Archiwum aktualnoci

Spotkanie opatkowe i posiedzenie Prezydium i Zarzadu OW ZOSP RP w Lublinie 18.12.2012 r.

Uroczycie i w witecznym nastroju odbyo si ju ostatnie w tym roku posiedzenie Prezydium i Zarzadu OW ZOSP RP w Lublinie 18.12.2012 r. Byo to pierwsze posiedzenie Zarzdu po XIII Zjedzie Wojewdzkim, z udziaem Komisji Rewizyjnej i Sdu Honorowego OW. Zarzd dokona oceny przebiegu zada jakie zaplnowane byy na 2012 rok, a midzy innymi...

 

19.12.2012

[wicej]

Ostatnie sztuki sprztu z dotacj 2012

Informujemy, e kocz si zapasy sprztu oferowane z dotacj MSW na zakup sprztu i umundurowania na 2012 r. Prosimy o zapoznanie si z ofert i wczeniejsz rezerwacj i realizacj zakupw.

 

7.12.2012

[wicej]

Dotacja MSW do zakupw sprztu i umundurowania 2013

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie si z planem dotacji MSW na zakup sprztu i umundurowania na 2013 r. Informacje wane szczeglnie dla jednostek KSRG przy podpisywaniu umowy na zakupy sprztu i umundorowania z Komendantem Gownym PSP. Wnioski naley skada do 31.01.2013 r.

5.12.2012

Prenumerata "Straaka"

Oddzia Wojewdzki Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP w Lublinie zwraca si z prob rozpropagowanie na terenie powiatu/gminy pisma "Straak". Pismo propaguje wspczesne ratownictwo oraz szeroko pojt ochron przeciwpoarow. Na jego amach publikowane s artykuy o nowych zagroeniach rozwijajcej si cywilizacji, sposobacg zapobiegania im i usuwaniu skutkw ...

 

5.12.2012

[wicej]

Przekazanie lekkich samochodw poarniczych 18 jednostkom OSP

W penej gali odbyo si uroczyste przekazanie nowych lekkich samochodw poarniczych FORD TRANSIT osiemnastu jednostkom Ochotniczych Stray Pozarnych z wojewdztwa lubelskiego 26.10.2012 w Batorzu pow. janowski. Uroczyste przekazanie samochodw, poprzedzone byo wyjazdowym posiedzeniem Prezydium ZOW ZOSP RP w sali kameralnej Gminnego Orodka Kultury w Batorzu, na ktrym prezes OP i prezesi OG ZOSP RP zoyli informacje z dziaalnoci oddziaw za okres biecej kadencji.

 

29.10.2012

[wicej]

Nowa edycja Oglnopolskiego Konkursu Plastycznego Zapobiegajmy Poarom      AKTUALIZACJA

Oddzia Wojewdzki Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych w Lublinie ogasza kolejn edycj Oglnopolskiego Konkursu Plastycznego Zapobiegajmy Poarom. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, modziey i twrcw nieprofesjonalnych tematyk straack, ochron przeciwpoarow, tradycj i yciem rodowisk straackich. Konkurs ten sprzyja rwnie rozwojowi uzdolnie plastycznych. Tematyka konkursu jest dosy szeroka i obejmuje udzia rodowiska straackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-ganiczych zwalczaniu klsk ywioowych, ekologicznych jak rwnie tematyk historii poarnictwa. Natomiast przedmiotem s prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeby, metaloplastyki, itp.

 

24.10.2012

[wicej]

Oglnopolskie Zawody Sportowo-Poarnicze KDP, OSP, PSP wg CTIF Biaa Podlaska 2012

8 wrzenia 2012 r. w Biaej Podlaskiej woj. lubelskie odbyy si Oglnopolskie Zawody Sportowo-Poarnicze wg. regulaminu CTIF. Organizatorami byli : Zarzd Gwny Zwizku OSP RP i Komenda Gwna PSP.

Gospodarzami: Prezydent Miasta Biaa Podlaska, Starosta Bialski i Komenda Miejska PSP w Biaej Podlaskiej.

W zawodach, ktre zostay rozegrane w dwch konkurencjach: wiczenia bojowe i sztafeta poarnicza, brao udzia 62 druyny: 31 OSP , 23 KDP i 8 ZSP.

 

6.10.2012

[wicej]

XXVIII Wojewdzki Przegld Orkiestr Dtych OSP      AKTUALIZACJA

XXVIII Wojewdzki Przegld Orkiestr Dtych OSP, odbdzie si w Rykach 16.06.2013 r. Szczegy i program przegldu zostan przekazane tym orkiestrom, ktre zgosz swj udzia w przegldzie. Regulamin i zasady przyjmowania orkiestr do przegldu wojewdzkiego bez zmian.

 

[Karta zgoszenia]

5.10.2012

Uroczyste wczenie jednostki OSP z Kryowa do KSRG

W niedziel 19 sierpnia odbyo si uroczyste wczenie do KSRG jednostki OSP z Kryowa. Wrczenia Decyzji Komendanta Gwnego Pastwowej Stray Poarnej, dokona Zastpca Lubelskiego Komendanta Wojewdzkiego PSP w Lublinie m. bryg. Gustaw Wodarczyk.

 

28.09.2012

[wicej]

Jubileusz OSP w opienniku Grnym

Znamienita uroczysto odbya si w minion sobot 8 wrzenia w opienniku Grnym. Miejscowa jednostka Ochotniczej Stray Poarnej obchodzia swoje 90-lecie powstania. witowanie rozpoczto w zabytkowym kociele parafialnym p.w. w. Bartomieja, gdzie powiatowy kapelan straakw ks. kanonik Henryk Kozyra wraz z ks. proboszczem Adamem Brzyskim koncelebrowali msz w. w intencji straakw.

 

14.09.2012

[wicej]

Wojewdzkie Zawody Sportowo - Poarnicze KDP, OSP w Parczewie

W dniu 4 sierpnia 2012r. na obiektach Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Parczewie odbyy si Wojewdzkie Zawody Sportowo Poarnicze Ochotniczych Stray Poarnych i Pastwowej Stray Poarnej wg regulaminu CTiF. Organizatorem zawodw byli: Oddzia Wojewdzki Zwizku OSP RP w Lublinie, Komenda Powiatowa PSP w Parczewie, Starostwo Powiatowe w Parczewie oraz Miasto Parczew. Skad komisji sdziowskiej tworzyli funkcjonariusze Lubelskiej Komendy Wojewdzkiej PSP.

 

28.08.2012

[wicej]

Nowy projekt szkoleniowy dla rolnikw i ich rodzin!

Oddzia Wojewdzki ZOSP RP w Lublinie jest wspgospodarzem nowego projektu szkoleniowego do ktrego obecnie zaczynamy przygotowania. Bd to szkolenia na temat: "Wymogi wzajemnej zgodnoci dla gospodarstw ubiegajcych sie o patnoci bezporednie oraz niektre patnoci nieinwestycyjne."

Szkolenia skierowane s do rolnikw ich rodzin oraz osb bezporednio zainetresowanych tematem (nie wymagane s zawiadczenia o ubezpieczeniu w KRUS).

 

25.08.2012

[wicej]

Kursie dla kandydatw na petwonurkw

Zwizek Ochotniczych Stray Poarnych RP organizuje kurs dla kandydatw na petwonurkw na stopie podstawowy KDP/CMAS (P1) w terminach:

  I turnus: 28.0704.08.2012 r.

  II turnus: 512.08.2012 r.

Karty zgoszenia naley przesa do Dziau Programowo-Szkoleniowego w terminie do 23 lipca br oraz do wiadomoci do OW ZOSP RP w Lublinie. Przyjmowane bd tylko prawidowo i kompletnie wypenione karty zgoszenia oraz owiadczenia.

Obowizuje kolejno zgosze.

 

7.06.2012

[Owiadczenie uczestnika][Karta zgoszenia II turnus][Karta zgoszenia I turnus][Informacja na temat kursu]

XXVII Wojewdzki Przegld Orkiestr Dtych OSP wojewdztwa lubelskiego

17 czerwca 2012 r. w Bigoraju odby si XXVII Wojewdzki Przegld Orkiestr Dtych OSP wojewdztwa lubelskiego pod honorowym patronatem Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego. Organizatorami przegladu byli: Zarzd Oddziau Wojewdzkiego ZOSP RP w Lublinie, Starosta Bigorajski, Burmistrz Bigoraja, Oddzia Powiatowy ZOSP RP w Bigoraju i Komenda Powiatowa PSP w Bigoraju. Wsrd zaproszonych goci obecnoci sw zaszczycia Pani Genowefa Tokarska - Pose na Sejm RP, przedstawiciel Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego Pan Artur Habza, Pan bryg. Gustaw Wodarczyk Zastpca Lubelskiego Komendanta Wojewdzkiego PSP, komendanci Powiatowi/Miejscy PSP, Prezesi Oddziaw Powiatowych ZOSP RP, burmistrzowie i wjtowie z powiatu bigorajskiego oraz przedstawiciele inastytucji wsppracujcych ze Zwizkiem OSP RP.

 

18.06.2012

[wicej]

Verus K-SSSE Maraton MTB 2012

W imieniu organizatorw, serdecznie zapraszamy wszystkich chtnych straakw z Wojewztwa Lubelskiego do udziau w Verus K-SSSE Maraton MTB 2012 - Otwartych Mistrzostwach Wojewztwa Lubuskiego Sub Mundurowych, midzynarodowej imprezie sportowej dla dzieci i dorosych, ktra odbdzie si 30 czerwca br. w miejscowoci Cybinka w woj. lubuskim.

Ide przesiwzicia jest promowanie aktywnoci ruchowej i zdrowego trybu ycia wrd funkcjonariuszy sub mundurowych.

[Pismo przewodnie]

 

[Regulamin mistrzostw]

7.06.2012

XXII Midzynarodowe Mistrzostwa Polski Straakw Petwonurkw

Informujemy, e zgodnie z Centralnym Kalendarzem Imprez Sportowych KGPSP na rok 2012, w dnniach 6-9 wrzenia 2012 r. przeprowadzone zostan na poligonie wodnym Wojewzkiego Orodka Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie XXII Midzynarodowe Mistrzostwa Polski Straakw Petwonurkw. Szczegy w zaczonych pismach.

[Pismo przewodnie]

 

[Program mistrzostw]

5.06.2012

XII Oglnopolskie Zawody Modzieowych Druyn Poarniczych w Sportach Obronnych

Zgodnie z Kalendarzem Imprez na 2012, w dniach 2-7 lipca br. w Orodku Szkoleniowo - Wypoczynkowy ZOW ZOSP RP woj. opolskiego Straak" w miejscowoci Turawa, odbd si XII OGLNOPOLSKIE ZAWODY MODZIEOWYCH DRUYN POARNICZYCH W SPORTACH OBRONNYCH. Termin zgoszenia upywa 14 czerwca. Druyny zgaszaj si za porednictwem waciwych Oddziaw Wojewdzkich ZOSP RP

[Materiay zwizane z udziaem w zawodach do pobrania]

30.05.2012

Wojewdzkie uroczystoci Dnia Straaka w Zamociu

Wojewdzkie uroczystoci Dnia Straaka odbyy si 25 maja 2012 r. w Zamociu, w poczeniu z 20-leciem Pastwowej Stray Poarnej. Uroczystoci rozpoczy si msz w. w Katedrze Zamojskiej, odprawion w intencji straakw i ich rodzin, przez Administratora Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej JE ks. biskupa Mariusza Leszczyskiego.

 

25.05.2012

[wicej]

XXVII Wojewdzki Przegld Orkiestr Dtych OSP

Informujemy, XXVII Wojewdzki Przegld Orkiestr Dtych OSP odbdzie si 17 czerwca 2012 r. w Bigoraju. Orkiestry zainteresowane przegldem, winny zgosi swj udzia do Biura OW za porednictwem Zarzdu OP ZOSP RP najpniej do dnia 10 czerwca br. Szczegowe informacje wraz z programem przegldu otrzyma kada orkiestra po dokonaniu zgoszenia.

[Karta zgoszenia]

 

[Lista obecnoci]

22.05.2012

XIII ZJAZD ODDZIAU WOJEWDZKIEGO ZWIZKU OSP RP WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

XIII Zjazd Oddziau Wojewzkiego Zwizku OSP RP wojewdztwa lubelskiego, odby si 27 kwietnia 2012 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie, w poczeniu z uroczystym wrczeniem sztandaru Oddziaowi Wojewdzkiemu Zwizku OSP RP w Lublinie.

 

14.05.2012

[wicej]

Mistrzostwa Polski OSP w maratonie MTB o Puchar Prezesa ZG Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP

Zwizek Ochotniczych Stray Poarnych RP zaprasza wszystkich chtnych straakw ochotnikw do wzicia udziau w Mistrzostwach Polski Ochotniczych Stray Poarnych w maratonie MTB o Puchar Prezesa Zarzdu Gwnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP podczas edycji Skandia Maraton Lang Team 2012.

 

11.05.2012

[wicej]

Zwycizcy eliminacji wojewdzkich XXXV edycji Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej

W dniu 20 kwietnia 2012 r. w Lublinie odbyy si eliminacje wojewdzkie XXXV edycji Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej przebiegajcej w roku biecym pod hasem - Modzie Zapobiega Poarom. Do eliminacji przystpili uczestnicy wyonieni w eliminacjach powiatowych. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wiedzy i umiejtnoci.

23.04.2012

[wicej]

XXXV jubileuszowa edycja Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej

Kontynuujc tradycj wypracowan przez lata w Zwizku OSP RP w zakresie pracy z modzie, wzorem lat ubiegych, ogaszamy tegoroczn XXXV edycj Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej, ktry odbdzie si w dniu 20 kwietnia 2012 roku.

Celem poszczeglnych etapw eliminacji OTWP, jest popularyzowanie wrd dzieci i modziey znajomoci przepisw przeciwpoarowych, zasad postpowania na wypadek poaru oraz nabycie i doskonalenie praktycznych umiejtnoci w posugiwaniu si podrcznym sprztem ganiczym i technik poarnicz, wiedzy na temat techniki poarniczej, organizacji ochrony przeciwpoarowej oraz historii i tradycji ruchu straackiego. Ponadto udzia w OTWP, przyblia realizacj marze zostania straakiem, poprzez umoliwienie wstpienia do szk aspirantw PSP oraz Centralnej Szkoy PSP.

Zapraszamy wszystkich chtnych do udziau w Turnieju do zgaszania si do Zarzdw Oddziaw Gminnych Zwizku OSP RP w swoim terenie!

21.03.2012

Szkolenie sdziw zawodw sportowo-poarniczych MDP, OSP i KDP

Dzia Programowy Zwizku OSP RP organizuje w dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2012 r. szkolenie sdziw zawodw sportowo - poarniczych MDP, OSP i KDP wedug regulaminu CTIF. Szkolenie zostanie przeprowadzone w obiektach Zarzdu Oddziau Wojewdzkiego ZOSP RP wojewdztwa pomorskiego w Pruszczu Gdaskim.

[Materiay zwizane z kursem do pobrania]

21.02.2012

Nowe zasady nabywania uprawnie przez kierowcw pojazdw uprzywilejowanych OSP

Kierowcy pojazdw uprzywilejowanych ochotniczych stray poarnych nie bd mieli obowizku ukoczenia kursw dla kierujcych pojazdami uprzywilejowanymi, o ile obecnie posiadaj uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz speni wymogi ustawowe wymagane dla zachowania tych uprawnie.

5.12.2011

[wicej]

Apel Redakcji STRAAKA

W zaczeniu przekazujemy Pastwu apel Redakcji STRAAKA w sprawie zasad i odpatnoci za pismo i jego prenumerat w roku 2012. Polecamy!

25.11.2011

[wicej]

Spoeczna kampania informacyjno - edukacyjna Lasw Pastwowych

Lasy Pastwowe rozpoczynaj spoeczn kampani informacyjno edukacyjn wiadomi zagroenia, wspfinansowan ze rodkw Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Kampania obejmuje 10 wojewdztw charakteryzujcych si najwikszym stopniem zagroenia poarowego. Na terenie wojewdztwa lubelskiego trwa realizacja projektu II Ogie w lesie a przyroda II drugi etap kampanii informujcej spoeczestwo o zagroeniu poarowym w lasach; obejmujcej wojewdztwa poudniowo wschodniej czci Polski.

09.09.2011

[wicej]

XXVI Wojewdzki Przegld Orkiestr Dtych OSP pod honorowym patronatem Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego

W dniu 19 czerwca 2011 r. w ukowie odby si XXVI Wojewdzki Przegld Orkiestr Dtych OSP pod honorowym patronatem Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego. Gwnym organizatorem przegldu, by Oddzia Wojewdzki Zwizku OSP RP w Lublinie, przy wsporganizacji Starosty ukowskiego i Burmistrza ukowa.

19.06.2011

[wicej]

Uroczysto wojewdzkie z okazji Dnia Straaka 2011

Uroczysto wojewdzkie z okazji Dnia Straaka rozpoczto msz wit w intencji straakw i ich rodzin w Archikatedrze Lubelskiej, koncelebrowan przez ksidza biskupa Ryszarda Karpiskiego. We mszy w. uczestniczyy poczty sztandarowe OSP i PSP, kompanie honorowe, delegacje straakw ochotnikw z 20 powiatw, ksia kapelani oraz delegacje zagraniczne straakw ochotnikw z Wgier i Ukrainy, przy oprawie muzycznej orkiestry dtej OSP z Lubartowa pod batut Andrzeja Zarby.

19.05.2011

[wicej]

Skandia Maraton Lang Team

Zwizek Ochotniczych Stray Poarnych RP zaprasza wszystkich chtnych straakw ochotnikw do wzicia udziau w Miastrzostwach Polski Ochotniczych Stray Poarnych w Maratonie MTB o Puchar Prezesa Zarzadu Gwnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP podczas 3 edycji Skandia Maraton Lang Team w dniu 28 maja 2011 r. w Naczowie.

17.05.2011

[wicej]

Wojewdzka Pielgrzymka Straakw do Matki Boej Kbelskiej

Serdecznie zapraszamy wszystkich Straakw i ich Rodziny do udziau w Wojewdzkiej Pielgrzymce Straakw do Matki Boskiej Kbelskiej w Wwolnicy, ktra odbdzie si w dniu 5 czerwca 2011 r. Zbirka straakw w dniu Pielgrzymki o godz. 9.00 na placu przy Kaplicy Objawie w Kble.

[Plakat pielgrzymkowy]

11.05.2011

yczenia Prezesa Zarzdu Gwnego Zwizku OSP RP z okazji Jubileuszu 90 lecia

Jednoci silni - yczenia Prezesa Zarzdu Gwnego Zwizku OSP RP z okazji Jubileuszu 90 lecia Zwiazku Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej

04.05.2011

[wicej]

Eliminacje Wojewdzkie XXXIV edycji Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej

W dniu 28 kwietnia 2011 r. w Lublinie odbyy si eliminacje wojewdzkie XXXIV edycji Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej przebiegajcej w roku biecym pod hasem - Modzie Zapobiega Poarom. Do eliminacji przystpili uczestnicy wyonieni w eliminacjach powiatowych. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wiedzy i umiejtnoci.

28.04.2011

[wicej]

Podsumowanie V edycji programu "Ognisty Ratownik - Gorca Krew"

Uroczyste podsumowanie V edycji programu straacy Pastwowej Stray Poarnej i Ochotniczych Stray Poarnych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasem OGNISTY RATOWNIK GORCA KREW odbyo si w dniu 18 marca 2011 r. w sali Zarzdzania Kryzysowego Komendy Wojewdzkiej Pastwowej Stray Poarnej w Lublinie. Podczas spotkania wrczone zostay dyplomy i pamitkowe puchary dla straakw-krwiodawcw. W V edycji programu, trwajcego od 1 stycznia do 10 grudnia 2010 r. zorganizowano kilkadziesit otwartych akcji poboru krwi, podczas ktrych 352 straakw i 477 innych osb uczestniczcych w programie oddao ponad 500 litrw krwi. Zaangaowanych w akcj byo 7 komend Pastwowej Stray Poarnej, 18 jednostek Ochotniczych Stray Poarnych oraz 2 jednostki ratowniczo - ganicze.

22.03.2011

[wicej]

XXXIV edycja Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej

Kontynuujc tradycj wypracowan przez lata w Zwizku OSP RP w zakresie pracy z modzie, wzorem lat ubiegych, ogaszamy tegoroczn XXXIV edycj Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej, ktry odbdzie si w dniu 28 kwietnia 2011 roku.

Celem poszczeglnych etapw eliminacji OTWP, jest popularyzowanie wrd dzieci i modziey znajomoci przepisw przeciwpoarowych, zasad postpowania na wypadek poaru oraz nabycie i doskonalenie praktycznych umiejtnoci w posugiwaniu si podrcznym sprztem ganiczym i technik poarnicz, wiedzy na temat techniki poarniczej, organizacji ochrony przeciwpoarowej oraz historii i tradycji ruchu straackiego. Ponadto udzia w OTWP, przyblia realizacj marze zostania straakiem, poprzez umoliwienie wstpienia do szk aspirantw PSP oraz Centralnej Szkoy PSP.

Zapraszamy wszystkich chtnych do udziau w Turnieju do zgaszania si do Zarzdw Oddziaw Gminnych Zwizku OSP RP w swoim terenie!

[Program Turnieju]

21.03.2011

XXVI Wojewodzki Przegld Orkiestr OSP pod honorowym patronatem Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego

Informujemy, e XXVI Wojewodzki Przegld Orkiestr Ochotniczych Stray Poarnych pod honorowym patronatem Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego odbdzie si w dniu 19 czerwca 2011 r. w ukowie. Miejscem Przegldu bdzie "Stadion Miejski Orlta" w ukowie zlokalizowany przy ul. Warszawska 15. Zgoszenia do udziau przyjmowane s za porednictwem oddziaw powiatowych Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP w terminie do 20 maja 2011 r. w zaczeniu (do pobrania): Program przegldu orkiestr, Karta zgoszenia oraz Lista obecnoci.

[Program Przegldu]

 

[Karta zgoszenia]

 

[Lista obecnoci]

17.03.2011

Konkurs fotograficzny "Powd 2010"

Szanowne Druhny i Druhowie!

Zapraszamy do wzicia udziau w nowym konkursie fotograficznym Powd 2010. Jeeli posiadacie zdjcia lub filmy z powodzi, ktra miaa miejsce w ubiegym roku, przelijcie je do ZG ZOSP RP.

Konkurs skada si z dwch niezalenych kategorii zdj i filmw. Obie te kategorie bd oddzielnie oceniane i nagradzane. Nagrodami bd bony na zakup sprztu straackiego. Sami wybieracie swoj nagrod. Gwne nagrody w obu kategoriach s rwnowartoci 4 000 z.

1.02.2011

[wicej]

Pom OSP przekazujc 1% podatku!

DRUHNY I DRUHOWIE, ROZPOCZʣA SI KAMPANIA 1% - TRWA OD 01.01.2011 R. DO 02.05.2011 R.

PAMITAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE PRZY SKADANIU PIT-u

Zwizek Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej kieruje prob do wszystkich identyfikujcych si ze Zwizkiem, przede wszystkim straakw ochotnikw, dziaaczy oraz czonkw wspdziaajcych i sympatykw Zwizku OSP RP o wsplne zaangaowanie si w kampani 1% podatku dla Zwizku OSP RP. Zachcamy gwnie straakw ochotnikw, majcych bezporedni kontakt z podatnikami mieszkajcymi na terenie dziaania ich jednostek o propagowanie kampanii w roku 2011. Wsplnym wysikiem moemy wasnym jednostkom pomc zgromadzi dodatkowe rodki finansowe. Rozliczajc podatek za 2010 rok , moemy wesprze swoj jednostk. UWAGA! S zmiany.

[wicej]

31.01.2011

Eliminacje Wojewdzkie Oglnopolskiego Konkursu Plastycznego " Zapobiegajmy Poarom"

W dniu 27.01.2011 roku w biurze ZOSP RP w Lublinie odbyy si Eliminacje Wojewdzkie Oglnopolskiego Konkursu Plastycznego " Zapobiegajmy Poarom". Komisja oceniajca oceniajc prace braa pod uwag sposb ujcia tematu, wiek uczestnikw oraz technik wykonania pracy. Na podstawie tych kryteriw stwierdzia, e prace nadesane na konkurs w sposb ciekawy i wyczerpujcy ujmuj temat, pomysowe wykonanie i rnorodno technik ukazuj zaangaowanie uczestnikw oraz ich opiekunw.

Z ponad 200 nadesanych prac komisja wyrnia autorw...

28.01.2011

[wicej]

Czonkowie OSP - podwyszenie wieku osb mogcych uczestniczy w dziaaniach ratowniczych

Czonkowie OSP mog bra bezporedni udzia w dziaaniach ratowniczych jesli ukoczyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat - wynika ze znowelizowanego art.19 ust.1b ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpoarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380. Zmiana w stosunku do dotychczasowych regulacji polega na tym, e wyduono maksymalny wiek osoby, ktra moe uczestniczy w akcji ratowniczej - z 60 do 65 lat. Pozostae warunki nie ulegy zmianie - czonkowie OSP biorcy udzia w dziaaniach ratowniczych musz posiada aktualne badania lekarskie dopuszczajce do udziau w akcji ratowniczej oraz powinni obdy szkolenie poarnicze, zgodnie z przepisami art.28 ust.1 ustawy o ochronie przeciwpoarowej.

Przedstawione modyfikacje wprowadzono na podstawie noweli do ustawy o ochronie przeciwpoarowej, ktra zostaa uchwalona 19.02.2010 r. (Dz.U. Nr 57, poz.353). Przepisy ustawy zmieniajcej weszy w zycie z dniem 24.04.2010 r.

28.01.2011

Polsko - niemieckie szkolenie animacji jzykowej

Zwizek Ochotniczych Stray Poarnych RP informuje, e w dniach od 17 do 20 lutego br. w Mikuszewie, wojewdztwo wielkopolskie, odbdzie si szkolenie dla osb zainteresowanych wykorzystaniem animacji w organizacji polsko - niemieckich obozw MDP. W szkoleniu przewidziano udzia grup z Polski i Niemiec. Szkolenie jest bezpatne.

[Materiay zwizane ze szkoleniem]

18.01.2011

II Oglnopolski Turniej Halowej Piki Nonej Ochotniczych Stray Poarnych

Informujemy, e w dniach od 2 do 3 kwietnia br. w Gsawie pow. niski, wojewdztwo kujawsko - pomorskie odbdzie si II Oglnopolski Turniej Halowej Piki Nonej Ochotniczych Stray Poarnych. Organizatorami Turnieju s: Zarzd Oddziau Wojewdzkiego ZOSP RP w Toruniu, Zarzd Oddziau Powiatowego ZOSP RP w ninie, Starosta niski oraz Samorzdy Gminne Powiatu niskiego.

17.01.2011

[wicej]

List Rektora Szkoy Gwnej Suby Poarniczej w Warszawie

W zwizku ze zbliajcym si terminem rekrutacji na studia w Szkole Gwnej Suby Poarniczej w Warszawie, jak te w zwizku z przypadajcymi w roku biecym wanymi rocznicami: 40 rocznic wyszego szkolnictwa poarniczego, 30 rocznic strajku w WOSP oraz 10 rocznic Wydziau Inynierii Bezpieczestwa Cywilnego publikujemy list Rektora Komendanta Szkoy oraz materiay informacyjne.

14.01.2011

[wicej]

II edycja konkursu dla MDP Najlepsi z najlepszych

Zachcamy jednostki MDP z naszego wojewdztwa do udziau w II edycji konkursu "Najlepsi z najlepszych" na Wzorow Modzieow Druyn Poarnicz i jej opiekuna, ktry ma na celu wyonienie najbardziej aktywnej i wyrniajcej si MDP.

Zgoszenia naley przesya do 25 lutego br. bezporednio do Zarzdu Gwnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP, ul. Obona 1, 00-340 Warszawa (z dopiskiem: konkurs dla MDP Najlepsi z Najlepszych).

12.01.2011

[wicej]

Uroczyste wrczenie dyplomw Benemerenti dla OSP i PSP

W dniu 8 stycznia br. w Warszawie odbya si uroczysto wrczenia dyplomw Benemerenti ("Dobrze Zasuonym") Ochotniczej Stray Poarnej oraz Pastwowej Stray Poarnej. Dyplom Benemerenti jest wyrnieniem Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, ktry przyznawany jest dla podkrelenia zasug osb, ktre daj wiadectwo najwyszym wartociom, jakimi w yciu jednostki i spoeczestwa s prawda i sprawiedliwo.

W imieniu Ochotniczej Stray Poarnej Dyplom odebra Pan Waldemar Pawlak Wiceprezes Rady Ministrw, Minister Gospodarki, Prezes Zarzdu Gwnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

8.01.2011

[wicej]

Spotkanie opatkowe Zarzdu Oddziau Wojewdzkiego ZOSP RP w Lublinie

20 grudnia 2010 r. odbyo si Posiedzenie Zarzdu Oddziau Wojewdzkiego ZOSP RP w Lublinie, ostatnie w tym roku, ale bardzo uroczyste, poczone ze spotkanie optkowym.

Na uroczyste spotkanie zaproszeni byli:

- Genowefa Takarska - Wojewoda Lubelski

- Krzysztof Hetman - Marszaek wojewdztwa Lubelskiego

21.12.2010

[wicej]

Uroczyste spotkanie z okazji zakoczenia dziaa powodziowych na Lubelszczynie w 2010 r.

27.08.2010 r. w hali MIejskiego Orodka Sportu i Rekraacji GLOBUS w Lublinie, odbyo si uroczyste spotkanie wadz pastwowych, administracyjnych i samorzdowych oraz Zwizku OSP RP ze straakami OSP i PSP, ktrzy w szczeglny sposb zaangaowani byli i zasuyli si w ratowaniu ycia i mienia ludzi, podczas powodzi na Lubelszczynie. Wrd honorowych goci, obecnoci sw zaszczycili nas:

   Posowie na Sejm RP

    -  Marian Starownik - Prezes Zarzdu Oddziau Wojewdzkiego Zwizku OSP RP w Lublinie,

    -  Jan opata - Wiceprezes Zarzdu Oddziau Wojewdzkiego Zwizku OSP RP w Lublinie,

    -  Tadeusz Sawecki - wiceprezes Zarzadu Oddziau Wojewdzkiego Zwizku OSP RP w Lublinie,

   Wicepremier Rzadu RP - Waldemar Pawlak - Prezez Zarzdu Gwnego Zwizku OSP RP,

   Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji - Zbigniew Sosnowski,

   Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - Krzysztof Hetman,

   Dyrektor Zarzadu Wykonawcvzego Zwizku OSP ROP - Jerzy Maciak,

   Komendant Gwny PSP - gen. brygadier Wiesaw Leniakiewicz,

   Lubelski Komendant Wojewdzki - st.bryg Tadeusz Doga,

   Wojewoda Lubelski - Genowefa Tokarska,

   Marszaek Wojewdztwa Lubelskiego - Krzysztof Grabczuk,

   prezesi zarzdw oddziaw powiatowych i gminnych Zwizku OSP RP wojewdztwa lubelskiego,

   komendanci miejscy i powiatowi PSP wojewdztwa lubelskiego,

   przedstwiciele sub mundurowych: wojska, policji i wiziennictwa,

   przedstwiciele radia, telewizji i prasy.

Wrd wyrnionych, funkcjonariusze PSP awansowani byli na wysze stopnie oficerskie, aspiranckie i podoficerskie.

Straacy ochotnicy i dziaacze Zwizku OSP RP uhonorowani zostali odznaczeniami:

   Zotym Znakiem Zwizku OSP RP;

    -  dh Artur Bis

    -  dh Marek Frckiewicz

    -  dh Krzysztof Kara

    -  dh Wacaw Kozio

    -  dh Hieronim Mazurek

    -  dh Zygmunt Py

    -  dh Antoni Racho

    -  dh Zenon Rodzik

    -  dh Tadeusz Wojtak

   Medalem Honorowym im. Bolesawa Chomicza;

    -  dh Stanisaw Antoczyk

    -  dh Tomasz Czapla

    -  dh Jzef Gniazdek

    -  dh Sawomir Kamiski

    -  dh Adam Kamela

    -  dh Lech Kurowski

    -  dh Antoni Stochmal

Wielu straakw ochotnikw otrzymao take nagrody pienine.

Uroczystoc zakoczya si koncertem zespou "DE-MONO"

27.08.2010

[Galeria fotografi]

Zaproszenie do udziau w uroczystociach

Prezes Zarzdu Oddziau Wojewdzkiego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych woj. lubelskiego oraz Lubelski Komendant Wojewdzki Pastwowej Stray Poarnej w Lublinie organizuj w dniu 27.08.2010 o godzinie 10.00 spotkanie z czonkami OSP, funkcjonariuszami PSP oraz przedstawicielami innych sub mundurowych biorcymi udzia w dziaaniach powodziowych w 2010 roku.

23.08.2010

[wicej]

Wojewdzkie zawody sportowo-poarnicze OSP

Zaplanowane wczeniej na 13 czerwca br. zawody sportowo-poarnicze ochotniczych stray poarnych z wojewdztwa lubelskiego, zostay przeoone na 14 sierpnia, z powodu akcji powodziowej na Powilu Lubelskim, w ktrej uczestniczyli straacy ochotnicy.

Dowdca pododdziaw dh Leszek Warcki Komendant Gminny w Krasnymstawie, uroczycie wprowadzi na stadion wszystkie druyny i zoy raport druhowi Marianowi Starownikowi wiceprezesowi Zarzdu Gwnego ZOSP RP - Posowi na Sejm RP biecej kadencji i zarazem prezesowi ZOW ZOSP RP w Lublinie.

14.08.2010

[wicej]

Kursy zawodowe na patent eglarski stermotorzysty eglugi rdldowej

Zwizek Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej organizuje kurs zawodowy na PATENT STERMOTORZYSTY EGLUGI RDLDOWEJ.

Patent uprawnia do:

   kierowania maym statkiem tj. statkiem, ktrego dugo kaduba jest mniejsza ni 20 m, z wyjtkiem promw, statkw przeznaczonych do przewozu wicej ni 12 pasaerw, do holowania lub pchania, niezalenie od dugoci ich kaduba, bez ogranicze mocy silnika,

   kierowania odzi przewozow o napdzie mechanicznym bez ogranicze mocy silnika,

   obsugi maszyn, urzdze maszynowych i urzdze napdowych na maych statkach i odziach przewozowych o napdzie mechanicznym.

[Informacja o kursie]

 

[Dokumenty zwizane z kursem - archiwum ZIP]

30.06.2010

XXV Wojewdzki Przegld Orkiestr Dtych OSP w Lubartowie

XXV Wojewdzki Przegld Orkiestr Dtych OSP odby si 20 czerwca 2010 r. w Lubartowie. W jubileuszowej imprezie wio 9 orkiestr z wojewdztwa lubelskiego. Jurorzy oceniali orkiestry w dwch kategoriach: gry w marszu i koncerty konkursowe.

Gr w marszu orkiestry prezentoway na placu przed Paacem Sanguszkw, siedzib Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Wedug oceny Jurorw najlepiej zaprezentowaa si orkiestra z Lubartowa prowadzona przez kapelmistrza Andrzeja Zarb.

20.06.2010

[wicej]

Uroczyste obchody Dnia Straaka 2010

W dniu 19 maja 2010 roku o godz. 9:00 w Archikatedrze Lubelskiej odprawiona zostanie w intencji Straakw i ich Rodzin Msza w. koncelebrowana przez Ksidza Arcybiskupa Jzefa yciskiego Metropolit Lubelskiego.

Serdecznie zapraszamy delegacje straakw z jednostek organizacyjnych Pastwowej Stray Poarnej oraz ogniw Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych wojewdztwa lubelskiego wraz z rodzinami do wzicia udziau we Mszy w.

13.05.2010

[wicej]

Powiatowy Festiwal Piosenki Straackiej

Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury, Zarzd Oddziau Powiatowego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP, Starosta Parczewski i Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Parczewie informuj , e 22 maja 2010r. odbdzie si, ju po raz drugi, Powiatowy Festiwal Piosenki Straackiej w Parczewie.

Dzieci i modzie zainteresowan udziaem, w tym sympatycznym spotkaniu z piosenk straack , zapraszamy do wzicia w nim udziau. Regulamin i karta zgoszenia /do pobrania / znajduj si na stronie www.parczew.pl. Zgoszenia mona przysya poczt lub na adres e-mail pbp-ck@wp.pl do 10 maja 2010r. Dodatkowych informacji udziela instruktor PBP-CK Jadwiga Ogoziska, tel. 83/ 355-15-76.

[Regulamin Konkursu]

.

[Karta zgoszenia do Konkursu]

10.05.2010

XIV Pielgrzymka OSP do Matki Boskiej Kbelskiej w Wwolnicy

Drodzy Druhowie, zapraszamy na XIV ju Pielgrzymk Ochotniczych Stray Poarnych do Matki Boej Kbelskiej w Wwolnicy, ktra odbdzie si 6 czerwca 2010 roku.

Program pielgrzymki - Niedziela 6 czerwca:

godz. 11:00 - Zbirka jednostek na placu przy Kaplicy Objawie w Kble, zgoszenie przybyych jednostek

godz. 11:45 - Powitanie przybyych jednostek i zaproszonych goci

godz. 12:00 - Naboestwo Maryjne

godz. 12:30 - Przygotowanie szyku do przemarszu do Wwolnicy

godz. 13:15 - Msza wita w Bazylice Matki Boej w Wwolnicy

godz. 14:30 - Defilada jednostek uczestniczcych w pielgrzymce i parada samochodw poarniczych

godz. 15:00 - Straacki poczstunek

godz. 15:30 - Zakoczenie pielgrzymki

[wicej]

8.05.2010

Wliminacje Wojewdzkie XXXIII edycji Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej

W dniu 23 kwietnia 2010 r. w Lublinie odbyy si eliminacje wojewdzkie XXXIII edycji Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej. Do eliminacji przystpio 60 uczestnikw z wojewdztwa, wyonionych w eliminacjach powiatowych.

W I pierwszej grupie - szk podstawowych, po dogrywce midzy Marianem Sidorem z pow. bigorajskiego, Jaroslawem Winiewskim z pow. lubartowskiego i Hubertem Kierepk z pow. tomaszowskiego, do finau zakwalifikowali si i zajli kolejno miejsca:

I miejsce - Micha Rawski pow. janowski

II miejsce - Joanna Sosnowska pow. ukowski

III miejsce - Marian Sidor pow. bigorajski

IV miejsce - Natalia Mirosaw pow. lubelski

V miejsce - Maghdalena Czarnata pow. czyski

30.04.2010

[wicej]

Pogrzeb Posa na Sejm RP Edwarda Wojtasa

W zwizku z tragiczn mierci Posa na Sejm RP Edwarda Wojtasa - czonka Zespou Parlamentarnego Straakw w dniu 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleskiem, uprzejmie informujemy, e uroczystoci pogrzebowe odbd si w dniu 24 kwietnia 2010 r. w Archikatedrze Lubelskiej.

20.04.2010

[wicej]

VI Oglnopolska Pielgrzymka Straakw na Jasn Gr

Przypadajca w biecym roku kolejna VI Pielgrzymka Straakw na Jasn Gr staa si inspiracj do zaproszenia Druhw - Czonkw Ochotniczych Stray Poarnych, funkcjonariuszy i pracownikw cywilnych Pastwowej Stray Poarnej, weteranw suby poarniczej oraz sympatykw poarnictwa na uroczyst Msz wit, ktra odbdzie si w dniu 24 kwietnia 2010 roku o godzinie 12:00.

28.03.2010

[wicej]

XXXIII edycja Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej

Kontynuujc tradycj wypracowan przez lata w Zwizku OSP RP w zakresie pracy z modzie, wzorem lat ubiegych, ogaszamy tegoroczn XXXIII edycj Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej, ktry odbdzie si w dniu 23 kwietnia 2010 roku.

Celem poszczeglnych etapw eliminacji OTWP, jest popularyzowanie wrd dzieci i modziey znajomoci przepisw przeciwpoarowych, zasad postpowania na wypadek poaru oraz nabycie i doskonalenie praktycznych umiejtnoci w posugiwaniu si podrcznym sprztem ganiczym i technik poarnicz, wiedzy na temat techniki poarniczej, organizacji ochrony przeciwpoarowej oraz historii i tradycji ruchu straackiego. Ponadto udzia w OTWP, przyblia realizacj marze zostania straakiem, poprzez umoliwienie wstpienia do szk aspirantw PSP oraz Centralnej Szkoy PSP.

Zapraszamy wszystkich chtnych do udziau w Turnieju do zgaszania si do Zarzdw Oddziaw Gminnych Zwizku OSP RP w swoim terenie!

27.03.2010

IX Indywidualne Mistrzostwa Polski Sub Mundurowych w Szachach

Informujemy, e w dniach 21-25 kwietnia 2010 roku w orodku "Mieszko" w Pokrzywnej odbd si IX Indywidualne Mistrzostwa Polski Sub Mundurowych w Szachach. Organizatorem imrezy jest Wydzia Promocji, Turystyki i Sportu Urzdu Miejskiego w Guchoazach.

Impreza ma na celu wyonienie Mistrza Polski w Szachach Sub Mundurowych.

25.03.2010

[wicej]

XXV Wojewdzki Przegld Orkiestr Dtych OSP 2010 w Lubartowie

XXV Wojewdzki Przegld Orkiestr Dtych OSP odbdzie si 20 czerwca 2010 r. w Lubartowie. Zgoszenia orkiestr do przegladu naley przekazywa do Biura OW w terminie do 31 maja br. Zasady zgaszania orkiestr zostay przesane wszystkim prezesom oddziaw powiatowych ZOSP RP. Karta zgoszenia do pobrania w zaczeniu.

7.02.2010

[pobierz kart]

Ruszya oglnopolska akcja pod hasem Pom Dzieciom Przetrwa Zim"

Pod hasem "Zwyka kromka chleba, ma wspaniay smak, co dzie jej potrzeba, a niektrym brak..." ruszya jak co roku oglnopolska akcja Pom Dzieciom Przetrwa Zim, zainicjowana przez red. Ew Dados - Kawalera Orderu Umiechu. Sztaby koordynujce przebieg zbirek i imprez powstaj na terenie caego kraju. Sztaby organizujce zbirki i imprezy kulturalne powstaj na terenie Lubelszczyzny, Podlasia, Maopolski, Podkarpacia, Mazowsza, Ziemi dzkiej, Pomorza, Wielkopolski i Dolnego Slska ...

25.11.2009

[wicej]

Pismo w sprawie moliwoci podejmowania dziaa w zakresie dostpu do Internetu spoecznoci lokalnych.

Publikujemy pismo Druha Prezesa Zarzdu Gwnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka skierowane do przedstawicieli wadz samorzdowych w sprawie moliwoci podejmowania dziaa w zakresie dostpu do Internetu spoecznoci lokalnych.

20.11.2009

[tre pisma]

Spis drukw na kampanie sprawozdawcza 2010

Informujemy, e zamiecilimy w naszym serwisie druki na walne zebrania sprawozdawcze na rok 2009/2010. Druki dostpne s w sekcji "Druki do pobrania".

20.11.2009

[wicej]

Zestaw Hazlight Emergency ju w sprzeday!!!

Informujemy, e posiadamy w specjalnej ofercie sprzeday Zestaw Hazlight Emergency - system ostrzegawczy, wykorzystywany podczas zdarze i wypadkw drogowych oraz w sytuacjach wymagajcych zabezpieczenia sprztu i osb przebywajcych na drodze (doskonale zabezpiecza zwaszcza w nocy oraz podczas trudnych warunkw pogodowych takich jak mga,nieg, deszcz).

Ponadto w staej sprzeday z dotacj celow znajduj si ubrania koszarowe we wszystkich rozmiarach, hemy F1SF z oson na kark, we toczne W52 i W75.

10.11.2009

[wicej]

XXIV Wojewdzki Przegld Orkiestr Dtych OSP

W dniu 21 czerwca 2009 przy deszczowej pogodzie w Stry k/Kranika, odby si XXIV Wojewdzki Przegld Orkiestr Dtych OSP. W przegldzie wzio udzia 7 orkiestr z wojewdztwa lubelskiego.

Pierwsze miejsce Jury przyznao orkiestrze z Lubartowa pod batut nowego kapelmistrza Andrzeja Zarby. Drugie miejsce zaja orkiestra OSP z Kieczewic Grnych prowadzona przez Stanisawa Szymaniaka. Trzecie miejsce zaja orkiestra z Megwi pod batuta Rafaa Maruszaka.

24.06.2009

[wicej]

Dzie Straaka

W dniu 15 maja 2009 roku o godz. 9.00 w Archikatedrze Lubelskiej odprawiona zostanie w intencji straakw oraz ich rodzin msza w., koncelebrowana przez Ksidza Arcybiskupa Jzefa yciskiego Metropolit Lubelskiego.

Serdecznie zapraszamy delegacje straakw z jednostek organizacyjnych Pastwowej Stray Poarnej oraz ogniw Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych wojewdztwa lubelskiego wraz z rodzinami do wzicia udziau we mszy witej.

7.05.2009

Przegldy i naprawy sprztu ratowniczego w ZOSP RP

Informujemy wszystkich uytkownikw poarniczego sprztu ratowniczego, i z pocztkiem maja br. Oddzia Wojewzki Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych wojewdztwa lubelskiego, wychodzc naprzeciw potrzebom jednostek OSP oraz przepisom dotyczcym Ochrony Przeciwpoarowej uruchomi przy swojej siedzibie, to jest w Lublinie przy ul.Szczerbowskiego 6 - serwis sprztu ratowniczego.

4.05.2009

[wicej]

Eliminacje Wojewdzkie Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej Lublin 2009

Eliminacje wojewdzkie XXXII edycji Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej ph. "Modzie zapobiega poarom" odbyy si 28 kwietnia 2009 r. w trzech grupach wiekowych:

 1. I grupa - modzie szk podstawowych

 2. II grupa - modzie szk gimnazjalnych

 3. III grupa - modzie szk ponadgimnazjalnych.

Do finau wojewdzkiego z kadej grupy zakwalifikowao si po 5 osb.

30.04.2009

[wicej]

Pielgrzymka straakw do Wwolnicy

Tegoroczna pielgrzymka straakw do Sanktuarium Matki Boej Kbelskiej w Wwolnicy odbdzie si w dniu 7 czerwca 2009 r. Za organizacj Pielgrzymki odpowiada ks. Andrzej Mizura - kapelan powiatu puawskiego.

25.04.2009

[wicej]

Terminy festiwali i spotka muzycznych OSP w roku biecym

1. XI Oglnopolski Festiwal Piosenki Straackiej, odbdzie si w tym roku w dniach 26 - 28 czerwca 2009 r. w Ciechocinku woj. kujawsko-pomorskie.

2. Regionalne Spotkania Zespow Artystycznych Ochotniczych Stray Poarnych w roku biecym odbd si zgodnie z harmonogramem:

29.03.2009

[wicej]

Apel ZW ZOSP RP wojewdztwa lubelskiego - Moesz pomc OSP przekazujc 1% podatku!

APELUJEMY

do spoeczestwa, do straakw ochotnikw, do straakw zawodowych, do czonkw ich rodzin i znajomych, do przyjaci i sympatykw straakw, do kierownictw firm, zakadw i instytucji, o przekazanie 1 % podatku ochotniczym straom poarnym i Zwizkowi Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

18.01.2009

[wicej]

Apel do straakw ochotnikw

Apel do straakw ochotnikw o zwrcenie szczeglnej uwagi na los osb potrzebujcych wsparcia w okresie silnych mrozw

Majc na uwadze utrzymujc si fal silnych mrozw wystpujcych w Polsce, zwracamy si z prob i apelem do Druhen i Druhw Ochotniczych Stray Poarnych i dziaaczy Zwizku OSP RP za porednictwem Komendantw PSP, o uwraliwienie na los ludzi wymagajcych pomocy w tym okresie i przekazanie waciwym subom informacji o osobach starszych i samotnie zamieszkaych, przebywajcych w miejscach zagraajcych ich zdrowiu i yciu.

11.01.2009

[wicej]

Narada szkoleniowa dla dla pracownikw zajmujcych si sprawami ochrony przeciwpoarowej w urzdach gmin

Biuro Oddziau Wojewdzkiego ZOSP RP Wojewdztwa Lubelskiego, 24.11.2008 r. zorganizowao narad szkoleniow dla pracownikw zajmujcych si sprawami ochrony przeciwpoarowej w urzdach gmin z caego wojewdztwa. Celem narady byo przyblienie problemw, kre napotykamy w codziennej pracy w nowych realiach.

24.11.2008

[wicej]

Dotacje na zakup i karosacj samochodw poarniczych - przypomnienie

W zwizku z licznymi zapytaniami dotyczcymi zasad podziau rodkw finansowych na zakup i karosacj samochodw poarniczych, sprztu i umundurowania oraz remont i budow stranic, przypominamy, podstawowe zasady obowizujce przy wypenianiu, skadaniu i realizowaniu wnioskw.

16.10.2008

[wicej]

Serwer Stron OSP - nowa usuga, nowe moliwoci

Informujemy, e niedawno zostaa uruchomiona usuga Serwer Stron OSP. Dotychczas istniejce internetowe strony OSP, umieszczone s na rnych serwerach. Ide projektu jest zgromadzenie moliwie duej liczby witryn OSP na jednym serwerze pod jedn domen: osp.org.pl - dziki czemu bdzie mona atwo znale w Internecie strony Ochotniczych Stray Poarnych.

11.10.2008

[wicej]

Dotacje do zakupu samochodw poarniczych

Informujemy, e Prezydium Zarzdu Oddziau Wojewdzkiego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP w Lublinie, moe udziela dotacji dla Ochotniczych Stray Poarnych z terenu wojewdztwa, na zakup uywanych samochodw poarniczych.

09.10.2008

[wicej]

Spotkanie laureatw Oglnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Poarom"

W listopadzie br. w Warszawie odbdzie si spotkanie laureatw Oglnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Poarom". W zwizku z powyszym prosimy zainteresowane osoby o przesanie prac do oceny krajowej do koca wrzenia br. z uwagi na potrzeb wczeniejszej oceny i wybr prac do druku kalendarzykw oraz kart pocztowych. O dokadnym terminie spotkania laureaci zostan zawiadomieni w terminie pniejszym.

23.08.2008

Spotkanie laureatw

W dniach 26-28 wrzenia br. w Warszawie planowane jest spotkanie laureatw Oglnopolskiego Konkursu Kronik OSP oraz Konkursu na pamitniki, wspomnienia, opracowania i relacje "Z dziejw OSP".

23.08.2008

[wicej]

Konferencja naukowa w Sali Kolumnowej Sejmu RP pod hasem "Z myl o Niepodlegej"

W dniu 10 wrzenia br. - w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbdzie si konferencja naukowa pod hasem "Z myl o Niepodlegej", powicona udziaowi Ochotniczych Stray Poarnych i Zwizku OSP RP, w tym Bolesawa Chomicza w walce o odzyskanie niepodlegoci i odbudowania pastwa po latach zaborw. Do udziau w konferencji zaproszone zostay wadze kraju, wadze naszego Zwizku oraz historycy zajmujcy si badaniem i dokumentowaniem dziejw i dorobku stray.

23.08.2008

[wicej]

Uroczysty Koncert w Krakowie z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodlegoci Polski

W dniu 6 wrzenia br. - na Rynku Gwnym w Krakowie odbdzie si Uroczysty Koncert z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodlegoci Polski. Z terenu naszego wojewdztwa zostay zaproszone orkiestry, ktre w ramach Regionalnych Przegldw Orkiestr OSP przeprowadzonych w roku biecym uzyskay redni ocen za gr w marszu i koncert konkursowy na poziomie min. 5,67 punktw oraz zespoy biorce udzia w Oglnopolskich Spotkaniach Zespow Artystycznych OSP w Polanicy Zdroju (wokalne i taneczne.

23.08.2008

[wicej]

III Konkurs Popularnonaukowy i Badawczy Dotyczcy Historii Poarnictwa

Zapraszamy do udzialu w III Konkursie Popularnonaukowym i Badawczym Dotyczcym Historii Poarnictwa. Termin nadsyania prac upywa 15 wrzesnia 2008 r. Podsumowanie konkursu odbdzie si 12 grudnia 2008 r. w Warszawie.

9.07.2008

[wicej]

Eliminacje Wojewdzkie Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej Lublin 2008

Eliminacje wojewdzkie, XXXI edycji OTWP odbyy si 24 kwietnia br. tradycyjnie w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie, ktra prcz udostpnienia lokalu, zorganizowaa pokaz sprztu sucego do ratownictwa wodnego i wysokociowego. Oglnie w wojewdztwie lubelskim w eliminacjach wzio udzia 2 551 uczestnikw, z tego w I grupie 929, w II grupie 1 258 i w III grupie 364.

28.04.2008

[wicej]

XII Pielgrzymka Ochotniczych Stray Poarnych do Matki Boskiej Kbelskiej w Wwolnicy

Zapraszamy wszystkich Czonkw Ochotniczych Stray Poarnych oraz dziaaczy Zwizku OSP RP wojewdztwa lubelskiego do udziau w XII Pielgrzymce Ochotniczych Stray Poarnych do Matki Boskiej Kbelskiej w Wwolnicy. Pielgrzymka odbdzie si w dniu 20 kwietnia 2008 roku.

6.04.2008

[wicej]

Przegld wojewdzki orkiestr dtych OSP

Informujemy zainteresowane orkiestry, e w roku biecym Przegld wojewdzki orkiestr dtych OSP odbdzie si w dniu 8 czerwca w cznej. Przegld odbdzie si w poczeniu z jubileuszem 150-lecia OSP czna oraz uroczystociami wojewdzkimi organizowanymi z okazji Dnia Straaka.

4.04.2008

[wicej]

Eliminacje wojewdzkie OTWP

Przypominamy, e 31 marca br. min termin skadania informacji z przeprowadzonych eliminacji powiatowych OTWP oraz zgosze uczestnikw do eliminacji wojewdzkich.

Informujemy, e w tym roku eliminacje wojewdzkie odbd si w dniu 24 kwietnia 2008 r. Uczestnicy zgoszeni do eliminacji wojewdzkich, otrzymaj osobicie zaproszenia i program.

4.04.2008

XXXI edycja Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej "Modzie Zapobiega Poarom"

Kontynuujc tradycj wypracowan przez lata w Zwizku OSP RP w zakresie pracy z modzie, wzorem lat ubiegych, ogaszamy tegoroczn XXXI edycj Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej, ktra bdzie przebiegaa pod hasem: "Modzie Zapobiega Poarom".

26.01.2008

[wicej]

Spotkanie opatkowe i posiedzenie Prezydium i Zarzdu ZOSPRP

W 17 grudnia br. odbyo si ostatnie w tym roku posiedzenie Prezydium i Zarzdu Oddziau Wojewdzkiego Zwizku OSP RP, zakoczone spotkaniem opatkowym z udziaem Pani Genowefy Tokarskiej - Wojewody Lubelskiego i Pana Wodzimierza Staczyka - Dyrektora Wydziau Zarzdzania Kryzysowego Lubelskiego Urzdu Wojewdzkiego.

Na posiedzeniu ZOW ZOSP RP podsumowano m.in. osiagnicia roku 2007 oraz zatwierdzono plany pracy Prezydium i Zarzdu OW ZOSP RP na rok 2008.

21.12.2007

Zmiana czasu pracy biur w okresie witecznym

Informujemy, e zgodnie z postanowieniem Zarzadu Gwnego ZOSP RP, dzie 24 grudnia 2007 r. bdzie dniem wolnym od pracy dla pracownikw Biura Zarzadu Gwnego, Biur Oddziaw Wojewdzkich i Biur Terenowych. Biura w tym dniu bd nieczynne.

13.12.2007

Ognisty ratownik - gorca krew - podsumowanie akcji

Oddajc krew - darujesz ycie" - to haso towarzyszy dziaaniom Polskiego Czerwonego Krzya od ponad 40 lat - od czasu, gdy Polski Czerwony Krzy zaj si organizacj i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uwiadamianiem spoeczestwu znaczenia krwi w ratowaniu ycia i zdrowia ludzkiego. Do tej idei doczylimy i my, straacy ochotnicy. Ratujemy ycie nie tylko gaszc poary, ale rwnie dzielc si najcenniejsz rzecz jak jest krew. Krew, to dla wielu szansa i bezcenny dar ycia.

11.12.2007

[wicej]

Ognisty ratownik - gorca krew"

W dniu 10 grudnia 2007 roku w sali kolumnowej Urzdu Wojewdzkiego w Lublinie odbdzie si podsumowanie akcji Straacy w honorowym krwiodawstwie" odbywajcej si pod hasem Ognisty ratownik- gorca krew".

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziau!

7.12.2007

Ruszya oglnopolska akcja pod hasem Pom Dzieciom Przetrwa Zim"

Pod hasem "Zwyka kromka chleba, ma wspaniay smak, co dzie jej potrzeba, a niektrym brak..." ruszya jak co roku oglnopolska akcja Pom Dzieciom Przetrwa Zim, zainicjowana przez red. Ew Dados - Kawalera Orderu Umiechu. Sztaby koordynujce przebieg zbirek i imprez powstaj na terenie caego kraju. Sztaby organizujce zbirki i imprezy kulturalne powstaj na terenie Lubelszczyzny, Podlasia, Maopolski, Podkarpacia, Mazowsza, Ziemi dzkiej, Pomorza, Wielkopolski i Dolnego Slska ...

21.11.2007

[wicej]

Narada szkoleniowa prezesw oddz. gminnych ZOSP RP woj. lubelskiego

W dniu 20 listopada 2007 r. w Lublinie, odbya si narada szkoleniowa dla prezesw oddziaw gminnych ZOSP RP wojewdztwa lubelskiego, zorganizowana przez Oddzia Wojewdzki ZOSP RP. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Zarzadu Gwnego Zwizku OSP RP

21.11.2007

[wicej]

Sprzt i mundurowanie w atrakcyjnych cenach do zakupu w naszym biurze

Szanowni Pastwo, informujemy o moliwoci zakupu w naszym biurze sprztu i umundurowania w atrakcyjnych cenach. Ze wzgldu na ograniczon ilo prosimy o weryfikowanie dostpnoci towarw drog telefoniczn lub poprzez poczt elektroniczn.

19.11.2007

[wicej]

XII Krajowe Zawody Sportowo - Poarnicze Ochotniczych Stray Poarnych

W dniu 1 wrzenia 2007 roku w Pocku, przeprowadzono XII Krajowe Zawody Sportowo - Poarnicze Ochotniczych Stray Poarnych, w ktrych udzia wziy 34 druyny (17 kobiecych i 17 mskich).

13.09.2007

[wicej]

Ekwiwalenty dla strazakw

W zaczeniu prezentujemy pismo Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka do Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji, w sprawie wstrzymania wypaty ekwiwalentw dla straakw ochotnikw za czas udziau w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

27.06.2007

[wicej]

Jubileusz 100-lecia OSP Krzczonw i 80-lecia OSP Krzczonw III

Zarzd Ochotniczej Stray Poarnej w Krzczonowie wraz z Zarzdem Ochotniczej Stray Poarnej w Krzczonowie III zapraszaj na uroczysto 100-lecia OSP w Krzczonowie oraz 80-lecia OSP w Krzczonowie III, ktre odbdzie si wsplnie w dniu 1 lipca 2007 r. w Krzczonowie.

26.06.2007

[wicej]

©J�