Aktualnoci

Jubileusz OSP w opienniku Grnym

Znamienita uroczysto odbya si w minion sobot 8 wrzenia w opienniku Grnym. Miejscowa jednostka Ochotniczej Stray Poarnej obchodzia swoje 90-lecie powstania. witowanie rozpoczto w zabytkowym kociele parafialnym p.w. w. Bartomieja, gdzie powiatowy kapelan straakw ks. kanonik Henryk Kozyra wraz z ks. proboszczem Adamem Brzyskim koncelebrowali msz w. w intencji straakw.

W wityni zgromadzio si wiele osb, a wrd nich wadze gminy z wjtem Janem Kucht i przewodniczcym Rady Gminy Andrzejem Szadur. Obecne byy wadze Zarzdu Powiatowego OSP w osobach Janusza Szpaka- prezesa i Zbigniewa Ostrowskiego zastpcy. Specjalnie na t okazj przyjechaa omioosobowa delegacja z zaprzyjanionej Gminy Czernichw w powiecie ywieckim. Na czele delegacji sta Wjt Adam Kos. Obecni byli take sponsorzy sztandaru i rodziny straakw.

Po mszy miaa miejsce dalsza cz uroczystoci, ktr poprowadzi Witold Boruczenko. Zgodnie ze straackim ceremoniaem zosta powicony i przekazany nowy sztandar dla jednostki OSP. Starosta Janusz Szpak jako czonek Zarzdu Gwnego OSP RP odznaczy sztandar zotym medalem. Udekorowany sztandar przej prezes jednostki Dariusz Nawrocki. Nastpnie wszyscy fundatorzy dokonali symbolicznego wbijania gwodzi.

Kolejny etap tego wita odbywa si w remizie straackiej w opienniku Grnym, gdzie miay miejsce oficjalne wystpienia, gratulacje i podzikowania. W remizie mona byo zapozna si z wzorowo prowadzon ksig protokow jednostki, ktra pochodzi a z 1928 roku. Ca uroczysto uwietnia opraw muzyczn kapela opieczacy.

 

 

[powrt]

©J�