Aktualnoci

Uroczysto wojewdzkie z okazji Dnia Straaka 2011

Uroczysto wojewdzkie z okazji Dnia Straaka rozpoczto msz wit w intencji straakw i ich rodzin w Archikatedrze Lubelskiej, koncelebrowan przez ksidza biskupa Ryszarda Karpiskiego. We mszy w. uczestniczyy poczty sztandarowe OSP i PSP, kompanie honorowe, delegacje straakw ochotnikw z 20 powiatw, ksia kapelani oraz delegacje zagraniczne straakw ochotnikw z Wgier i Ukrainy, przy oprawie muzycznej orkiestry dtej OSP z Lubartowa pod batut Andrzeja Zarby.

Po uroczystej mszy w. wszyscy uczestnicy uroczystoci przemiecili si do gmachu Lubelskiego Urzdu Wojewdzkiego, gdzie w Sali Bkitnej, odbya si cz oficjalna. W uroczystym nastroju otwarcia oraz powitania goci dokonali Pose na Sejm RP dh Marian Starownik Wiceprezes Zarzdu Gwnego i zarazem Prezes Zarzdu OW ZOSP RP oraz st. bryg. Tadeusz Milewski Lubelski Komendant Wojewdzki PSP.

Wrd honorowych goci obecnoci sw zaszczycili:

- Pose na Sejm RP Zbigniew Wojciechowski

- brygadier genera Wiesaw Leniakiewicz Komendant Gwny PSP wraz ze swoim doradc st. bryg. Stanisawem Sulent

- Genowefa Tokarska Wojewoda Lubelski

- Krzysztof Hetman Marszaek Wojewdztwa Lubelskiego

Wrd goci zaproszonych z wojewdztwa lubelskiego byli przedstawiciele wadz samorzdowych, sub mundurowych i weteranw poarnictwa.

Z okazji Dnia Straaka Prezydent RP, za wybitne zasugi w dziaalnoci spoecznej na rzecz ochrony przeciwpoarowej nada, a dekoracji dokonaa Genowefa Tokarska Wojewoda Lubelski, w asycie dh Mariana Starownika, bryg. generaa Wiesawa Leniakiewicza i st. bryg. Tadeusza Milewskiego:

1.Zotym Krzyem Zasugi:

- dh Grzegorz Kwiecie - OSP Janw Lubelski gm. Janw Lubelski

- dh Jzef Wiak - OSP yrzyn gm. yrzyn

- dh Stanisaw Zdybel - OSP Biaa gm. Janw Lubelski

- dh Adam Zyska - OSP Br gm. Jzefw n/Wis

- Pani Alina Bujnowska - wsppracujca ze Zwizkiem OSP RP

2.Srebrnym Krzyem Zasugi:

- dh Krzysztof Koty - OMG ZOSP RP Janw Lubelski

- dh Antoni Grzegorz Sydor OMG ZOSP RP Janw Lubelski

- dh Zenon Sydor Oddzia MG ZOSP RP Janw Lubelski

Prezydium Zarzdu Gwnego Zwizku OSP RP, zasuonym straakom i dziaaczom Zwizku OSP RP nadao, a dekoracji dokona dh Marian Starownik i bryg. genera Wiesaw Leniakiewicz:

1.Zotym Znakiem Zwizku OSP RP:

- dh ks. Andrzej Biernat Przewodniczcy Komisji ds. Modziey Oddz. Wojew.

- dh Wacaw Gruda OSP Kotliny gm. yrzyn

- dh Marek Krzysztof Jankowski OG ZOSP RP Niedwiada

- dh Henryk Kara OSP Bczyn gm. Urzdw

- dh Janusz Krasuski OG ZOSP RP Parczew

- dh Stanisaw Mrozek OSP Nowy Pog gm. Koskowola

- dh Bogdan Opolski OSP Michw gm. Michw

- dh Zbigniew Ostrowski OSP Brzeziny gm. Kraniczyn

- dh Tadeusz Pikula OG ZOSP RP Janw Lubelski

- dh Henryk Romanek OG ZOSP RP Wysokie

- dh Ryszard Sprawka OMG ZOSP RP Bychawa

- dh Stanisaw Wchaa OSP Kol. Wojciechw gm. Wojciechw

- dh Jan Maciej Zajc OSP Jzefw gm. Jzefw n/Wis

2.Medalem Honorowym im. Bolesawa Chomicza:

- dh Gustaw Bartuzi OSP Nowy Pog gm. Koskowola

- dh Jan Chorgiewicz OSP Kraniczyn gm. Kraniczyn

- dh Bogdan Nowosad OSP Maochwiej Duy gm. Krasnystaw

- dh Ryszard Pecha OSP Natalin gm. Urzdw

- dh Jan Pylak OSP opiennik gm. opiennik Grny

Komendant Gwny PSP nada Medal Honorowy im. Jzefa Tuliszkowskiego dh Mieczysawowi Skurze - czonkowi Prezydium Zarzdu OW ZOSP RP i zarazem prezesowi OP ZOSP RP w Bigoraju. Wrczenia dokona bryg. genera Wiesaw Leniakiewicz w asycie st. bryg. Tadeusza Milewskiego.

Na zakoczenie uroczystoci gos zabraa Genowefa Tokarska Wojewoda Lubelski, Krzysztof Hetman marszaek Wojewdztwa Lubelskiego oraz przedstawiciele delegacji zagranicznych straakw z Wgier i Ukrainy.

Uroczystoci przebiegay w serdecznej, miej atmosferze, odzwierciedlajc prawdziwie straackie wito.

Tekst i zdjcia Wiktor Jakubczyk

 

Galeria zdj z uroczystoci[tutaj]

 

[powrt]

©J�