tego powodu za naruszający art. 93 ust. 1 Konstytucji RP należy uznać art. 27 ustawy z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.), który przyznaje Sejmowi kompetencję do uchwalenia regulaminu czynności Trybunału Stanu, będącego organem niezależnym od innych władz (art. 173 Konstytucji RP).

Ponadto nie sposób uznać – bez analizy szerszego kontekstu normatywnego – aby o istnieniu "podległości organizacyjnej" przesądzał sam fakt powierzenia jednemu organowi zadania polegającego na kontrolowaniu czy nadzorowaniu działalności innego organu. Z tego powodu regulamin urzędowania sądów powszechnych przybrał formę rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, mimo że Minister jest organem wykonującym nadzór administracyjny nad działalnością tych sądów (zob. A. Bień-Kacała, Źródła prawa, s. 218). Innym przykładem jest art. 171 ust. 2 Konstytucji RP, który przyznaje premierowi, wojewodom oraz regionalnym izbom obrachunkowym zadanie nadzorowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. Powyższy przepis nie może być traktowany jako dający wymienionym w nim organom legitymację do wydawania aktów prawa wewnętrznego wobec jednostek samorządu (por. A. Bień-Kacała, Źródła prawa, s. 284; odmiennie: J. Podkowik, Charakter prawny wytycznych, s. 82).

C) W orzecznictwie stworzona została również koncepcja tzw. podległości funkcjonalnej, która mieści się w pojęciu "podległości organizacyjnej", a tym samym daje legitymację do wydawania aktów prawa wewnętrznego. Ta kategoria została przez TK przyjęta na określenie relacji między NBP a prywatnymi bankami (wyr. TK z 28.6.2000 r., K 25/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 141). Zdaniem TK "wiodąca rola banku centralnego jako banku banków powoduje, że mimo samodzielności i formalnej niezależności banków komercyjnych, w zakresie polityki pieniężnej są one poddane zależności, pozwalającej na określenie jej funkcjonalną podległością" (ibidem). Podstawą prawną uznania, że między NBP a prywatnymi bankami zachodzi podległość, o której mowa w art. 93 ust. 1 Konstytucji RP – ale tylko w zakresie polityki pieniężnej – był przepis wyrażający zadania NBP, tj. art. 227 ust. 1 Konstytucji RP, który przyznaje temu Bankowi m.in. wyłączne prawo ustalania i realizowania polityki pieniężnej.

Z przedstawionych wyżej uwag wynika, że specyfika zadań i funkcji ustrojowych danego organu władzy publicznej może w pewnych przypadkach uzasadniać stwierdzenie, iż realizując te zadania i funkcje, organ ten znajduje się w pozycji "nadrzędności organizacyjnej" nad pewną grupą jednostek, co daje mu prawo do wydawania aktów prawa wewnętrznego (por. trafne uwagi na temat relacji między KRRiT a jednostkami radiofonii i telewizji – A. Bień-Kacała, Źródła prawa, s. 327–328).

Inne przypadki podległości organizacyjnej. Wskazane powyżej przypadki, w których mamy do czynienia z "podległością organizacyjną", nie tworzą katalogu zamkniętego. W obecnym prawie relacje między organami władzy publicznej a innymi podmiotami są uformowane w rozmaity sposób i każdy z przypadków wymaga osobnej analizy. W szczególności rodzajem "podległości organizacyjnej" jest tzw. władztwo zakładowe, czyli relacja zachodząca między zakładami administracyjnymi a ich użytkownikami lub osobami przebywającymi na ich terenie (np. osobami korzystającymi z publicznych muzeów, bibliotek, szkół, szpitali itp.; por. P. Uziębło, G. Wierczyński, Charakter prawny, s. 458; T. Brzezicki, M. Masternak, Stanowienie norm, s. 87; W. Płowiec, Koncepcja aktu, s. 133–134). Z podobnym przypadkiem, uzasadniającym istnienie "podległości organizacyjnej", mamy do czynienia wówczas, gdy prawo powszechnie obowiązujące uzależnia korzystanie z pewnych dóbr czy realizację pewnych uprawnień od członkostwa w określonym zrzeszeniu (np. statut Polskiego Związku Łowieckiego powinien być, z uwagi na status prawny tego związku, uznany za akt o charakterze wewnętrznym w rozumieniu art. 93 Konstytucji RP).

W interesującym nas wypadku nie można przyjąć podległości organizacyjnej OSP należących do systemu ksrg i stąd zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego nie może nakładać na OSP wszystkich obowiązków wskazanych w tym zarządzeniu. A zatem zarządzenie to w tym zakresie narusza art. 87 i 93 Konstytucji RP.

Zarządzenie co najwyżej może przewidywać sprawdzenie spełnienia obowiązków przez OSP znajdujących się w systemie ksrg, które wynikają z umowy o włączeniu ich do ksrg. Ponadto podstawą do takiej kontroli nie byłyby przepisy ustawy o PSP, ale art. 14 ust. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zgodnie z którym Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda lub starosta odpowiednio na obszarze kraju, województwa lub powiatu określają zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynują jego funkcjonowanie i kontrolują wykonywanie wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kierują tym systemem.

Teraz pozostaje przeanalizować treść umów o włączenie OSP do ksrg i ustalenie zakresu obowiązków poszczególnych OSP w zakresie poddania się kontroli PSP - wniosek z § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1319). Jeżeli obszar poddania się kontroli jest szeroki to obowiązki wskazane w zarządzeniu może KG PSP nałożyć na OSP, a by zalegalizować swoje działanie wystarczy jak do podstawy wydania zarządzenia nr 10 doda art. 14 ust. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Wojewoda Mazowiecki nie wyraził zgody na zorganizowanie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie uroczystych obchodów Dnia Strażaka

Wojewoda Mazowiecki nie wyraził zgody na zorganizowanie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie uroczystych obchodów Dnia Strażaka w dniu 4 maja 2018 roku, połączonych z wręczeniem odznaczeń i uhonorowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych mających 100 lat i więcej.

Tradycyjnie, w dniu 4 maja na Placu Piłsudskiego odbywały się Centralne Obchody Dnia Strażaka z udziałem najwyższych władz państwowych.

Niestety, w roku Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zabrakło miejsca na uroczystości dla Strażaków-Ochotników w centralnym punkcie stolicy

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich - Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

W dniu 15 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej prace które wpłynęły na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny do Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego.

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny prac plastycznych.

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich - Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, odbędzie się w terminie 24 kwietnia 2018 roku.

O miejscu i godzinie podsumowania zainteresowani zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.

[Protokół Konkurs Plastyczny 2018]

!!!WIOSENNE KONKURSY dla OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH w 2018 roku!!!

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. lubelskiego ogłasza kolejną edycję konkursów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego.

1. WIOSENNY KONKURS BONUSOWY

Spośród jednostek OSP, które w okresie od 22 stycznia do 29 czerwca 2018 roku dokonają w naszych biurach w Lublinie, Białej Podlaskiej lub Zamościu zakupów towarów o łącznej wartości netto z wszystkich faktur wyłonimy zwycięską jednostkę w poniższych kategoriach, która otrzyma bon wartościowy.

Kategorie i wartości bonów:

I kategoria – zakupy do kwoty 35.000 zł – bon wartościowy na kwotę 1.000 zł

II kategoria – zakupy od 35.000 do 55.000 zł – bon wartościowy na kwotę 2.000 zł

III kategoria – zakupy powyżej kwoty 55.000 zł – bon wartościowy na kwotę 3.000 zł

Bon wartościowy jest do realizacji w naszych biurach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 lipca 2018 roku, o czym poinformujemy zwycięską jednostkę OSP z każdej kategorii.

2. WIOSENNY KONKURS PROMOCYJNY

Jednostka OSP, która w okresie od 22 stycznia do 29 czerwca 2018 roku dokona w naszych biurach w Lublinie, Białej Podlaskiej lub Zamościu jednorazowego zakupu towarów o łącznej wartości netto 10.000 zł otrzyma promocyjnie za 1 zł do wyboru rękawice strażackie, pas bojowy, kominiarkę, koszulkę organizacyjna, czapkę rogatywkę, czapkę dżokejkę lub inny podobny asortyment.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach.

Dotacje 2018 rok

Informujemy, że z dniem 22.01.2018 roku uruchamiamy dopłaty do umundurowania i wyposażenia osobistego dla jednostek OSP z terenu województwa lubelskiego. Poniżej przedstawiamy wysokość dopłat.

Dopłaty przyznawane są na podstawie złożenia pozytywnie zaopiniowanych przez Zarządy Gminne i Powiatowe wniosków.

[wniosek na dopłatę do zakupu umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka z Jednostki OSP]

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU BONUSOWEGO Z 2017 ROKU

Uprzejmie informuję, że dokonano podsumowania i rozstrzygnięcia konkursu bonusowego ogłoszonego w 2017 roku.

Oto jednostki, które otrzymają bon wartościowy w I kategorii:

1. OSP OSTRÓW, gm. Wilkołaz, pow. kraśnicki

2. OSP HUSZCZKA DUŻA, gm. Skierbieszów, pow. zamojski

3. OSP ALEKSANDRÓWKA, gm. Batorz, pow. janowski

Oto jednostki, które otrzymają bon wartościowy w II kategorii:

1. OSP RZECZYCA KSIĘŻA, gm. Trzydnik Duży, pow. kraśnicki

2. OSP WÓLKA PONIKIEWSKA, gm. Zakrzew, pow. lubelski

3. OSP TERESZPOL KUKIEŁKI, gm. Tereszpol, pow. biłgorajski

Zawiadomienia wraz z bonami zostaną wysłane do wymienionych jednostek OSP. GRATULUJEMY!!!

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

41. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom" - przewidywany termin eliminacji wojewódzkich - 26 kwietnia 2018 r. W przypadku ewentualnej zmiany planowanego terminu, powiadomimy oddzielnym pismem.

UWAGA!!!

Poniżej Uchwała nr 7/1/2017 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian do Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, a zawierający zmiany w podziale na grupy wiekowe w związku ze zmianą ustroju szkół.

[Zmiana do Regulaminu - Uchwała nr 7.1.2017]

Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego.

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Parku Naukowo-Technologicznym przy ul Dobrzańskiego w Lublinie odbyła się uroczystość przekazania nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. lubelskiego w ramach projektu partnerskiego pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP”, realizowanego z zadania Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W uroczystości udział wzięli m.in.:

• Krzysztof Hetman – europoseł,

• Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

• Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego,

• Grzegorz Kapusta – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,

• Marian Starownik – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,

• st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,

• nadbryg w st. spoczynku Tadeusz Milewski ,

• Burmistrzowie i Wójtowie gmin, które otrzymały nowe samochody,

• Członkowie Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,

• Prezesi Oddziałów Powiatowych i Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

• Prezesi, Naczelnicy oraz Kierowcy Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymały nowe samochody,

• oraz wielu innych gości zaproszonych na uroczystość.

Dzięki projektowi zakupiono 43 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, w tym 39 średnich i 4 ciężkie. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego województwa lubelskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i technicznych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt jest zbieżny z główną misją funkcjonowania OSP polegającą na zapewnieniu ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami.

Zakupy były finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 oraz środków samorządów gmin.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia za aktywną działalność społeczną na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego oraz w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku i osób zaangażowanych w realizację projektu.

Zakończeniem uroczystości było spotkanie opłatkowe.

[Galeria zdjęć nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego.]

 

!!! KONKURSY DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH !!!!

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. lubelskiego ogłasza 2 konkursy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego.

1. KONKURS BONUSOWY

Jednostka OSP, która w okresie od 24 lipca do 30 listopada 2017 roku dokona w naszych biurach w Lublinie, Białej Podlaskiej lub Zamościu zakupów towarów otrzyma bon wartościowy. Zakupy dotyczą łącznej wartości netto ze wszystkich faktur w wyznaczonym okresie w trzech kategoriach.

Kategorie i wartości bonów:

I kategoria – zakupy do kwoty 35.000 zł – bon wartościowy na kwotę 1.000 zł

II kategoria – zakupy od kwoty 35.000 do 55.000 zł – bon wartościowy na kwotę 2.000 zł

III kategoria – zakupy powyżej kwoty 55.000 zł – bon wartościowy na kwotę 3.000 zł

Bon wartościowy jest do realizacji w naszych biurach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 grudnia 2017 roku, o czym poinformujemy zwycięską jednostkę OSP z każdej kategorii.

2. KONKURS PROMOCYJNY

Jednostka OSP, która w okresie od 24 lipca do 30 listopada 2017 roku dokona w naszych biurach w Lublinie, Białej Podlaskiej lub Zamościu jednorazowego zakupu towarów o łącznej wartości netto 10.000 zł otrzyma promocyjnie za 1 zł do wyboru wielofunkcyjne urządzenie ratownicze Res-Q-Rench, rękawice strażackie, pas bojowy, kominiarkę, koszulkę organizacyjna, kamizelkę odblaskową, czapkę rogatywkę, czapkę dżokejkę lub inny podobny asortyment.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach.

V Ogólnopolska Olimpiada Sportowo - Pożarnicza Strażaków OSP

Serdecznie zapraszamy strażaków ochotników na V Ogólnopolską Olimpiadę Sportowo-Pożarniczą Strażaków OSP, która odbędzie się w dniach 16 - 17.09.2017 w Szczawnicy woj. małopolskie, powiat nowotarski.

Olimpiada w Szczawnicy cieszy się dużą popularnością i jest jedną z największych pod względem ilości startujących uczestników imprez sportowych w kraju. Biorą w niej udział strażacy ochotnicy z całej Polski. W ciągu dwóch dni bez wcześniejszych eliminacji 5-osobowe drużyny OSP na arenie sportowej będą rywalizować pomiędzy sobą. Na atrakcyjność zawodów wpływa niespotykany nigdzie przebieg konkurencji i formuła oraz nietypowe położenie miejsca areny sportowej na naturalnie zróżnicowanym terenie górskim na wysokości ponad 700 m n.p.m. Drużyny startują w podziałach druhów, druhen i zespołach mieszanych mając w jednym i drugim dniu do zaliczenia po 12 różnych następujących kolejno po sobie zadań. Każda jednostka OSP może zgłosić na zawody minimum 1 drużynę lub więcej w wybranych podziałach. Można także zgłosić drużynę, składającą się z zawodników z kilku jednostek OSP np. reprezentację miejscowości, Gminy lub powiatu. Startujący zawodnicy muszą być pełnoletni. Warunkowo dopuszczamy do startu w drużynie w każdym z podziałów do 2 zawodników reprezentujących daną jednostkę OSP, którzy przed terminem zawodów ukończyli 15 lat.

Organizatorzy:

Dariusz i Zbigniew Tokarscy Szczawnica oraz Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Małopolskiego

Zgłoszenia:

Potrzebne druki zgłoszeniowe i regulamin należy pobrać od Organizatorów poprzez kontakt mailowy: tokbike1@op.pl

Listy zgłoszeniowe zawodników należy przesłać do dnia 13 września 2017 r.

Info Facebook: Osp-sport

Kontakt w sprawie zawodów email: tokbike1@op.pl, tel. 731 880 083

UWAGA !!! - Próba wyłudzenia pieniędzy od jednostek OSP.

Uwaga na naciągaczy.

Dziś na tapetę idzie Krajowy Rejestr Działalności Gospodarczych, który przysyła pisma dotyczące 500-złotowych opłat za wpisy do tegoż rejestru.

Pisemka — dość wyraźnie naśladujące sznyt urzędowy — przysyła KRAJOWY REJESTR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, ul. Złota 61 w Warszawie, a dotyczą „uregulowania fakultatywnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)”.

Informacja poniżej:

www.czasopismo.legeartis.org/2017/07/krajowy-rejestr-dzialalnosci-gospodarczych.html

XXXII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Nałęczowie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego

XXXII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego odbył się w Nałęczowie 25 czerwca 2017 r. z udziałem ośmiu orkiestr:

1. Kiełczewice Górne

2. Kraśnik

3. Lubartów

4. Mełgiew

5. Niedrzwica Kościelna

6. Ostrów Lubelski

7. Szastarka

8. Tomaszów Lubelski

Orkiestry oceniane były w dwóch kategoriach:

1) prezentacja gry w marszu,

2) koncerty konkursowe.

Każda orkiestra wykonała trzy utwory w tym obowiązkowo jeden kompozytora polskiego.

Jurorzy w składzie:

1. ppłk Adam Czajkowski - dyrektor i dyrygent Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.

2. mjr dr Marcin Ślązak - dyrygent Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.

3. por. Krystian Siwek - dowódca i dyrygent Orkiestry Sił Powietrznych WP w Bytomiu.

Po wysłuchaniu koncertów konkursowych, najwyżej ocenili:

I miejsce orkiestra z Kiełczewic Górnych pod dyrekcją Marka Ziarkowskiego, która otrzymała główna nagrodę i puchar Marszałka Województwa Lubelskiego,

II miejsce orkiestra z Mełgwi pod dyrekcją Rafała Maruszaka, która otrzymała puchar oraz nagrodę prezesa Zarządu OW ZOSP RP,

III miejsce zajęła orkiestra z Tomaszowa Lubelskiego pod dyrekcją Bogdana Pałczyńskiego, która otrzymała puchar i nagrodę Starosty Puławskiego,

Za prezentację gry w marszu wyróżniona została orkiestra z Mełgwi i otrzymała puchar ufundowany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Rafał Maruszak został także został wyróżniony nagrodą jako najlepszy dyrygent podczas przeglądu.

Wszystkie orkiestry otrzymały puchary, dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego, Oddział Wojewódzki Związku OSP RP, Starostę Puławskiego i Burmistrza Nałęczowa.

[Galeria zdjęć Nałęczów]

 

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka - DYS 2017 rok

W niedzielę 18 czerwca 2017 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dysie obchodzili jubileusz 90-lecia istnienia jednostki, połączony z nadaniem sztandaru. Uroczystość ta obyła się w ramach wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka.

Podczas mszy świętej, koncelebrowanej przez ks. kapelana bryg. Mirosława Ładniaka oraz miejscowego proboszcza ks. kanonika Roberta Brzozowskiego, w homilii padły słowa o poświęceniu strażaków w niesienie pomocy, o ich bezinteresownym zaangażowaniu w ochronę życia, zdrowia ludzkiego i mienia. Księża odwołując się do zasady widniejącej na sztandarach - „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – podkreślali, aby ta dewiza stale była priorytetem dla obecnych i przyszłych pokoleń strażaków.

Gospodarzami imprezy byli Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druh Marian Starownik, Wójt Gminy Niemce a zarazem Wiceprezes Zarząd Oddziału Gminnego Krzysztof Urbaś oraz Prezes Zarządu OSP Dys druh Leszek Ziębowicz.

Razem z naszymi druhnami i druhami ten szczególny dzień świętowali także zaproszeni goście.

Byli to między innymi

• Poseł na Sejm RP Jan Łopata,

• Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek,

• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,

• Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski,

• Komendant Miejski PSP w Lublinie mł. bryg. Marek Fiutka,

• Starosta Lubelski Paweł Pikula,

• Przewodniczący Rady Powiatu Lubelskiego Antoni Skrabucha,

• Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych z województwa lubelskiego.

Po mszy św. poczty sztandarowe wraz z kompanią honorową Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz kompanią honorową Jednostek OSP z Gminy Niemce uczestniczyły w uroczystym apelu.

Dowódca uroczystości druh Bochyński Paweł zameldował Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego druhowi Marianowi Starownikowi gotowość do rozpoczęcia apelu i następnie dokonano przeglądu pododdziałów.

Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt ks. kapelan bryg. Mirosław Ładniak oraz ks. kanonik Robert Brzozowski poświęcili sztandar.

Po przedstawieniu rysu historycznego jednostki OSP Dys nastąpiło uroczyste wbijanie gwoździ w drzewiec sztandaru przez gości i fundatorów.

Akt nadania sztandaru odczytał Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego druh Tadeusz Szyszko a przekazał go Prezes Marian Starownik.

W uznaniu zasług jednostka Ochotniczej Straż Pożarnej w Dysie Uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP została odznaczona „Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

W dalszej części uroczystości wyróżniający się strażacy zostali odznaczeni medalami za zasługi dla pożarnictwa oraz odznakami Wzorowy Strażak.

Oprawę muzyczną zarówno mszy jaki i oficjalnej część zapewniła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Lubelskim.

Na zakończenie do zgromadzonych na placu druhen i druhów słowa podziękowania za trud włożony w codzienną działalność kierowali zaproszeni goście.

Po części oficjalnej był czas na luźne rozmowy, wymianę doświadczeń przy kiełbasce z grilla i pysznej grochówce.

[Galeria zdjęć DYS]

 

Odpowiedź ZW ZOSP RP w sprawie dotacji ze środków budżetu państwa do obozów MDP

[Odpowiedź ZW ZOSP RP w sprawie dotacji ze środków budżetu państwa do obozów MDP]

Informacja

Informujemy, że w dniu 16.06.2017 roku (piątek) Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Lublinie oraz Filia w Zamościu będą nieczynne.

Za utrudnienia Przepraszamy

Utwory do wspólnego koncertu wszystkich orkiestr na XXXII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr

Poniżej znajdują się nuty do wspólnego koncertu wszystkich orkiestr na XXXII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr w dniu 25 czerwca 2017 w Nałęczowie

[Utwór Marsz Wiwat]

[Utwór Pod Wawelem]

"Prezent MSWiA na Dzień Dziecka dla najmłodszych strażaków" Komunikat z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP informuje, że na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2017 r. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP przyjęło z niepokojem informację o poważnych opóźnieniach w uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Państwa, a przeznaczonych na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych. Opóźnienia w przekazywaniu OSP środków finansowych są ewidentnym zaprzeczeniem zapewnień władz państwowych, że zmiana sposobu dofinansowywania zakupów z dotacji budżetowej poprzez wdrożenie systemu podziału środków za pośrednictwem struktur Państwowej Straży Pożarnej usprawni system. W rzeczywistości zmiany te ograniczają możliwości rozwojowe poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Szczególnie bolesne jest niewskazanie sposobu dystrybucji i nieprzekazanie środków na dofinansowanie organizacji obozów szkoleniowych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP). Spowodowało to, że tysiące dziewcząt i chłopców nie będą mogły skorzystać (jak działo się dotąd) z letnich wyjazdów na obozy łączące cele szkoleniowe z wypoczynkiem. Realizowane szkolenia w formie obozów były najlepszą i najskuteczniejszą formą przygotowania młodych ludzi do społecznej i odpowiedzialnej roli ratowników.

Niestety, nawet po ewentualnym uruchomieniu środków, już nie da się zlikwidować opóźnień wynikłych ze zmiany systemu – a wakacji nie da się przesunąć na jesień – by było możliwe zapewnienie dzieciom odpowiedniej bazy pobytowej i organizacji obozów zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Rygory prawne związane z korzystaniem ze środków budżetowych wymagają zachowania czasochłonnych procedur i przestrzegania ściśle określonych terminów ich realizacji podanych w ustawach i rozporządzeniach. Dla przykładu należy podać, że wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) zgłoszenie kuratorowi oświaty zamiaru zorganizowania obozu musi być dokonane nie później niż na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia. Na dopełnienie tych procedur nie ma już czasu. Miejsca, w których zwykle organizowane były obozy MDP zostały już w większości zarezerwowane przez inne podmioty. Dziś możemy jedynie zacząć planować zimowiska. Obecna sytuacja jest tym bardziej przykra, że w latach 2012-2016, kiedy proces dystrybucji środków przebiegał bez zakłóceń, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zorganizował, z wykorzystaniem dotacji MSWiA wypoczynek dla 19 262 uczestników.

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP podkreśliło również, iż swoje obawy, związane z dotrzymaniem harmonogramu przekazywania środków zgłaszało na każdym etapie prac nad ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Pomimo społecznego niepokoju członków OSP, posłowie i senatorowie większości parlamentarnej pozostali głusi na argumenty ZOSP RP, a tym samym wraz z Wiceministrem MSWiA oraz Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, ponoszą moralną odpowiedzialność za zniszczenie wieloletniego programu obozów szkoleniowych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Prezydium Zarządu Głównego

ZOSP RP

List Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

W dniu 24 maja 2017r. Związek OSP RP złożył W Kancelarii Prezydenta RP list Prezesa ZG ZOSP RP dotyczący stanowiska Związku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

[List Prezesa ZG ZOSP RP]

XI MISTRZOSTWA POLSKI STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW W RATOWNICTWIE WODNYM I POWODZIOWYM w LICHENIU STARYM 23-25 CZERWCA 2017 r.

ORGANIZATORZY

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i jego oddziały terenowe

Państwowa Straż Pożarna

Starostwo Powiatowe w Koninie

Gmina Ślesin

OSP Licheń Stary

PARTNER STRATEGICZNY

Aries Power Equipment Sp. z o.o. Generalny Przedstawiciel Honda Marine w Polsce.

PATRONAT HONOROWY

Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadier. Leszek Suski

PATRONAT MEDIALNY

Strażak

W Mistrzostwach Polski mogą wziąć udział załogi reprezentujące Ochotnicze Straże Pożarne, specjalizujące się w ratownictwie wodnym i powodziowym, dysponujące własnym sprzętem pływającym. Obowiązuje Regulamin Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym zatwierdzony 12 lutego 2015 Uchwałą 138/16/2015 Prezydium ZG ZOSP.

Zgłoszenia należy rejestrować on-line, link do rejestracji poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAikDBPzscCWvg6czSYsOFOMmEd-ikaHGGhOqGv0CoyIYoSg/viewform?embedded=true

Koszty udziału w zawodach:

1. nocleg na kwaterach + śniadanie/ 1 dzień/ 1 zawodnik – 48 zł

2. koszt obiadu i kolacji / 1 dzień/ 1 zawodnik – 52 zł

Opłacamy 2 doby tzn. koszt 1 zawodnika za cały pobyt wynosi 200 zł

Koszt za cały pobyt załogi wynosi 800 zł

Koszt dla osoby towarzyszącej za cały pobyt wynosi 200 zł

Opłaty należy uiszczać gotówką w dniu przyjazdu lub na konto podane poniżej z dopiskiem „ZAWODY” po ogłoszeniu na stronie internetowej www.zosprp.pl załóg zakwalifikowanych do udziału w mistrzostwach

Ochotnicza Straż Pożarna w Licheniu Starym

Bank Spółdzielczy w Ślesinie

Nr rachunku: 36 8534 0006 0000 0589 00120463

Kontakt:

adres e-mail: piotrmaciejewskilichen@gmail.com i ha@zg.zosprp.pl

W sprawie zgłoszenia i rezerwacji noclegów: Monika Koszewska tel. 605-496-375

W sprawach ogólnych: Renata Cybor tel. 601-252-798

XXXII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP

XXXII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego odbędzie się

25 czerwca 2017 roku w Nałęczowie.

Zapraszamy wszystkie orkiestry strażackie z naszego województwa do udziału w przeglądzie. Uczestniczącym orkiestrom zapewniamy nagrody pieniężne, pamiątkowe puchary, dyplomy oraz wyżywienie i napoje

[Karta Zgłoszenia]

Eliminacje Wojewódzkie XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „ Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W eliminacjach wzięło udział 60 uczestników z 20 powiatów województwa lubelskiego.

Współorganizatorami tegorocznej edycji byli:

• Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie

reprezentowany przez Wiceprezesa Tadeusza Sławeckiego oraz Dyrektora Biura Tadeusza Szyszko

• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

reprezentowana przez zastępcę komendanta wojewódzkiego st. bryg. Piotra Zmarza

Komisji sędziowskiej przewodniczył st. bryg. Marek Dziedzic.

W części pierwszej młodzież odpowiadała na 30 pytań testowych o zróżnicowanym poziomie trudności.

Do finału ustnego, po dogrywce w każdej grupie wiekowej zakwalifikowało się po pięciu najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej.

Finaliści odpowiadali na trzy losowo wybrane pytania.

W wyniku rozgrywek finałowych /ustnych/ kolejność miejsc w finale ukształtowała się następująco:

Grupa I szkoły podstawowe:

1. Jakub Budzyński 9/25 pkt powiat lubartowski,

2. Urszula Łacek 6/26 pkt powiat janowski,

3. Mikołaj Wojtasiewicz 3,5/25 pkt powiat tomaszowski,

4. Aleksandra Sławińska 3,5/25 pkt powiat bialski,

5. Leon Waszczuk 3/23 pkt powiat chełmski.

Grupa II szkoły gimnazjalne:

1. Paweł Łacek 5/24 pkt powiat janowski,

2. Bartłomiej Pękala 4,5/21 pkt powiat lubartowski,

3. Krystian Motek 3,5/26 pkt powiat biłgorajski,

4. Arkadiusz Solarz 3,5/22 pkt powiat kraśnicki,

5.Karolina Zając 3/24 pkt powiat świdnicki.

Grupa III szkoły ponadgimnazjalne:

1. Łukasz Filipek 7/30 pkt powiat rycki,

2. Kacper Kamola 6,5/25 pkt powiat puławski,

3. Damian Mielniczuk 3/25 pkt powiat włodawski

4. Izabela Ciechańska 2/26 pkt powiat krasnostawski,

5. Tomasz Adamek 1,5/26 pkt powiat tomaszowski.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej wezmą udział w finale centralnym XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „ Młodzież Zapobiega Pożarom” w Wieliczce w dniach 2 - 4 czerwca br.

Wszyscy uczestnicy turnieju oraz opiekunowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i podziękowania.

Fundatorami nagród oraz upominków dla uczestników byli:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego.

XIV Wojewódzki Zjazd Związku OSP RP w Lublinie

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Siedzibie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego odbył się XIV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubelskiego

Skład nowo wybranego Zarządu przedstawia się następująco:

1. Prezes - Starownik Marian

2. Wiceprezes - Łopata Jan

3. Wiceprezes - Kuropatwa Józef

4. Wiceprezes - Sławecki Tadeusz

5. Wiceprezes - Smal Kazimierz

6. Sekretarz - Pikacz Czesław

7. Skarbnik - Kowalczyk Jan

8. Członek Prezydium - Alinowski Grzegorz

9. Członek Prezydium - Jagiełło Stanisław

10. Członek Prezydium - Kołodziejczyk Dariusz

11. Członek Prezydium - Kozioł Janusz

12. Członek Prezydium - Krępski Paweł

13. Członek Prezydium - Maj Andrzej

14. Członek Prezydium - Mielnicki Kazimierz

15. Członek Prezydium - Rodzik Zenon

16. Członek Prezydium - Sawczuk Roman

17. Członek Prezydium - Skura Mieczysław

18. Członek Prezydium - Szpak Janusz

19. Członek - Filipiuk Mariusz

20. Członek - Różańska Teresa

21. Członek - Narolski Zbigniew

22. Członek - Małecki Jan

23. Członek - Kowalik Witold

24. Członek - Chruściel Tadeusz

25. Członek - Kwiecień Frańciszek

26. Członek - Puła Fryderyk

27. Członek - Skrabucha Antoni

28. Członek - Żydek Mirosław

29. Członek - Cholewa Roman

30. Członek - Pieniak Zuzanna

31. Członek - Chyła Andrzej

32. Członek - Gagoś Robert

33. Członek - Organista Kazimierz

34. Członek - Gruszkowski Franciszek

35. Członek - Branecki Mariusz

36. Członek - Borowski Ryszard

37. Członek - Bartnik Sławomir

38. Członek - Stefaniuk Franciszek Jerzy

39. Członek - Hałas Mirosław

40. Członek - Stanibuła Ryszard

41. Członek - Piekarczyk Wojciech

42. Członek - Chomicki Łukasz

43. Członek - Hetman Krzysztof

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędą się w terminie

27 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Lublinie ul. Antoniny Grygowej 10.

Fundatorami nagród oraz upominków dla uczestników są:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego.

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich - Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich - Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, odbędzie się w terminie

25 kwietnia 2017 roku o godzinie 11.00 w „Sali Narad” w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie, ul. Szczerbowskiego 6 .

Fundatorami nagród oraz upominków dla uczestników są:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego.

" Ognisty ratownik-Gorąca krew''

Przypominamy o zgłoszeniu do programu " Ognisty ratownik-Gorąca krew''- 2017 r do 14 kwietnia 2017 r do godz. 12.00.

Najpóźniej do 18 kwietnia br. do godz. 9.00

Osoba do kontaktu

Alicja Dunin- Krukowska

Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Lublinie

Specjalista ds. Honorowego Krwiodawstwa LOO PCK

Lubelski Oddział Okręgowy

Polskiego Czerwonego Krzyża

20-323 Lublin, ul. Puchacza 6

tel. 81 532-08-27, fax 81 532-90-87

zr.lublin@pck.org.pl

www.lublin.pck.pl

Zaglądaj na naszą stronę www.pck.pl oraz profil na www.facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz

Powstaje zagrożenie, że ochotnicze straże pożarne nie będą otrzymywać dofinansowania !!!

Powstaje zagrożenie, że ochotnicze straże pożarne nie będą otrzymywać dofinansowania na takie działania jak:

zakup mundurów strażackich (mundury koszarowe, mundury wyjściowe, kurtki, czapki, koszule itp.), szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego a szczególnie praca z młodzieżą, umundurowanie MDP, zawody, turnieje, konkursy.

W dniu 16 marca 2017r. grupa posłów PiS złożyła w sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zła zmiana dotyczy sposobu dystrybucji środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy (art. 38 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej) zakłady ubezpieczeń zobowiązane są do przekazywania na cele ochrony przeciwpożarowej 10 % sumy wpływów z ubezpieczeń od ognia: 50 % tej kwoty Komendantowi Głównemu PSP oraz 50% Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Projekt nowelizacji ustawy złożony przez posłów PIS przewiduje przekazanie całości kwoty Komendantowi Głównemu PSP.

Wiceminister w MSWiA p. Jarosław Zieliński, w dniu 17 marca 2017r., w komunikacie stwierdza, że "Działamy zgodnie z zasadą, że pieniądze podatników w pierwszej kolejności powinny zostać przeznaczone właśnie na "wyposażenie bojowe" strażaków. ... Dlatego środki z budżetu państwa będą w pierwszej kolejności przeznaczone na umundurowanie wykorzystywane w akcjach ratowniczych."

Wobec wykluczenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z procesu dystrybucji tych środków oraz w świetle określonych w komunikacie MSWiA kierunków i priorytetów przeznaczenia dofinansowania dla OSP ze środków MSWiA oraz firm ubezpieczeniowych, powstaje zagrożenie, że ochotnicze straże pożarne nie będą otrzymywać dofinansowania na takie działania jak:

- zakup mundurów strażackich (mundury koszarowe, mundury wyjściowe, kurtki, czapki, koszule itp.)

- szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

- propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego a szczególnie praca z młodzieżą - umundurowanie MDP,

- zawody,

- turnieje,

- konkursy.

Dotychczas Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przekazywał w całości środki z firm ubezpieczeniowych na potrzeby wszystkich OSP, wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na wspieranie w/w działań ponieważ nie były one w 2016r. wspierane środkami budżetowymi ani w ramach KSRG ani dotacji MSWiA.

Zła zmiana polega na odebraniu środków przekazywanych przez firmy ubezpieczeniowe samorządowi strażackiemu i przekazaniu ich do dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Wiceminister Zieliński proponuje by środki objąć „skuteczniejszą KONTROLĄ” – kontrolą centralną opartą na decyzji FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWYCH. Należy zauważyć, że wbrew stwierdzeniu zawartemu w uzasadnieniu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej iż proponowana zmiana „przyczyni się do bardziej racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.”, środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeniowe nie są środkami publicznymi.

Z uzasadnienia ustawy jasno wynika, że środki na OSP zostaną zmniejszone ponieważ z dotychczas przekazywanych 5% na KG PSP dofinansowywano również OSP w KSRG a w proponowanej zmianie środki te będą przeznaczone wyłącznie na PSP oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej określone w art.15 ust. 1-5 i 8 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Niniejsze projekty ustaw i procedur nie są i nie były konsultowane ze środowiskiem strażackim.

Lista posłów zgłaszających projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

1. Machałek Marzena, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 1 Legnica, województwo - dolnośląskie

2. Szymańska Ewa, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 1 Legnica, - dolnośląskie

3. Zubowski Wojciech, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 1 Legnica, województwo - dolnośląskie

4. Ardanowski Jan Krzysztof, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 5 Toruń, województwo - kujawsko-pomorskie

5. Borowiak Joanna, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 5 Toruń, województwo - kujawsko-pomorskie

6. Schreiber Łukasz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 4 Bydgoszcz, województwo - kujawsko-pomorskie

7. Bielecki Jerzy, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 6 Lublin, województwo - lubelskie

8. Borowiec Agata, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 7 Chełm, województwo - lubelskie

9. Hałas Teresa, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 7 Chełm, województwo - lubelskie

10. Masłowska Gabriela, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 6 Lublin, województwo - lubelskie

11. Szulowski Krzysztof, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 6 Lublin, województwo - lubelskie

12. Tułajew Sylwester, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 6 Lublin, województwo - lubelskie

13. Zawiślak Sławomir, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 7 Chełm, województwo - lubelskie

14. Ast Marek, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 8 Zielona Góra, województwo - lubuskie

15. Materna Jerzy, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 8 Zielona Góra, województwo - lubuskie

16. Buda Waldemar, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 9 Łódź, województwo - łódzkie

17. Kaczorowska Alicja, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 9 Łódź, województwo - łódzkie

18. Kubiak Dariusz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 10 Piotrków Trybunalski, województwo - łódzkie

19. Maciejewski Krzysztof, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 10 Piotrków Trybunalski, województwo - łódzkie

20. Matuszewski Marek, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 11 Sieradz, województwo - łódzkie

21. Milczanowska Anna, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 10 Piotrków Trybunalski, województwo - łódzkie

22. Polak Piotr, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 11 Sieradz, województwo - łódzkie

23. Telus Robert, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 10 Piotrków Trybunalski, województwo - łódzkie

24. Wojciechowski Grzegorz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 10 Piotrków Trybunalski, województwo - łódzkie

25. Woźniak Tadeusz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 11 Sieradz, województwo - łódzkie

26. Bartuś Barbara, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 14 Nowy Sącz, województwo - małopolskie

27. Duda Elżbieta, Przynależność partyjna, - PiS, nr. okręgu wyborczego - 13 Kraków, województwo - małopolskie

28. Duda Jan, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 14 Nowy Sącz, województwo - małopolskie

29. Paluch Anna, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 14 Nowy Sącz, województwo - małopolskie

30. Polak Marek, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 12 Chrzanów, województwo - małopolskie

31. Rusecka Urszula, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 15 Tarnów, województwo - małopolskie

32. Szczurek-Żelazko Józefa, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 15 Tarnów, województwo - małopolskie

33. Szlachetka Jarosław, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 12 Chrzanów, województwo - małopolskie

34. Czartoryski Arkadiusz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 18 Siedlce, województwo - mazowieckie

35. Kołakowski Robert, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 16 Płock, województwo - mazowieckie

36. Kosztowniak Andrzej, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 17 Radom, województwo - mazowieckie

37. Kwiecień Anna, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 17 Radom, województwo - mazowieckie

38. Lisiecki Paweł, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 19 Warszawa, województwo - mazowieckie

39. Skurkiewicz Wojciech, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 17 Radom, województwo - mazowieckie

40. Suski Marek, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 17 Radom, województwo - mazowieckie

41. Tomaszewska Ewa, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 19 Warszawa, województwo - mazowieckie

42. Uściński Piotr, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 20 Warszawa, województwo - mazowieckie

43. Woźniak Grzegorz Adam, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 18 Siedlce, województwo - mazowieckie

44. Czochara Katarzyna, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 21 Opole, województwo - opolskie

45. Stawiarski Bartłomiej, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 21 Opole, województwo - opolskie

46. Babinetz Piotr, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 22 Krosno, województwo - podkarpackie

47. Buczak Wojciech, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

48. Hrynkiewicz Józefa, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

49. Matusiewicz Andrzej, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 22 Krosno, województwo - podkarpackie

50. Miazga Mieczysław, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

51. Moskal Kazimierz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

52. Paul Jerzy, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

53. Rzońca Bogdan, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 22 Krosno, województwo - podkarpackie

54. Szlachta Andrzej, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

55. Uruski Piotr, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 22 Krosno, województwo - podkarpackie

56. Warzecha Jan, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

57. Weber Rafał, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

58. Jurgiel Krzysztof, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 24 Białystok, województwo - podlaskie

59. Kołakowski Lech, Przynależność partyjna - PiS,nr. okręgu wyborczego - 24 Białystok, województwo - podlaskie

60. Krynicka Bernadeta, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 24 Białystok, województwo - podlaskie

61. Zieliński Jarosław, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 24 Białystok, województwo - podlaskie

62. Arciszewska-Mielewczyk Dorota, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 26 Gdynia, województwo - pomorskie

63. Horała Marcin, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 26 Gdynia, województwo - pomorskie

64. Kilian Jan, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 25 Gdańsk, województwo - pomorskie

65. Mrówczyński Aleksander, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 26 Gdynia, województwo - pomorskie

66. Szczypińska Jolanta, Przynależność partyjna - PiS,nr. okręgu wyborczego - 26 Gdynia, województwo - pomorskie

67. Śniadek Janusz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 26 Gdynia, województwo - pomorskie

68. Andzel Waldemar, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 32 Sosnowiec, województwo - śląskie

69. Burzyńska Lidia, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 28 Częstochowa, województwo - śląskie

70. Dziuk Barbara, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 29 Gliwice, województwo - śląskie

71. Gawron Andrzej,Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 28 Częstochowa, województwo - śląskie

72. Giżyński Szymon, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 28 Częstochowa, województwo - śląskie

73. Gonciarz Jarosław, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 29 Gliwice, województwo - śląskie

74. Janik Grzegorz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 30 Rybnik, województwo - śląskie

75. Malik Ewa, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 32 Sosnowiec, województwo - śląskie

76. Matuszny Kazimierz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 27 Bielsko-Biała, województwo - śląskie

77. Puda Grzegorz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 27 Bielsko-Biała, województwo - śląskie

78. Sobierajski Czesław, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 30 Rybnik, województwo - śląskie

79. Starzycki Dariusz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 32 Sosnowiec, województwo - śląskie

80. Szwed Stanisław, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 27 Bielsko-Biała, województwo - śląskie

81. Warwas Robert, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 32 Sosnowiec, województwo - śląskie

82. Kryj Andrzej, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 33 Kielce, województwo - świętokrzyskie

83. Latosiński Bogdan, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 33 Kielce, województwo - świętokrzyskie

84. Lipiec Krzysztof, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 33 Kielce, województwo - świętokrzyskie

85. Zuba Maria, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 33 Kielce, województwo - świętokrzyskie

86. Krasulski Leonard, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 34 Elbląg, województwo - warmiński-mazurskie

87. Arent Iwona, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 35 Olsztyn, województwo - warmińsko-mazurskie

88. Gosiewski Jerzy, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 35 Olsztyn, województwo - warmińsko-mazurskie

89. Kossakowski Wojciech, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 35 Olsztyn, województwo - warmińsko-mazurskie

90. Małecki Jerzy, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 35 Olsztyn, województwo - warmińsko-mazurskie

91. Ołdakowski Adam, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 34 Elbląg, województwo - warmińsko-mazurskie

92. Wilk Jerzy, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 34 Elbląg, województwo - warmińsko-mazurskie

93. Bartosik Ryszard, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 37 Konin, województwo - wielkopolskie

94. Czarnecki Witold, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 37 Konin, województwo - wielkopolskie

95. Kaleta Piotr, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 36 Kalisz, województwo - wielkopolskie

96. Ławniczak Tomasz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 36 Kalisz, województwo - wielkopolskie

97. Mosiński Jan, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 36 Kalisz, województwo - wielkopolskie

98. Porzucek Marcin, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 38 Piła, województwo - wielkopolskie

99. Jach Michał, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 41 Szczecin, województwo - zachodniopomorskie

[Projekt Ustawy]

©J�