Wojewdzkie Uroczystoci Dnia Straaka 2018 w cznej
poczone z obchodami 160-lecia OSP czna w dniu 9 czerwca 2018 r.

 

©J�