Aktualnoci

Przegld wojewdzki orkiestr dtych OSP

Informujemy zainteresowane orkiestry, e w roku biecym Przegld wojewdzki orkiestr dtych OSP odbdzie si w dniu 8 czerwca w cznej. Przegld odbdzie si w poczeniu z jubileuszem 150-lecia OSP czna oraz uroczystociami wojewdzkimi organizowanymi z okazji Dnia Straaka.

Eliminacje powiatowe powinny by przeprowadzone w grupach, zgodnie z poniszym wykazem:

 

Grupa Lp Powiat
I 1 Lubartw
2 Lublin
3 czna
4 Ryki
5 widnik
II 1 Bigoraj
2 Janw Lubelski
3 Kranik
4 Opole Lubelskie
5 Puawy
III 1 Biaa Podlaska
2 ukw
3 Parczew
4 Radzy Podlaski
5 Wodawa
IV 1 Chem
2 Hrubieszw
3 Krasnystaw
4 Tomaszw Lubelski
5 Zamo

 

Oddziay Powiatowe ZOSP RP w porozumieniu midzy sob, po przeprowadzonych eliminacjach powiatowych, zgosz do eliminacji wojewdzkich po trzy orkiestry z kadej grupy. Zgoszenia winny by przekazane do Biura OW nie pniej ni do 15 maja br.

[powrt]

©J�