Nowe samochody ratowniczo-ganicze dla Ochotniczych Stray Poarnych wojewdztwa lubelskiego

 

©J�